Saturday July 26, 2014 08:04

ความคิดเห็น Press Releases

ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ ทั่วไป—25 Jul 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม

Statement: ความคิดเห็นของทรูต่อคำสั่งของ คสช. สื่อสาร—23 Jul 14

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--Aziam Burson-Marsteller

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ทรูมีความเคารพและเชื่อมั่นในคำสั่งของ คสช. ในคำสั่งครั้งนี้ ทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องระยะเวลาที่จะประมูล ผลกระทบของลูกค้าที่อยู่ในระบบ 1800 ที่อาจกังวลเรื่องซิมจะดับ ก็จะได้รับการขยายระยะเวลาคุ้มครองฯ ออกไป จนกว่าจะมีการดำเนินการประมูลหรือจัดสรรคลื่นความถี่แล้วเสร็จ และที่กลุ่มทรูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากก็คือ การปรับปรุงกฎหมายที่เน้นให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดเสรีอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย"

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการเสนอหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายหุ้นในไทย หุ้น—22 Jul 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะเสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 3 กรณี ได้แก่ (1)

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนามาตรฐานรถบริการนักท่องเที่ยว เตรียมประกาศใช้ก่อนสิ้นปีรับกระแสบูมเออีซี ไลฟ์สไตล์—18 Jul 14

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพและองค์กรพันธมิตรระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่าง

ภาพข่าว: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพี่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัต ทั่วไป—17 Jul 14

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพี่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ในเขตจังหวัดภาคใต้ พร้อมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดใน 14

ความเห็นประชาพิจารณ์คูปองเวทีสุดท้าย มูลค่าคูปองต้องสนับสนุนทีวีดิจิตอลอย่างแท้จริง ทั่วไป—16 Jul 14

บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นในการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เวทีสุดท้าย ณ โรงแรมสวิส โฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ ในวันสุดท้าย ภาคกลาง มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

เวทีสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ นนี้ (10 ก.ค. 57) ทั่วไป—16 Jul 14

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ผ่านมาแล้วสำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ภาพข่าว: อมารี พัทยาได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 จาก ทั่วไป—16 Jul 14

อมารี พัทยาได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 จาก TripAdvisor ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่โดดเด่นบน TripAdvisor ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายบริหารอมารี พัทยา นำโดย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล หุ้น—14 Jul 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดจะออกหลักเกณฑ์ตามมาตรา 315/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งข้อมูลการกระทำผิด ผู้นำจับ หรือผู้จับ

สัมมนา เปิดเส้นทางการค้าบริการสู่สหภาพศุลกากรรัสเซีย ทั่วไป—09 Jul 14

การสัมมนาระดมความคิดเห็นที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 นี้ จะเป็นการต่อยอดของงานสัมมนาครั้งที่ 1 และ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมและกรกฏาคม โดยจะมีรายละเอียดที่นอกเหนือจากภาพรวมการค้าและความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรฯ

สหภาพศุลกากรรัสเซีย ตลาดใหม่ โอกาสใหม่ ทั่วไป—09 Jul 14

การสัมมนาระดมความคิดเห็นที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการต่อยอดของงานสัมมนาครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยจะมีรายละเอียดที่นอกเหนือจากภาพรวมการค้าและความสัมพันธ์ด้านการค้าคือ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์แก้ไขฐานะการเงินเพื่อดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หุ้น—10 Jul 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่กำลังประสบปัญหาฐานะเงินกองทุน (prudential risk) และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามที่ประกาศกำหนด ซึ่งข้อกำหนดที่ปรับปรุงครอบคลุมถึงระยะเวลาในการแก้ไขเงินกองทุน

ภาพข่าว: เลอโนโวจัดสัมนา Thinkers Summit ชี้เทรนด์เทคโนโลยีและไอทีเพื่อธุรกิจ และองค์กรปี ไอที—02 Jul 14

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา Thinker’s Summit เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิศัยทัศน์ทางการตลาดและวิเคราะห์แนวโน้มเทรนด์ของสินค้าเทคโนโลยีและไอที ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและองค์กรสำหรับปี 2014 ในหัวข้อ

กลุ่ม ปตท.กวาดรางวัลสุดยอดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วไป—01 Jul 14

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นิตยสารอัลฟ่าเซาท์อีสเอเชียประกาศผลการสำรวจความคิดเห็นนักลงทุนครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 โดย ปตท.ได้รับรางวัลอันดับ 1 ใน 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช. ทั่วไป—01 Jul 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557

นิเคอิ สนับสนุนงานประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Women in Business Summit คับคั่งด้วยเหล่าตัวแทนผู้ทรงอิทธิพล ทั่วไป—30 Jun 14

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา แคโรไลน์ เคนเนดี้ และแคธี มัทซุย ผู้ให้กำเนิดคำว่า “Womenomics”* ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้หญิงมีอำนาจในตลาดแรงงาน กลุ่มบริษัท นิเคอิ

โพลล์สำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการซื้อหวยรัฐบาล ทั่วไป—29 Jun 14

ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขเกณฑ์ให้บริษัทพฤติกรรมไม่เหมาะสม เว้นวรรคการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหล หุ้น—27 Jun 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในวงกว้าง (public offering: PO) โดยจะกำหนดระยะเวลาให้บริษัทต้องเว้นวรรคการยื่นคำขออนุญาต PO หาก ก.ล.ต. พบว่าบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง เช่น

ข่าวซุบซิบ: ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) บันเทิง—26 Jun 14

เดินหน้าทำกิจกรรมมาโดยตลอดสำหรับ ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ล่าสุด จับมือกับ KFC จัดกิจกรรม “ดู Talk of the town แจกเคเอฟซี ซูเปอร์ที” เพียงแค่แสดงความคิดเห็นกับประเด็นทาง Socail Bar ของช่อง ก็ลุ้นรับเลยไก่ KFC ชุด Superteam 239 บาท

ภาพข่าว: DDproperty.com ชวนร่วมสนุกลุ้นรับ iPad Air ไอที—24 Jun 14

คุณอรพิมพ์ เหลืองอ่อน Country Manager แห่ง DDproperty.com เว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของเมืองไทย เชิญชวนคุณร่วมสนุกลุ้นรับ iPad Air ง่ายๆ เพียงทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแวดวงอสังหาฯ เพื่อนำความคิดเห็นของคุณไปใช้ในการวิจัยภาพรวม

คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—23 Jun 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

คสช. กับ การปฏิรูปการเมือง ทั่วไป—23 Jun 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. กับ การปฏิรูปการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

ภาพข่าว: การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั่วไป—19 Jun 14

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยมี นายจุมพล ริมสาคร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—17 Jun 14

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 08.30 น. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(18 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—18 Jun 14

กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 08.30 น. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง

สมศ. แถลงข่าว ประกาศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทั่วไป—16 Jun 14

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ได้เริ่มพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) มาตั้งแต่ปี 2555 พร้อมกับได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ หน่วยงาน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง คสช. กับ การปฏิรูปประเทศ ทั่วไป—16 Jun 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. กับ การปฏิรูปประเทศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน

คสช. กับ การแก้ไขปัญหาชาวนา ทั่วไป—16 Jun 14

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คสช. กับ การแก้ไขปัญหาชาวนา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ หุ้น—13 Jun 14

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขประกาศ 2 ฉบับ ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ออกใหม่และประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง