ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๑:๒๘ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวัคซีนครั้งแรก!!ของภูมิภาคอาเซียน สุขภาพ—๑ ต.ค. ๕๗

“ไทย”เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวัคซีนครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียน เปิดเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแสวงหาโอกาสและแนวทางการพัฒนาวัคซีนตามวงจรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย เปิด Entrepreneur Student Lounge ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๗

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด Entrepreneur Student Lounge สถานที่พักผ่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมี ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล

เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2557

เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2557

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมฯได้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.กรมศุลกากร ทั้งฉบับให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาแล้ว ถือเป็นการแก้กฎหมาย กรมศุลกากรครั้งใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ สมาคมหอการ ค้าต่าง ๆ

ภาพข่าว: ชมรมอามิโก้พบปะสังสรรค์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๗

ชมรมอามิโก้นัดรวมตัวพบปะสังสรรค์ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร, ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, องอาจ เดชอิทธิรัตน์, เชี่ยวชาญ เคียงศิริ, อนันต์

ปภ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ก้าวใหม่...ก้าวไกล...ก้าวไปกับแผน ปภ.แห่งชาติ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวใหม่...ก้าวไกล...ก้าวไปกับแผน ปภ.แห่งชาติ” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

การตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การตั้งจังหวัดบัวใหญ่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557

ทีวีไกด์: พลังงานวันนี้ มาตรฐานน้ำมันยูโร 4 คืออะไร? ทำไมต้องใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 4 ? บันเทิง—๒๑ ก.ย. ๕๗

ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันเรื่อง มาตรฐานน้ำมันยูโร 4 คืออะไร?ทำไมต้องใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 4 ?จากแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ มนูญ ศิริวรรณนักวิชาการอิสระด้านพลังงานข้อเท็จจริง เรื่อง ยูโร 4 เป็นอย่างไร? ข้อมูลรายละเอียดติดตามชมในรายการ

ภาพข่าว: ผลกระทบด้านสุขภาพ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๗

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เปิด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการปฏิบัติการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ณ ห้องไมดาสโรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม NGO จำนวนทั้งสิ้น

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 3: ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดทำโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ

การประชุม PDMO-Market Dialogue ปีงบประมาณ 2558 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในแผนการระดมทุนของรัฐบาล ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงผลการประชุมPDMO – Market Dialogueปีงบประมาณ 2558ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นการประชุมหารือแบบหลายฝ่ายระหว่างสบน. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

10 เทคนิคการถ่ายรูปเทรนด์ใหม่ Groufie ให้สวยถูกใจ พร้อมโชว์ความมั่นใจไร้รังแคให้คุณกล้าใกล้กันมากขึ้ ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๗

ในยุคแห่งโลกดิจิตอลที่คนส่วนใหญ่มักใช้การสื่อสารหรือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ โพสข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือการแชร์รูปภาพอัพเดทไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั้น ได้กลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะสาวๆ

ภาพข่าว: TMA ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สร้างภาพลักษณ์เมืองไทยให้ยั่งยืน ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (คนกลาง) กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เชิญกูรูนักการตลาดเข้าร่วมระดมความคิดเห็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยในงาน Thailand Competitiveness Conference 2014

ทริปแอดไวเซอร์ ประกาศรางวัล Traveller#s Choice Awards สำหรับพิพิธภัณฑ์ ไอที—๑๗ ก.ย. ๕๗

นับล้านความคิดเห็นนักเดินทางทั่วโลก ขนานนาม พิพิธภัณฑ์ ช่องเขาขาด, กาญจนบุรี เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และติดอันดับ 5 พิพิธภัณฑ์แนะนำในเอเชีย ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซด์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศรางวัลทราเวลเลอร์ส ช้อยส์ อวอร์ดส (Traveller's Choice

ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาคุณภาพบัณฑิตไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557

ครม.เห็นชอบตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายพงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์

แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อการทำงานในรูปแบบ คสช. กับ การทำงานในรูปแบบรัฐบาลและความคิดเห็นต่อการจัดระเบีย ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง แกนนำชุมชนคิดอย่างไรต่อ การทำงานในรูปแบบ คสช. กับ

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเลือก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างไร ? ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คณะกรรมการสรรหาฯ ควรเลือก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างไร ? ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้า หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะรวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสําหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เป็นประกาศฉบับเดียวโดยปรับปรุงให้มีความรัดกุม เหมาะสมยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน หุ้น—๑๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสิ้นสุดหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 56 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกัน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

ทริปแอดไวเซอร์ แนะการตลาดยุคดิจิตอล โต้ตอบรีวิวบนเวบไซด์ เพิ่มจำนวนสอบถามข้อมูลที่พักจากผลศึกษาปัจจั ไลฟ์สไตล์—๑๑ ก.ย. ๕๗

ทริปแอดไวเซอร์ เผยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการค้นหาสถานที่พักบนเวบไซด์ โดยผลการศึกษาค้นพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับจำนวนความคิดเห็น การโต้ตอบของทีมงาน รูปภาพ วีดีโอ ผ่านหน้าเพจโรงแรมหรือที่พักแบบ B&Bs (bed & Breakfast)

ป.ป.ช.ขานรับนโยบายรัฐบาลใหม่ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นรูปธรรมภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว ทั่วไป—๑๐ ก.ย. ๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างรายละเอียดแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๑๐ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 08.30 น. สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2557) ปฏิทินข่าว—๙ ก.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 08.30 น. สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 255๗ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องฟอร์จูนแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์

การยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เสนอผลวิจัยเรื่องทบทวนความทรงจำของแกนนำชุมชนต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและความ ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง