ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๓:๐๙ น.

ความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ความคิดเห็น”

สำรวจความคิดเห็นต่อการยึดมั่นคำสั่งสอนการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ, อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ Workshop กลยุทธ์การดำเนินงาน ร่วมกับพนักงาน สำนักงานใหญ่ หุ้น—๓ มี.ค. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจของเอสเอ็มอีแบงก์ในปี 2558 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ

ใครรู้บ้างว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

เนื่องในวันมาฆบูชา ของปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ใครรู้บ้างว่า วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร”

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นในประเด็นกา ทั่วไป—๓ มี.ค. ๕๘

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลี่ยมรอบที่ 21 คณะผู้วิจัยของชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อสารพันปัญหาการเมืองและสังคม กับความเหมาะสมในการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะ ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

สบส.จัดเวทีรับฟังความเห็น พรบ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... สุขภาพ—๒ มี.ค. ๕๘

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ในเขตพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นหลักการเยียวยา

นิด้าโพล: การปฏิรูปพุทธศาสนา ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๘

เนื่องในวันมาฆบูชา ของปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปฏิรูปพุทธศาสนา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ Workshop กลยุทธ์การดำเนินงาน ร่วมกับพนักงาน หุ้น—๒๗ ก.พ. ๕๘

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจของเอสเอ็มอีแบงก์ในปี 2558 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ณ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ

เชฟโรเลตรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาโวลต์ เจนเนอเรชั่นใหม่ ยานยนต์—๒๖ ก.พ. ๕๘

– แซม มิลเลอร์-คริสเตนเซน หนึ่งในลูกค้าเชฟโรเลต โวลต์ รุ่นปี 2014 มีความประทับใจในประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างมากและเขาได้ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาโวลต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดเวทีเสวนาวิชาการ รูปแบบสัณฐานพระที่นั่งในพระราชวังจันทน์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๕๘

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น สู่ข้อสรุป และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ

ความคิดเห็นของผู้บริหารทรูมูฟ เอช เพิ่มเติม กรณี #การให้ความร่วมมือ กสทช. สื่อสาร—๒๔ ก.พ. ๕๘

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูมูฟ เอช ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของกสทช. มาโดยตลอด รวมถึงล่าสุดที่กสทช.

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อประเด็นสำคัญทางการเมืองและความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งใหม่ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบไอทีของผู้ประกอบธุรกิจ หุ้น—๒๓ ก.พ. ๕๘

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การใช้บริการ

นิด้าโพล: การเจรจา ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเจรจา ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์

ทีเส็บ จัดงานแถลงข่าว ทิศทางกลยุทธ์ของการส่งเสริมงานมหกรรม นานาชาติและเมกกะอีเวนท์ ทั่วไป—๑๘ ก.พ. ๕๘

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เดินหน้าจัด งานแถลงข่าว “ทิศทางกลยุทธ์ของการส่งเสริมงานมหกรรม นานาชาติและเมกกะอีเวนท์” พร้อมระดมความคิดเห็นและความ

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—๑๗ ก.พ. ๕๘

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 ในวันที่ 20 ก.พ.นี้ ว่า รัฐบาลจะส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งเวทีนี้ตนเป็นคนสั่งให้จัดและพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย

สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อบรรยากาศความสัมพันธ์กับต่างประเทศและสถานการณ์ภายใน ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558

มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาขอทานเด็กในสังคมไทยปัจจุบัน ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมหน่วยลงทุน หุ้น—๑๓ ก.พ. ๕๘

ปัจจุบัน ก.ล.ต. กำหนดเหตุหนึ่งในการเลิกกองทุนรวมคือกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เนื่องจากการขายคืนหน่วยลงทุนในจำนวนมากอาจทำให้กองทุนรวมขาดสภาพคล่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ

นิด้าโพล: วาเลนไทน์ในสไตล์วัยรุ่นไทย ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์สไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 จากประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

สรุปข่าวเศรษฐกิจ การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๕๘

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กพร้อมใช้เกณฑ์ไซเลนท์คุมหุ้นพีพี 1 ปี มองว่าเป็นเรื่องปกติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดรับฟังความคิดเห็นวันนี้

องค์กรสิทธิมนุษยชน ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “องค์กรสิทธิมนุษยชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

นิด้าโพล: สตช. และ ผบ.ตร. ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สตช. และ ผบ.ตร.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค

วอยซ์ ทีวี ส่งรายการใหม่ ทูไนท์ ไทยแลนด์ ประเดิมผังปี 58 ดึง แขก คำผกา คืนจอ นำทัพพิธีกร บันเทิง—๔ ก.พ. ๕๘

วอยซ์ ทีวี ตอกย้ำแนวคิด “ข่าว ความคิดเห็น ความรู้ สำหรับชีวิตคุณภาพ” ด้วยการส่งรายการใหม่ “ทูไนท์ ไทยแลนด์” ลงจอ สดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-22.45 น. ประเดิมเทปแรกกุมภาพันธ์นี้ “ทูไนท์ ไทยแลนด์” รายการข่าวสำหรับ

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ... ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๘

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ...” ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ณ อยุธยา ชั้น 8 ตึกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่าง ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับภาคเอกชน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นับเป็นกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับแรกของประเทศไทย

สื่ออุบลฯรวมพลังปฏิรูปประเทศไทย จับมือสปช.ผุดต้นแบบร่วมสื่อสารสาธารณะ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

สื่อมวลชนอุบลฯ รวมพลังปฏิรูปประเทศไทย ร่วมเวทีปฏิรูปทุกอำเภอและเป็นเครือข่ายขยายผลการประชาสัมพันธ์ หนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเต็มพื้นที่ทุกอำเภอ ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ในวันนี้ (30 มค.2558) ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์

มาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง

นิด้าโพล: การเดินทางเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๘

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การเดินทางเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27