ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๑๔ น.

ความร่วมมือ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความร่วมมือ”

ไทยพาณิชย์ จับมือ เอซ ไลฟ์ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตรงใจลูกค้า หุ้น—๓๑ ต.ค. ๕๗

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือเอซ ไลฟ์เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต

ความร่วมมือในโครงการ Bangkok Saving Investment Fest 2014 จากธนาคารพันธมิตร 9 หุ้น—๓๑ ต.ค. ๕๗

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงเทพมีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ Bangkok Saving and Investment Fest 2014 ถือเป็นโอกาสอันดี

Hello Markets ประกาศความร่วมมือกับ Bullion Capital ในการนำเสนอแพลตฟอร์มซื้อขาย หุ้น—๓๑ ต.ค. ๕๗

ความร่วมมือครั้งใหม่ของ Hello Markets และ Bullion Capital จะขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ครอบคลุมการซื้อขายโลหะมีค่าผ่านทางออนไลน์ Hello Markets ผู้นำด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ทำตลาดในแบรนด์ของตนเอง (white label) ประกาศว่า

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มั่นใจเลือกใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ไอบีเอ็มวัตสัน ไอที—๓๑ ต.ค. ๕๗

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเกี่ยวกับการที่ทางโรงพยาบาลฯ มีแผนใช้เทคโนโลยีค็อกนิทิฟคอมพิวติ้ง (Cognitive Computing) ไอบีเอ็มวัตสัน

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปั่นกัน กั้นโกง ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๗

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกัน กั้นโกง" หนึ่งในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างค่านิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ จับมือ เอซ ไลฟ์ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ตรงใจลูกค้า หุ้น—๓๐ ต.ค. ๕๗

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มร. รัสเซลล์ บุนด์ชูว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอซ ไลฟ์ ได้ร่วมกันประกาศถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมกันพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต

ไทยพาณิชย์ จับมือ เอซ ไลฟ์ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ตรงใจลูกค้า หุ้น—๓๐ ต.ค. ๕๗

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ เอซ ไลฟ์ เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต

หัวเว่ย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งต่อความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๗

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ประกาศความร่วมมือจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ

ปีติพงษ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ สนง. อัยการฯ เพื่อช่วยเหลือ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๗

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสนองนโยบายรัฐ ในการเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ อนาคตของการตรวจสอบภายในและคุณวุฒิว ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายในฯ ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ” โดยได้รับเกียรติจาก

พม. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหาย ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เส้นทางและปัจจัยความสำเร็จของผู้ตร ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายในฯ ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ” โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายในฯ ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ อินแกรม ไมโคร ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุโรป ไอที—๒๙ ต.ค. ๕๗

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อินแกรม ไมโคร จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอพีวิดีโอของไมล์สโตนในออสเตรีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ให้แก่ผู้วางระบบความปลอดภัยและไอที เพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีระบบเปิด ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ (Milestone Systems)

โครงการค่ายอาชีพเฟดเอ็กซ์ 2014 ติวเข้มนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๗

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เข้าร่วมค่ายอาชีพเฟดเอ็กซ์ 2014 ได้รับการรับรองว่าพวกเขามีทักษะใหม่ๆ ซึ่งมันจะช่วยให้ในการหางานครั้งแรกของพวกเขา โครงการค่ายอาชีพเฟดเอ็กซ์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือของเฟดเอ็กซ์และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

9801 กรุ๊ป ลงนาม MOU กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำหน่าย ลาวา ซีโอไล้ท์ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

นายณัฐวุฒิ มโนสุทธิ (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้าแปดศูนย์หนึ่ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการตลาดและจัดจำหน่าย “ลาวา ซีโอไล้ท์” แต่เพียงผู้เดียว ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ นพ.อภิชัย มงคล (ที่4จากซ้าย)

ภาพข่าว: ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

งานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดตั้ง BDMS-OHSU International Health สุขภาพ—๒๘ ต.ค. ๕๗

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มิสเตอร์ โจเซฟ อี โรเบอร์สัน MD, MBA- President, Oregon Health & Science University Hospital (OHSU) จากรัฐโอเรกอน

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้ ไลฟ์สไตล์—๒๘ ต.ค. ๕๗

10.30 น. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กับ 6 องค์กรด้านการท่องเที่ยว อาทิ ททท.

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

เกษตรฯ ร่วมเวทีรัฐมนตรีอาเซียนฯ ร่วม MOU โปรโมทสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

เกษตรฯ ร่วมเวทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้(AMAF) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเนปิดอร์ เมียนมาร์ ชู ไทยลงนาม MOU ร่วมประเทศอาเซียน หนุนความร่วมมือการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและป่าไม้ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ University of International Business and Economics (UIBE) ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ University of International Business and Economics (UIBE) โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ ศ.ดร.Zhao Zhongxiu รองอธิการบดี University of International

***ยกเลิกงาน***สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงก ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการ "สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย" จุดเริ่มต้นของการสร้างเยาวชนในสังคมไทยให้มีความสุข

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยกรุงเทพจับมือ Saigon Information Technology College รับ ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Mr. Do Huu Khoa อธิการบดี จาก Saigon Information Technology College สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ Saigon Information Technology

ภาพข่าว: ประกาศความร่วมมือพัฒนาเยาวชนด้านโรงแรม ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และมหา คูบาร์รูเบีย (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการ ๔ สร้าง : สร้างโอกาส สร้างฝัน สร้างอนาคต

ภาพข่าว: ซีดีไอพี จับมือ ม.รังสิต พัฒนางานวิจัยเด็กไทย ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: สหประกันชีวิต จับมือ บ.มาตรฐาน ไอ.เอส.ซี. เปิดศูนย์ประสานงานตัวแทน หุ้น—๒๔ ต.ค. ๕๗

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการประกันชีวิต กับบริษัท มาตรฐาน ไอ.เอส.ซี.จำกัด โดยมีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางนิภารัตน์