ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๓:๐๘ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ต่อการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลัง ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๐

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ต่อการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลัง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาที่ ม.รามคำแหง ทั่วไป—๑๑ ต.ค. ๖๐

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และกศน.ทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ ครั้งที่ 13 พร้อมฟังบรรยายพิเศษ "แนะแนวอย่างไร ให้ถูกใจ GEN Z" โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักพูดชื่อดัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังตามรัฐธรรมนูญแห่งร ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๐

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ต่อการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลัง

NIDA Poll เรื่อง การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการดำเนินชีวิต ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การน้อมนำหลักคำสอน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการดำเนินชีวิต" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยเกือบ 80% ของผู้พิการทางสายตาถูกธนาคารปฏิเสธการให้บริการ หุ้น—๙ ต.ค. ๖๐

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของผู้พิการทางการเห็นต่อการเข้าถึงบริการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร" สำรวจระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 6

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 ตุลาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๙ ต.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 09.15 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 13.30 น. สนข. เชิญร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 ตุลาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๘ ต.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 09.15 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0” ณ กระทรวงวัฒนธรรม 13.30 น. สนข. เชิญร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น กระทรวงวัฒนธรรมในยุค ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมรับฟังความคิดเห็น "กระทรวงวัฒนธรรมในยุค 4.0" เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างในสังคม และนำความเห็นและความต้องการดังกล่าวมาพัฒนางานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นานาชาติยอมรับศิลปินไทย สมเถา สุจริตกุล คนไทยคนแรกและชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านวัฒ ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

สภาวัฒนธรรมยุโรป (KULTUR-FORUM EUROPA) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 จากการริเริ่มของ ฮันส์-ดีทริช เกนส์เชอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันในช่วงเยอรมนีรวมประเทศ และส่งเสริมความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมยุโรปทุกสาขา ได้ประกาศเป็นทางการว่า

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวม มุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน หุ้น—๕ ต.ค. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดความหมายของผู้มีเงินลงทุนสูง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปให้มีการกระจายการลงทุนมากขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การให้ผู้ประกอบการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแทนลูกค้าได้ในขอบเขตที่ตกลงกัน หุ้น—๓ ต.ค. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฯ แทนลูกค้าได้ภายใต้กรอบที่ลูกค้ากำหนด เน้นตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า

สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP สุขภาพ—๒ ต.ค. ๖๐

สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP ระบุตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิตลอด 6 เดือนมีมากกว่า 12,000 ราย พร้อมย้ำ โครงการนี้มีขึ้นสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น เช่นผู้ป่วย ภาวะหัวใจหยุดเต้น

ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง? ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 3 เหตุผล รับน้องทำไมต้องรุนแรง ทั่วไป—๒ ต.ค. ๖๐

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกิจกรรมการรับน้องของสถาบันการศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2560

สำรวจสาธารณะเรื่องความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมรับน้อง ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

ประชาชน 83.49% ชี้สาเหตุการทำกิจกรรมรับน้องไม่เหมาะสมเกิดจากความคึกคะนองตามวัย และผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง ขณะที่ร้อยละ 66.23 เห็นด้วยที่ให้ยังคงกิจกรรมการรับน้องไว้ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์

สหราชอาณาจักรสำรวจความเห็นสาธารณะใส่อ้างอิงด้านสุขภาพบุหรี่ไฟฟ้า ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

คณะกรรมการโฆษณา (CAP) และคณะกรรมการกระจายเสียงโฆษณา (BCAP) ของสหราชอาณาจักรได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอในการอนุญาตผลิตภัณฑ์จำพวกบุหรี่อิเลคโทรนิกส์สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงสรรพคุณด้านสุขภาพได้อย่างชัดเจน โดยเมื่อ 3 ปีก่อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสานเสวนารับฟังความคิดเห็นตามระบบมาตรฐานคว ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และการไฟฟ้าในสังกัด จัดสานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ไฟชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำนาโยง จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมการสานเสวนาประมาณ 300 คน ก่อนเริ่มการเสวนา

ใช้ #โซเชียล มีเดีย อย่างสร้างสรรค์ สไตล์ แพรวา-จูนจูน สื่อสาร—๒๙ ก.ย. ๖๐

ขึ้นชื่อว่า 'โซเชียล มีเดีย' ให้คิดไว้เลยว่าไม่ใช่โลกของเราคนเดียว มันคือโลกที่ทุกคนจะได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกันและกัน ติดต่อพูดคุย และแชร์ความคิดเห็นกันง่ายและรวดเร็วขึ้น จนกลายเป็นเหมือน 'ดาบสองคม' ที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ

กกพ. ย้ำหลักการตามนโยบายการกำหนดโครงสร้างค่าฟ้าฟ้าใหม่ ปี 61 พลังงาน—๒๘ ก.ย. ๖๐

"กกพ."ย้ำชัด "ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่" รอบล่าสุด ยังอยู่ในขั้นตอนศึกษา เพื่อดูผลกระทบให้รอบด้านอย่างสมดุล พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนประกาศใช้ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๐

เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ (กลุ่มที่๒ )

NIDA Poll การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ไมเนอร์คว้ารางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในหมวดโรงแรมและสันทนาการจากการสำรวจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ขอ บ้าน/คอนโด—๒๖ ก.ย. ๖๐

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในหมวดโรงแรมและสันทนาการประจำปี 2017 จากการสำรวจความคิดเห็นต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของ ยูโรมันนี่ ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560

#สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 BDMS สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๖๐

'สมเด็จพระเทพฯ' เสด็จฯเปิดงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 "BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2017" ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และความคิดเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม CG หุ้น—๒๐ ก.ย. ๖๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการตามแบบ 56-1 และแบบ 69-1 ให้สอดรับกับ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจ และสร้างประโยชน์ระยะยาวต่อกิจการ

มุดรั้ว #สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนที่กล้า #ต่าง เพื่อการศึกษาไทยที่ดีกว่าเดิม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

เกิดเป็นกระแสที่พูดต่อๆ กันไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว หลังมีข่าวว่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ แน่นอนว่าความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนั้นมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่าง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือประเด็นเล็กๆ

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ปชช.เกิน 70% มั่นใจรัฐคุมราคาสินค้าไม่ได้หากปรับค่าบริการสาธารณะข ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการปรับขึ้นราคาค่าบริการสาธารณะต่างๆกับการใช้จ่ายรายเดือน"

การรวมหน่วยงานน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๖๐

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การรวมหน่วยงานน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

จ๊อบไทย เปิดข้อมูลเทรนด์การเลือกองค์กรของคนทำงานยุคใหม่ เผย 5 สิ่งที่ใช้พิจารณาก่อนหย่อนใบสมัครนอกจา ไอที—๑๓ ก.ย. ๖๐

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยผลการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศกว่า 6,000 คน ในหัวข้อ

ป.ป.ช. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและป ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๖๐

สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 ณ