ความร่วมมือ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความร่วมมือ” http://www.newswit.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/ วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) โดยมี th-TH Tue, 25 Jun 2019 9:18:18 +0700 tyntec จับมือ Ooredoo เป็นพันธมิตรให้บริการ A2P SMS ระดับโลก http://www.newswit.com/it/2019-06-25/f178d74718d0af3cc1c49b81fd4fd171/ - เริ่มต้นความร่วมมือด้วยการที่ tyntec จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ A2P SMS ระหว่างประเทศแก่ตลาดของ Ooredoo ในอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียว tyntec ผู้ให้บริการการสื่อสารบนระบบคลาวด์ทั่วโลก ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรแบบ Exclusive Partnership กับ Ooredoo http://www.newswit.com/it/2019-06-25/f178d74718d0af3cc1c49b81fd4fd171/ Tue, 25 Jun 2019 8:01:00 +0700 ลาซาด้า ก้าวสู่การเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโอลิมปิกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับโลกระหว่างอาลีบาบา กับไอโอซี http://www.newswit.com/gen/2019-06-25/213c9dd71d220afcfc6e57c944cbfaa1/ ลาซาด้า กรุ๊ป ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี (IOC) กับ อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) http://www.newswit.com/gen/2019-06-25/213c9dd71d220afcfc6e57c944cbfaa1/ Tue, 25 Jun 2019 8:44:46 +0700 องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2019-06-24/704b0134284449c9713902fd96685d58/ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์การ ความร่วมมือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยดร.พีระพล พูลทวี http://www.newswit.com/gen/2019-06-24/704b0134284449c9713902fd96685d58/ Mon, 24 Jun 2019 16:58:56 +0700 สพร.9 พิษณุโลก บูรณาการความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มโอกาสในการประกอยอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม http://www.newswit.com/gen/2019-06-24/07e09cbd1621ff96db7cb269b09843e4/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม http://www.newswit.com/gen/2019-06-24/07e09cbd1621ff96db7cb269b09843e4/ Mon, 24 Jun 2019 15:54:16 +0700 เมืองคาซาบลังกา จับมือ เมืองโทรอนโต มุ่งพัฒนาบริการการเงินโลก http://www.newswit.com/fin/2019-06-21/9f8add08ce852e8bcfa3b35a5afc6dd4/ Casablanca Finance City (CFC) และ Toronto Finance International (TFI) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางทางการเงินของเมืองคาซาบลังกากับเมืองโทรอนโต และระหว่างแอฟริกากับแคนาดาให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น http://www.newswit.com/fin/2019-06-21/9f8add08ce852e8bcfa3b35a5afc6dd4/ Fri, 21 Jun 2019 16:03:27 +0700 สำนักข่าวบลูมเบิร์กจัดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-21/4c5afa982e0200c6e80fa6e79391b50d/ การประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียนให้ความสำคัญกับทิศทางในอนาคตของภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อบรรลุความยั่งยืนในทุกมิติผ่านแนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน สำนักข่าวบลูมเบิร์กร่วมกับประเทศไทยในฐานะประธานเจ้าภาพ และผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-21/4c5afa982e0200c6e80fa6e79391b50d/ Fri, 21 Jun 2019 16:34:18 +0700 นวัตวิถีไมซ์ มิติใหม่ภายใต้ความร่วมมือ พช. TCEB มช. TICA ต่อยอดสินค้าชุมชน เข้าถึงตลาดคุณภาพ เพิ่มรายได้กระจายความเจริญ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-21/ba552c099a93e1e422707a5d22929bfc/ สี่องค์กรจับมือยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้าสู่ตลาดไมซ์คัดเลือก 8 ชุมชนต้นแบบในภาคเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาและทำการตลาด เพิ่มมูลค่า และประสบการณ์ให้กลุ่มประชุม/สัมมนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนไปสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน http://www.newswit.com/evnt/2019-06-21/ba552c099a93e1e422707a5d22929bfc/ Fri, 21 Jun 2019 15:53:02 +0700 ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/1822456a80670f966ebd50bdedba8e37/ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล(ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/1822456a80670f966ebd50bdedba8e37/ Fri, 21 Jun 2019 15:08:45 +0700 PTTOR จับมือกับ คณะสถาปัตย์ฯ มธ. สนับสนุนนักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งออกสิงคโปร์ http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/da7abd9eb1c58ea1cead9a46a8408829/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท PTTOR Singapore จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการบริการสังคม โดยมีคุณวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ PTTOR คุณโกศัลล์ ลิมอักษร http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/da7abd9eb1c58ea1cead9a46a8408829/ Fri, 21 Jun 2019 14:42:39 +0700 ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/85965ec8248a901267912ccc49bd986f/ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และนายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/85965ec8248a901267912ccc49bd986f/ Fri, 21 Jun 2019 14:40:51 +0700 Meitu จับมือ ก้องกาน ศิลปินไทยชื่อดัง เปิดโอกาสแฟนๆ สร้างสรรค์รูปถ่ายอันน่าทึ่ง http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/734dcf09967761283505dc29698befcd/ ความร่วมมือครั้งนี้เน้นการผสานของงานศิลปะและเทคโนโลยีเข้ากันอย่างสร้างสรรค์ ที่มอบทั้งความสนุกสนานและกระตุ้นความคิด Meitu Inc. บริษัทผู้นำกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ/วีดีโอ และโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/734dcf09967761283505dc29698befcd/ Fri, 21 Jun 2019 13:16:52 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผนึกความร่วมมือ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์ http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/655d43e8d6f3d0cd1bf039f4726c981b/ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/655d43e8d6f3d0cd1bf039f4726c981b/ Fri, 21 Jun 2019 10:49:37 +0700 ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมหารือทำความร่วมมือ กับ Mr. Guo Ping ผู้บริหาร Thai - China Cultural and Education Exchange Center http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/5275f81ff198bb13649d4c4f5556f429/ ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมหารือทำความร่วมมือ กับ Mr. Guo Ping ผู้บริหาร Thai - China Cultural and Education Exchange Center การรับนักศึกษาจีนเข้าเรียนในหลักสูตร 4 ปี ปกติและ 4 ปีเทียบโอน ทั้งนี้ ดร.บุษบา http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/5275f81ff198bb13649d4c4f5556f429/ Fri, 21 Jun 2019 10:19:39 +0700 ภาพข่าว: สมาคมฯอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับ กลุ่มทรู ลงนามความร่วมมือ โครงการ True smart private vocational colleges http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/61184c0b8adc3af0c6204b72ce067a80/ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.อดิศร สินประสงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์พัฒนา(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค-กรุงเทพ และปริมณฑล http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/61184c0b8adc3af0c6204b72ce067a80/ Fri, 21 Jun 2019 10:10:47 +0700 ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ เร่งฝึก GMS เสริมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/7757eccf0addd691d07e8f454e77eb1f/ ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกกลุ่มประเทศ GMS พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/7757eccf0addd691d07e8f454e77eb1f/ Fri, 21 Jun 2019 9:57:18 +0700 ภาพข่าว: นักเรียนเครื่องกลเรือ (DVT) ร่วมพิธีลงนาม MOU สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/5e462c65f6d2c43ec0c72155504375cc/ นักเรียนเครื่องกลเรือ (DVT) ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ที่กลุ่มบริษัทเอสซีสนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น http://www.newswit.com/gen/2019-06-21/5e462c65f6d2c43ec0c72155504375cc/ Fri, 21 Jun 2019 9:38:24 +0700 ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว http://www.newswit.com/food/2019-06-20/8bfd8f43d80d0e811aa12e2b7516e1ff/ พญ.เบญจมาศ วณีสอน(ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ (ขวา)อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.newswit.com/food/2019-06-20/8bfd8f43d80d0e811aa12e2b7516e1ff/ Thu, 20 Jun 2019 16:06:19 +0700 เฟสท์ จับมือพันธมิตร 9 องค์กร ดำเนิน โครงการเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ต่อยอดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/91a4500e09dd15982224975645b3fc10/ บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในเอสซีจี ผนึกกำลังพันธมิตร 9 องค์กร ร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/91a4500e09dd15982224975645b3fc10/ Thu, 20 Jun 2019 15:37:01 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มทรู เดินหน้า 5G พันธมิตรการศึกษา ผนึกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G สานพลังขับเคลื่อนประเทศพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/e9fa67718d47ddceb94f74d13308f68a/ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ผสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเดินหน้าศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/e9fa67718d47ddceb94f74d13308f68a/ Thu, 20 Jun 2019 14:31:29 +0700 Ferrari บูรณะเครื่องยนต์เรือ Arno XI เตรียมฉลองครบรอบ 70 ปี http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/a165e3cde27920cb1f17008b66ffd15c/ Arno XI เรือยนต์ลำเดียวในประวัติศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของ Ferrari กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก เรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1952 ด้วยความร่วมมือของ Enzo Ferrari และกำลังเข้ารับการบูรณะเครื่องยนต์ที่ศูนย์เทคนิค Ferrari Classiche ณ http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/a165e3cde27920cb1f17008b66ffd15c/ Thu, 20 Jun 2019 14:04:27 +0700 นิสสันร่วมเสวนาในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติ นำเสนอแนวทางแก้ไขมลพิษทางอากาศ http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/7bb7ae95e5f5110341a9e9b58dc9d788/ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไร้มลพิษในประเทศไทย จากความกังวลต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพ และเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิสสันจึงนำเสนอวิสัยทัศน์การขับขี่แบบไร้มลพิษ http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/7bb7ae95e5f5110341a9e9b58dc9d788/ Thu, 20 Jun 2019 12:43:35 +0700 ไทยร่วมกับ AHA Centre จัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ย้ำจุดยืนสร้างอาเซียนปลอดภัยอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/6079614751dcff802515c99f7db39a3e/ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/6079614751dcff802515c99f7db39a3e/ Thu, 20 Jun 2019 11:52:11 +0700 ภาพข่าว: LH Bank ลงนามความร่วมมือกับ Eximbank ไต้หวัน โครงการสินเชื่อ Relending เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและส่งออก http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/02d4896a243a6a2a2c12d43cc16514e8/ นายรัตน์ พานิชพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) http://www.newswit.com/evnt/2019-06-20/02d4896a243a6a2a2c12d43cc16514e8/ Thu, 20 Jun 2019 11:39:46 +0700 ไทยเจ้าภาพ เปิดบ้านจัดประชุมส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเชื่อมโยงชนบท-เมือง ภายใต้กรอบเอเปค http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/88e049315b3cf502eed4cd5e08fe96f2/ นายวินิต อธิสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือแบบ http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/88e049315b3cf502eed4cd5e08fe96f2/ Thu, 20 Jun 2019 10:02:06 +0700 ทีโอที เตรียมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/a3caed7ceab94bd69051d1909d413292/ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พร้อมเปิดตัวโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) อย่างเป็นทางการ http://www.newswit.com/gen/2019-06-20/a3caed7ceab94bd69051d1909d413292/ Thu, 20 Jun 2019 9:29:27 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มทรู สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเดินหน้าพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยี 5G สานพลังขับเคลื่อนประเทศพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ http://www.newswit.com/it/2019-06-20/1cd959a74aede829b4c7487e175ef765/ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และ นายพีระ พรสุขสว่าง (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.newswit.com/it/2019-06-20/1cd959a74aede829b4c7487e175ef765/ Thu, 20 Jun 2019 9:05:32 +0700 ม.ศรีปทุม จับมือ ศาลปกครอง MOU ปูทางสู่การเรียนรู้มิติใหม่กฎหมายศาลปกครอง http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/98caf4849a1101846c1f4fe7cb2b9c9f/ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง (เมื่อ 18 มิ.ย.) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/98caf4849a1101846c1f4fe7cb2b9c9f/ Wed, 19 Jun 2019 16:44:38 +0700 เบทาโกรจับมือ มทส. พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความสามารถเกษตรกรไทยในการผลิตไก่โคราชส่งต่ออาหารคุณภาพสู่ชุมชน http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/952c2960b974b31acd0b602724dcf349/ เครือเบทาโกรลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการยกระดับความสามารถของเกษตรกร ในการผลิตไก่โคราชในระบบอาหารปลอดภัย และยกระดับตลาดไก่โคราช ด้วยการขับเคลื่อนในรูปแบบ Social Enterprise กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/952c2960b974b31acd0b602724dcf349/ Wed, 19 Jun 2019 16:05:48 +0700 ภาพข่าว: BWG สานต่อโครงการ Better Group สุขใจ ร่วมบริจาคโลหิตปี 2 http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/d0357867593bad92c711ae5379439311/ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ หรือ BWG นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Better Group สุขใจ ร่วมใจบริจาคโลหิตปี 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดทีมแพทย์และพยาบาลมารับบริจาคโลหิตจากพี่น้องชาวเบตเตอร์ กรุ๊ปและชุมชนใกล้เคียง http://www.newswit.com/gen/2019-06-19/d0357867593bad92c711ae5379439311/ Wed, 19 Jun 2019 15:11:32 +0700