ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐:๔๘ น.

จังหวัดสระแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดสระแก้ว”

พลังงาน จ.สระแก้ว เดินหน้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั่วไป—๗ พ.ย. ๖๐

สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทับทิมสยาม 05 ชี้ได้ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน มาสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน แปรรูปสมุนไพรหลักในพื้นที่ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ ชี้โครงการ โคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว เพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ สร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั่วไป—๗ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการ "โคบาลบูรพา"เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ โดยส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ลดการนำเข้าเนื้อสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อโคส่งออกตลาด AEC ในอนาคตต่อไป ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2560 – 2565) งบประมาณรวม 970.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแม่โคเนื้อให้เกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว 2) ส่งเสริมอา

มอบหนังสืออนุญาตฯให้สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน ๔ สหกรณ์ แก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน จังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คทช.) จำกัด จำนวน 4 สหกรณ์ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลเอกฉัตรชัย

หนุ่ม กะลา โต้โผใหญ่ จัดคอนเสิร์ตการกุศล Sing For Child ปี2 หาทุนให้เด็กนักเรียนยากไร้ บันเทิง—๒๕ ส.ค. ๖๐

หลังจากรวมกลุ่มคนใจบุญจัดคอนเสิร์ตการกุศลในนามของ Sing For Child ไปเมื่อปีที่แล้วจนสามารถสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านนา จังหวัดสระแก้ว เป็นที่เรียบร้อย มาในปีนี้ หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ) โต้โผใหญ่ของงานนี้ ประกาศพร้อมจัดอีกครั้ง กับ"Sing For

ภาพข่าว: ซีพีไอมอบทุน โครงการปลูกปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๐

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับม่วง 1ใน5 โรงเรียนที่ได้รับทุน "โครงการกองทุนการศึกษา" โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหม่ นายอำเภอตาพระยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว

ภาพข่าว: เปิดศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท สุขภาพ—๒๖ มิ.ย. ๖๐

นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และ นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวท

กระทรวงอุตฯ เตรียมบุกสระแก้ว เปิด คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ เสริมสร้างการรับรู้ผู้ประกอบการเข้ ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๐

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา "เสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด " ครั้งที่ 4 ในกลุ่มจังหวัดสระแก้ว

คณะแม่บ้าน PEA C1 มอบรถจักรยานและอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กนักเรียน ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

นางขนานจิตร กิ่งมาลา ประธานคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ "การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย" โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายสมบัติ ชาญชัย

ภาพข่าว: #ETE ส่งมอบโซล่าร์ฟาร์ม สหกรณ์วัฒนานคร จ.สระแก้ว พลังงาน—๒๓ พ.ค. ๖๐

นายรชต ยอดบางเตย (ที่3จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE พร้อมด้วย นายบุญเรือง สีขาม (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด จังหวัดสระแก้ว และนายต๊อกยูน คิม

PEA วัฒนานคร ระดมทีมงานกู้คืนระบบจำหน่ายจ่ายไฟให้ประชาชน ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๐

นายสรรธน ปลื้มคิด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สั่งการให้ระดมทีมงานเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ทั้งระบบโดยเร็ว สืบเนื่องจากที่มีฝนตกหนักและลมพัดแรง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง

กรมฝนหลวง เฝ้าติดตามปัญหาภัยแล้งจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 4

ภาพข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จัดกิจกรรม ร้อยฝัน ปั่นจักรยานไปเรียน มอบจักรยาน 200 คันให้ รร. ตชด. ใน ยานยนต์—๑๒ เม.ย. ๖๐

มร. โคจิ นาคาฮาร่า กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานขายตลาดในประเทศ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบจักรยานจำนวน 200 คันให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่งในจังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรม "ร้อยฝัน ปั่นจักรยานไปเรียน"

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการใช้ Agri-Map ปรับเปลี่ยนพื้นที่ จ. สระแก้ว ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โอกาสนี้พลเอกฉัตรชัยได้รับฟังการบรรยายสรุปความเสียหายจากภัยแล้ง

ฝนหลวงฯ ปรับแผนปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งจังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—๔ เม.ย. ๖๐

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ปุ๊กลุ๊ก ชวนคนไทยเที่ยวงาน รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า รวมของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ทั่วไป—๓๑ มี.ค. ๖๐

นางเอกสาวมากความสามารถแห่งวิก 7 สี "ปุ๊กลุ๊ก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล" ชวนคนไทยเที่ยวงาน "รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า" ในวันที่ 1-5 เมษายน ณ บริเวณหอนาฬิกา ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สุดยอดมหกรรมอาหารและสินค้าขึ้นชื่อของ 5

ภาพข่าว: คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจร ครั้งที่ 5 ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด จับมือ หน่วยงานภาครัฐ และ นายไพบูลย์ บัวราษฎร์ เกษตรจังหวัดสระแก้ว จัด " คลินิกปาล์มน้ำมัน สัญจร ครั้งที่ 5 " เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริม

จังหวัดสระแก้ว เตรียมพลิกแผ่นดินแห้งแล้ง ปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน พลังงาน—๒๘ มี.ค. ๖๐

หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรจังหวัดสระแก้ว จับมือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด จัดงาน " คลินิกปาล์มน้ำมัน สัญจร ครั้งที่ 5 " เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้ำมันในแผ่นดินแห้งแล้ง ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสระแก้ว นายไพบูลย์ บัวราษฎร์

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว รวม 3 อำเภอ 13 ตำบล 85 หมู่บ้าน ซึ่ง

จังหวัดสระแก้ว ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า รวมของดี 5 ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

จังหวัดสระแก้ว จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อม การจัดงาน "รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า" มหกรรมอาหารและสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสมุทรปราการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: การลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่สปก.ในจังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 719 ไร่ ที่ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยให้เกษตรกรเข้าใช้เป็นพื้นที่ทำกิน

รมว.กษ. ลงพื้นที่สระแก้ว เร่งเดินหน้าจัดที่ดินพื้นที่แปลงเป้าหมาย อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทั่วไป—๙ ก.พ. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการยึดคืนที่ดิน

สระแก้วจัดงาน มาฆปูรมีศรีสระแก้ว คู่งานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาการแสดงแสง สี ทั่วไป—๘ ก.พ. ๖๐

จังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแสดงแสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย

Gossip News: SUPER ชิงเค้กขายไฟขยะชุมชน พลังงาน—๙ ม.ค. ๖๐

เดินหน้าธุรกิจเต็มที่ สำหรับ บมจ.ซุปเปอร์บล๊อก (SUPER) ล่าสุดจ่อคิวเตรียมเข้าประมูลขายไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชนขนาด 80 เมกะวัตต์ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) งานนี้..บอกได้คำเดียวมีลุ้น แต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นคือโรงไฟฟ้าขยะ ที่จังหวัดสระแก้ว

ภาพข่าว: เปิดโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ ที่สระแก้ว ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๙

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา พร้อมด้วยนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร และนางสาวขนิษฐา แสงสี กำนันตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันเปิดโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษในชุมชน

ภาพข่าว: ก.เกษตร ยึดพท. ส.ป.ก. สระแก้ว ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี และชลบุรี

รัฐมนตรีเกษตรฯ รุกติดตามผลการดำเนินงานยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี

ภาพข่าว: ยามาฮ่าออกบูธโชว์นวัตกรรมสุดล้ำในงาน Benjaburapa-Asean Innovation EXPO ยานยนต์—๔ ส.ค. ๕๙

นายวราธร เจนจรัสสกุล (คนขวาแถวล่าง) ผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมสนับสนุน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลางทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี