ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๙:๑๕ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๕๗

สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ร่วมกับสมาคมข้าราชการอาวุโส สมาคมข้าราชการแห่งประเทศไทย สมาคมมิตรประดู่ สมาคมข้าราชการทุกเหล่าทัพ โดยมี พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์ เป็นประธาน ได้ร่วมกันจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "คัดค้านการลิดรอนสิทธิข้าราชการ"

ภาพข่าว: สมาคม บล. จัดงาน Asia Securities Forum 2014 หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๗

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Asia Securities Forum 2014: Harmonizing Asia Capital Market” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ในภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ใน

โพลล์สำรวจความคิดเห็นต่อบริการและการปรับราคารถแท็กซี่ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่อง ร่างกฎหมายภาษีมรดก ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ร่างกฎหมายภาษีมรดก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2557 กรณีศึกษาจากประชาชนทั่วประเทศ

มาสเตอร์โพลล์ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อ ทั่วไป—๑๗ พ.ย. ๕๗

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อ ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น โครงการรับจำนำข้าว รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ทั่วไป—๑๑ พ.ย. ๕๗

วงสัมมนาสปช.สรุป "วิสัยทัศน์-ภิวัฒน์ไทยฯ" เน้นลดความเหลื่อมล้ำทาง ศก.-การศึกษา-ทรัพยากรพร้อมเดินหน้าคิกออฟเป็นวาระแห่งชาติ "เทียนฉาย" ยัน 1 ปี ได้แผน-แนวทางปฏิรูปแน่นอน เร่งรวบรวมประเด็นปฏิรูปฯ ส่ง กมธ.ยกร่าง รธน.ภายใน 14 ธ.ค. แย้มความคิดเห็นตกผลึก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ การหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 จากประชาชน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและผู้สอบบัญชีสำหรับธุรกิจเอสเ หุ้น—๖ พ.ย. ๕๗

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น อาทิ การระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีให้ชัดเจน

โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระทงปล่อยโคมลอย ทั่วไป—๕ พ.ย. ๕๗

สืบเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

มาสเตอร์โพลล์ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อเทศกาลลอยกระทง ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อเทศกาลลอยกระทง 2557 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อ โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย ทั่วไป—๓๑ ต.ค. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงทุนของผู้ปร หุ้น—๒๙ ต.ค. ๕๗

ก.ล.ต. จัดทำร่างประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ขอแนะนำ ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนภาคประชาชนในการเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยแนวทางสำคัญของชมรมฯ คือ การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง” ขึ้น ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20

เบลล์-นันทิตา ปลื้มรัก 3 เศร้าใน MV เพลง รักมากกว่านี้ไม่ได้ แฟนๆแห่กดไลท์ บันเทิง—๒๔ ต.ค. ๕๗

กลายเป็นเอ็มวีที่ถูกแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบร้อนแรงจากเหล่าแฟนเพลงทั้งประเทศเลยทีเดียว สำหรับ MV เพลง “รักมากกว่านี้ไม่ได้” ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจากสาวทรงพลังเสียง เบลล์-นันทิตา จากค่าย BEC-TERO MUSIC (บีอีซี-เทโร

ผลสำรวจยันเมืองไทยยังน่าเที่ยว ต่างชาติไม่ติดใจกับระบบการติดตามคดีเกาะเต่า ไลฟ์สไตล์—๒๔ ต.ค. ๕๗

เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) สำรวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร 1,835 คน แบ่งเป็นชาวอังกฤษ 618 คน และประเทศอื่นในยุโรปอย่าง ออสเตรีย สเปน ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน อิตาลี และ เนอเธอร์แลนด์ จำนวน 1,217 คน

นิด้าโพล เผยผลวิจัย สินบนแลกใบสั่งจราจร ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สินบนแลกใบสั่งจราจร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

ภาพข่าว: Focus Group สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๗

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) และสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย OTOP ตลอดกระบวนการผลิตและทดสอบตลาดจากการพัฒนา โดยมี

ภาพข่าว: ระดมความคิดเห็น ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และ อ.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะวิจัย จัดประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการค้า

ภาพข่าว: ผอ.สคร. เปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๗

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นปัญหาของการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจมุมมองของประชาชนต่อระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการไทย ทั่วไป—๑๓ ต.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มุมมองของประชาชนต่อระบบราชการและการปฏิรูประบบราชการไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2557

ภาพข่าว: SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมพัฒนาสังคม สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังแห่งประเทศไทย จัดการสัมนาเพื่อให้ความรู้และขอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนแม่บท “โครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL

ตลท. จับมือ สมาคม บจ. เดินหน้างานส่งเสริมวิจัยคุณภาพเพื่อตลาดทุนในงาน CEO หุ้น—๘ ต.ค. ๕๗

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลท. ร่วมกับสมาคม บจ. เผยแพร่ผลสำรวจ CEO Survey รายไตรมาส นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจผ่านความคิดเห็นและมุมมองซีอีโอบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาตัวชี้วัดตลาดทุน เพื่อสะท้อน insight ผู้ร่วมตลาดทุนไทยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดร.

มุมมองของคนไทยที่มีต่อ ปตท. และการปฏิรูปพลังงาน ทั่วไป—๖ ต.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มุมมองของคนไทยที่มีต่อ ปตท. และการปฏิรูปพลังงาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2557

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวัคซีนครั้งแรก!!ของภูมิภาคอาเซียน สุขภาพ—๑ ต.ค. ๕๗

“ไทย”เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวัคซีนครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียน เปิดเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแสวงหาโอกาสและแนวทางการพัฒนาวัคซีนตามวงจรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย เปิด Entrepreneur Student Lounge ทั่วไป—๑ ต.ค. ๕๗

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด Entrepreneur Student Lounge สถานที่พักผ่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยมี ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล

เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2557

เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพของนักวิชาการและสื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2557

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมฯได้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.กรมศุลกากร ทั้งฉบับให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาแล้ว ถือเป็นการแก้กฎหมาย กรมศุลกากรครั้งใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ สมาคมหอการ ค้าต่าง ๆ