ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๒:๐๐ น.

จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดนครศรีธรรมราช”

สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด ส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงปูอินทรีย์ สร้างรายได้งดงาม ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๒

"ปูดำ" เป็นสัตว์น้ำมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปูไข่ ทำให้ราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: ผู้บริหารบสย.ลงพื้นที่ภาคใต้เยียวยา SMEs หลังพายุปาบึก ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักเขตภาคใต้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุปาบึก

สพร.22 นครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจในจังหวั ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(กลุ่มข้าราชการตำรวจ) หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค.2562 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน "ปาบึก" รวม 23 จังหวัด รวม111 อำเภอ 563 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 53,413 หลัง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 28

เชิญชวนส่งธารน้ำใจ บริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ ปาบึก ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีโทรทัศน์ NEWS1 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งธารน้ำใจ บริจาคอาหารแห้ง

ภาพข่าว: มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกผู้ประสบภัยจากพายุ "ปาบึก"

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย รุดช่วยเหลือลูกค้าจากพายุปาบึก ปฏิทินข่าว—๘ ม.ค. ๖๒

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งรถลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเคลมสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า โดยลูกค้าของเอ็ม

พี่บ่าวสาวใต้ค่ายอาร์สยาม ส่งกำลังใจพี่น้องประสบภัย พายุปาบึก บันเทิง—๗ ม.ค. ๖๒

จากสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก (PABUK)" ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนพี่น้องบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยเฉพาะในขณะนี้ที่กำลังจะขึ้นฝั่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะจะทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งเตรียมพร้อมสูงสุด รับมือพายุ ปาบึก เปิดโรงพักช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

จากกรณีพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ซึ่งกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยในวันนี้ (๓ มกราคม ๒๕๖๒) และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค่ำของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง

ภาพข่าว: บล.คันทรี่กรุ๊ป เปิดสาขานครศรีธรรมราช หุ้น—๒๐ ธ.ค. ๖๑

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ร่วมพิธีเปิดสาขานครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคุณสุทิน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำลดลง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอพรหมคีรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,305 ครัวเรือน 18,270 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2561 บ้าน/คอนโด—๖ ธ.ค. ๖๑

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ที่ 9 ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้พิการที่มีทักษะฝีมือในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 11 เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6

สคร.11 ชวนรณรงค์วันเอดส์โลก ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ทั่วไป—๓๐ พ.ย. ๖๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด "Know Your Staus" ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง - ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 อำเภอ 40 ตำบล 313 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าศาลา

ปภ.รายงานสถานการณ์สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๖๑

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 84 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน 8,118 คน ซึ่ง ปภ.

สคร.11 เตือนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ ในช่วงฤดูฝน สุขภาพ—๒๐ พ.ย. ๖๑

สคร.11 เตือนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ ในช่วงฤดูฝน แนะดูแลตนเองด้วยมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หากป่วยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตัว

สคร.11 ห่วงประชาชนป่วยโรคไข้เลือดออก ช่วงหน้าฝน สุขภาพ—๗ พ.ย. ๖๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 6,702 ราย เสียชีวิต 10 ราย แนะสังเกตอาการ มีไข้สูง 2 วัน มีจุดเลือดออกตามตัว

รายการทริปทูเคลียร์ ตอน 6 หมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน บันเทิง—๖ พ.ย. ๖๑

ป่ะ! ไปสูดโอโซนดีๆกัน!! รายการทริปทูเคลียร์เสาร์นี้ล่องใต้ไปเยือนจังหวัดหน้าด่านแดนใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชกัน พิธีกรหมอก้อง สรวิชญ์ ก็ตกหลุมรักมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา ณ หมู่บ้านคีรีวงทันที ที่นี่เค๊าบอกว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 1 ของเมืองไทย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๑

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานการประชุม และติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๑

พลเอก กัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.

ศุภาลัย เตรียมจัดงาน Thank You Party โชว์ความสำเร็จ 3 โครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โกยยอดขายกว่า บ้าน/คอนโด—๑๙ ต.ค. ๖๑

บมจ.ศุภาลัย เผยความสำเร็จของ 3 โครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โกยยอดขายกว่า 355 ล้านบาท เตรียมจัดงาน Thank You Party ขอบคุณลูกค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ นครศรีธรรมราช นายอดิศักดิ์

บ้านสหกรณ์ ใช้กลไกความเข้มแข็ง สภาผู้นำ ชูทำ เกษตรผสมผสาน แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๖๑

แม้พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม แต่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาภาวะหนี้สิน

สพร.22 นครศรีธรรมราช เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี ทั่วไป—๓ ต.ค. ๖๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

NAKOHN SI OLD TOWN สานศิลป์ แผ่นดินทอง นครศรีฯ ทั่วไป—๑ ต.ค. ๖๑

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน "NAKHON SI OLD TOWN" สานศิลป์ แผ่นดินทอง นครศรีฯ ตระการตากับงานย้อนอดีตสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราช พบกับ เศียรทศกัณฑ์วังเจ้าคุณขนทวน เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม

รวมพลัง ชาวบ้านน้ำใส ร่วมใจสร้างชุมชนน่าอยู่ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๑

สมาชิกชุมชนบ้านน้ำใส หมู่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังเผชิญกับปัญหาขยะอย่างหนัก เนื่องจากในพื้นที่มีบ่อทรายของเอกชนที่ขุดขายไปแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างมีจำนวนมากถึง 15 บ่อ หนึ่งในนั้นบ่อทรายขนาดใหญ่เนื้อที่ 50 ไร่