ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๕๒ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 "โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในจังหวัดที่ได้ทำการศึกษา ได้แก่มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และตาก ในช่วงวันที่

คนไทยกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 (บอลยูโร 2016) ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนไทยกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 (บอลยูโร 2016)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

คน กทม จะไปออกเสียงประชามติ ร้อยละ 60.6 และร้อยละ 49.9 ไม่รู้ว่าขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตผ่านทางอินเท ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำนึงถึงภาระของผู้ประกอบธุรกิจ

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2559 ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง "CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลัง ปี 2559"

ฟอร์ดเตรียมนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาจราจรติดขัดในงาน Mobile World Congress ยานยนต์—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ฟอร์ดได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความแออัดบนท้องถนนและแนวทางการแก้ปัญหาจราจรกับผู้บริโภคกว่า 12,000 คน ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกว่าครึ่งจากทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า สภาพการจราจรนั้นแย่ลงกว่าเดิม โดยมีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์ ที่เห็นว่า

คน กทม เชียร์ฝรั่งเศส แต่คิดว่าสเปนได้แชมป์ฟุตบอลยูโร 2016 และสื่ออินเตอร์เน็ตกระตุ้นให้เกิดการพนันฟ ทั่วไป—๒๑ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 และการพนันฟุตบอล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ป.ป.ช. ระดมความเห็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ กรรมาธิการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๙

ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้นโยบาย และตั้งเป้าว่าจะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 และให้หน่วยงานใช้ในการทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2561)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—๑๕ มิ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. จัดทำร่างประกาศที่ได้นำความเห็นจากการรับฟังภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง แล้วปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และเกณฑ์การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อาทิ

ความคิดเห็นของเกษตรกรในการแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงเกษตรฯ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) พร้อมด้วย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยร่วมกันว่า

เสรี ศุภราทิตย์ พร้อมเดินหน้า กปภ. 13 มิ.ย. นี้ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมผู้บริหารและพนักงานในสำนักงานใหญ่ของ กปภ. เพื่อพบปะพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมบูรณาการการดำเนินงานของ กปภ.ในอนาคต ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน หุ้น—๑๓ มิ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) ในหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต.

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๙

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

ภาพข่าว: ดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชนไตรมาส 2 ชี้ ประชาชนชื่นชมภาคเอกชนมีประสิทธิผลสูงขึ้น ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๕๙

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชน ไตรมาสที่ 2

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ และแบบเกี่ยวกับการแปลงสภาพกอง 1 เป็น หุ้น—๗ มิ.ย. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

นศ.มทร.ธัญบุรี สะท้อนเสียงขยับเปิด-ปิดเทอมแบบเดิม ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๙

ตามที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับเปิด-ปิดเทอม ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เปิด-ปิดแบบในกลุ่มอาเซียน และการเปิด-ปิดเทอมแบบเดิม ของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง "วา" นายธิวาธร พรหมรักษา นายกองค์การนักศึกษา

2 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ทั่วไป—๑ มิ.ย. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "2 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจาย ทั่วทุกภูมิภาค

บตท. เปิดรับฟังความเห็นตราสาร Pass-through หุ้น—๓๑ พ.ค. ๕๙

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการและผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงิน และรักษาการแทนผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นนักลงทุนสถาบัน เพื่อพัฒนาตราสาร MBS ในลักษณะ pass-through

ผลสำรวจ IOD ชี้กรรมการส่วนใหญ่อยากเห็นบทลงโทษกรรมการที่กระทำผิดรุนแรงมากขึ้น ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย ปี 2559 ว่า กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า บทลงโทษกรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำความผิดในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ข้อมูลภายใน

ความย้อนแย้งในการประมูลคลื่น 900 MHz ทำอย่างไรไม่ให้ประเทศเสียโอกาส สื่อสาร—๗ เม.ย. ๕๙

ในระหว่างที่ กสทช. เตรียมการจัดประมูลคลื่น 900 MHz โดยจะนำราคาชนะประมูลของคลื่นที่ถูกทิ้งใบอนุญาตเดิม คือราคา 75,654 ล้านบาท มาเป็นราคาตั้งต้นการประมูลใหม่แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หลายฝ่ายก็ถกเถียงกันว่า

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นเกณฑ์รายงานและการครอบงำกิจการของบริษัทต่างชาติขายหุ้นในไทย หุ้น—๒๗ พ.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการออกเกณฑ์สนับสนุนให้บริษัทต่างประเทศมาเสนอขายหุ้นในไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ETAS ออกบูธและเป็นวิทยากรในงาน Automotive Summit 2016 ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๕๙

ETAS ร่วมออกบูธในงานสัมมนา Automotive Summit 2016 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดย ETAS จะจัดแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ Embedded System,

ก.ล.ต. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธุรกิจจัดการกองทุน หุ้น—๒๔ พ.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ภาคธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ก.ล.ต.

TCELS จัดประชุมเครือข่ายเมืองสุขภาพแหล่งเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและการบริการ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการจัดประชุมเครือข่าย เมืองสุขภาพ Medicopolis ภายใต้ชื่องาน "Medicopolis for Better Healthcare in AEC" โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเห็นจาก เครือข่ายพันธมิตร

นิด้าโพล: ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และข้อห้าม กกต. ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๕๙

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และข้อห้าม กกต." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ

บตท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตราสารประเภท Pass- through จากนักลงทุนสถาบัน ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๙

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าพัฒนาตราสาร Pass-though รองรับความต้องการนักลงทุนสถาบัน จากสถานการณ์ตลาดทุนที่เติบโตต่อเนื่อง และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนสถาบันไทย ที่ต้องการลงทุนตราสารรูปแบบใหม่ๆ

ปภ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น-บูรณาการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๕๙

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการจัดการภัยพิบัติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลปรินซ์เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค เสนอข้อคิดเห็น

วธ.เผยผลโพล วันวิสาขบูชา พบเยาวชน-ประชาชน พร้อมใจร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร-เวียนเทียน - ฟังเทศน์ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ "วันวิสาขบูชา" จากประชาชนทั่วประเทศ 1,908 คน พบว่า จากการสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชนถึงความสำคัญของ "วันวิสาขบูชา" พบว่า

บตท. จัด Hearing ตราสาร Passthrough ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๕๙

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนสถาบัน เพื่อพัฒนาตราสารหนี้ประเภท Passthrough ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ณ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ทั่วไป—๑๒ พ.ค. ๕๙

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งดำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ สำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระยะ 57 กม.