ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๐๒ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ index หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ภาคธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลิกกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (listed fund) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวมดัชนี (index fund) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ก.ล.ต.

คน กทม จะเข้าวัดในวันอาสาฬหบูชาไม่ถึงครึ่ง ร้อยละ 49.7 อยากไปเวียนเทียนกับ พลเอก ประยุทธ์ ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,131

NIDA Poll ผลสำรวจครั้งที่ 7 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 7: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

คน กทม จะไปออกเสียงประชามติ ร้อยละ 55.6 ไม่ทราบว่ามีคำถามพ่วง ไม่ถึงครึ่ง ร้อยละ 40.8 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้น—๒๐ ก.ค. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการบริหารจัดการแบบจำกัด โดยผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนจะสามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงประชามติในร่างรัฐธรร ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 56.05 ตั้งใจจะออกไปลงประชามติ ร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มากขึ้น และร้อยละ 73.16

วธ.เผยผลสำรวจความคิดเห็น วันอาสาฬหบูขา-เข้าพรรษา ปลื้ม ปชช.ทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมกิจกรรม ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

กรมการศาสนาร่วมมือ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ขณะที่ 15 จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตร-เวียนเทียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น

ผลสำรวจแกรนท์ ธอนตันเผยโรงแรมในไทยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี แต่ 1 ใน 3 ไลฟ์สไตล์—๑๒ ก.ค. ๕๙

แกรนท์ ธอนตัน เผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทยที่มีต่อเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ พบร้อยละ 89 เห็นว่าแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมากในปัจจุบัน โดยเกือบ 2 ใน 3

ผลการสำรวจสาธารณะเรื่องพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมของประชาชนและความคิดเห็นต่อการขึ้นราคา ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

โพลล์ระบุประชาชน 28.03% ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 69.06 ทราบถึงอันตรายกับสุขภาพหากดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป แต่ร้อยละ 62.91 ยอมรับการขึ้นราคาไม่ส่งผลต่อการลดการซื้อ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

NIDA Poll ผลสำรวจครั้งที่ 5 : การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 5: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมงาน DATA FIGHT ครั้งที่5 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 ณ C asean ชั้น 10 ไอที—๑๑ ก.ค. ๕๙

SiPA เชิญเข้าร่วมงาน Data Fight ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องการเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการรับรู้

ภาพข่าว: ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคเหนือ New S-Curve Lanna Wellness ทั่วไป—๖ ก.ค. ๕๙

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.เชียงใหม่ กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย โดยบูรณาการให้เชื่อมโยงกับงาน Lanna Health Fair 2016 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา

กรณีวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย ทั่วไป—๕ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "กรณีวัดพระธรรมกาย และพระธัมมชโย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทั่วประเทศ

ผล NIDA Poll เรื่อง ผลการสำรวจครั้งที่ 6 : การลงประชามติร่างรัฐธรรมนุญ ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 6: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

ภาพข่าว: ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แถลงข่าวดัชนีประสิทธิผลภาคภาคประชาชนไตรมาส 2 ทั่วไป—๔ ก.ค. ๕๙

องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งมากที่สุดในสายตาคนไทย ... ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคประชาชน ไตรมาสที่ 2 แก่สื่อมวลชน

NIDA Poll การปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค คสช. ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค คสช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ

ภาพข่าว: เจซีซี ย้ำลงทุนในไทยต่อเนื่อง ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายชินโก ซาโต้ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ ( เจซีซี ) พร้อมคณะในโอกาส เข้าหารือกับบีโอไอ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุน

นักวิจัยเผยเทคโนโลยียุคใหม่ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานและศักยภาพทางการแข่งขัน ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๙

The Habibie Center (THC) ร่วมกับกระทรวงการคลังแห่งอินโดนีเซีย และมูลนิธิ World Islamic Economic Forum (WIEF) Foundation เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "คว้าประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อเพิ่มพูนผลิตภาพแรงงานในภาคการผลิต" (Seizing the Benefits

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเวทีเสวนา การจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยื ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

ระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนอนาคตในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

TMA เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2016 ภายใต้คอนเซปต์ Orchestrating

NIDA Poll ผลสำรวจครั้งที่ 4 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 4: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

NIDA Poll ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเด็กแว้น ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเด็กแว้น" ทำการสำรวจระหว่างวันที่

ภาพข่าว: APM ร่วมงานสัมมนาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM พร้อมทีมงาน ร่วมงานสัมมนา Securities Market: A Path Towards Growing Business ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) โดยมี Mr. Sou Socheat (กลางซ้าย)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในจังหวัดที่ได้ทำการศึกษา ได้แก่มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และตาก ในช่วงวันที่

คนไทยกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 (บอลยูโร 2016) ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 (บอลยูโร 2016)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

คน กทม จะไปออกเสียงประชามติ ร้อยละ 60.6 และร้อยละ 49.9 ไม่รู้ว่าขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตผ่านทางอินเท ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำนึงถึงภาระของผู้ประกอบธุรกิจ

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559 ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง "CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2559"

ฟอร์ดเตรียมนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาจราจรติดขัดในงาน Mobile World Congress ยานยนต์—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ฟอร์ดได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความแออัดบนท้องถนนและแนวทางการแก้ปัญหาจราจรกับผู้บริโภคกว่า 12,000 คน ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกว่าครึ่งจากทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า สภาพการจราจรนั้นแย่ลงกว่าเดิม โดยมีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นว่า

คน กทม เชียร์ฝรั่งเศส แต่คิดว่าสเปนได้แชมป์ฟุตบอลยูโร 2016 และสื่ออินเตอร์เน็ตกระตุ้นให้เกิดการพนันฟ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 และการพนันฟุตบอล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร