ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๓:๒๓ น.

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ข่าวประชาสัมพันธ์ “จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก”

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์และยูยู รับรางวัลเหรียญทอง โครงการบริษัทเกษียณสุข เน้นให้พนักงานออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ ปฏิทินข่าว—๒๘ ต.ค. ๖๒

อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "โครงการบริษัทเกษียณสุข" - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์

อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๒

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมยกระดับการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยนางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.ย. ๖๒

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน– บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมบัติ อยู่สามารถ

อมตะ - อีสท์ วอเตอร์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนใน ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๖๑

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๑

อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับโครงการชลประทานระยอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาระบบชลประทานภาคตะวันออก – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เร่งดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จ

อีสท์ วอเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานภาคตะวันออก เร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำ ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๑

อีสท์ วอเตอร์ เร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานภาคตะวันออก – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เน้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำอย่างเป็นระบบ ทั่วไป—๒ พ.ค. ๖๑

อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เน้นเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเร ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๑

อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม –บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพร้อมอาคาร ให้แก่โรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีที่ตั้งติดกับสถานีสูบน้ำบางพระ

ภาพข่าว: คันทรี่กรุ๊ปเดินสายเยี่ยมชม EASTW หุ้น—๓๐ มี.ค. ๖๑

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) นำทีมโดย นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน 2 พานักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับฟังข้อมูลของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

25 ปี อีสท์ วอเตอร์ Steps of Growth การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๐

ปีพุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ จะครบรอบปีที่ 25 จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2535 จวบจนปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ ยังคงมุ่งมั่น

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานวันสถาปนา 115 ปี กรมชลประทาน พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมงานสถาปนากรมชลประทาน – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย คุณโสกุล เชื้อภักดี (คนที่ 6 จากซ้าย) รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๖๐

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร – EASTW หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดย ดร. มงคลยา รุ่งเวชวุฒิวิทยา ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพและนวัตกรรม ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ร่วมบรรยายในหัวข้อ Smart solution

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หุ้น—๒๑ เม.ย. ๖๐

EASTW หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเผยผลการดำเนินงานในปี 2559 มีรายได้รวมทั้งสิ้น4,376.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,299.71 ล้านบาท

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ เสนอแนวคิดบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ชูแนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า ในนิทรรศการ งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์บริจาคช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมใต้ ในงานประชารัฐร่วมใจ ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๐

กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ – คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และบริษัทในเครือร่วมบริจาคเงินจำนวนรวม 400,000 บาท

ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานสัมมนา The Roundtable ครั้งที่ 7 เคล็ดไม่ลับสู่ความสาเร็จ Business ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานสัมมนา The Roundtable ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "เคล็ดไม่ลับสู่ความสาเร็จ Business Outlook & Must-Do for 2017"

ศูนย์การเรียนรู้ M academy จัดงานสัมมนา เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ #Business outlook must-do for ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๙

• คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) • คุณทอม เครือโสภณ : ดีลเมคเกอร์ • คุณอนุทิน ชาญวีรกูล : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) • คุณอัศวิน

ยูยู พัฒนาระบบผลิตประปาขนาดเล็กเพื่อชุมชน ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๘

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หรือ ยูยู ในเครือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ เดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559 ด้วยสถานีผลิตประปาเคลื่อนที่ขนาดเล็กเพื่อชุมชน กรองน้ำประปาสะอาดคุณภาพดื่มได้

ภาพข่าว: บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๘

วิทยา ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก เป็นประธานจัดงาน “ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558” โดยมี นำศักดิ์ วรรณวิสูตร รอง กก.ผอ.ใหญ่สายการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่แทน กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาท บ. หุ้น—๕ มิ.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาทของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วย

อีสท์วอเตอร์ ส่งบริษัทลูกวางระบบน้ำประปา ให้นิคมหลักชัยฯ เตรียมพร้อมผลักดันไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมยางระ ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๘

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ส่งบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู บริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการในการบริหารกิจการประปากว่า 16 ปี เข้าวางระบบผลิตน้ำประปา ให้กับ นิคมฯ หลักชัยเมืองยาง

ภาพข่าว: EASTW ประกาศเป็นภาคีร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นในงาน AGM หุ้น—๕ พ.ค. ๕๘

เมื่อเร็วนี้ๆ นายวิทยา ฉายสุวรรณ (ตรงกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW นำทีม คณะกรรมการบริษัท เชิญชวนผู้ถือหุ้น EASTW ร่วมลงนามเพื่อสนับสนุนการเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และแนวโน้ม บ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ที่ หุ้น—๒๒ เม.ย. ๕๘

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และแนวโน้ม บ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ที่ หุ้น—๑ ก.ค. ๕๗

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

*วันชัย หล่อวัฒนตระกูล* ผู้กุมบังเหียนคนใหม่อีสท์วอเตอร์ ควบทะยานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการ หุ้น—๓ ก.ย. ๕๖

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ "วันชัย หล่อวัฒนตระกูล" กับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ "EASTW"

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "บ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก" ที่ หุ้น—๑๗ พ.ค. ๕๖

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่ในเข

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ 5 ภาคีใหญ่ เปิด "วิทยาลัยการประปา" สร้างบุคลากรสายงานการประปา ทั่วไป—๙ พ.ค. ๕๖

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิด "วิทยาลัยการประปา" แห่งแรกในประเทศไทย