Thursday July 31, 2014 04:15

คณิตศาสตร์กับศิลปะ Press Releases

สสวท. อบรมครูทำสื่อการสอนวิทย์ คณิต ทั่วไป—25 Mar 09

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์กับศิลปะและโปสเตอร์ ในวันที่ 1-3 เมษายน 2552 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

สสวท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์กับศิลปะด้วยวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี ทั่วไป—28 Feb 07

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกับศูนย์การเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 เวลา 12.00