ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๘:๑๖ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการโอนย้าย RMF และ LTF กรณีต้องเลิกกองทุน หุ้น—๒๕ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การโอนย้ายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในกรณี RMF และ LTF ต้องเลิกกองทุน โดยเปิดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศการให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หุ้น—๒๐ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

ส.อ.ท. ร่วม นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็น ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 แนวโน้มจะขยายตัว ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๙

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกณฑ์การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หุ้น—๑๘ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเพื่อรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนได้ในขอบเขตที่กำหนด หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในหลักการมาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย

ภาพข่าว: คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดงานเสวนาการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๙

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยจัดการแสดงละครเวทีร่วมสมัยและการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของโทษประหารชีวิต โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม

กกต. ควรทำหน้าที่อะไร ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "กกต. ควรทำหน้าที่อะไร" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจาย ทุกระดับการศึกษา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์แบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๑๑ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลในการกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ และติดตามพัฒนาการของอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ โดยไม่เป็นภาระ

การเสวนา เรื่อง การปรับตัวของวิศวกรในยุค Thailand 4.0 ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๙

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์จัดเสวนา เรื่อง "การปรับตัวของวิศวกรในยุค Thailand 4.0" เพื่อนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO หุ้น—๗ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (related persons – RP)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน หุ้น—๔ ต.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เดียวกัน โดยปรับปรุงให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ เพื่อให้ บลจ.

วิทยุชุมชนมีเฮ กสทช.เปิดเวทีรับฟังเกณฑ์หนุนวิทยุชุมชน อนุกก.ชี้ลักไก่โฆษณาหลังรับเงินโทษสูงสุด ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๙

วิทยุชุมชนมีเฮ กสทช.เปิดเวทีรับฟังเกณฑ์หนุนวิทยุชุมชน อนุกก.ชี้ลักไก่โฆษณาหลังรับเงินโทษสูงสุด ด้าน สวชช. ยื่นใช้กฎเหล็กริบเงิน-เพิกถอนสิทธิ ส่งเสริมวิทยุชุมชนอย่างจริงจังตามกฎหมาย สำนักงาน กสทช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศ เรื่อง

SPU : Sripatum International College ชวนน้องๆ ม.ปลาย ชิงทุนโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๙

Sripatum International Collegeขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายชิงทุนโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมแสดงความคิดเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีน ที่มีผลต่อตัวเองและประเทศไทย ร่วมสนุกได้วันนี้จนถึง 4 ตุลาคม

1 ปี ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ทั่วไป—๓ ต.ค. ๕๙

ในวาระครบรอบ 1 ปี การทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "1 ปี ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก จักรทิพย์

สัตวแพทยสภาฯ ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ ยังมีช่องว่าง หวั่นกระทบผู้บริโภค ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

สัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทย จัดเสวนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.... พบช่องว่างหลายประการ อาจส่งผลกระทบความปลอดภัยทางอาหารและคุณภาพชีวิตคนไทยไปจนถึงเศรษฐกิจของประเทศ

ผล NIDA Poll เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2559 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการประจำและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

Miral เผยอัตลักษณ์ใหม่ของ เกาะยาส จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก ไลฟ์สไตล์—๒๘ ก.ย. ๕๙

- เปิดตัวโครงการ #YasDream เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ร่วมแชร์ความคิดเห็นในหัวข้อเกาะยาสในฝันผ่านสื่อออนไลน์ Miral เผยอัตลักษณ์ใหม่ของเกาะยาสในพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ Ferrari World Abu Dhabi เพื่อสะท้อนตัวตนของเกาะแห่งนี้

ภาพข่าว: กิจกรรม สามพรานริเวอร์ไซด์ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกร จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น