ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๙ น.

จังหวัดเคลื่อนที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดเคลื่อนที่”

ภาพข่าว: จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ณ วัดบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ชัย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๖๒

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้มอบเงินทุนให้กับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีพได้

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่าง ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๒

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ออกให้บริการประชาชน ดำเนินตามโครงการคลินิกช่างบูรณาการร่วมกับโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อุดรธานี

ภาพข่าว: จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๒

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ณ วัดบ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สนพ.จันทบุรี ให้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ โดยมีนายวิทูรัศ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน มีบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยงานบริการด้านวิชาการร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 ภายในงานมีบริการวิชาการด้านการผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

SVL Group เพื่อชุมชน ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

SVL Group ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้และสร้างความสุขให้พี่น้องชาวบางสะพานในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2560 นำทีมพนักงานตัวแทน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตัดผมฟรี แจกไอศครีม

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560 ณ วัดสะแก

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมงานภาครัฐ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

SVL Group ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้และสร้างความสุขให้พี่น้องชาวบางสะพานในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2560 นำทีมพนักงานตัวแทน ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำบริษัทในกลุ่ม SVL Group 6 บริษัท

ภาพข่าว: PEA สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๖๐

นายจำเริญ วิเศษเตมีย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมชาย มิระสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปี 2560 ณ บ้านเหล่าใหญ่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตา ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ทีมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำพฤศจิกายน ๒๕๕๘. โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ.

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมคณะร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดต่างๆ

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม พร้อมด้วย นางสาวพองาม ประเสริฐ และนายทิชากร ทองแสง บุคลากรคลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

ภาพข่าว: จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวอุ้มผาง ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘เวลา ๑๐:๐๐ น. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมคณะได้เดินทางร่วมเปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย

ภาพข่าว: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีรภัทร เณรศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมคณะร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

เครือสหวิริยา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๘

ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครือสหวิริยา บริการตัดผมฟรี บริการน้ำผลไม้แก่พี่น้อง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญร่วมงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๕๗

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญร่วมงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. และสถานีประชาชนสัญจรอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ” ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ฝายร่องหิน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เครือสหวิริยา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๗

แผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ร่วมกับ "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)" ครั้งที่ 2 จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอบางสะพาน โดยเครือสหวิริยาจัดบูธนิทรรศการให้ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๗

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนจังหวัดชลบุรี” ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม2557 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่

ภาพข่าว: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—๗ มี.ค. ๕๗

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ธีรชุติมานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการนำเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี

ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดงาน"เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๖

นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดงาน "เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช" ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม

ไทยพีบีเอส จัดงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และจังหวัดสงขลา จัดเวทีสัญจร “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดสงขลา” ณ โรงเรียนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ชาวลพบุรี ร่วมงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๕

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสัญจร “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลพบุรี” ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่

Thai PBS จัดเวทีสัญจร “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๕

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสัญจร “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลพบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง

ภาพข่าว: มอบกล่องยาสามัญ สุขภาพ—๑๕ มี.ค. ๕๕

คุณปิติภัทร สิหนาทกถากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นตัวแทนมอบกล่องยารักษาโรค ให้แก่ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ในชุมชนตำบลบางเพรียง ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.บางเพรียง อ.บางบ่อ เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพข่าว: "ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้ชุมชน" ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๓

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "คิดไกลกว่ากระดาษ" ณ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่ ) อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้โลกร้อน