ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๕ น.

คณิตศาสตร์กับศิลปะ ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณิตศาสตร์กับศิลปะ”

สสวท. อบรมครูทำสื่อการสอนวิทย์ คณิต ทั่วไป—๒๕ มี.ค. ๕๒

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์กับศิลปะและโปสเตอร์ ในวันที่ 1-3 เมษายน 2552 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

สสวท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์กับศิลปะด้วยวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๐

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกับศูนย์การเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 เวลา 12.00