ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๐:๒๘ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชีย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของประเท

โพลลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองรอบ1 ปีของรัฐบาล ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นิด้าโพล: ที่มา ส.ว. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ที่มา ส.ว. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18

1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ดีดีซีโพลโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง สุขภาพ—๒๐ พ.ค. ๕๘

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดีดีซีโพล(DDC Poll) และการเสวนา DDC Forum เรื่อง“โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง”

กสทช เปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการผู้รับใบอนุญาตบรอดแคส กรณี สื่อสาร—๑๙ พ.ค. ๕๘

ผศ.ดร ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช ด้าน เศรษฐศาสตร์) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

นิด้าโพล: การทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ หุ้น—๑๕ พ.ค. ๕๘

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในหมวดของการประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ (Fiduciary duties) และหมวดโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร

อนุคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. ระดมความคิดเห็นการจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบ สื่อสาร—๑๕ พ.ค. ๕๘

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์

ภาพข่าว: สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๘

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)” เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำร่างแผน PDP 2015 ให้มีความสมบูรณ์

กระทรวงพลังงานชี้แจง การบริหารจัดการแอลพีจี ภาคขนส่ง ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๘

กระทรวงพลังงานชี้แจง การบริหารจัดการแอลพีจี ภาคขนส่ง เป็นการดำเนินการระยะยาวภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องรวบรวม และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชี้แนวโน้มความนิยมก๊าซแอลพีจีที่ลดลง เป็นผลจากกลไกราคา คุณภาพเชื้อเพลิง

ภาพข่าว: สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP พลังงาน—๑๓ พ.ค. ๕๘

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)” เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำร่างแผน PDP 2015 ให้มีความสมบูรณ์

รัฐบาลรุกดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มซุปเปอร์ยอช์ท ผลักดันให้ จ. ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลโลก ไลฟ์สไตล์—๑๓ พ.ค. ๕๘

กรมเจ้าท่าได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องของการอนุญาตให้เรือซุปเปอร์ยอช์ท สามารถทำกิจกรรมและการค้าในน่านน้ำไทย และการผลักดันให้จ. ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลโลก

ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี! ปรับฐานความคิดและการปฏิบัติ HR เพื่อความมั่นคงขององค์การ ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาครัฐและเอกชนในมุมมองต่างๆ ด้านทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ : ปรับฐานความคิดและการปฏิบัติ HR เพื่อความมั่นคงขององค์การ จัดโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่

ที่มา ส.ส. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ที่มา ส.ส. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

มาสเตอร์โพลล์ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นของแกนนำชุมชนกรณีผู้อพยพชาวโรฮิงญาและการแก้ไขปั ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นของแกนนำชุมชนกรณีผู้อพยพชาวโรฮิงญาและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนใน 19 จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทย รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

ETAS ออกบูธและเป็นวิทยากรในงาน Automotive Summit 2015 ยานยนต์—๘ พ.ค. ๕๘

ETAS ร่วมออกบูธในงานสัมมนา Automotive Summit 2015 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดย ETAS จะจัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระบบฝังกล (Embedded System)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม หุ้น—๘ พ.ค. ๕๘

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) การจัดตั้งและจัดการกองทุน เพื่อรองรับการโอนเงินจาก PVD ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ภาพข่าว: ประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๘

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการ”รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรัฐบาลดิจิทัล” และการเสวนาเรื่อง “ ประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล “ โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช , ดร. ศักดิ์

ผู้สูงอายุไทยกับการทำงาน ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๘

เนื่องในเดือนแห่งผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผู้สูงอายุไทยกับการทำงาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8

APEX เปิดโหวตรางวัล 2015 Passenger Choice Awards ไลฟ์สไตล์—๖ พ.ค. ๕๘

หากคุณเดินทางโดยเครื่องบินอยู่บ่อยๆ ความคิดเห็นของคุณอาจช่วยชี้ได้ว่า สายการบินใดสมควรได้รับการยกย่องชมเชยจากการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร และคว้ารางวัล Passenger Choice Awards ประจำปี 2015

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่องความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการทำประชามติ :

นายกรัฐมนตรีตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นายกรัฐมนตรีตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18

ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey): Economic outlook ในช่วง 6 เดือนแรกของปี หุ้น—๓๐ เม.ย. ๕๘

การสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนร่วมตอบแบบสอบถาม 83

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(28 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๗ เม.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 08.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ณ โรงแรม

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง ทั่วไป—๒๘ เม.ย. ๕๘

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานและหนี้ภาคแรงงานไทย”ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(28 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๘ เม.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 08.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ณ โรงแรม