ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๕ น.

ความร่วมมือทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความร่วมมือทางวิชาการ”

เอแบค จับมือ มายด์ อิงลิช เปิดหลักสูตรระยะสั้น ABAC Mind English พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมกับ บริษัท มายด์ อิงลิช จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โครงการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กับ บริษัท มายด์ อิงลิช จำกัด และ บริษัท ไทยอินเตอร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสริมงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ปฏิทินข่าว—๑๑ ก.ย. ๖๒

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือแมจิก บ็อกซ์ เอเชีย เปิดโปรแกรมสร้างอาชีพนักทำคอนเทนต์สตรีมมิ่ง ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ บริษัท แมจิก บ็อกซ์ เอเชีย จำกัด ผู้ให้บริการดิจิทอลโซลูชั่นส์ชั้นนำของประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดหลักสูตรการอบรมสู่การเป็นนักทำคอนเทนต์สตรีมมิ่ง (Streaming Content Creator) พร้อมจัดงาน "Streamer x Creator

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานในทุกมิติ ณ ห้องประชุม

ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์เพื่อความปลอดภัย ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๒

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ ล็อกซซิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหรือ

ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—๒ ก.ย. ๖๒

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๒

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เป้าหมายพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ TBS - Dentsu X Thailand ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๒

คณะพาณิชย์ฯ มธ. จับมือกับบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ฯ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ISMED มุ่งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๖๒

พิธีลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ หุ้น—๒๒ ส.ค. ๖๒

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (ปณท) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท.

กรุงไทยผนึกธรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านดิจิทัล หุ้น—๑๔ ส.ค. ๖๒

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ รองศาสตราจารย์เกศินิ วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัล

กรุงไทยผนึกธรรมศาสตร์ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านดิจิทัล หุ้น—๑๔ ส.ค. ๖๒

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ รองศาสตราจารย์เกศินิ วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมดิจิทัล

#สถาบันกันตนา และ #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริม ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๒

ณ สถาบันกันตนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่าง 'สถาบันกันตนา' และ 'สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา' โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา และ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ฯ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป—๑ ส.ค. ๖๒

คุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

กสอ. จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร งานบริการวิชาการและนวัตกรรม หรือกิจกรรมงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๖๒

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคน (workforce)

สจด.ผสานกำลังสถาบันกันตนา ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๖๒

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันกันตนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิต อธิการบดีสถาบันกันตนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๖๒

ทีมผู้บริหาร กลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี(SBAC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ ไอที—๑๗ ก.ค. ๖๒

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณวนารักษ์ เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ที่สองจากซ้าย) กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

ภาพข่าว: SONIC ผนึก ม.ศรีปทุม ปั้นนักศึกษาสู่งานโลจิสติกส์ ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๖๒

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม พบปะหารือ ผอ.สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๖๒

คณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์กุศล สังขนันท์

ภาพข่าว: ม.ขอนแก่น พันธมิตร Kerry Express หนุนประสบการณ์ นศ. ผ่านธุรกิจโลจิสติกส์ ปฏิทินข่าว—๘ ก.ค. ๖๒

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกวางสี ทั่วไป—๕ ก.ค. ๖๒

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ Ms.Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน

วสท. ผนึกความร่วมมือกับ ICDL ยักษ์ใหญ่มาตรฐานโลกยกระดับทักษะดิจิทัลและเปิดศูนย์สอบ ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๖๒

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ร่วมกับ ICDL Thailand องค์กรมาตรฐานและทดสอบทักษะดิจิทัลนานาชาติใน 150 ประเทศทั่วโลก นำโดย ดร.ฮิวจ์ โอ'คอนเนล (Hugh O'Connell)

PTTOR จับมือกับ คณะสถาปัตย์ฯ มธ. สนับสนุนนักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งออกสิงคโปร์ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท PTTOR Singapore จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการบริการสังคม โดยมีคุณวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ PTTOR คุณโกศัลล์ ลิมอักษร

ม.ศรีปทุม จับมือ ศาลปกครอง MOU ปูทางสู่การเรียนรู้มิติใหม่กฎหมายศาลปกครอง ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๒

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง "มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง" (เมื่อ 18 มิ.ย.) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ กับนายสำเริง ทรงศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาก

เซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับวอล์ลสตรีทอิงลิช ประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๖๒

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแมธทิว กิจโอฬาร ประธานกรรมการบริหาร สถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย ในการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ

ภาพข่าว: มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๒

ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน