จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” http://www.newswit.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/ ก.แรงงาน ฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะ ชายแดนใต้ กพร. มุ่งฝึกอาชีพ ขับเคลื่อนแก้ปัญหา ชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา) เปิดฝึกอบรม กว่า 10 หลักสูตร ฟรี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา th-TH Thu, 22 Mar 2018 13:14:34 +0700 ภาพข่าว: อบรมข้าราชการใต้ http://www.newswit.com/gen/2018-03-07/3ec3b4e1bcef237f14f07b8da2443ded/ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาค้อ http://www.newswit.com/gen/2018-03-07/3ec3b4e1bcef237f14f07b8da2443ded/ Wed, 07 Mar 2018 15:47:26 +0700 ภาพข่าว: สปข. 6 ติวเข้มด้าน PR เดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2018-02-22/d77ae6b05c454e3dea819ad7ed29f321/ นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข. 6) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมบน Facebook (The Creative Content for Facebook Engagement) ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2018-02-22/d77ae6b05c454e3dea819ad7ed29f321/ Thu, 22 Feb 2018 11:45:45 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง ร่วมยกระดับครู 402 คน...สู่ยุคดิจิทัล http://www.newswit.com/it/2018-02-19/97b3c3fe13068632036a1d1037526585/ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 402 เครื่อง ที่กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรู ปลูกปัญญา โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร http://www.newswit.com/it/2018-02-19/97b3c3fe13068632036a1d1037526585/ Mon, 19 Feb 2018 10:41:32 +0700 ใกล้สำเร็จ! โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ http://www.newswit.com/gen/2018-01-15/72a68b806105eb39573dce30436f1a03/ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2018-01-15/72a68b806105eb39573dce30436f1a03/ Mon, 15 Jan 2018 11:06:05 +0700 โครงการกระบอกเสียงลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเดินหน้าเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-01-03/cc26fb1421694b5690ed8c73239b3dce/ โครงการกระบอกเสียง 1 ในโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-01-03/cc26fb1421694b5690ed8c73239b3dce/ Wed, 03 Jan 2018 9:32:28 +0700 ภาพข่าว: รองโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-11-30/bc3e8f4e268dac02ee9359f5bd1b5466/ นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ http://www.newswit.com/gen/2017-11-30/bc3e8f4e268dac02ee9359f5bd1b5466/ Thu, 30 Nov 2017 8:33:43 +0700 มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2c1b11930d665327f255c031c6a8c652/ นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2c1b11930d665327f255c031c6a8c652/ Wed, 29 Nov 2017 15:33:08 +0700 ก.แรงงาน ร่วม รร.พระดาบสยะลา ฝึกทักษะช่าง สร้างอนาคตผู้ด้อยโอกาส http://www.newswit.com/gen/2017-11-28/0279fc8e1757b634190c960b0a064dd0/ ก.แรงงาน น้อมรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกทักษะช่างฝีมือ สร้างโอกาส สร้างอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส บูรณาการร่วมกันนานกว่า 5 ปี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า http://www.newswit.com/gen/2017-11-28/0279fc8e1757b634190c960b0a064dd0/ Tue, 28 Nov 2017 13:59:23 +0700 ใบไม้สีทอง หนึ่งเดียวในโลกของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ภายใต้แบรนด์ ปานาลายกระดับผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองออกนอกกรอบใส่ไอเดียเจ๋ง http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/12b844c2d4cb503136dde44acc8b7f68/ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทองภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง นำโดย ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต http://www.newswit.com/gen/2017-11-27/12b844c2d4cb503136dde44acc8b7f68/ Mon, 27 Nov 2017 17:08:32 +0700 กรมวิทย์ฯเตือนเฝ้าระวังยานอนหลับชนิดใหม่ระบาด http://www.newswit.com/food/2017-11-13/a6883d802e29c94f95e593351154d7b2/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่อีทิโซแลม (Etizolam) ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม(Diazepam) ถึง 10 เท่า อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยพบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สุขุม http://www.newswit.com/food/2017-11-13/a6883d802e29c94f95e593351154d7b2/ Mon, 13 Nov 2017 18:01:55 +0700 ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ สะท้อนมุมงามหนุนมั่นใจเที่ยวใต้ http://www.newswit.com/life/2017-11-13/c790e3fc1b66d5b9abff18491d84b4fc/ ททท. จับมือ วิทยาลัยชุมชน ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส จัดโครงการ 3 Provinces One Destination สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง อบรมถ่ายภาพสะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่ http://www.newswit.com/life/2017-11-13/c790e3fc1b66d5b9abff18491d84b4fc/ Mon, 13 Nov 2017 17:11:33 +0700 ภาพข่าว: ไอแบงก์จับมือ ศอ.บต.และพันธมิตรร่วมลงนาม MOU โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน http://www.newswit.com/fin/2017-11-13/f25b49ac29604a367096ca6483443b42/ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จับมือ(ศอ.บต.) และพันธมิตรรวม 5 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผ่าน โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) http://www.newswit.com/fin/2017-11-13/f25b49ac29604a367096ca6483443b42/ Mon, 13 Nov 2017 13:51:01 +0700 ศอ.บต. จับมือทุกภาคส่วน มุ่งพัฒนา Platform อัจฉริยะ หวังสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนเชื่อมต่อนานาประเทศ มุ่งเป้าดันสินค้าพื้นที่สู่มุสลิม 2.2 พันล้านคน http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/2ef6fccd9693418220f1a910f5ed2755/ วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ประสงค์ สุ่นศิริ อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาลนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายเฉลิมพล http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/2ef6fccd9693418220f1a910f5ed2755/ Fri, 10 Nov 2017 16:15:29 +0700 ภาพข่าว: งานประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.newswit.com/gen/2017-10-19/a15e99f6eb16ad048884a088eff74cdd/ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาล เป็นประธาน เปิดงานประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-10-19/a15e99f6eb16ad048884a088eff74cdd/ Thu, 19 Oct 2017 15:14:24 +0700 ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ ศอ.บต. ร่วมจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/d1c51cf14b6442481e7a5ac734c8209f/ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน2560 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2017-09-07/d1c51cf14b6442481e7a5ac734c8209f/ Thu, 07 Sep 2017 14:23:28 +0700 วธ. ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เปิด โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญาอาเซียน ปี ๖๐ http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/9d9b0e5172c1907eb9a36db4fd3e1033/ วธ. ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เปิด โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญาอาเซียน ปี ๖๐ เปิดพื้นที่คณะวิทยากร - ผู้เข้าร่วมเสวนาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กริช - http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/9d9b0e5172c1907eb9a36db4fd3e1033/ Mon, 28 Aug 2017 13:59:02 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาดอ.ต.ก. ระดมสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่าย25 ส.ค. - 3 ก.ย.นี้ http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/a625bef5a14ff886a55683060a1e980b/ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 3 กันยายน 2560 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. ( พหลโยธิน ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/a625bef5a14ff886a55683060a1e980b/ Mon, 28 Aug 2017 12:19:09 +0700 ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา สร้างศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-08-17/a5e278b8a1948764432248ed9d02be14/ สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เปราะบางทางด้านสังคม การเมือง และศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบมากมายต่อคนในพื้นที่ หนึ่งในกลุ่มนั้นคือแม่บ้านสตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องปรับตัวอย่างหนักกับบทบาทที่เปลี่ยนไป http://www.newswit.com/gen/2017-08-17/a5e278b8a1948764432248ed9d02be14/ Thu, 17 Aug 2017 16:58:48 +0700 ภาพข่าว: หลุ่ย แซ่กั๊ว รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการงานศิลปะเทิดพระเกียรติ คำพ่อสอน ปีที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2017-08-10/ca1f7a808b7acdcbae3c849bfd406579/ หลุ่ย แซ่กั๊ว (ซ้าย) ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจียระไน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.อรสุดา เจริญรัถ (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส http://www.newswit.com/gen/2017-08-10/ca1f7a808b7acdcbae3c849bfd406579/ Thu, 10 Aug 2017 13:25:05 +0700 การบินไทยรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคในโครงการ THAIs Goodwill Flight ณ ตูลูส ฝรั่งเศส http://www.newswit.com/life/2017-08-04/b670acbcc4beb9ef923129cadc74e432/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคของโครงการ THAI#s Goodwill Flight มาในเครื่องบินลำใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ http://www.newswit.com/life/2017-08-04/b670acbcc4beb9ef923129cadc74e432/ Fri, 04 Aug 2017 12:36:09 +0700 ภาพข่าว: การบินไทยรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาค ในโครงการ THAIs Goodwill Flight ณ ตูลูส ฝรั่งเศส http://www.newswit.com/life/2017-08-07/026944bf9ffb22155534d5e9e796f6ae/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB ลำที่ 5 พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคของโครงการ THAI#s Goodwill Flight มาในเครื่องบินลำใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ http://www.newswit.com/life/2017-08-07/026944bf9ffb22155534d5e9e796f6ae/ Mon, 07 Aug 2017 16:57:47 +0700 นักวิจัย 3 สถาบัน คิดค้นรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ (ต้นแบบ) ส่งถ่ายผู้ป่วย http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/c0ba0aaad8f79494d5aa4eb86fc98ece/ เพื่อการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความพิการ ให้กับทหารที่ไปปฏิบัติในท้องที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงเกิดความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม และนักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/c0ba0aaad8f79494d5aa4eb86fc98ece/ Mon, 07 Aug 2017 16:54:58 +0700 บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน กำลังการผลิตเสนอขายรวมไม่เกิน 45 MW http://www.newswit.com/nrg/2017-08-03/1e347cb7ae7587968b2d8a14095d6515/ บอร์ด TPCH แจกข่าวดี เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1,2,5-ปัตตานี กรีน กำลังการผลิตเสนอขายรวมไม่เกิน 45 MW ด้านผู้บริหารหญิงคนเก่ง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เผยว่าจ้าง TPOLY เป็นผู้ก่อสร้าง ด้วยงบลงทุนกว่า 3 http://www.newswit.com/nrg/2017-08-03/1e347cb7ae7587968b2d8a14095d6515/ Thu, 03 Aug 2017 16:34:03 +0700 ภาพข่าว: SINGER เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ สัมมาชีพศิษย์พระดาบส http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/892179b1f2457a867e9075356cfea575/ คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้า) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ถ่ายภาพร่วมกับคุณศุภณัฐ สิรันทวิเนติ (คนกลางแถวหน้า) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดร.อรสุดา เจริญรัถ http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/892179b1f2457a867e9075356cfea575/ Tue, 25 Jul 2017 15:51:02 +0700 สคร. 12 สงขลา เผยภาคใต้ตอนล่างพบโรคหัดต่อเนื่อง แนะนำบุตรหลานรับวัคซีนป้องกันให้ครบ http://www.newswit.com/food/2017-05-23/416aaa2ad48da0c49e4a795a32a73294/ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะพ่อ แม่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด เผยปี 2560 ภาคใต้ตอนล่างพบการเกิดโรคหัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล http://www.newswit.com/food/2017-05-23/416aaa2ad48da0c49e4a795a32a73294/ Tue, 23 May 2017 14:42:29 +0700 ภาพข่าว: สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดสนามต้อนรับ โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/a19a8415f652725d746b6564daaa6642/ เคร็ก เช็กสเปียร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทีม และนักเตะจิ้งจอกสยามให้การต้อนรับคณะเยาวชน 25 คน จากโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เข้าเยี่ยมชมสโมสรฯ http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/a19a8415f652725d746b6564daaa6642/ Mon, 08 May 2017 16:46:35 +0700 การยางฯ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด หวังพัฒนาตลาดน้ำยางสดทั้งระบบ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/3053fb372a9db7f31938705d321d8a6e/ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกร http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/3053fb372a9db7f31938705d321d8a6e/ Wed, 03 May 2017 12:49:09 +0700 กกพ. ประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการ FiT Bidding ก๊าซชีวภาพ ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ http://www.newswit.com/nrg/2017-05-02/17826fa56cf864f6c8140a54bb7895c7/ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศพร้อมหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 http://www.newswit.com/nrg/2017-05-02/17826fa56cf864f6c8140a54bb7895c7/ Tue, 02 May 2017 14:52:49 +0700 อพวช. ร่วมกับ ทรูวิชั่นส์ ภายใต้โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ 22 - 24 เมษายน 2560 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี http://www.newswit.com/gen/2017-04-22/f8859cd8884cff74104dcf96f618f6de/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน โดยความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 จัดกิจกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-04-22/f8859cd8884cff74104dcf96f618f6de/ Sat, 22 Apr 2017 16:27:39 +0700