ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๕:๐๔ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ปี 2559 ต้องระวังปัญหาเศรษฐกิจให้จงหนัก บ้าน/คอนโด—๔ ม.ค. ๕๙

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสวนดุสิตโพล ส่อให้เห็นถึงความยุ่งยากทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ทุกฝ่ายจึงพึงระวัง สวนดุสิตโพล (http://bit.ly/1UpxFgP) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ถึง "ความสมหวัง" และ "ความผิดหวัง"

41 โรงแรมในไทยคว้ารางวัลโกลด์ จาก Hotels.com Loved by Guests Award 2016 ไลฟ์สไตล์—๒๗ เม.ย. ๕๙

เว็บไซต์จองที่พักชั้นนำ Hotels.com เปิดเผยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับรางวัล Loved by Guests Award 2016 (เลิฟ บาย เกสท์ อวอร์ด 2016) หรือโรงแรมในดวงใจของผู้เข้าพัก ซึ่งตัดสินจากข้อมูลการรีวิวหรือความคิดเห็นของผู้เข้าพักจริงกว่า 20 ล้านครั้งทั่วโลก

ปัญหาสุนัขจรจัด ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาสุนัขจรจัด" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ

คน กทม ยกช่อง 3HD อันดับ 1 แต่รายการข่าว 7HD อันดับ 1 ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,142 กลุ่มตัวอย่าง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างประกาศกำกับดูแลทริกเกอร์ฟันด์และโฆษณาส่งเสริมการขาย หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทผู้ขายและกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การเสนอแก้ไขเกณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่

นิด้าโพล : ภาวะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย ปี 2559 ทั่วไป—๑๙ เม.ย. ๕๙

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ "ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงร่างประกาศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน หุ้น—๑๙ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อประชาชนของบริษัทจดทะเบียน (PO ของบริษัทจดทะเบียน) การเสนอปรับปรุงร่างประกาศ PO ของบริษัทจดทะเบียนครั้งนี้

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล ไอที—๑๘ เม.ย. ๕๙

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องการเผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิทัล คอนเทนต์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการรับรู้ ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และดิจิทัล

สุรินทร์ เดินหน้าจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เน้นสร้างอาชีพในท้องถิ่น ตั้ง คณะกรรมการศึกษาจังหวัด ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๙

จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์

นิด้าโพล : การห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามทางแยก ทั่วไป—๑๔ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามทางแยก" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2559

นิด้าโพล : สุข ทุกข์ ของผู้สูงอายุไทย ปี 2559 ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ "ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สุข – ทุกข์ ของผู้สูงอายุไทย ปี 2559"

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญร่วมงานประชุมและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ บ้าน/คอนโด—๑๒ เม.ย. ๕๙

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 (9.00-12.00 น.)"โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)" โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี หุ้น—๑๒ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแก้ไขเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หุ้น—๑๒ เม.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการมอบหมายให้ผู้อื่นรับดำเนินการ (outsource) ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วธ. เผยผลสำรวจสงกรานต์ ชี้ ปชช. ชื่นชอบการทำบุญตักบาตร-รดน้ำขอพรผู้ใหญ่-การสรงน้ำพระ ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อเทศกาลสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว) กับกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 4,044 คน โดยผลสำรวจพบว่า

โพล วันสงกรานต์ ทั่วไป—๘ เม.ย. ๕๙

54.7 % มีความคิดเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันสงกรานต์ นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษี ไม่มีผล ต่อการเพิ่มการใช้จ่าย แต่ มาตรการประหยัดน้ำ 61.2% คาดว่าจะใช้น้ำลดลง ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความย้อนแย้งในการประมูลคลื่น 900 MHz ทำอย่างไรไม่ให้ประเทศเสียโอกาส สื่อสาร—๗ เม.ย. ๕๙

ในระหว่างที่ กสทช. เตรียมการจัดประมูลคลื่น 900 MHz โดยจะนำราคาชนะประมูลของคลื่นที่ถูกทิ้งใบอนุญาตเดิม คือราคา 75,654 ล้านบาท มาเป็นราคาตั้งต้นการประมูลใหม่แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หลายฝ่ายก็ถกเถียงกันว่า

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง ทั่วไป—๕ เม.ย. ๕๙

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถง 10201 (อาคาร 10 ชั้น 2)

ภาพข่าว: บสย. ร่วมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม หุ้น—๕ เม.ย. ๕๙

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อ และระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Non Bank ตามมติ ครม.เมื่อวันที่

วธ. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ในหัวข้อ ความยุติธรรมกับการพัฒนา ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเชิญร่วมทำข่าว งานเสวนา วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ในหัวข้อ ความยุติธรรมกับการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจในด้านต่างๆ พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30-15.30 น. ณ

ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดลานคีตศิลป์และอาคารอเนกประสงค์ริมน้ำเ ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 อพท.ขอเชิญหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชนทั่วไป เข้าประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดลานคีตศิลป์และอาคารอเนกประสงค์ริมน้ำเมืองโบราณอู่ทอง เวลา 13.00-16.00 น. ณ

นิด้าโพล : แนวทางการตามหนี้ กยศ. ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แนวทางการตามหนี้ กยศ." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 จากประชาชน ทั่วประเทศ

หนังไทยตกต่ำจริงหรือ ? หนังไทยถูกผูกขาดจริงหรือ ? บันเทิง—๔ เม.ย. ๕๙

ร่วมหาคำตอบและแสดงความคิดเห็นว่า 'ทำยังไงให้หนังไทยเดินหน้า' พร้อมทั้งแสดงพลังของคนดูหนัง ในงานเสวนา "เดินหน้า...หนังไทย? ในภาวะผูกขาด" วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายนนี้ เวลา 17.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ถ.วิภาวดี) ในงานพบกับ

OKMD ปั้นคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน ปรับตัว คิดต่าง สร้างโอกาส กับเวิร์คชอป มันส์สมอง ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๙

"คิดต่างสร้างรายได้ คิดสร้างสรรค์ สนุกกับการแก้ปัญหา คิดวิพากษ์บนพื้นฐานของความเข้าใจ เปิดรับความคิดเห็น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก" สิ่งเหล่านี้ล้วนดูจะเป็นคุณสมบัติ ทักษะของคนรุ่นใหม่ศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะมี ทว่าในการจะเป็นผู้ที่ คิดได้ ทำเป็น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทในตลาดทุนโดยอนุญาโตตุลาการ หุ้น—๓๐ มี.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์อนุญาโตตุลาการของสำนักงาน เพื่อรองรับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยและบริษัทหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ เยี่ยม รพ.ลานนา ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา คุณชินภัทร์ แปงคำ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง และคุณปนัดดา เข็มเพชร หัวหน้าแผนกบัญชี ให้การต้อนรับคุณสุรชัย อ่องไพบูลย์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น