ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๓:๒๒ น.

จักรพรรดินีที่โลกลืม ข่าวประชาสัมพันธ์ “จักรพรรดินีที่โลกลืม”

“เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม” มเหสีกู้ชาติ องค์สุดท้ายของโชซอน บันเทิง—๓๑ ส.ค. ๕๔

เรื่องราวประวัติของมเหสีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซอนนามว่า “เมียงซอง” ที่มีบทบาทในการปกครองของประวัติศาสตร์เกาหลี พระนางมีส่วนร่วมในการเมืองและการฑูต เป็นผู้นำในการต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุ่น

เรื่องย่อ: The Last Empress (เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม) บันเทิง—๓๑ ส.ค. ๕๔

พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีที่ทรงอัจฉริยภาพ ด้านการปกครองของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี ทรงครองอำนาจเป็นเวลายาวนานถึงสามสิบปีจนกระทั่งแผ่นดินโชซอน ล่มสลาย พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีพระองค์สุดท้ายของแผ่นดินโชซอน