ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๕:๑๐ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

CAC ระดมพลังภาคเอกชนกว่า 440 บริษัทมุ่งขจัดคอร์รัปชันเชิงระบบ ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยว่าในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากองค์กรเอกชนกว่า 440 บริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับCAC

ดีเอสไอ จัดสัมมนาแสวงหาแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๘

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม (อาคารทรงกลม) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงาน กกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธร พลังงาน—๒๖ มี.ค. ๕๘

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม 2558 สำนักงาน กกพ. ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง)ประกาศ กกพ. เรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หุ้น—๒๕ มี.ค. ๕๘

ที่ผ่านมาการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement หรือ PP) ของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่เกณฑ์อนุญาตให้เสนอขายหุ้นในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่อาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น ก.ล.ต.

ส.อ.ท. ร่วม นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็น อัตราภาษีในสายตา SMEs ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล ในการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการทั่วประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น

สวรส. เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผน 5 ปี รับคลื่นยักษ์ 3 ลูกใหญ่ระบบสุขภาพ สุขภาพ—๒๓ มี.ค. ๕๘

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. (2558-2562) จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารระดับนโยบาย อาทิ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วย ศ.นพ.วีระศักดิ์

ภาพข่าว: ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้าน ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ” โดย พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ภาพข่าว: SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ” โดย พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

IOD: กรรมการไทยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางธุรกิจมากขึ้น มองเศรษฐกิจ การเมืองดีขึ้น หุ้น—๒๐ มี.ค. ๕๘

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่าผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย ปี 2558 แสดงสัญญาณที่ดีว่ากรรมการให้ความสำคัญกับภาพระยะยาวและความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอีก 1-3 ปีข้างหน้า

การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ทั่วไป—๑๘ มี.ค. ๕๘

ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ)

ประธาน กกอ. ฝาก ม.แม่โจ้ ให้รักษาปราการ เกษตร หาคนดี คนเก่งมาเรียน ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๘

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับฟังภารกิจพร้อมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ประธาน กกอ. ฝาก ม.แม่โจ้ ให้รักษาปราการ “เกษตร” หาคนดี คนเก่งมาเรียน... เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพข่าว: การประชุมเปิดการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ PPP ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๘

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมเปิดการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) พ.ศ.2558-2562 โดยวิธีการปรึกษาหารือกลุ่มย่อย ในโอกาสนี้ นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ร้องแลกไลค์ฯ เข้มข้น โด่ง-เณร แตกคอ นิกทุ่มสุดตัวขอร้องเพลงแลกนมลูกน้อย บันเทิง—๑๓ มี.ค. ๕๘

เพียงแค่เริ่มต้นสัปดาห์ของการแข่งขันก็เกิดความคิดเห็นต่างกันซะแล้ว เมื่อคณะกรรมการ “ดร.โด่ง-เณร-แหม่ม” รายการ “ร้องแลกไลค์ ไทยแลนด์” เริ่มมีความคิดเห็นแตกแยกไปคนละทิศทาง ทำเอาเหล่าเทรนเนอร์กูรูเพลงชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่

ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประเทศและสาธารณชน (อันเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการ สบน ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๘

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้เปิดเผย หลังการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ว่า

ทีวีไกด์: 4 มติ อ้อม-โอปอล์-เอกกี้-เผือก รุมจับไต๋ คุณตัน กลางรายการ 4 บันเทิง—๑๑ มี.ค. ๕๘

สัปดาห์นี้ อ้อม-โอปอล์-เอกกี้-เผือก 4 พิธีกรประจำ รายการ 4 มติ ขอผันตัวเข้าสู่โหมดวิชาการ หยิบองค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่มี ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อ-ขาย-ลด-แลก-แจก-แถม ขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันออกรส เหตุจากกระแสการตลาดแนวใหม่

รุกแผนปฏิบัติงานเกษตรฯ ระดับพื้นที่ สศก.7 ผนึกหน่วยงานภาคกลางตอนบน 2 ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2มุ่งเน้นปรับโครงสร้างส่งเสริมการเกษตร โดยยึดศักยภาพของพื้นที่และชนิดสินค้า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รับฟังความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังข้อเรียกร้องและข้อคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) เรื่องการจัดสรรงบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,387.630 ล้านบาท จากโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรส่งคืนคลัง

ภาพข่าว: SPU : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนซ้าย) ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจาก ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชุมพล พรประภา ประธานเปิดงาน การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่องสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิด้าโพล: บทบาทสตรีไทยกับการเมือง ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ตรงกับวันสตรีสากล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “บทบาทสตรีไทยกับการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษาทางการเงินสัมมนาแนวการทำงานร่วมกันกรณี หุ้น—๖ มี.ค. ๕๘

ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมวาณิชธนกิจ จัดสัมมนาในหัวข้อ “แนวการทำงานร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษาทางการเงิน - กรณี IPO” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

สำรวจความคิดเห็นต่อการยึดมั่นคำสั่งสอนการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ Workshop กลยุทธ์การดำเนินงาน ร่วมกับพนักงาน หุ้น—๓ มี.ค. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจของเอสเอ็มอีแบงก์ในปี 2558 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ

ใครรู้บ้างว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

เนื่องในวันมาฆบูชา ของปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครรู้บ้างว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร”

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นในประเด็นกา ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลี่ยมรอบที่ 21 คณะผู้วิจัยของชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อสารพันปัญหาการเมืองและสังคม กับความเหมาะสมในการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะ ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

สบส.จัดเวทีรับฟังความเห็น พรบ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... สุขภาพ—๒ มี.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นหลักการเยียวยา

นิด้าโพล: การปฏิรูปพุทธศาสนา ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

เนื่องในวันมาฆบูชา ของปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปฏิรูปพุทธศาสนา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ Workshop กลยุทธ์การดำเนินงาน ร่วมกับพนักงาน หุ้น—๒๗ ก.พ. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจของเอสเอ็มอีแบงก์ในปี 2558 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ

เชฟโรเลตรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาโวลต์ เจนเนอเรชั่นใหม่ ยานยนต์—๒๖ ก.พ. ๕๘

– แซม มิลเลอร์-คริสเตนเซน หนึ่งในลูกค้าเชฟโรเลต โวลต์ รุ่นปี 2014 มีความประทับใจในประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างมากและเขาได้ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโวลต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดเวทีเสวนาวิชาการ รูปแบบสัณฐานพระที่นั่งในพระราชวังจันทน์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๘

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น สู่ข้อสรุป และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ