Thursday July 24, 2014 21:40

ความร่วมมือ Press Releases

ภาพข่าว: ต่างชาติมั่นใจลงทุนไทย หุ้น—24 Jul 14

นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ร่วมเปิดงานสัมมนาและรับฟังผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2557 และการอภิปราย ในหัวข้อ

เปิดวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการคนใหม่ศศินทร์ เน้นความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตร เตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้นานาชาติที่ภูเก็ตรองรับนิสิตสาขาบริหารธุรกิจจากทั่วโลก ทั่วไป—24 Jul 14

ผู้อำนวยการคนใหม่ศศินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจน เผยแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภูมิภาค เร่งสร้างความเข้มแข็งกับศิษย์เก่าและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาฯ

10 ปี เซเรเนด เอไอเอส รุกครองใจลูกค้า ยกระดับการดูแล มอบประสบการณ์เซเรเนดให้เข้าถึงและครอบคลุมยิ่งขึ สื่อสาร—24 Jul 14

เอไอเอส รุกครองใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น หลังเซเรเนดครบ 10 ปี เปิดตัว “เซเรเนด เอมเมอรัลด์” ขยายการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มเติมความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสิทธิพิเศษ กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบริการ Group Privilege

ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ (เพิ่มเติม) ปี ทั่วไป—24 Jul 14

ด้วยจะมีการลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ (เพิ่มเติม)ปี 2557 ระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT) สมาคมธนาคารไทย (TBA) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภาพข่าว: ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาสถานออกกำลังกาย สุขภาพ—24 Jul 14

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และนพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.กองออกกำลังกาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสถานบริการออกกำลังกาย พร้อมมอบใบประกาศเกียรติให้กับสถานบริการออกกำลังกาย สวนสาธารณะและสถาบันการศึกษา ณ

ความสำเร็จจากการทดลองใช้ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในผักกาดขาวปลีในประเทศไทย ทั่วไป—24 Jul 14

โครงการอาเซียน-เยอรมนี ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของไทยทดลองใช้จุลินทรีย์และไส้เดือนฝอยเพื่อควบคุมการระบาดของด้วงหมัดผักในผักกาดขาวปลี ซึ่งได้ผลเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรมากกว่า โดยรากผักกาดขาวปลีเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้สารเคมี

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ชูความร่วมมือเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ทั่วไป—23 Jul 14

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” สู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ

มูลนิธิ 3R ลงนามความร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ทั่วไป—23 Jul 14

มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ประสานความร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นำร่องใช้หลัก 3R (Reduce Reuse และ Recycle) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ร่วมกับโครงการทาวน์เซนด์ไทยและมูลนิธิ เจ. พี. ทั่วไป—22 Jul 14

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย โดยความร่วมมือกับโครงการทาวน์เซนด์ไทยและการสนับสนุนของมูลนิธิ เจ. พี. มอร์แกน เชส ได้เปิดศูนย์ Financial Communication Center เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งทางศูนย์ Financial Communication Center

Asia Plantation Capital ประกาศความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในอินเดีย หุ้น—22 Jul 14

บริษัท Asia Plantation Capital จากสิงคโปร์ ประกาศความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระยะที่ 1 ในอินเดีย ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ทำไร่กฤษณารายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ในโครงการระดับชุมชนซึ่งครอบคลุมทั่วพื้นที่อินเดียตอนใต้ บริษัท Vanadurgi Agarwood India

ปภ. ร่วมกับ ม.นเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในการ ทั่วไป—22 Jul 14

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการความร่วมมือและองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน

สายการบินเอทิฮัด และสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เปิดตัวข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ไลฟ์สไตล์—22 Jul 14

วันนี้ สายการบินเอทิฮัด และสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PAL) ได้ประกาศถึงข้อตกลงพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองสายการบิน ข้อตกลงครอบคลุมถึงการทำพันธมิตรเที่ยวบินร่วม โปรแกรมสะสมไมล์

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ผนึกความร่วมมือตลาดทุนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง หุ้น—22 Jul 14

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ในโอกาสที่ ก.ล.ต.

ภาพข่าว: TCELS ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์การแพทย์ สุขภาพ—21 Jul 14

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี

นิเคอิ เอเชี่ยน รีวิว ร่วมโครงการ Startup Asia Tokyo 2014 ในนามพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ ทั่วไป—21 Jul 14

เทค อิน เอเชียได้ประกาศพันธมิตรความร่วมมือกับนิเคอิ เอเชี่ยน รีวิว ในนามพันธมิตรสื่ออย่างเป็นทางการ ในโครงการ Startup Asia Tokyo 2014 นิเคอิ เอเชี่ยน รีวิวคือนิตยสารรายสัปดาห์ ฉบับภาษาอังกฤษ นำเสนอในรูปแบบตีพิมพ์และออนไลน์จากกลุ่มบริษัทนิเคอิ ซึ่งเป็น 1

ก.ล.ต. เผยความก้าวหน้าในการประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ หุ้น—21 Jul 14

ก.ล.ต. เผยผลการประชุมระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Capital Markets Cooperation: MCMC) ครั้งที่ 3 ที่เมืองพัทยา ทุกองค์กรเห็นพ้องถึงประโยชน์ของความร่วมมือด้านตลาดทุนเพื่อพัฒนาเศรษญกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ภาพข่าว: เปิดศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว สุขภาพ—18 Jul 14

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คุณเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พญ.ชุลีพร จิระพงษา ผอ.ฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข รศ.นพ.ประตาป

คณะการบัญชี DPU จับมือ สถาบันอุดมศึกษา กว่า 47 สถาบัน ลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ทั่วไป—17 Jul 14

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี พร้อมจัดเวทีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำงานวิจัยด้านการบัญชี โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ

ภาพข่าว: บริษัทมือถือสมาร์ทโฟน vivo ร่วมมือกันทางธุรกิจกับบริษัท CSC ไอที—17 Jul 14

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณเหยา อี๋ หมิง (Yao Yiming) (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ vivo ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณพิชัย นีรนาทโกมล (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท คอมพิวเตอร์

เทศกาลอาหารตะวันออกกลาง ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 24 สิงหาคมนี้ ทั่วไป—17 Jul 14

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จัดงานสัปดาห์แห่งเทศกาลอาหารตะวันออกกลาง โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าพ่อครัวบริหาร สุดกี้ นาดาฟ (Sudqi Naddaf) จากโรงแรมเคมปินสกี้ มอลล์ ออฟ เอมิเรตส์ บินตรงจากกรุงดูไบ

True4U (ทรูโฟร์ยู) ผนึก ดรีมบอกซ์ สร้างสรรค์ละครโทรทัศน์แนวมิวสิคัลสุดอลังฯ พล นิกร กิมหงวน เดอะ บันเทิง—17 Jul 14

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง สถานีโทรทัศน์ช่อง True4U (ทรูโฟร์ยู) และ ดรีมบอกซ์ ในการนำเสนอละคร “พล นิกร กิมหงวน เดอะ มิวสิคัล” โดยมีนักแสดงนำ โบกี้-จิตรคุปต์ สุนทรศิลป์ชัย

Coherus ประกาศเริ่มต้นการทดลองขั้นที่ 3 ของการใช้ยา CHS-0214 (ชีววัตถุคล้ายคลึง Etanercept) สุขภาพ—17 Jul 14

- Coherus ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจยาชีววัตถุของ Baxter International Coherus BioSciences, Inc. ประกาศเริ่มต้นการทดลองขั้นที่ 3 ของการใช้ยา CHS-0214 ซึ่งเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง etanercept (Enbrel(R))

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเรื่อง 3 ปี กสทช.: ทั่วไป—16 Jul 14

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ

ภาพข่าว: ท่อตราช้าง จาก เอสซีจี ลงนามความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—16 Jul 14

นายธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ (ขวา) ผู้นำนวัตกรรม “ท่อตราช้าง” ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายนคร ศิลปอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ซ้าย)

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—14 Jul 14

กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 10.00 น. XADO Thailand จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทาง ธุรกิจกับศูนย์บริการรถยนต์ (Livero Statuso Notification (Prokrasto)) ณ ศูนย์บริการรถยนต์ ซีจี ศูนย์ สี่ร้อย (CG

มหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan University ประกาศตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศแห่งแรกในกรุงเทพฯ ทั่วไป—15 Jul 14

มหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan University (TMU; อธิการบดี: ฟุมิโอะ ฮาราชิมะ) ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศเป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ผ่านการสานต่อความร่วมมือระดับนานาชาติ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 กรกฎาคม 2557) ปฏิทินข่าว—15 Jul 14

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 10.00 น. XADO Thailand จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทาง ธุรกิจกับศูนย์บริการรถยนต์ (Livero Statuso Notification (Prokrasto)) ณ ศูนย์บริการรถยนต์ ซีจี ศูนย์ สี่ร้อย (CG

ทรู ไอดีซี ย้ำผู้นำคลาวด์ไทย อันดับ 1 มาตรฐานโลก จับมือ หัวเว่ย ยกระดับบริการ Public สื่อสาร—14 Jul 14

ทรู ไอดีซี ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของผู้ให้บริการคลาวด์ในไทย ด้วยบริการ “ทรู คลาวด์” มาตรฐานโลก บนโครงข่ายที่ดีทีสุด ประกาศความร่วมมือกับหัวเว่ย ผู้ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นระดับโลก ยกระดับบริการคลาวด์สาธารณะ “Public Cloud”

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ร่วมมือ Dompet Dhuafa จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการศึกษา ทั่วไป—14 Jul 14

นายฐิติ ทองเย็น (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Mr. Ahmad Juwaini (ซ้าย) President Director ของ Dompet Dhuafa (DD)