Wednesday July 30, 2014 01:50

จัดหางานกาญจนบุรี Press Releases

จัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับจัดหางานกาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @ ทั่วไป—28 Jan 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงาน E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ทั่วไป—21 Jan 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ

"E-Jobs Fair @ Nakhonpathom 14-15 มิ.ย.56 " ทั่วไป—03 May 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน "E-Jobs Fair @ Nakhonpathom ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสวัสดี

นครปฐม จับมือ กาญจนบุรี จัดงานนัดพบ IT ที่นครปฐม เร็ว ๆ นี้ ทั่วไป—22 Apr 13

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี เตรียมจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “นัดพบ IT งานดีที่นครปฐม & กาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556