ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐:๕๒ น.

จังหวัดสระบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดสระบุรี”

ภาพข่าว: แม็คโครพลิกโฉมโชห่วยไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๖๐

นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิดร้านมิตรภาพมินิมาร์ท By บอลลูน จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการ โดยเป็นร้านที่ชนะในโครงการการประกวด ""โชห่วย โชว์เสน่ห์"" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด

ปภ.ชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

แยกเป็น ด้านการดำรงชีพ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยทั้งผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยาว ได้สร้างสถานีสูบน้ำจำนวน 2 แห่ง บริเวณตำบลบ้านครัว และตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มและระดับต่ำกว่าคลองชัยนาท – ป่าสัก ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่สู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นไปอย่างล่าช้า จึงเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยจังหวัดสระบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และประกาศยุติสถานการณ์ภัยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ขณะนี้สถานการณ์ภัยยังไม่สิ้นสุด ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดสระบุรี ไ

แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วว. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษจากขยะในระดับปลายน้ำแก่ อบต.ตาลเดี่ยว ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษจากขยะในระดับปลายน้ำ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และบุคลากรตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประกอบด้วย 4 จังหวัด (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) จังหวัดปทุมธานี (3) จังหวัดนนทบุรี (4) จังหวัดสระบุรี ดำเนินงานโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ยิปซัม ตราช้าง เสริมแกร่งวิชาชีพช่างฝีมือในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเห่งชาติ บ้าน/คอนโด—๒๘ ส.ค. ๖๐

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรเพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เดินหน้าให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพช่างไทย

บริษัท เจพัส อินเตอร์คอสเมติกส์ ร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท สร้างศาลาปฎิบัติธรรม วัดป่าสันติธรรม ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๖๐

บริษัท เจพัส อินเตอร์คอสเมติกส์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องสำอางเจอเนส JURNESS ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ศาลาปฎิบัติธรรม ที่วัดป่าสันติธรรม อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 กรกฎาคม 2560

วว.มุ่งจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบสีเขียว ฝึกอบรมจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน @ ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๐

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบสีเขียวในการจัดการขยะ

ภาพข่าว: สยามไฟเบอร์กลาส รวมพลทำดีเพื่อพ่อ 9 เดือน 9 โครงการ ครั้งที่ 6 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๖๐

นายสันชัย ห้างชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ (กลาง) บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี วัสดุอะคูสติกเอสซีจี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558

ภาพข่าว: สยามไฟเบอร์กลาส รวมพลทำดีเพื่อพ่อ 9 เดือน 9 โครงการ ครั้งที่ 6 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ทั่วไป—๔ ส.ค. ๖๐

นายสันชัย ห้างชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ (กลาง) บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี วัสดุอะคูสติกเอสซีจี

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ร่วมวิ่งส่งทีมวิ่งสายอีสาน โครงการ 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

"3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ"เริ่มวิ่งส่งทีมสายอีสาน วิ่งจากสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ นำทีมโดย นายแพทย์ศุภชัย น้อยวัฒนา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 3gether : Run & Ride

ภาพข่าว: ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ไลฟ์สไตล์—๗ ก.ค. ๖๐

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานแถลงข่าว "การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560" ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา โดยมี

ภาพข่าว: แถลงข่าวการจัดงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๖๐

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี "ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560" ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และรถบรรทุกขนาดเล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ตำบลบ้านครัว และ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ

ภาพข่าว: เบตเตอร์ฯ ขนทัพความรู้ ส่งเสริมชุมชนจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๖๐

"มุ่งดำเนินธุรกิจที่ยืดหยัดคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม" บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ

สถาบันอาหาร จับมืออุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โชว์ของดี Saraburi Selected ขึ้นแท่นงาน THAIFEX- World ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๐

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรีสู่ภาคการค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป "Saraburi Selected" หรือของดีสระบุรี ที่ได้รับการคัดสรรแล้ว

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยม ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกระบวนการแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ปลัดเกษตรฯ มอบนโยบายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมไร่อรุณวิทย์รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่า

สถาบันอาหาร จับมือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาและเจรจาจับคู่ธุรกิจ...เข้าฟังฟรี ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ภาพข่าว: ปูนซีเมนต์นครหลวง ซิสโก้ และฟูจิตสึ ผนึกกำลังวางรากฐานสำหรับ อุตสาหกรรม ไอที—๑๖ พ.ค. ๖๐

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน Pervasive Network และระบบเชื่อมต่อไร้สายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมในการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยด้วย

ภาพข่าว: ซัมมิท แคปปิตอล มอบเงินสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดสระบุรี ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๐

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัดมอบเงิน 300,000บาท แก่ อดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ใหญ่สิปปกร โกจินอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านซับขอน

ภาพข่าว: ซัมมิท แคปปิตอล มอบเงินสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดสระบุรี ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัดมอบเงิน 300,000 บาท แก่ อดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ใหญ่สิปปกร โกจินอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านซับขอน

สมาคมกีฬาทางอากาศฯ จัดการแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๖๐

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ จังหวัดสระบุรี พลิกประวัติศาสตร์กีฬาทางอากาศ จัดการแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (3rd

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้า โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย ทั่วไป—๒๖ เม.ย. ๖๐

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย" ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๖๐

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

เอ-ไชยา ควง ลิฟท์-สุพจน์ ลุยสวนเผือก ฝึกทำเมนู แกงก้านเผือก รสเด็ด บันเทิง—๗ เม.ย. ๖๐

สัปดาห์รายการ "ครัวลั่นทุง" ทาง ช่อง 8 เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์ โดยมี "เอ-ไชยา มิตรชัย" ทำหน้าที่พิธีกรรับอาสาพาแขกรับเชิญส่ายย่อในตำนาน "ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ" ไปตะลุยสวน "เผือกหอม" ที่ตำบลโคกใหญ่หรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี งานนี้เรียกว่า

ภาพข่าว: ตราเพชร มอบศาลาช่างหัวใจเพชร ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRTส่งมอบ 'ศาลาช่างหัวใจเพชร' ให้แก่โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี หลังจากที่ ตราเพชร

วว. จับมือจังหวัดสระบุรี /อบต.ตาลเดี่ยว จัดฝึกอบรมระดับเยาวชน เสริมความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษจากขยะ