ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๙ น.

จังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดอุตรดิตถ์”

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหวังของราษฎร อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๖๑

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๐

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

เกาะติดโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปี60 เกษตรกรโดนใจ สร้างอาชีพเสริม ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ติดตามโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระบุ เกษตรกรพึงพอใจ เห็นว่าโครงการตรงกับความต้องการในระดับมากร้อยละ 81 ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์พลังงาน และเทศบาลตำบลป่าเซ่า ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์พลังงาน และเทศบาลตำบลป่าเซ่า ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์ สร้างพลังงานทดแทนใช้ในชุมชน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นจากขยะและมูลสัตว์

พล.อ.ฉัตรชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดสินค้าเกษตรเมืองลับแล เล็งขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนโยบายการบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว และสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ

ภาพข่าว: ศภ.2 ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมวิพากษ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมกับ สถาบันพัมนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมวิพากษ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพข่าว: รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมตลาดกลางสินค้าการเกษตรอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลาดกลางสินค้าการเกษตรอำเภอลับแล ดำเนินงานโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ชมตลาดสินค้าเกษตร ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการและตลาดสินค้าเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดถาวรและเปิดจำหน่ายได้ทุกวัน

พล.อ.ฉัตรชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดสินค้าเกษตรเมืองลับแล เล็งขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาค ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

วันนี้ (9 มิ.ย.60) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์เมืองลับแล จำกัด ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ การบริหารจัดการแปลงใหญ่ข้าว

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๐

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก

สาวกทุกเรียนห้ามพลาด!! ไปรษณีย์ไทย ชวนซื้อ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล สินค้า—๖ มิ.ย. ๖๐

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนชิม "ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล" ราชาผลไม้ไทยพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่กว่า 100 ปี เปลือกบาง กลิ่นอ่อน เนื้อแน่นละเอียด เหนียว รสชาติหวานมัน ส่งตรงจากเกษตรกรชาวสวน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดี ตรวจเยี่ยมตลาดกลางสินค้าการเกษตร ของบสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ตำบลจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ผ่านมา

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

พิเชียร คูสมิทธิ์ (กลาง) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นประธานส่งมอบอาคารบริการสาธารณสุขให้กับชุมชนที่ขาดแคลน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมูลนิธิสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี สุริยา ธนสัมบัณณ์

พ่อเมืองอุตรดิตถ์ รุกนิวมีเดียสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โปรโมทการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—๑๗ พ.ค. ๖๐

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ระดมใช้สื่อใหม่ (New Media) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งสารคดีโทรทัศน์ ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ แจกคู่มือท่องเที่ยวและพีอาร์บนรถขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ

วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนจัด วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 17 จ.อุตรดิตถ์ ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ผู้ว่าฯ ชวนออม หุ้น—๒๓ ม.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ"ผู้ว่าฯ ชวนออม" ซึ่งได้ร่วมมือกับ 10 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คปภ. เผย ประกันพ.ร.บ.- ภาคสมัครใจชั้น1 คุ้มครองผู้เสียชีวิต 18 ราย ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ หมายเลขทะเบียน 32-1488 ซึ่งมีสมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT โดยสารมาเต็มคันรถ

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนนาอินวิทยาคม อำเภอนาอิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย ชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนนาอินวิทยาคม อำเภอนาอิน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีชุมพร แก้วเปี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคมรับมอบ

บทความพิเศษ เรื่อง : เห็ดป่าหน้าฝน...ควรระวัง มิฉะนั้นถึงตาย!!! ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

โลกเราสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อนนี้ไม่นานยังบ่นๆกับเรื่องภัยแล้งกันอยู่เลย เผลอแป๊บเดียว ตอนนี้ทางเหนือแถบจังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก น้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 20 ปี ทำให้อาคาร ร้านค้า ทุ่งนา เรือกสวนเสียหายเป็น 1,000

อีซี่บายและยูเมะพลัส ตามรอยคำสอนพ่อหลวง สร้างความยั่งยืนสู่ชนบทกับเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ เปลี่ยนชีวิต ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อีซี่บาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานชาวอีซี่บาย ร่วมลงพื้นที่สร้างชุมชนบ้านปางวุ้น เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรผสมผสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม

กลุ่มพาณิชย์ภาคเหนือตอนล่าง 1 จัด Road Show ของหายาก 5 จังหวัด บุกแดนอีสานที่จังหวัดอุบลฯ ไลฟ์สไตล์—๗ เม.ย. ๕๙

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดงานมหกรรมการค้านำสินค้าเอกลักษณ์ของหายาก 5 จังหวัด อาทิ สับปะรดห้วยมุ่น มะขามหวาน กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้ เครื่องประดับลายโบราณ อัญมณีแม่สอด บุกภาคอีสาน หวังขยายช่องทางการค้า

เกษตรฯ เร่งแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2559 ตั้งวอล์รูมติดตามสถานการณ์หมอกควัน ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๙

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถิติในปี 2558 ที่มีการตรวจพบว่าเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่กว่า 1.83

ตามติดโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก สศท.2 ชู เกษตรกรได้ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาตรงความต้องการ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ติดตามผลโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557/58 ในพื้นที่ฝั่งขวาของเขื่อน ใน 3 อำเภอ 14 ตำบล รวม 400 ครัวเรือนเกษตร เผย เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่าโครงการฯ ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์ในระดับมาก

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เอาใจคนรักทุเรียน ชวนชิมสุดยอดราชาผลไม้เมืองลับแล ทั่วไป—๑๑ มิ.ย. ๕๘

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จำหน่ายทุเรียนพันธุ์หลงลับแล สุดยอดผลไม้ยอดนิยมแห่งฤดูกาลนี้ ส่งตรงจากเกษตรกรชาวสวน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพข่าว: นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธุรกิจ ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๘

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัด และนายจวน แก้วกุลศรี ประธานกรรมการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 เมษายน2558

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วม MOU หอการค้าอุตรดิตถ์ หุ้น—๖ มี.ค. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ และ นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามความร่วมมือ “ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs

กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาคมผ้าไทย ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย วันศุกร์ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๘

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้กิจกรรมการศึกษาดูงานของสมาคมผ้าไทย ณ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2558 ได้เลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะจัดขึ้นระหว่าง “วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558”

รมว.พม. มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ น.ค.๓ ของขวัญปี ใหม่ ๒๕๕๘ ชิ้นที่ ๑๕ ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.๓) ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการ ๒๐ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน” แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์