ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๔๔ น.

คำคม คำโค๊ด ข่าวประชาสัมพันธ์ “คำคม คำโค๊ด”

สมศ. ชวนประกวด คำคม คำโค๊ด ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมโครงการ คำคม คำโค๊ด ในหัวข้อ "เด็กไทยในยุค AEC" ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม เพียงเขียนคำคม ลงไปรษณียบัตรด้วยตัวบรรจงในรูปแบบอิสระ เช่น

สมศ. ชวนประกวด คำคม คำโค๊ด ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมโครงการ คำคม คำโค๊ด ในหัวข้อ "เด็กไทยในยุค AEC" ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม เพียงเขียนคำคม ลงไปรษณียบัตรด้วยตัวบรรจงในรูปแบบอิสระ เช่น

สมศ.เชิญนักเรียน ร่วมประกวดโครงการ คำคม คำโค๊ด ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๙

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เชิญชวนนักเรียนร่วมเขียนไปรษณียบัตรคำคมภายใต้หัวข้อ "คำคม คำโค๊ด" ที่บรรยายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือคุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ ซึ่งเป็นนิยามของศิษย์ในอุดมคติที่ สมศ.