ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙:๐๓ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ภาพข่าว: กิจกรรม สามพรานริเวอร์ไซด์ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกร จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ธปท. หุ้น—๒๖ ก.ย. ๕๙

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเสนอบทความเรื่อง "บทบาทของการเงินต่อการค้าระหว่างประเทศในมุมมองจุลภาค (Unlocking Finance and Trade : A Microscopic

คาราวานมอเตอร์ไซค์ เครือสหวิริยา สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา โดยทีมส่งเสริมและพัฒนา สานสัมพันธ์สื่อความเข้าใจสู่ชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ผ่านขบวน "คาราวานมอเตอร์ไซค์ สื่อความเข้าใจสู่ชุมชน" ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังความคิดเห็นชุมชนและแจกสื่อต่างๆ เช่น นสพ.ข่าวฅนเหล็ก

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน" (Investment Governance Code: I Code) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ลงทุนสถาบันให้บริหารจัดการลงทุนด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ประชาชน หนุน วธ. ส่งเสริม ผ้าไทย ร้อยละ 76.66 ระบุชอบผ้าไทย แนะรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง-จัดปร ทั่วไป—๒๒ ก.ย. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนเรื่องการส่งเสริม "ผ้าไทย" จำนวน 2,001 คน

KUMAMOTO มาเที่ยวกันเถอะ พวกเรารออยู่ บันเทิง—๑๙ ก.ย. ๕๙

พบกับรายการพิเศษ "KUMAMOTO PROGRAM" กับการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน "คุมาโมโตะ" โดยการสอบถามว่าพวกเขาชอบอะไรที่นี้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวปัจจุบันของคุมาโมโตะที่กำลังพยายามฟื้นฟูตัวเอง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถึง 2 ครั้ง

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ประจำปี 2559 การปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย4.0 ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๕๙

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ประจำปี 2559 เรื่อง "การปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ว่า

NIDA Poll พระราชบัญญัติพรรคการเมือง ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พระราชบัญญัติพรรคการเมือง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสื่อปลอดภัยแล ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี อะเวนิว กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาสังคม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หุ้น—๑๙ ก.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถอ่านและทำความเข้าใจลักษณะสำคัญ นโยบาย และความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างถ่องแท้

ภาพข่าว: ร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง ยุทธศาสตร์และทิศทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายวสันต์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีนัยสำคัญ หุ้น—๑๓ ก.ย. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการทำรายการที่มีนัยสำคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สรุปผลการศึกษาและเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 3 ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

ภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา(Chao Phraya for All) กำลังก้าวสู่ความสำเร็จ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NIDA Poll แนวทางแก้ไขปัญหายาบ้า ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหายาบ้า" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

ภาพข่าว: กทท.จัดสัมมนาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาพิเศษเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกทท. ประจำปี 2560 โดยมี ศรศักดิ์ แสนสมบัติ (นั่งที่ 7 จากซ้าย) อธิบดีกรมเจ้าท่า

สจล. แจงข้อเท็จจริงติดภารกิจจึงไม่ได้เบี้ยวนัดร่วมงานประชุมที่ มธ. ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

ตามที่มีข่าวว่าทีมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดย สจล." เบี้ยวนัด" ไม่เข้าชี้แจงในการประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยาของกลุ่มคนรักษ์แม่น้ำและเครือข่ายซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น

Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๙

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงผลการประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ ความต้องการลงทุนของนักลงทุน

เยาวชน-ผู้ปกครอง-บุคลากรทางการศึกษา หนุนส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยอย่างน้อย 1 อย่าง ร้อยละ 46 ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การเรียนการสอนดนตรีไทย หัวข้อความคิดเห็นเด็ก เยาวชน

ก.ล.ต. ร่วมกับ ADB จัดสัมมนาฟินเทคเพื่อพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หุ้น—๖ ก.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ADB จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามวิถีทางประชาธิปไตย? ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามวิถีทางประชาธิปไตย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559

ก.ไอซีที เผยผลสำรวจประชาชนเห็นด้วยกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านและชุมชนของภาครัฐใ ไอที—๖ ก.ย. ๕๙

ก.ไอซีที เผย "ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน/ชุมชน ของภาครัฐ ประจำปี 2559" พบประชาชนพึงพอใจมากต่อโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 84.4 โดยร้อยละ 64.6

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ รุกลด-เลิกใช้สาร HCFC ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๙

นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนกลาง) เปิดกิจกรรม "ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศเพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การลด และเลิกใช้ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการกำหนดค่าธรรมเนียมผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๓๑ ส.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับใบอนุญาตและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลังจากการรับฟังความคิดเห็นหลักการกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์จัดสัมมนารับฟังความเห็นการพัฒนาระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ภายใต้หัวข้อ "สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน" พร้อมรวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาจัดทำเป็นเอกสารสรุปผลในภาพรวมเพื่อยื่นต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย" ทำการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2559

กรมการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการดันปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

กรมการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการดันปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หวังฟื้นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จัดสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนพ. ชวนนักวิจัยไทยร่วมพัฒนา ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) พลังงาน—๒๙ ส.ค. ๕๙

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมกำหนดกรอบทุนวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

ความเข้าใจของประชาชนในคำถามพ่วงที่ผ่านการลงประชามติ ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจของประชาชนในคำถามพ่วงที่ผ่านการลงประชามติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 จากประชาชนที่มี อายุ 18 ปี ขึ้นไป