ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖:๐๗ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเรื่อง มาตรการหรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการหรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.หรือประเด็นความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน

โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ T25 กับความเหมาะสม ทั่วไป—๒ ก.ย. ๕๗

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพและอารมณ์ของประชากรไทยวัยทำงาน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ความนิยมการออกกำลังกายแบบ T25 ค่อนข้างมาก เพราะประหยัดเวลา พื้นที่ และงบประมาณ ดังนั้นศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส, อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์กร SRO หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดตั้งองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่กำกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization: SRO) และองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

สัมมนาการเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๕๗

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า

ภาพข่าว: คร. ระดมสมองเสริมแผนเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สุขภาพ—๒๗ ส.ค. ๕๗

กรมควบคุมโรค ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอดีตผู้บริหารกรมควบคุมโรค สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก

ภาพข่าว: การรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรสามิต ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๗

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และ นายจุมพล ริมสาครที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ บริหารการจัดเก็บภาษีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาร่างประมวลผลกฎหมายภาษีสรรพสามิตโดยภาคเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการอุตส

กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ ทิศทางพลังงานไทย พลังงาน—๒๗ ส.ค. ๕๗

กระทรวงพลังงานขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทิศทางพลังงานไทย” โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธาน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารใหม่ หุ้น—๒๖ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์กลางเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารที่ยังไม่มีเกณฑ์เฉพาะ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการออกและเสนอขายตราสารใหม่ อำนวยความสะดวกให้ ภาคธุรกิจสามารถออกและเสนอขายตราสารได้ทันต่อความต้องการของตลาด

ภาพข่าว: กองทุน กทปส. จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

กองทุน กทปส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์

ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์ จับมือภาคธุรกิจพาณิชย์ จัดสัมมนา Commerce Day หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๗

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนา “Commerce Day” เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันในประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสของภาคธุรกิจพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังปี 2557

มาสเตอร์โพลล์: สำรวจความคิดเห็นและความสุขของแกนนำชุมชนหลังทราบผลโหวต สนช. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นและความสุขของแกนนำชุมชนหลังทราบผลโหวต สนช. ให้

การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2557 จากประชาชนที่มีอายุ 35

ปส. ระดมความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ คุมเข้มความปลอดภัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสี ไอโอดีน ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๗

นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงสัมมนาเรื่อง “การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน - ๑๓๑ แบบผู้ป่วยนอก”

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขหลักเกณฑ์บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินต่างประเทศ หุ้น—๒๑ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขประกาศ เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนข้ามประเทศในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

โพลล์เผยความคิดเห็นต่อการเขียนภาษาไทยด้วยลายมือและการคัดไทยของกลุ่มวัยรุ่น ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกณฑ์สำหรับแก้ไขฐานะการเงินเพื่อดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หุ้น—๑๕ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ซึ่งปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยร่างประกาศครอบคลุมถึงระยะเวลาในการแก้ไขเงินกองทุน

นิด้าโพล สำรวตความคิดเห็นเรื่อง คนไทยกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2014” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรไทยเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วน ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนาวิชาการปฏิรูปภาคเกษตรไทยเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ว่า การเสวนาครั้งนี้ มุ่งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรทุกภาคส่

CEO ชินคอร์ป ร่วมยินดีกับ มจธ.ติดอันดับที่ 50 ม.ดีที่สุดในเอเชีย ชี้ หน้าที่ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นถึงสถาบันอุดมศึกษา และการศึกษาของไทยว่า การศึกษา คือ การลงทุน หรือ Education is

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดเสวนาหัวข้อ ฉันทามติเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการต่อต้านคอร์ ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดเสวนาหัวข้อ “ฉันทามติเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้ามเครือข่ายในประเด็น “ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน” หาข้อเสนอที่เป็นฉันทามติร่วมกัน

ภาพข่าว: ประชุมแผนแม่บทคมนาคมเมืองพัทยา ทั่วไป—๑๓ ส.ค. ๕๗

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑

แกรนท์ ธอนตันได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกประจำปี ทั่วไป—๑๒ ส.ค. ๕๗

บริษัทแกรนท์ ธอนตัน ได้รับเลือกจากการสำรวจนักศึกษามากกว่า 87,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทที่อยากทำงานด้วยที่สุดในภูมิภาคนี้ ซึ่งผลสำรวจดังกล่าว มาจากการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาประจำปีของบริษัทที่ปรึกษา Universum

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ secondary listing หุ้น—๘ ส.ค. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์รองรับบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่แล้ว และจะมาเสนอขายหลักทรัพย์ในไทยโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย (secondary listing)

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๕ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 08.30 น. การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเอาเปรียบ ผู้บริโภคกรณี “การแลกรับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ดิจิตอล หรือ Set Top Box” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 สิงหาคม 2557) ปฏิทินข่าว—๖ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 08.30 น. การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อป้องกันการเอาเปรียบ ผู้บริโภคกรณี “การแลกรับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ดิจิตอล หรือ Set Top Box” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่

สคร. จัดสัมมนาใหญ่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๗

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาใหญ่หวังให้บุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖