ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘:๔๗ น.

จังหวัดปทุมธานี ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดปทุมธานี”

คณาจารย์ นักศึกษา กว่า 200 ชีวิต มทร.ธัญบุรี ฝึกซ้อมโขน แสดงหน้าพระเมรุมาศจำลอง จ.ปทุมธานี ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๖๐

คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง และโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี ฝึกซ้อมการแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: 4 จังหวัดอัศจรรย์ ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

นายชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าว "การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน" ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ภาพข่าว: มอบหนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 "ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์" แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว: ธ สถิตย์ในดวงใจ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๐

สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 "ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์" แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว: คุณปราโมทย์ ไม้กลัด ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการ เจาะประเด็นข่าว ช่อง บันเทิง—๑๑ ต.ค. ๖๐

ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ให้การต้อนรับ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และ คุณศุภศิลป์ ผลภาษี ประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดปทุมธานี ที่ ให้เกียรติร่วมพูดคุยใน รายการ

ภาพข่าว: ร่วมน้อมรำลึก บันเทิง—๑๑ ต.ค. ๖๐

ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ให้การต้อนรับ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และ คุณศุภศิลป์ ผลภาษี ประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดปทุมธานี ที่ ให้เกียรติร่วมพูดคุยใน รายการ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ณ ชุมชนทองแท้ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

วันที่ ๔ ตุลาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม"คลองสวยน้ำใส"ณ ชุมชนทองแท้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองคลองหลวง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ทั่วไป—๕ ต.ค. ๖๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานีเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะฝนตกหนักช่วง ๓-๖ ตุลาคม

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๐

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ภาคมหานคร) เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

ปภ.สานพลัง อปพร. ทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานีโมเดล แก้ปัญหาการรุกล้ำริมคลองสาธารณะ รัฐราษฎร์ร่วมใจ คืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๐

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองท่าโขง เทศบาลเมืองคลองหลวง ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ จัดงาน "พิธียกเสาเอกบ้านประขารัฐสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล

แผนงานบูรณาการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดทิศทางกลุ่มจังหวัดในการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักบริหารยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ประกอบด้วย 4 จังหวัด (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) จังหวัดปทุมธานี (3) จังหวัดนนทบุรี (4) จังหวัดสระบุรี ดำเนินงานโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิด โรงไฟฟ้าคลองหลวง อย่างเป็นทางการ พลังงาน—๕ ก.ย. ๖๐

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าคลองหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก

มูลนิธิ EDF ร่วมกับทาร์เก็ต ซอร์สชิ่ง เซอร์วิสเสส แอลแอลซี จัดกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับ ทาร์เก็ต ซอร์สชิ่ง เซอร์วิสเสส แอลแอลซี จัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF จับมือ ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ บริษัทยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีสำหรับบุคลากรของยูพีเอสที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆ

ภาพข่าว: ร่วมเปิดงาน เครือข่ายวิถีไทยวิถีชุมชน ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๖๐

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต คุณรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (นับจากด้านขวาคนที่ 4) ร่วมเปิดงาน เครือข่ายวิถีไทยวิถีชุมชน จัดกิจกรรม Rally " ช้อป ชิม แช๊ะ แวะปทุมธานี "

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปภินวิช ละอองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จัดงานไตรกีฬาระยะสั้นเอาใจคนรักกีฬาและการออกกำลังกาย ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก จัดงานแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้น"Sprint Triathlon Powered by Herbalife Nutrition" ณ วีซาโน่ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี โดยมีเหล่าคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายเข้าร่วมงานราว 200

มูลนิธิ EDF จับมือโนเกีย จัดอบรมโครงการ ไทยไซเบอร์คิดส์ สานฝันเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลกเทคโนโลยี ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๐

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวที่ 2 – นั่งกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และ

ศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์การค้า โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารวีก้า จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารวีก้า เลขที่ 55/393 ตำบลหลักหก

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ความสูง 37 เมตร รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ พื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดปทุมธานี และเชียงราย พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ปร ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัย ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี และเชียงราย ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ใกล้กรุง บึงชำอ้อ ปทุมธานี ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๐

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ชุมชนหมู่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ใกล้กรุงเทพฯ ลิ้มรสผลไม้ ปลอดสารเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ภาพข่าว: บาจาสานต่อโครงการ Bata Children#s Program ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

บาจาสานต่อโครงการ Bata Children's Program อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมพาทีมแพทย์จากคลินิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไปตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีเด็กๆ กว่า 130 คน

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จังหวัดปทุมธานี ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ พื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านใหม่