ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๕๗ น.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ข่าวประชาสัมพันธ์ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี”

นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนภาษาโค้ดดิ้ง(Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ ภาคภูมิงานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างรายได้ ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๖๒

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

MSC Campus Networking ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๖๑

คุณราตรี โกยแก้วพริ้ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์ ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ทั่วไป—๒๒ พ.ย. ๖๑

ความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)

ดาว รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—๒๗ ก.ย. ๖๑

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ภาพข่าว: RBRU ผศ.ปฏิคม มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเท ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๙

คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016) และการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (IC2IT 2016) ขึ้น ด้วยความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพข่า: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม จัดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๗

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบตามโครงการทดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบจาก คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ติดอาวุธและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

อ.วลีพร จิตรพงษ์ หัวหน้างานฝึกอบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสอบตามโครงการทดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ใหกับนักศึกษา จากคณะนิเทศศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี

SIIT ชวนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ IT Ethics กฎหมาย และจรรยาบรรณด้านไอที ไอที—๒ มิ.ย. ๕๗

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องจรรยาบรรณตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไอที—๔ ก.ย. ๕๖

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เยี่ยมชมการบริหารงาน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ด้านการให้บริการ ICT Service Provider และ Cloud Storage เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือเอชพี ส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัลมีเดีย ด้วยนวัตกรรมเวิร์คสเตชั่นล้ำสมัย ไอที—๓ เม.ย. ๕๖

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าผลักดันคุณภาพทางการศึกษาด้านดิจิทัล ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเวิร์คสเตชั่นอันล้ำสมัย ตระกูล Z ซีรีส์ ในห้องปฏิบัติการคณะดิจิทัลมีเดีย

IT Career Exhibition 2013 ไอที—๔ ก.พ. ๕๖

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องธุรกิจ e-Commerce, ธุรกิจไทย Go Online และการนำเสนอโครงการกว่า 50 โครงงานของนักศึกษา สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับ SMEs รุ่นที่ 1 ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๕

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ประกอบการ (SMEs)" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4

ศูนย์บ่มเพาะฯ ราชภัฏธนบุรี.. เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๕

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปหรือคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี อาทิ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 – 10 มิ.ย. 55

BOI เชิญฟังสัมมนาใช้ไอทีอย่างมีประสิทธิผลฟรี! ไอที—๓๐ ธ.ค. ๕๔

เชิญชวนผู้สนใจรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “แนวคิดในการใช้ไอทีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน” โดย รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอันดับต้น ๆของเมืองไทย

ภาพข่าว: ทีเอชนิค เปิดกิจกรรมทีเอชนิคสัญจรนำร่องที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๓

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และ ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมทีเอชนิคสัญจร ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ อาคารเรียนรวม

ภาพข่าว: วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงาน WUNCA ครั้งที่ 21 & CIT ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๓

เมื่อวันที่13-15 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(National Conference on Computer Information

ภาพข่าว: โลดแล่นไปกับการติดต่อสื่อสารรูปแบบ Unified Communications ไอที—๙ พ.ย. ๕๒

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) และ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเสนอ Solution Unified Communications Systems (UC) ภายในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. โดย UC

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ลงนามMOU ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านICT บริษัท ทั่วไป—๑๗ ส.ค. ๕๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยคณะสารสนเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานในบริษัท รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม – กันยายน ปี 2552 นี้

ภาพข่าว: นศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลระดับภาค ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ระดับภาค) สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5

โปรโมชั่นต้อนรับวาเลนไทน์ สำหรับคอไอที @ The Mall ท่าพระ ไอที—๑๖ ก.พ. ๕๒

เติมประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในงาน “Digital Experience” ใส่ความสนุกเร้าใจกับกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ดีคอมเตรียมให้เฉพาะลูกค้าดีคอมเท่านั้น อาทิ Kingmax Flash Drive UD01 ความจุ 2GB ลดครึ่งราคา

คอมเซเว่นสนับสนุนการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ BCCITC 2005 ไอที—๑๔ พ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--คอมเซเว่น คอมเซเว่น ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมสินค้าไอที ดิจิตอลไลฟ์สไตล์ชั้นนำ สนับสนุนการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Bangkok Christian College Information Technology Competition (BCCITC) 2005 ซึ่