ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๐๒ น.

คิดเป็นทำเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “คิดเป็นทำเป็น”

EF: Executive Functions ปรับพฤติกรรม ฝึกทักษะสมอง พัฒนาสมาธิเด็ก ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

การคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คือการฝึกทักษะสมองสำคัญที่เรียกว่า EF หรือ Executive Functions คือ ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง

แค่จัดระเบียบข้าวของ...ลูกก็ฉลาดขึ้น!!! เทคนิค ลด โละ ละ ฝึกลูกให้คิดเอง ทำเป็น กล้าตัดสินใจ ทั่วไป—๒ พ.ย. ๖๐

เมื่อสังคมปัจจุบันต้องการคนที่ "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้" เด็กในวันนี้จึงถูกสอนให้มีทักษะรอบด้าน โดยเฉพาะ "การฝึกให้คิด" ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคต

กิจกรรม เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้ EF เรียนรู้การพัฒนาทักษะ EF ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

นานมีบุ๊คส์ ชวนผู้ปกครองร่วม workshop พัฒนาทักษะสมองลูกน้อยเพื่อชีวิตที่สำเร็จในกิจกรรม "เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้ EF "คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น โดยวิทยากร ครูก้า กรองทอง บุญประคอง ผู้เชี่ยวชาญด้านEF

ภาพข่าว: ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๕๙

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็น ด้วยสมองและสองมือ กิจกรรมสนองนโยบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ชวนครูวิทย์-คณิต ฟังสัมมนา ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร? ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๘

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ขอเชิญครูวิทย์-คณิต ฟังสัมมนา "ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร?" เพื่อทราบกลยุทธ์ที่ทำได้จริง สร้างคนที่คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ "การใช้เทคโนโลยี Personalised Learning ลดช่องว่างบริหารแบบมีข้อมูล"

หนุนเต็มที่ ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๗

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักฟุตบอลทีมชาติหญิงไปบอลโลก มูลนิธิไทยคม องค์กรการกุศลที่มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนไทย ‘คิดเป็น ทำเป็น’ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการมอบรองเท้าฟุตบอลที่มีคุณภาพระดับสากล

มูลนิธิไทยคม หนุนโรงเรียนบ้านสันกำแพงโชว์ผลงาน นักเรียน-ครู "คิดเป็น ทำเป็น" ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๖

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านสันกำแพง จากโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนในปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนที่มีผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนมากที่สุด เน้นการเรียนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Base Learning) ตามสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ

ภาพข่าว: เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยคิดเป็น ทำเป็น และแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๕๕

มูลนิธิไทยคม ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (BART Lab) นำทีม 6 เยาวชนไทยในโครงการค่ายหุ่นยนต์ THAICOM Robo Camp 2012 ไปแข่งขันรายการ World Robot Olympiad 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

มูลนิธิไทยคม จัดพิธีเปิดค่ายกิจกรรม Thaicom foundation Volunteers : English is ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๕

มูลนิธิไทยคม องค์กรการกุศล ที่มุ่งเน้นสนับสนุนเรื่องการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เด็กไทยคิดเป็น ทำเป็น สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องกว่า 19 ปี ทำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิไทยคมในทุกภาคทั่วประเทศ

เฟ้นหา 6 เด็กไทยเพื่อไปแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robotic Olympiad 2012 ณ ไอที—๒๙ พ.ค. ๕๕

มูลนิธิไทยคม มีแนวคิดส่งเสริมให้เยาวชนไทย “คิดเป็น ทำเป็น” สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก จึงร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์(BART Lab) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดใจ “สุภาณี มะหมีน” ครูสอนดีของเด็กด้อยโอกาส ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๕

“เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่น่ารัก แล้วเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่สังคมอาจจะมองข้ามไป ถ้าเรานำเด็กกลุ่มนี้มาอยู่รวมกัน แล้วสร้างกิจกรรมที่ดีๆ ให้กับเขา สอนทักษะชีวิต สอนให้เขาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เชื่อว่าเขาจะสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้

สกศ. จัดตลาดนัดการจัดการความรู้ (KM) ยกระดับคนไทยใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น ทั่วไป—๒๓ เม.ย. ๕๓

นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน

สถาบัน AKI พลิกโฉมเอเชีย สร้างคน GEN-A นำกระแสโลก ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๒

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (Asian Knowledge Institute AKI) เปิดตัวโมเดลแห่งความสำเร็จ เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางธุรกิจและสังคมยุคใหม่แห่งเอเชีย เล็งกลุ่มเป้าหมาย คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-35 ปี ผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจรุ่น 3/4 ให้คิดเป็น ทำเป็น

ชมภาพน้ำตาแห่งความสามัคคี อาทิตย์นี้!!! ร.ร.สาธิตม.รังสิต วัดใจสู้กับภารกิจ บันเทิง—๑๓ พ.ค. ๕๒

เป็นรายการที่ช่วยสร้างความฉลาด และ ส่งเสริมให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็น อยู่บนพื้นฐานความรักความสามัคคีของหมู่คณะ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 4 โมงเย็น กับรายการ “เก่งยกห้อง” ติดตามชมความน่ารัก ความสดใส ของน้องๆ จาก ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

ภาพข่าว: ‘คิดเป็นทำเป็น’ ช่วงซัมเมอร์ กับค่ายเยาวชนมูลนิธิไทยคม ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๒

คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และคุณสันติ ทิสยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนมูลนิธิไทยคม ตอน นักคิดพิชิตโลกร้อน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน ณ

ทรู สวทศ. และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ แบบคิดเป็น ทำเป็น เปิดเวทีสัมมนา สื่อสาร—๒๘ พ.ค. ๕๐

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาพิเศษ“โครงงานวิทยาศาสตร์จะช่วยชาติได้อย่างไร?” สร้างสรรค์องค์ความรู้แบบยั่งยืน ส่งเสริมครูปรับกระบวนการเรียนการส

ครูเล็ก ภัทราวดี มั่นใจวิจารณ์สงครามเท้าไฟแรงหวังยกระดับเด็กไทย สร้างสรรค์ คิดเป็น บันเทิง—๒๕ พ.ค. ๕๐

เป็นที่กล่าวขวัญถึงในขณะนี้กับรายการ “สงครามเท้าไฟ” ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ สี่โมงเย็น ทางช่อง 5 รายการที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมแสดงความสามารถทางด้านการเต้นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับคำวิจารณ์ของเหล่า co