Thursday April 17, 2014 04:55

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ Press Releases

นวัตกรรมรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบโดยไม่ต้องผ่าตัด สุขภาพ—29 Aug 13

จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆก็เพิ่มขึ้น รวมถึงโรคลิ้นหัวใจตีบที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจ

แพทยสภา โชว์ศักยภาพ มหกรรมแพทย์ไทยสู่เอเชีย “Thailand Medical Expo 2012” และ “Medical Asia 2012, Thailand” สุขภาพ—19 Sep 12

แพทยสภา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ 19 สถาบัน และราชวิทยาลัย 14 แห่ง ระดมกำลัง และมันสมองแพทย์ทุกสาขาจัดงานโชว์วิทยาการ และเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ทุกสาขาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี!! ภายใต้ชื่องาน “Thailand Medical Expo

มสธ. จับมือองค์กรสุขภาพนานาชาติไขความลับ! ....คนไทยเสื่อมสังขารเร็ว ทั่วไป—17 Oct 08

“ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

ภาพข่าว: ศิริราช จัดงาน มหกรรมสุขภาพศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ ในโอกาส 120 สุขภาพ—29 Sep 08

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน “มหกรรมสุขภาพศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ ในโอกาสครบรอบ 120 ปีศิริราช” ณ ศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อนำความรู้และผลงานวิจัยที่มีคุณค่าตลอดจนความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขมาเผยแพร่