ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๑:๔๑ น.

จังหวัดลำปาง ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดลำปาง”

เปิดลำปาง ปลายทางฝัน LAMPANG Open House ต้อนรับนักท่องเที่ยว 20-22 กุมภาพันธ์นี้ ไลฟ์สไตล์—๒๘ ม.ค. ๖๒

จังหวัดลำปาง เตรียมยกทัพ "ช้าง ม้า ไก่ รถไฟ " ที่เป็นเอกลักษณ์และสุดยอดของดีเมืองลำปาง นำมาให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้สัมผัส ผ่านกิจกรรม "เปิดลำปาง ปลายทางฝัน" (LAMPANG Open House ) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดลำปาง ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คลังจังหวัดลำปาง ผู้แทนกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ผู้บริหารธนาคารออมสินในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะพูดคุย กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการฝึกอาชีพ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาต่อยอดสร้าง

วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โอกาสนี้

ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์ก ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๖๑

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๑

ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตตรวจราชการ (เขต ๑๕ : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

ภาพข่าว: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมภ์ฯ องค์กรปลอดโฟม ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และอีก 12 องค์กร ในจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาดปราศจากโฟม เนื่องในโอกาสที่ ส.คช.

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่มปตท. ประจำปี 2561 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: เปิดงาน LAMPANG CITY เส้น มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๑

ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดงาน "LAMPANG CITY เส้น" มหกรรมรวมพลคนกินเส้น ครั้งแรกในภาคเหนือ เพื่อสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเมนูเส้นในจังหวัดลำปาง โดยมี พรเทพ อรรถกิจไพศาล, ศิรินุช สวาสดิ์ธรรม, พ.อ.วิเศษ

รมว.วธ.เปิดงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ที่จ.ลำปาง ผนึกหน่วยงานรัฐ เอกชน ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๖๑

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดลำปาง"

Share for Chang จัดงาน Half Marathon 2018 รายได้สมทบทุนช่วยช้างไทย ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

Share for Chang จัดงาน "Half – marathon 2018" วิ่งคู่ไปกับช้างในเส้นทางที่สวยงาม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดลำปาง รายได้สมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โครงการเคียงคู่ช้าง (Share for Chang)ร่วมกับ

เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง เขื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงาน—๓๐ ส.ค. ๖๑

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเขื่อนที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำวัง ตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไป 55 กิโลเมตร เพื่อเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการ บรรเทาอุทกภัย

งาน มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง @ บางกอก (Lampang ceramic and craft fairs @ ไลฟ์สไตล์—๒๖ ก.ค. ๖๑

ชม ช็อป ชิม สุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดลำปาง ในงาน "มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง @ บางกอก" (Lampang Ceramic and Craft Fairs @ Bangkok) ระหว่างวันที่วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ Hall 1

ภาพข่าว: ออป.แพร่ ร่วมปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับมอบกล้าไม้สัก จำนวน 500 ต้น จาก นายปิยะ ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่

สุดยอด!!! นักเรียนลำปาง คว้า 2 เหรียญ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก SIMOC ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

สุดยอด!!! นักเรียนลำปาง คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก SIMOC 2018 - นายวรัญญู เคียนทอง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ตัวแทนจากประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก SIMOC 2018 (Singapore International

ภาพข่าว: ธนชาต จับมือ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์-ปทุมวันปริ๊นเซส ช่วยชาวไร่ จัดงาน เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้ ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๖๑

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส นำโดย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำทีมแจกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย น้ำผึ้งจากจังหวัดลำปาง จำนวน 16,000 กิโลกรัม

ทีวีไกด์: ตลาดเด็ดประเทศไทย ก้อง ปิยะ ควงคู่ ผัดไท พักฟื้นปอด สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ณ จังหวัดลำปาง บันเทิง—๑๒ ก.ค. ๖๑

รายการ "ตลาดเด็ดประเทศไทย" สัปดาห์นี้พาสัมผัสกลิ่นไอกลิ่นธรรมชาติ เมืองมนต์เสน่ห์ ณ จังหวัดลำปาง เพราะ ลำปางไม่หนาวเท่าลำพัง งานนี้สองคู่หูทีเด็ดสายแซ่บ "ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล" และ "ผัดไทย-ดีใจ ดีดีดี" จะพาตะลอนเรียนรู้วิถีชุมชนพร้อมพุ่งชนหาของอร่อยด้วย

ธนชาต จับมือ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์-ปทุมวันปริ๊นเซส ช่วยชาวไร่ จัดงาน เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้ ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๑

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ช่วยเหลือเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตราคาสับปะรดตกต่ำ จัดงาน"เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้" นำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียน้ำผึ้งจากเกษตรกรจังหวัดลำปาง จำนวน 16,000

ภาพข่าว: กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงาน #MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๑

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเดินหน้าจัดงาน 'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ประเดิมจัดงานในระดับภูมิภาคที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรก โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 3 จากซ้าย)

ครั้งแรก!! กับสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย #MOC Biz Club Expo 2018 ภาคเหนือ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๑

'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ขอเชิญม่วนใจ๋ แอ่วซื้อ ของดีเมืองเหนือ พบสุดยอดของดีจาก BIZ Club 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกขบวนมาแสดงและจำหน่ายอย่าง คับคั่งทั้งสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้านวัตกรรม และสินค้าพื้นเมือง อาทิ

ลำปางจัดงานใหญ่ วิถีถิ่น 17 ภาคเหนือ Northern Culture Fair To Thailand ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๑

จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมสัมผัสปรากฏการณ์วิถีวัฒนธรรม วิถีชุมชนภาคเหนือ กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น Northern Culture Fair To Thailand ๔.๐ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

ภาพข่าว: ปตท. ขับเคลื่อนเยาวชนร่วมอนุรักษ์ตีก๋องปู่จา จ.ลำปาง ปีที่ ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๖๑

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา" ครั้งที่ 16 ซึ่งมี นายสงัด อินทรวง ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง (ที่ 5

ชาวฟิลิปปินส์ในภาคเหนือตอนบนร่วมกับสถานกงสุลฟิลิปปินส์จัดงานวันชาติฉลองครบ ๑๒๐ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๑

ชาวฟิลิปปินส์เกือบ ๓๐๐ คนและครอยครัวในภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถานกงสุลฟิลิปปินส์ในเชียงใหม่จัดงานฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีแห่งการประกาศอิสระภาพจากสเปน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์

ปตท. สืบสานประเพณี ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๖๑

ส่งเสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียน กระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าประจำจังหวัดลำปาง ผ่านค่ายเยาวชนก๋องปู่จา วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการค่ายเยาวชน ปตท.

Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๑

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญเลือกชื้อ เลือกชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในงาน Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล

ภาพข่าว: SUN ต้อนรับ ธ.ก.ส.สาขาลำปาง หุ้น—๒๔ พ.ค. ๖๑

คุณจิราพร กิตติคุณชัย (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสำนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดลำปาง นำโดย นางจุราพร จันทร์ขาว (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงาน

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรเพื่อการส่งออกไปยังสาธ ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์

ภาพข่าว: เปิดงาน สุดยอดของดี SMEs เมืองลำปาง ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๑

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ที่4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "สุดยอดของดี SMEs เมืองลำปาง" ตอน ล่องอันดามัน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม