ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๒๒ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

ผลสำรวจ CAC ชี้บริษัทเอกชนส่วนใหญ่พร้อมผลักดันนโยบายต้านโกง ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้นำภาคธุรกิจเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยว่า 74.5%

ภาพข่าว: นิด้าโพล ลงนาม เอ็ม โอ ยู ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 5 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: MD เอสเอ็มอีแบงก์ มอบนโยบาย ผู้บริหารและพนักงานสาขาภาคเหนือ หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มอบนโยบายผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2558 โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมระดมความคิดเห็นจากพนักงานทุกคน

ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ เปิด ปณ. เป็นจุดวางกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๘

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งมอบกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมาธิการยกร่างฯ พร้อมเปิดจุดวางกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 1,300 แห่งทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา การบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ไทย-ปากีสถาน หุ้น—๒๗ ม.ค. ๕๘

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กำเนิดจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นโดยใช้ชื่องาน"การบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ไทย-ปากีสถาน" สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และสุขภาพ

คปก. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในระบบศาลคู่ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทำข้อเสนอกรอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยในหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงาน คปก.เสนอให้มีการแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม และได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลัง นิด้า ทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC Conference 2015 สุขภาพ—๒๖ ม.ค. ๕๘

ขอเชิญสื่อเข้าร่วมสัมภาษณ์ และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงาน "การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยมีสมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงานในวันที่ 29 นี้" โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 - 31 ม.ค. 58 ทั้งนี้จะขอเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์และเสนอแนะความคิดเห็นในวันที่

นิด้าโพล: แม่น้ำ 5 สาย ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แม่น้ำ 5 สาย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อมติถอดถอนอดีตนาย ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อมติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี และ

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญท่านร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ เปิด ปณ. วางกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๘

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เปิดเวที เสวนาปฏิรูปกีฬา ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๘

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากขวา) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี(ที่3จากขวา) ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนา การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโยบายด้านพลังงานกับคณะกรรมาธิการการพลังงาน พลังงาน—๒๑ ม.ค. ๕๘

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ปตท. ให้การต้อนรับ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมพบปะ สนทนา

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการพัฒนากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ขอ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๘

เนื่องด้วยขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ในช่วงพิจารณาร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... และร่างพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.... ซึ่งเดิมได้มีการเสนอร่างพรบ.ดังกล่าวโดยภาคประชาชนทั้งในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีฯ และในยุคคสช.

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อการลงมติถอดถอนนักการเมือง กรณีการทุจริตคอรัปชั่น ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อการลงมติถอดถอนนักการเมือง

ปัญหาช้างป่า ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาช้างป่า” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

กสทช. สุภิญญา เข้มแนะสื่อเมืองกาญจน์รับโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อสาร—๑๙ ม.ค. ๕๘

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกาญจนบุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระดมความคิดเห็นความร่วมมือ การดำเนินงาน มีผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้งที่มีใบอนุญาตและ ใบอนุญาตทดลองออกอากาส

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เตรียมพร้อมสัมมนา ปฏิรูปการกีฬา ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่3จากซ้าย) พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดสัมมนา "การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม

เว็บไซต์ท่องเที่ยว Nehow.com ปฏิวัติรูปแบบการจัดอันดับโรงแรมในจีน ไลฟ์สไตล์—๑๔ ม.ค. ๕๘

Nehow.com เปิดตัวเว็บไซต์ พร้อมเผยความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวกว่า 385,000 คน ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการรีวิวและจัดอันดับโรงแรมในจีน Nehow.com ( http://www.nehow.com/ ) เป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวในประเทศจีนแห่งใหม่

ภาพข่าว: SPU : ตรวจความพร้อม ม.ศรีปทุม ก่อนสัมมนา การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิ ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๘

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมาธิการปฎิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะทีมงาน

นิด้าโพล: ปปช. และคดีทุจริตคอร์รัปชัน ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปปช. และคดีทุจริตคอร์รัปชัน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ

การบินไทยรับรางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมปี 2015 ไลฟ์สไตล์—๖ ม.ค. ๕๘

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมปี 2015 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirlineRating.com.ซึ่งได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วโลก เพื่อจัดอันดับการให้บริการของสายการบินกว่า 230.สายการบินทั่วโลก

ที่มาของ ส.ส. ส.ว. และนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ที่มา ส.ส. ส.ว. และนายกรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

ภาพข่าว: ประชุมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๕๗

ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม” โดยมี พล.ต.ต. โกสินทร์ หินเธาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ครม. ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๗

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง ครม.ประยุทธ์ 1 กับผลการประเมินเป็นรายบุคคล

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์มติชน ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๕๗

'บวรศักดิ์'กางโรดแมปร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ไม่ผ่านคู่แฝดสปช.กมธ.ตายตกตามกัน อ้างส.ส.ไร้สังกัด'ภูมิคุ้มกันแก้ปัญหา' เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในคณะ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เอยูโพลล์ (AU Poll) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ คนไทยกับเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๕๗

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพลล์) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลปีใหม่ปี 2558 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 2,017 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-23

การแข่งขันฟุตบอล AFF SUZUKI CUP 2014 ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๗

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแข่งขันฟุตบอล AFF SUZUKI CUP 2014” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๗

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่” และ “งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557