จังหวัดลพบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดลพบุรี” http://www.newswit.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/ ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี บูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 ธ.ค.2562 สนพ.ลพบุรี สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และแนวทางการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามนโยบายประชารัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกเจริญ th-TH Fri, 13 Dec 2019 4:52:01 +0700 ภาพข่าว: จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่2 http://www.newswit.com/gen/2019-11-12/8ba56ffbda878a817ecf899720e06cfb/ วันที่ 11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-11-12/8ba56ffbda878a817ecf899720e06cfb/ Tue, 12 Nov 2019 14:46:07 +0700 ภาพข่าว: การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ บูรณาการร่วมผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 http://www.newswit.com/gen/2019-11-06/fc01e655a6dbe38bf3dbbbba43889412/ วันที่ 5 พ.ย.2562 สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภารกิจหน่วยงาน และ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลำสนธิ http://www.newswit.com/gen/2019-11-06/fc01e655a6dbe38bf3dbbbba43889412/ Wed, 06 Nov 2019 10:07:49 +0700 ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-10-31/1eb86d7e710f8f19d0be6e13453df065/ วันที่ 31 ต.ค.2562 สนพ.ลพบุรี ร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้วงเดือนผ้ามัดหมี่สู่ตลาดคนพวน ซึ่งหน่วยงาน ได้ส่งนักพัฒน์พันธุ์ใหม่ เข้าให้คำปรึกษา แนะนำการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต http://www.newswit.com/gen/2019-10-31/1eb86d7e710f8f19d0be6e13453df065/ Thu, 31 Oct 2019 16:41:41 +0700 จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับ http://www.newswit.com/gen/2019-10-29/14e624f048f7ef28020f588e52225fd6/ วันที่ 28 ต.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-10-29/14e624f048f7ef28020f588e52225fd6/ Tue, 29 Oct 2019 9:43:17 +0700 ภาพข่าว: เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs http://www.newswit.com/food/2019-09-30/704a078e71e94c1b997f5a269a69e300/ นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม เครือเบทาโกร (ที่ 2 จากซ้าย) นายณัฐ หาวารี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (ที่ 2 จากขวา) นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ซ้ายสุด) นางสิริพร http://www.newswit.com/food/2019-09-30/704a078e71e94c1b997f5a269a69e300/ Mon, 30 Sep 2019 16:38:22 +0700 เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs http://www.newswit.com/food/2019-09-24/7586e2f1ee66b59429f995aade3bf2eb/ เครือเบทาโกรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการ http://www.newswit.com/food/2019-09-24/7586e2f1ee66b59429f995aade3bf2eb/ Tue, 24 Sep 2019 16:24:34 +0700 ภาพข่าว: ประชุม (กพร.ปจ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2562 http://www.newswit.com/gen/2019-09-24/6270bd25fd79c91f4da932e08c135d14/ วันที่ 18 กันยายน 2562 นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี (กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง http://www.newswit.com/gen/2019-09-24/6270bd25fd79c91f4da932e08c135d14/ Tue, 24 Sep 2019 10:28:04 +0700 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวงเดือนทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/1486f52b3956416f34cdeb12fe3fbb52/ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวงเดือนทอผ้ามัดหมี่ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ http://www.newswit.com/gen/2019-09-23/1486f52b3956416f34cdeb12fe3fbb52/ Mon, 23 Sep 2019 10:57:54 +0700 ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 7 พาปั่นท่องเที่ยวเมืองละโว้ http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/034ed29c25b8d99d9eb76656f063345e/ กิจกรรม ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 7 จังหวัดลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, เกลิน คอลลา พลัส คิวเท็น (Kaelyn Colla plus Q10 ), โรงแรมปันนานาราลพบุรี, http://www.newswit.com/gen/2019-09-17/034ed29c25b8d99d9eb76656f063345e/ Tue, 17 Sep 2019 13:59:14 +0700 ภาพข่าว: เตรียมเปิดศึกมหกรรมกีฬาคนพันธ์ อาร์ กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/33d4f5936b87a60073d3cba4baf17db8/ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาอาชีวศึกษาครั้งที่ 14 ละโว้ เกมส์ ที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัด ลพบุรี ภายใต้คำขวัญ http://www.newswit.com/gen/2019-08-21/33d4f5936b87a60073d3cba4baf17db8/ Wed, 21 Aug 2019 15:18:01 +0700 ละโว้เกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ชูคำขวัญ อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/20cd24398ee3825ba1d7c6225693bf5a/ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยอาชีวศึกษาจังหวัด http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/20cd24398ee3825ba1d7c6225693bf5a/ Tue, 20 Aug 2019 13:37:52 +0700 ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ส่งนักศึกษา ในภาคีเครือข่ายหน่วยงานจังหวัดลพบุรี และกรรมการตัดสิน เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/dc973b3121972eafe0d11f902fb2f419/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ส่งนักศึกษา ในภาคีเครือข่ายหน่วยงานจังหวัดลพบุรี และกรรมการตัดสิน เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคจำนวน 6 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2. สาขาก่ออิฐ 3. สาขาต่อประกอบมุมไม้ 4. http://www.newswit.com/gen/2019-07-04/dc973b3121972eafe0d11f902fb2f419/ Thu, 04 Jul 2019 10:11:03 +0700 ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี จัดพิธีปิด โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/f68ef3d3b2a7f00fb3e6868c36dbce20/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี จัดพิธีปิด โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยวันที่ 10 มิถุนายน 562 สิบเอก ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/f68ef3d3b2a7f00fb3e6868c36dbce20/ Tue, 18 Jun 2019 10:22:55 +0700 ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/451536a67aafe765df1a2b7aafe4842f/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ http://www.newswit.com/gen/2019-06-18/451536a67aafe765df1a2b7aafe4842f/ Tue, 18 Jun 2019 10:13:57 +0700 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/d489a88d9628185282465baf0609b14f/ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยมีนางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/d489a88d9628185282465baf0609b14f/ Fri, 31 May 2019 16:45:16 +0700 ภาพข่าวซ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/62f07a8927761e670e8d898cfc4ab88b/ นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วคำแสน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 http://www.newswit.com/gen/2019-05-31/62f07a8927761e670e8d898cfc4ab88b/ Fri, 31 May 2019 16:42:22 +0700 ภาพข่าว: มีเดย์ริช นำเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/27545d8e12e7c6c1eb2cd777abe83215/ เมื่อเร็ว ๆ นี้นางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ประธานกรรมการบริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ มี เดย์ริช (ME DAY RICH) นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องสำอางมีเดย์ริช มอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-05-22/27545d8e12e7c6c1eb2cd777abe83215/ Wed, 22 May 2019 14:22:58 +0700 ภาพข่าว: หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ครั้งที่4 http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/9409645676f2f365a0c67f1697ab7c7d/ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ครั้งที่4 ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ณ หอประชุนสระโบสถ์ ต.นิคมชัย อ.สระโบสถ์ http://www.newswit.com/gen/2019-05-08/9409645676f2f365a0c67f1697ab7c7d/ Wed, 08 May 2019 17:03:27 +0700 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม คาราวานตรวจสุขภาพ เดินสายบริการฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงิน http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/dec02e28b14e60291158c8afac084cb9/ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม คาราวานตรวจสุขภาพ เดินสายบริการฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยครั้งนี้เดินทางให้บริการแก่ชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมและแคมเปญพิเศษอีกมากมาย http://www.newswit.com/gen/2019-04-22/dec02e28b14e60291158c8afac084cb9/ Mon, 22 Apr 2019 15:08:09 +0700 ภาพข่าว: เครือเบทาโกรร่วมยกระดับการท่องเที่ยวลพบุรี สนับสนุนงาน โอชะ ณ ละโว้ http://www.newswit.com/gen/2019-04-12/e60e379804edcb130b925826038d9541/ นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม (ขวา) ร่วมเปิดงาน โอชะ ณ ละโว้ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ซ้าย) เป็นประธานในพิธี http://www.newswit.com/gen/2019-04-12/e60e379804edcb130b925826038d9541/ Fri, 12 Apr 2019 13:41:45 +0700 ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี สำนักงานฯ ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/b78e5c3a40eaaf0bdff16b3a216bd866/ นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/b78e5c3a40eaaf0bdff16b3a216bd866/ Tue, 09 Apr 2019 15:35:27 +0700 ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมวางพานพุ่มวันพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/89c7499a6ab05cc2ccb663678d717b48/ นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมวางพานพุ่มวันพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-04-09/89c7499a6ab05cc2ccb663678d717b48/ Tue, 09 Apr 2019 15:32:02 +0700 ซื้อสบู่วิภาดาทุกก้อนได้ร่วมทำบุญ http://www.newswit.com/evnt/2019-04-02/9991ea4fd5bd5ca7380b026aa087ec4a/ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด เชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งใหญ่ เมื่อซื้อสบู่วิภาดา 1 ก้อนจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินทำบุญ 0.50 บาท เพื่อนำเงินไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ http://www.newswit.com/evnt/2019-04-02/9991ea4fd5bd5ca7380b026aa087ec4a/ Tue, 02 Apr 2019 15:50:56 +0700 ปภ.ร่วมกับทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/43ddf24a563a281698861b8837642bd2/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 21 กุมภาพันธ์ http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/43ddf24a563a281698861b8837642bd2/ Thu, 14 Feb 2019 9:23:47 +0700 ภาพข่าว: บ้านร่วมใจสามัคคี จ.ลพบุรี คว้าหน้านักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/f16cbeddf0bc9fe0d79a8a6dfd4a43ba/ ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น ที่ทางจังหวัดลพบุรี นำโดย นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี (คนที่ 3 จากขวา) เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งได้แก่ คุณศศิประภา ยนปลัดยศ จากบ้านร่วมใจสามัคคี อ.โคกเจริญ (คนที่ http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/f16cbeddf0bc9fe0d79a8a6dfd4a43ba/ Wed, 06 Feb 2019 12:44:35 +0700 ลพบุรีคัดสรรบูธโอทอปพรีเมียมจัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวสต์เกต วันนี้ - 3 ก.พ.62 http://www.newswit.com/life/2019-01-31/2f11f516fc44ad37e5aeaa25fbb8e7df/ จังหวัดลพบุรีขานรับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและมีคุณภาพ เดินหน้าอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนำทัพสินค้า OTOP http://www.newswit.com/life/2019-01-31/2f11f516fc44ad37e5aeaa25fbb8e7df/ Thu, 31 Jan 2019 14:46:06 +0700 ลพบุรีคัดสรรบูธโอทอปลพบุรีจัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวสต์เกต 28 ม.ค.-3 ก.พ.นี้ http://www.newswit.com/life/2019-01-25/49a19f039777a75c6a770355149b4204/ จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จัดงาน กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี จังหวัดลพบุรี ตระการตาด้วยบูธสินค้าโอทอปจังหวัดลพบุรี ที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 34 หมู่บ้าน http://www.newswit.com/life/2019-01-25/49a19f039777a75c6a770355149b4204/ Fri, 25 Jan 2019 17:18:46 +0700 ภาพข่าว: ลพบุรีจัดใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี http://www.newswit.com/life/2019-01-21/0adecb861d525ccd30b97110e64f52f6/ จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จัดงานใหญ่ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวินัย พันธุ์อยู่ (คนกลาง) http://www.newswit.com/life/2019-01-21/0adecb861d525ccd30b97110e64f52f6/ Mon, 21 Jan 2019 16:32:34 +0700 ภาพข่าว: ลพบุรีจัดใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อวดศักยภาพโชว์ความพร้อมท่องเที่ยว http://www.newswit.com/life/2019-01-14/20dd573743a85b02bcccd11da0610c21/ จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จัดงานใหญ่ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวินัย พันธุ์อยู่ (คนกลาง) http://www.newswit.com/life/2019-01-14/20dd573743a85b02bcccd11da0610c21/ Mon, 14 Jan 2019 14:30:43 +0700