จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” http://www.newswit.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/ ภาพข่าว: รองโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ th-TH Sun, 17 Dec 2017 15:03:09 +0700 มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2c1b11930d665327f255c031c6a8c652/ นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2c1b11930d665327f255c031c6a8c652/ Wed, 29 Nov 2017 15:33:08 +0700 ก.แรงงาน ร่วม รร.พระดาบสยะลา ฝึกทักษะช่าง สร้างอนาคตผู้ด้อยโอกาส http://www.newswit.com/gen/2017-11-28/0279fc8e1757b634190c960b0a064dd0/ ก.แรงงาน น้อมรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกทักษะช่างฝีมือ สร้างโอกาส สร้างอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส บูรณาการร่วมกันนานกว่า 5 ปี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า http://www.newswit.com/gen/2017-11-28/0279fc8e1757b634190c960b0a064dd0/ Tue, 28 Nov 2017 13:59:23 +0700 ใบไม้สีทอง หนึ่งเดียวในโลกของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ภายใต้แบรนด์ ปานาลายกระดับผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองออกนอกกรอบใส่ไอเดียเจ๋ง http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/12b844c2d4cb503136dde44acc8b7f68/ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทองภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง นำโดย ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/12b844c2d4cb503136dde44acc8b7f68/ Mon, 27 Nov 2017 17:08:32 +0700 กรมวิทย์ฯเตือนเฝ้าระวังยานอนหลับชนิดใหม่ระบาด http://www.newswit.com/food/2017-11-13/a6883d802e29c94f95e593351154d7b2/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่อีทิโซแลม (Etizolam) ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม(Diazepam) ถึง 10 เท่า อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยพบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุขุม http://www.newswit.com/food/2017-11-13/a6883d802e29c94f95e593351154d7b2/ Mon, 13 Nov 2017 18:01:55 +0700 ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ สะท้อนมุมงามหนุนมั่นใจเที่ยวใต้ http://www.newswit.com/life/2017-11-13/c790e3fc1b66d5b9abff18491d84b4fc/ ททท. จับมือ วิทยาลัยชุมชน ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส จัดโครงการ 3 Provinces One Destination สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง อบรมถ่ายภาพสะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่ http://www.newswit.com/life/2017-11-13/c790e3fc1b66d5b9abff18491d84b4fc/ Mon, 13 Nov 2017 17:11:33 +0700 ภาพข่าว: ไอแบงก์จับมือ ศอ.บต.และพันธมิตรร่วมลงนาม MOU โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน http://www.newswit.com/fin/2017-11-13/f25b49ac29604a367096ca6483443b42/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จับมือ(ศอ.บต.) และพันธมิตรรวม 5 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผ่าน โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) http://www.newswit.com/fin/2017-11-13/f25b49ac29604a367096ca6483443b42/ Mon, 13 Nov 2017 13:51:01 +0700 ศอ.บต. จับมือทุกภาคส่วน มุ่งพัฒนา Platform อัจฉริยะ หวังสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนเชื่อมต่อนานาประเทศ มุ่งเป้าดันสินค้าพื้นที่สู่มุสลิม 2.2 พันล้านคน http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/2ef6fccd9693418220f1a910f5ed2755/ วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ประสงค์ สุ่นศิริ อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาลนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายเฉลิมพล http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/2ef6fccd9693418220f1a910f5ed2755/ Fri, 10 Nov 2017 16:15:29 +0700 ภาพข่าว: งานประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.newswit.com/gen/2017-10-19/a15e99f6eb16ad048884a088eff74cdd/ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาล เป็นประธาน เปิดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-10-19/a15e99f6eb16ad048884a088eff74cdd/ Thu, 19 Oct 2017 15:14:24 +0700 ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ ศอ.บต. ร่วมจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/d1c51cf14b6442481e7a5ac734c8209f/ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน2560 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/d1c51cf14b6442481e7a5ac734c8209f/ Thu, 07 Sep 2017 14:23:28 +0700 วธ. ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เปิด โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญาอาเซียน ปี ๖๐ http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/9d9b0e5172c1907eb9a36db4fd3e1033/ วธ. ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เปิด โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญาอาเซียน ปี ๖๐ เปิดพื้นที่คณะวิทยากร - ผู้เข้าร่วมเสวนาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กริช - http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/9d9b0e5172c1907eb9a36db4fd3e1033/ Mon, 28 Aug 2017 13:59:02 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาดอ.ต.ก. ระดมสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่าย25 ส.ค. - 3 ก.ย.นี้ http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/a625bef5a14ff886a55683060a1e980b/ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 3 กันยายน 2560 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ( พหลโยธิน ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/a625bef5a14ff886a55683060a1e980b/ Mon, 28 Aug 2017 12:19:09 +0700 ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา สร้างศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-08-17/a5e278b8a1948764432248ed9d02be14/ สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เปราะบางทางด้านสังคม การเมือง และศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบมากมายต่อคนในพื้นที่ หนึ่งในกลุ่มนั้นคือแม่บ้านสตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องปรับตัวอย่างหนักกับบทบาทที่เปลี่ยนไป http://www.newswit.com/gen/2017-08-17/a5e278b8a1948764432248ed9d02be14/ Thu, 17 Aug 2017 16:58:48 +0700 ภาพข่าว: หลุ่ย แซ่กั๊ว รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการงานศิลปะเทิดพระเกียรติ คำพ่อสอน ปีที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2017-08-10/ca1f7a808b7acdcbae3c849bfd406579/ หลุ่ย แซ่กั๊ว (ซ้าย) ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.อรสุดา เจริญรัถ (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส http://www.newswit.com/gen/2017-08-10/ca1f7a808b7acdcbae3c849bfd406579/ Thu, 10 Aug 2017 13:25:05 +0700 การบินไทยรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคในโครงการ THAIs Goodwill Flight ณ ตูลูส ฝรั่งเศส http://www.newswit.com/life/2017-08-04/b670acbcc4beb9ef923129cadc74e432/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคของโครงการ THAI#s Goodwill Flight มาในเครื่องบินลำใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ http://www.newswit.com/life/2017-08-04/b670acbcc4beb9ef923129cadc74e432/ Fri, 04 Aug 2017 12:36:09 +0700 ภาพข่าว: การบินไทยรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาค ในโครงการ THAIs Goodwill Flight ณ ตูลูส ฝรั่งเศส http://www.newswit.com/life/2017-08-07/026944bf9ffb22155534d5e9e796f6ae/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคของโครงการ THAI#s Goodwill Flight มาในเครื่องบินลำใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ http://www.newswit.com/life/2017-08-07/026944bf9ffb22155534d5e9e796f6ae/ Mon, 07 Aug 2017 16:57:47 +0700 นักวิจัย 3 สถาบัน คิดค้นรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ (ต้นแบบ) ส่งถ่ายผู้ป่วย http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/c0ba0aaad8f79494d5aa4eb86fc98ece/ เพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความพิการ ให้กับทหารที่ไปปฏิบัติในท้องที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงเกิดความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม และนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/c0ba0aaad8f79494d5aa4eb86fc98ece/ Mon, 07 Aug 2017 16:54:58 +0700 บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน กำลังการผลิตเสนอขายรวมไม่เกิน 45 MW http://www.newswit.com/nrg/2017-08-03/1e347cb7ae7587968b2d8a14095d6515/ บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน กำลังการผลิตเสนอขายรวมไม่เกิน 45 MW ด้านผู้บริหารหญิงคนเก่ง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เผยว่าจ้าง TPOLY เป็นผู้ก่อสร้าง ด้วยงบลงทุนกว่า 3 http://www.newswit.com/nrg/2017-08-03/1e347cb7ae7587968b2d8a14095d6515/ Thu, 03 Aug 2017 16:34:03 +0700 ภาพข่าว: SINGER เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ สัมมาชีพศิษย์พระดาบส http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/892179b1f2457a867e9075356cfea575/ คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ถ่ายภาพร่วมกับคุณศุภณัฐ สิรันทวิเนติ (คนกลางแถวหน้า) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดร.อรสุดา เจริญรัถ http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/892179b1f2457a867e9075356cfea575/ Tue, 25 Jul 2017 15:51:02 +0700 สคร. 12 สงขลา เผยภาคใต้ตอนล่างพบโรคหัดต่อเนื่อง แนะนำบุตรหลานรับวัคซีนป้องกันให้ครบ http://www.newswit.com/food/2017-05-23/416aaa2ad48da0c49e4a795a32a73294/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะพ่อ แม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด เผยปี 2560 ภาคใต้ตอนล่างพบการเกิดโรคหัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล http://www.newswit.com/food/2017-05-23/416aaa2ad48da0c49e4a795a32a73294/ Tue, 23 May 2017 14:42:29 +0700 ภาพข่าว: สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดสนามต้อนรับ โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/a19a8415f652725d746b6564daaa6642/ เคร็ก เช็กสเปียร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทีม และนักเตะจิ้งจอกสยามให้การต้อนรับคณะเยาวชน 25 คน จากโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เข้าเยี่ยมชมสโมสรฯ http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/a19a8415f652725d746b6564daaa6642/ Mon, 08 May 2017 16:46:35 +0700 การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/3053fb372a9db7f31938705d321d8a6e/ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/3053fb372a9db7f31938705d321d8a6e/ Wed, 03 May 2017 12:49:09 +0700 กกพ. ประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการ FiT Bidding ก๊าซชีวภาพ ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ http://www.newswit.com/nrg/2017-05-02/17826fa56cf864f6c8140a54bb7895c7/ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศพร้อมหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 http://www.newswit.com/nrg/2017-05-02/17826fa56cf864f6c8140a54bb7895c7/ Tue, 02 May 2017 14:52:49 +0700 อพวช. ร่วมกับ ทรูวิชั่นส์ ภายใต้โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ 22 - 24 เมษายน 2560 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี http://www.newswit.com/gen/2017-04-22/f8859cd8884cff74104dcf96f618f6de/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-04-22/f8859cd8884cff74104dcf96f618f6de/ Sat, 22 Apr 2017 16:27:39 +0700 ภาพข่าว: สสว. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกับ 3 ภาคี สนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-04-24/a79ca48f03812ce6a0f87a45d9dcc8b4/ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 2 จากซ้าย ) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว. ) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) http://www.newswit.com/gen/2017-04-24/a79ca48f03812ce6a0f87a45d9dcc8b4/ Mon, 24 Apr 2017 14:39:29 +0700 ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานพลังชุมชนเข้มแข็ง สร้างรถศัลยกรรมเคลื่อนที่ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้บรรเทาปัญหาสุขภาพ http://www.newswit.com/food/2017-04-21/227c1c40155a6af97ccea1a39ec4435c/ ความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยังคงเป็นปัญหาทางด้านการสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุเพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองค่อนข้างลำบาก http://www.newswit.com/food/2017-04-21/227c1c40155a6af97ccea1a39ec4435c/ Fri, 21 Apr 2017 0:30:49 +0700 กอสส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคิดเห็น กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา http://www.newswit.com/nrg/2017-04-12/3c5591d294566d3cfbb8698479e0ab6f/ กอสส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคิดเห็น กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา โดยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ การตัดสินใจของรัฐในการนำโครงการขนาดใหญ่ลงในพื้นที่ได้ทำลายกระบวนการเจรจาสันติภาพ ความไว้วางใจ http://www.newswit.com/nrg/2017-04-12/3c5591d294566d3cfbb8698479e0ab6f/ Wed, 12 Apr 2017 14:19:17 +0700 สวนกุหลาบนนท์ฯ สานฝันนักกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้ จัดการแข่งขันกีฬานานาชนิด มุ่งเน้นนโยบายเปิดกว้างด้านการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2017-04-18/c0ab246880c3309ab8c6a61488589999/ สวนกุหลาบนนท์ฯจัดกิจกรรมตาม โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและกีฬา โดยจะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น 17 ปี ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พบกับ ทีมโรงเรียน 5 http://www.newswit.com/gen/2017-04-18/c0ab246880c3309ab8c6a61488589999/ Tue, 18 Apr 2017 13:18:36 +0700 ภาพข่าว: ต้อนรับคณะน้อง ๆ เด็กกำพร้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพัก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2017-04-18/142025dc6073bbcfd460a865bace5351/ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นำโดย สุนีย์พรรณ บ่อโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายห้องพัก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่คณะอาจารย์และน้อง ๆ เด็กกำพร้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 54 คน ที่เข้าร่วมโครงการ แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 27 http://www.newswit.com/gen/2017-04-18/142025dc6073bbcfd460a865bace5351/ Tue, 18 Apr 2017 12:49:39 +0700 รุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล ขึ้นแท่น ประธานชมรม พสบ.จชต. ชุดปี 2560-2561 น้อมนำหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-04-10/8e2fdb355fedde5414e0956c9168e20d/ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ปีบริหาร 2560 - 2561 โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด http://www.newswit.com/gen/2017-04-10/8e2fdb355fedde5414e0956c9168e20d/ Mon, 10 Apr 2017 13:26:37 +0700