ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๑๓ น.

คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน”

เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน | สัญญาจ้าง เลิกจ้าง ค่าจ้าง วินัย ไล้ออก , 27-28 มีนาคม 2557 ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๗

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน | สัญญาจ่าง เลิกจ่าง ค่าจ่าง วินัย ไล่ออก วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 มืออาชีพด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ต้องใช้กฏหมายแรงงานและกฏหมายการจ้างงานอย่างจริงจัง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ

Update and Understanding theLabor Judgment of Supreme Court
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554
ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4
KEEN Conference
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์
Rational and Significance

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน หมายถึง คำพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศ ที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานในปัญหาที่มีการพิพาทกัน ของคู่ความด้านแรงงาน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หลังจากศาลฎีกา ได้ตรวจข้ออุทธรณ์ รวมทั้ง คำวินัจฉัยของศาลแรงงานแล้ว ศาลฎีกาก็จะทำคำวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาสุดท้ายอีกครั้ง ซึ่งคำพิพากษาของศาลฎีกานั้น จะใช้เป็นบรรทัดฐานเทียบเคียงกับเหตุการณ์เรื่องราวที่คล้ายคลึงกันได้ในคดีที่เกิดในภายหลังได้

นั่นคือ เมื่อมีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดเป็นข้อพิพาทเหมือนกัน กับคดีที่ศาลฎีกาเคยวางบรรทัดฐานไว้ ศาลแรงงานกลาง และ ศาลแรงงานภาค ก็จะใช้แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีความต่อไป เพียงแต่คู่ความฝ่ายที่เห็นว่า แนวคำพิพากษาฎีกาคดีเลขใด สามารถนำมาสนับสนุนกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายตนได้มากกว่า ก็จะต้องเป็นผู้กล่าวอ้าง ยกขึ้นมาให้ศาลแรงงานพิจารณา ทั้งนี้ ศาลแรงงานจะไม่ยกคำพิพากษาศาลฎีกาที่คู่ความไม่กล่าวอ้าง มาวินิจฉัยให้เป็นประโยช

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๔

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน หมายถึง คำพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศ ที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานในปัญหาที่มีการพิพาทกัน ของคู่ความด้านแรงงาน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หลังจากศาลฎีกา ได้ตรวจข้ออุทธรณ์ รวมทั้ง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๔

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน หมายถึง คำพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศ ที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานในปัญหาที่มีการพิพาทกัน ของคู่ความด้านแรงงาน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หลังจากศาลฎีกา ได้ตรวจข้ออุทธรณ์ รวมทั้ง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๔

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update and Understandingthe Labor Judgment of Supreme Court อบรมวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง เจาะลึกฎีกาในคดีแรงงานเด็ดล่าสุด ที่ฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายบุคคล ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๔

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจUpdate and Understanding the Labor Judgment of Supreme Courtอบรมวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา ถนนศรีนครินทร์ Rational and

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรบเรื่องการวิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๓

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update and Understanding the Labor Judgment of Supreme Court อบรมวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ Rational and Significance

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๓

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update and Understanding the Labor Judgment of Supreme Court อบรมวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน

วาโซ่ เทรนนิ่ง วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๓

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update from Labor Judgment of Supreme Court กรุงเทพฯ : อบรมวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบการวิเคราะห์เจาะลึก คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน ใหม่ล่าสุด ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๒

วิเคราะห์เจาะลึก คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงาน ใหม่ล่าสุด (2550-2551) ครอบคลุมในคำพิพากษาฎีกาที่ 285 – 483/2551 และ คำพิพากษาฎีกาที่ 5101 – 8789/ 2550 ที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update from Labor Judgment of Supreme Court

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนา ในหัวข้อ คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๒

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด (2550-2551) ครอบคลุมในคำพิพากษาฎีกาที่ 285 – 483/2551 และ คำพิพากษาฎีกาที่ 5101 – 8789/ 2550 ที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update from Labor Judgment of Supreme Court