ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๒๘ น.

คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน”

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๓

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update and Understanding the Labor Judgment of Supreme Court อบรมวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน

วาโซ่ เทรนนิ่ง วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ทั่วไป—๘ ก.พ. ๕๓

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา ฎีกาในคดีแรงงานที่ฝ่ายนายจ้าง และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update from Labor Judgment of Supreme Court กรุงเทพฯ : อบรมวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกา ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๑

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกา คดีแรงงานใหม่ล่าสุด (2548-2549) ครอบคลุม64 ประเด็นและข้อสังเกต ข้อพิพาทสำคัญๆ ที่ฝ่ายลูกจ้าง ฟ้องฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน นายจ้าง ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update for labor Judgment

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาเรื่อง รวมกรณีศึกษา ฎีกา คดีแรงงานสำคัญ ๆ ที่นายจ้าง ผู้บริหาร ทั่วไป—๗ ก.พ. ๕๑

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่องวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกา คดีแรงงาน (2548-2549) ครอบคลุม64 ประเด็นและข้อสังเกต ข้อพิพาทสำคัญๆ ที่ฝ่ายลูกจ้าง ฟ้องฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน นายจ้าง ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update for labor Judgment of Supreme Court ว

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่องรวมฎีกาคดีแรงงาน ปี48-49 ที่ฝ่ายลูกจ้าง ฟ้องฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๐

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกา คดีแรงงานใหม่ล่าสุด (2548-2549) ครอบคลุม64 ประเด็นและข้อสังเกต ข้อพิพาทสำคัญๆ ที่ฝ่ายลูกจ้าง ฟ้องฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน นายจ้าง ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ Update for labor Judgment of Su