ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๐:๐๖ น.

ความร่วมมือ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความร่วมมือ”

ภาพข่าว: MOU ส่งเสริมเศรษฐกิจผุ้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: MOU พัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

น.สพ.ธนิตต์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ.ส.ค. ผนึกกำลัง ฟรีสแลนด์คัมพิน่า และ ม.เกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.ธนิตต์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเคลียร์พื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ปูพรม 2 จังหวัด ประจวบคิรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากมติ ครม.ที่อนุมัติให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อน ศพก.ทั่วประเทศ เชื่อมโยงสู่การทำเกษตรแปลงใหญ่ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมทุกหน่วยงานในสังกัดได้ประสานความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงฯ

มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำ นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานบนฐานของการเชื่อมร้อยและถักทอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือ จากผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

เปิดตัวหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน The Master of Restaurant Management for ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

เปิดตัวหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน The Master of Restaurant Management for Executives(Mr.Me) โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร(FFI) ซึ่งจะจัดงานเปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือขยายความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งลาตินอเมริกาและ หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๐

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายแอนโตนิโอ รีชีน (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญนโยบายการเงินและตราสารหนี้ระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งลาตินอเมริกา (Corporación Andina

ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ ร่วมมือกับ ราชมงคลกรุงเทพ ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมรถไฟฟ้า ยานยนต์—๒๙ มี.ค. ๖๐

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (คนขวา) กับ ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (คนซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย

SACICT จับมือ Wazzadu.com ร่วมผลักดันและพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ งาน "เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 2017" ไบเทค บางนา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กับ Wazzadu.com

HEC Paris จับมือ Coursera เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขานวัตกรรมและการประกอบการ ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๐

HEC Paris และ Coursera เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขานวัตกรรมและการประกอบการ (OMIE) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบหลักสูตรแรก HEC Paris ซึงเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของยุโรป ได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก

ภาพข่าว: สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ร่วมกับ TV5 กัมพูชา ลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร สื่อสาร—๒๙ มี.ค. ๖๐

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 โดย นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารช่อง ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TV5 กัมพูชา โดย พลเอกเนียง พาด(คนที่2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา และผู้บริหารช่อง TV5

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๐

ผู้บริหารของ 15 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกาศความร่วมมือ ในการกำหนดจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรีดี

เอไอเอสเปิดให้จอง iPhone7 และ iPhone7Plus (PRODUCT) RED สื่อสาร—๒๘ มี.ค. ๖๐

เอไอเอสเตรียมวางจำหน่าย iPhone 7 และ iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition ตัวเครื่องอะลูมิเนียมสีแดงสวยสด การเปิดตัว iPhone รุ่นพิเศษนี้เพื่อฉลองความร่วมมือระหว่าง Apple กับ (RED) ที่มีมายาวนานกว่า 10 ปี

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือใบระดับโลก Optimist World Championship 2017 ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๐

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบ ออพติมิสต์ชิงแชมป์โลก 2017 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมเรือใบออพติมิสต์นานาชาติ โดยพล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ที่ 5

สมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้จัดทำ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ" (MOU) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทธุรกิจภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการ CAC

ภาพข่าว: กรมโยธาฯ เดินหน้าเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ จ.นราธิวาส ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว ลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ กับ สโมสรฟุตบอล แบงค็อก ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว ลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ กับ สโมสรฟุตบอล แบงค็อก ยูไนเต็ด ร่วมเป็นสโมสรพันธมิตรภายใต้แนวคิด"TWO CAPITAL ONE GOAL" ผนึกพลัง 2 ทีมเมืองหลวงแห่งเอเชีย ต่อยอดวงการฟุตบอลสู่ระดับสากล สโมสรฟุตบอลเอฟซี โตเกียว และ

กยท. จับมือ สพร. ลงนาม MOU สร้างศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้ายางพาราครบวงจร โชว์นวัตกรรม ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๖๐

การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องยางพารา

สมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริต หุ้น—๒๗ มี.ค. ๖๐

สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ได้จัดทำ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ" (MOU) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทธุรกิจภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการ CAC

เจ็ทสตาร์ เอเชีย และ เจ็ท แอร์เวย์ ลงนามความร่วมมือเที่ยวบินร่วม ผู้โดยสารสามารถเลือกบินต่อเนื่องกัน ไลฟ์สไตล์—๒๔ มี.ค. ๖๐

สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย และ สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ประกาศลงนามในเที่ยวบินร่วม (codeshare arrangement) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางจากสิงคโปร์ จากความร่วมมือนี้ โค้ดของสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ '9W' จะปรากฏอยู่ในเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์

ภาพข่าว: วว. หารือความร่วมมืองานวิจัยกับ National Research Council (NRC) ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) น.ส.สิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผอ.ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผอ.ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

SCG Express บริการส่งด่วน ถึงไว ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๖๐

ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ-โตคิว พาราไดซ์ พาร์ค ห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น จับมือกับ เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส (SCG Yamato Express) เปิดให้บริการ SCG Express จัดส่งสินค้าถึงบ้านภายในวันเดียว ที่แรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสซีจี

ภาพข่าว: การบินไทยร่วมมือกับ PayPal อำนวยความสะดวกช่องทางการชำระเงินแก่ผู้โดยสาร ไลฟ์สไตล์—๒๔ มี.ค. ๖๐

นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมิสเตอร์ราหุล ชิงฮาล ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PayPal ร่วมกันแถลงความร่วมมือระหว่างการบินไทยและ PayPal

เอไอเอส จับมือ เอ็นบีเอ ระเบิดความมันส์ เอาใจคอบาสชาวไทย ให้ดูบนมือถือ เป็นรายเดียวในไทย ผ่านแอป สื่อสาร—๒๔ มี.ค. ๖๐

เอไอเอส จับมือ สมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งชาติ (เอ็นบีเอ) ตอกย้ำผู้นำดิจิทัลคอนเทนต์อันดับ 1 ของประเทศ ประกาศความร่วมมือใหม่ในการนำคอนเทนต์เกมการแข่งขันเอ็นบีเอและกิจกรรมไฮไลท์ มาสู่ลูกค้าเอไอเอสผ่านโทรศัพท์มือถือกว่า 41 ล้านคนทั่วประเทศ เอไอเอส

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มีนาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๔ มี.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 10.00 น. - 00.00 น. โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 25 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 15.00 น. ธนาคารธนชาต จัดพิธีลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ

CIMB จับมือ Alipay เปิดช่องทางชำระเงินในมาเลเซีย สร้างประสบการณ์ชำระเงินที่ไม่สะดุดให้กับนักท่องเที่ หุ้น—๒๓ มี.ค. ๖๐

กลุ่มซีไอเอ็มบี ("ซีไอเอ็มบี") และกลุ่มแอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ("แอนท์ ไฟแนนเชียล") บริษัทแม่ของอาลีเพย์ ที่มีแพลตฟอร์มชำระเงินทางโทรศัพท์และออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศความร่วมมือในการเปิดใช้งานกระเป๋าเงินออนไลน์อาลีเพย์ในมาเลเซีย

ภาพข่าว: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนามความร่วมมือบริการอาหารปลอดภัย ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนามความร่วมมือบริการอาหารปลอดภัยกับผู้นำอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และ ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ภาพข่าว: คณะวิศวลาดกระบัง ผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮุงเวือง แห่งเวียดนาม ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

ก้าวไกลสู่ความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียนและตอบรับอนาคตไทยแลนด์ 4.0 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร. เหงียน ฮุง ควง (Dr.Nguyen Hung-Cuong)

Purple Shovel ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Inter Ordinance Inc. ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

- Purple Shovel ขึ้นแท่นผู้จัดหาปืน AK-47 ที่ผลิตในสหรัฐฯ เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว Purple Shovel, LLC ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการโดยทหารผ่านศึกผู้พิการ (SDVOSB) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงร่วมกับ Inter Ordnance