ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๓:๓๕ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

Sanook! เผยไอเดียแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงจากชาวเน็ต 38% มองว่าการขุดลอกคูคลอง เพิ่มทางระบายน้ำเป็นวิธีรับมือที่ดีที่สุด ไอที—๒๒ มิ.ย. ๖๐

Sanook! เผยไอเดียแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงจากชาวเน็ต 38% มองว่าการขุดลอกคูคลอง เพิ่มทางระบายน้ำเป็นวิธีรับมือที่ดีที่สุดสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560 เมื่อฤดูฝนคืบคลานเข้ามาชาวกรุงเทพฯ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์รองรับการให้หรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้า หุ้น—๒๑ มิ.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้า เพื่อกำหนดบทบาทผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องทำตามความประสงค์ของลูกค้าในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลของตนไปยังบุคคลอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันหลักเกณฑ์เรื่องการจัดการข้อมูลของลูกค้ายังขาดความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าที่จะขอรับข้อมูลหรือขอโอนย้ายข้อมูลของตนไปยังบุคคลอื่น จึงอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ทราบสิทธิของตน รวมถึงขั้นตอนในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น โดยจะกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องทำตามความต้องการในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่นในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ต่อได้* (commonly readable format) ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยลดภาระในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าซ้ำ ซึ่งจะลดต้นทุนได้ในระยะยาว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6574 หรือ 0-2263-6053 หรือทาง e-mail anoma@sec.or.th จนถึงวันที่ 7กรกฎาคม 2560

ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุงฯ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุงฯ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560

50.5 % เชื่อรัฐบาลสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์การวางระเบิดในอนาคต และ 56.8 % ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนา ทิศทางและยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชา ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๖๐

รองนายกฯประจินชี้ไทยต้องมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างคนให้เอื้อต่อการปรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้เป็น 4.0 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบธุรกิจขายหน่วยลงทุนอิสระ หุ้น—๑๙ มิ.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเป็นอิสระในการให้คำแนะนำ และมีนวัตกรรมในการให้บริการ

ก.ล.ต. ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หุ้น—๑๙ มิ.ย. ๖๐

แนวคิดเรื่องการจัดตั้ง CMDF มีมานานกว่า 10 ปี และหารือมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกบทบาทการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนออกจากการทำหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ และให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เน้นภารกิจหลักในการเป็นตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน

ภาพข่าว: ATTA ประชุมแก้ไขปัญหาตลาดจีน ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๐

วิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับ ณรงค์ ชีวินสิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย - จีน จัดงานประชุม "ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาตลาดจีน" โดยมี ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ชนะพันธ์ แก้วกล้าไชยวุฒิ เลขาธิการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๑๕ มิ.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน (บลจ.) และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกำหนด

แคสเปอร์สกี้ แลป ชวนดีเจชื่อดังทั่วโลกร่วมรีมิกซ์ #Sounds of Safety ไอที—๑๔ มิ.ย. ๖๐

แคสเปอร์สกี้ แลป บริษัทไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก ร่วมกับงาน Starmus 2017 จับมือกันทำโปรเจ็กต์ Sound of Safety สำรวจความคิดเห็นจากผู้คนต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สุดยอดนักกีฬา นักค้นคว้าวิจัย และนักดนตรี รวมทั้งซุปเปอร์สตาร์วงการหมากรุก เซอร์เกย์

อนุกรรมการโอทีที เปิดเวทีคุยแฟนเพจ Facebook ไทยยอดนิยม หนุนดึงทุกรายเข้าระบบ สื่อสาร—๑๓ มิ.ย. ๖๐

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในการให้บริการโอทีทีกับผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังแก้ไขมาตรฐานเครื่องตัดกระแสไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน หรือ Residue Current Circuit Breaker (RCCB)

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๖๐

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อภาครัฐ พร้อมเผย 3 หน่วยงานรัฐที่คว้าคะแนนสูงสุด ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๐

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อประสิทธิผลภาครัฐ ต้นปี 2560 โดยดำเนินการแบ่งการสำรวจผ่านด้านประสิทธิผลภาครัฐ และด้านการดำเนินงานของภาครัฐ โดย 3 อันดับด้านประสิทธิผลภาครัฐ ประชาชนให้คะแนนภาครัฐร้อยละ 68.27

สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมา ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช.) เปิดเผยว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงาน "มาตรฐานอาชีพ การพัฒนากำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อประเทศไทย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หุ้น—๕ มิ.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้รองรับโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย (Regulatory Sandbox) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของ

4 คำถาม กับทิศทางอนาคตของประเทศไทย ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 คำถามกับทิศทางอนาคตของประเทศไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หุ้น—๑ มิ.ย. ๖๐

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุมสัมมนา Euromoney Conferences: The Greater Mekong Investment Forumเวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในมิติต่างๆ จัดโดยยูโรมันนี (Euromoney)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ผู้ให้บริการงานด้านการจัดการข้อมูลในระบบการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทร หุ้น—๑ มิ.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการงานด้านการจัดการข้อมูลในระบบการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ

สมอ. จัดการสัมมนาระดมความเห็น สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม หน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และผู้ประกอบการ ตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (AHEEERR) เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

NIDA Poll เรื่อง การปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค คสช. ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค คสช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

กระทรวงพลังงานเปิด 3 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๐

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความยินดีเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. … ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน Euromoney Conferences 2017 : The Greater Mekong Investment หุ้น—๒๕ พ.ค. ๖๐

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน Euromoney Conferences 2017 : The Greater Mekong Investment forum ซึ่งเป็นเวทีประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในมิติต่างๆ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ประชาชน 72.93% ระบุในรอบสามปีที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าถูก คสช. จำกัดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเกินไ ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๐

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)

3 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "3 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจาย

โรคกระดูกพรุน สุขภาพ—๒๓ พ.ค. ๖๐

ประโยคคำพูด ดังกล่าวข้างต้นเป็นความคิดเห็นที่พบบ่อยๆจากการตรวจผู้ป่วย ซึ่งก็มีส่วนที่ถูกและผิด ก่อนที่จะตัดสิน ต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนก่อน โรคกระดูกพรุน ถือเป็นภัยเงียบอีกโรคหนึ่ง คือ ไม่มีอาการในระยะแรก

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจความเห็น ชี้ ปชช. ให้คะแนนภาครัฐทำงานดีสอบผ่านร้อยละ ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๖๐

สภาปัญญาสมาพันธ์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อประสิทธิผลภาครัฐ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 ภาพรวมประชาชนให้คะแนนรัฐบาลที่ร้อยละ 71.24 พร้อมชี้ 5 อันดับหน่วยงานภาครัฐครองใจรากหญ้า อันดับแรก ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน รองลงมาเป็นเทศบาล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม หุ้น—๑๗ พ.ค. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกระจายการลงทุน การเปิดเผยคำเตือน และความเสี่ยงของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน