ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๕๔ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

สำนักโพลไอเอฟดี เผย ในสายตาประชาชนรัฐบาลสอบผ่านหรือไม่ ? เรื่อง แก้ปัญหาข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๙

สำนักโพลไอเอฟดี เผย ในสายตาประชาชนรัฐบาลสอบผ่านหรือไม่ ? เรื่อง แก้ปัญหาข้าวล้นตลาดและราคาตกต่ำ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,182 หน่วยตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 27

การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวพจญภัยโหนสลิง ณ ไลฟ์สไตล์—๒ ธ.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวจัด การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวพจญภัยโหนสลิง ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ โรงแรมเมอร์เคียวพัทยา เนื่องจากปัจจุบัน กิจกรรมการท่องเที่ยวพจญภัยโหนสลิงนั้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การออกเสนอขายกองทุนรวมของ บลจ. หุ้น—๓๐ พ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อให้มั่นใจว่า บลจ. มีกระบวนการออกกองทุนรวมที่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยมีกลไกป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

โพลล์ระบุกิจกรรมแสดงความอาลัยที่ประชาชนรู้สึกชื่นชมมากที่สุดคือ การจุดเทียน/แปรอักษร/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคิดเป็นร้อยละ 86.41 ขณะที่ 85.04% รู้สึกชื่นชมการเป็นจิตอาสาร่วมทำความสะอาด/แจกอาหาร/สิ่งของต่างๆ ส่วนร้อยละ 92.56

สถานการณ์ร้านเหล้ารอบรั้ว มหาวิทยาลัยปีนี้ (2559) ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๕๙

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง "เกาะรั้วประเมินมาตรการ คุมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย" ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 ว่า จากการสำรวจพิกัดจุดจำหน่ายร้านเหล้าด้วยระบบ GIS และความคิดเห็นของนักศึกษา

สมาคมธนาคารอาเซียน ผนึกกำลังบูรณาการภาคการเงินของภูมิภาคอาเซียน พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่บริบทใหม่ขอ หุ้น—๒๘ พ.ย. ๕๙

กรุงเทพมหานคร–สมาชิกสมาคมธนาคารอาเซียน (ASEAN Bankers Association : ABA)พร้อมสมาคมธนาคารไทย ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบททางการเงินของโลกและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในงานสัมมนา ASEAN Banking

คนไทยรู้สึกอย่างไรกับโดนัลด์ ทรัมป์ ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยรู้สึกอย่างไรกับโดนัลด์ ทรัมป์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ดิจิทัลฯ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไอที—๒๕ พ.ย. ๕๙

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง "รัฐบาลดิจิทัลสู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?"

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงรูปแบบหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมให้อ่านง่าย หุ้น—๒๓ พ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับรูปแบบ fact sheet และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้อ่านเข้าใจง่าย และอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและประมวลผลได้ (machine readable)

ขอเชิญร่วมงานเสวนา C asean Forum: ASEAN and Mr.TRUMPs Policy ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๙

ความสัมพันธ์อาเซียน กับ สหรัฐ จะเป็นอย่างไรหลังจากมิสเตอร์โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี C asean ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูล ข้อคิด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ในงานเสวนา C asean Forum:

8 เทรนด์การท่องเที่ยวในปี 2560 ไลฟ์สไตล์—๒๒ พ.ย. ๕๙

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมข้อมูลของ Booking.com ได้เผย 8 เทรนด์ท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2560 โดยอ้างอิงจากคำบอกต่อของผู้เดินทาง ความคิดเห็น สไตล์การเดินทาง และข้อมูลเชิงลึก รวมถึงความเข้าใจในฐานะผู้นำตลาดและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซสำหรับการเดินทาง 1.

คนกรุงเทพฯ รู้สึกอย่างไรเมื่อพบเจอคนเร่ร่อน ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนกรุงเทพฯ รู้สึกอย่างไรเมื่อพบเจอคนเร่ร่อน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไอที—๑๘ พ.ย. ๕๙

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ย้ำสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่างๆ

ภาพข่าว: รองปลัด ก.ดิจิทัลฯ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไอที—๑๘ พ.ย. ๕๙

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงฯ

ผลสำรวจเผยคนรุ่นใหม่ต้องการเทคโนโลยีสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๙

ผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่จัดทำโดยบริษัท Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) เผยให้เห็นว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดของโลกในทศวรรษหน้า "Masdar Gen Z Global Sustainability Survey"

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย SUPER POLL เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้จัดการแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) ร่วมกับ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ จากการสำรวจในหัวข้อ สงครามยาเสพติดในความคิดเห็นของสาธารณชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๑๕ พ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์และประเภทผู้ขายในตลาดทุน และแนวปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนและตราสารหนี้กับลูกค้า เพื่อลดโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้กับผู้ลงทุน