Thursday July 31, 2014 14:24

คณะบริหารธุรกิจ Press Releases

ภาพข่าว: อบรม “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ไลฟ์สไตล์—19 Aug 11

อาจารย์สุภาพร อัคราวัฒนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานจัดงานฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ชญานันท์ รอดศรี

ภาพข่าว: ยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทั่วไป—18 Jul 11

ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ภาคภูมิ จันทรวิสูตร บุตรชาย จักรริน- สุจิรา จันทรวิสูตร เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีญาติและเพื่อนๆ

ภาพข่าว: “อัพเดทความรู้ กับ IFRS มาตรฐานการบัญชีใหม่” หุ้น—24 Jun 11

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ “รู้วิเคราะห์งบการเงิน... ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ : IFRS” โดยมีดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: เอแบคคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2011 ทั่วไป—07 Jun 11

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรอบชิงชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากการแข่งขันตอบโจทย์แผนงานการตลาดระดับนานาชาติ ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2011

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ม.กรุงเทพ หุ้น—18 May 11

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ขวา) และ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มทร.ธัญบุรี รับอาจารย์ ป.เอก-ป.โท 21 อัตรา ทั่วไป—09 May 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 21 อัตรา วุฒิปริญญาเอก 5 อัตรา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร เปิดรับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ทั่วไป—12 Apr 11

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ในหลักสูตร Double Degree ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับ University of Applied Science

ภาพข่าว: เกษตร มินิ MBA รุ่นที่ 46 ไปทัศนศึกษาดูงาน ที่ยุโรป ทั่วไป—04 Apr 11

ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ประธานโครงการ พัฒนาผู้บริหารเกษตร มินิ MBA คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์ กรรมการโครงการฯ นำคณะนิสิตรุ่นที่ 46 ไปทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป ณ ประเทศอิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเร็วๆ

ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน ทั่วไป—28 Mar 11

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ วิชาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน นำโดย รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ (แถว 2 คนที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยชม บริษัท

บัญชี ม.แม่โจ้ อบรม“เตรียมพร้อม นศ.ก่อนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ทั่วไป—09 Mar 11

ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาการบัญชี” ซึ่งอยู่ในรายวิชาสหกิจศึกษา (9

ภาพข่าว: ตรงคน ตรงงาน ตรงใจ กับ JobThai.com ไอที—07 Mar 11

รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ (คนกลาง) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป เว็บไซต์ Jobthai.com ตัวแทนบริษัทชั้นนำต่างๆ ของเมืองไทย ร่วมจัดงาน “Jobs on Target ตรงคน ตรงงาน

ภาพข่าว: ปัจฉิมนิเทศ ทั่วไป—07 Mar 11

ดร. พรชัย มงคลวนิช ( ซ้ายสุด) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ดร. สัมฤทธิ์ เทียนดำ ( ขวาสุด) คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยมี ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดอบรม ในหัวข้อ ทักษะการนำเสนอและการถ่ายทอด ทั่วไป—23 Feb 11

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อินซ์เคป คอนซูมเมอร์ มาร์เก็ตติ้งแอนด์ลอจิสติกส์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายธุรการบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด - ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

หลักทรัพย์บัวหลวงเดินสาย “iExcel Roadshow” ให้ความรู้นักศึกษา หุ้น—22 Feb 11

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดย นายชลเดช เขมะรัตนา หัวหน้าส่วน Online Trading & Customer Service เดินสายจัดกิจกรรม iExcel Roadshow ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ Bualuang iExcel

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ ทั่วไป—15 Feb 11

ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ฯ- นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.สุนันทา ไชยสระแก้ว หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจและคณะนักศึกษาปริญาตรี-โท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“Jobs on Target” อีกหนึ่งโครงการเพื่อเยาวชน ทั่วไป—08 Feb 11

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์แหล่งงานคุณภาพ www.JobThai.com จัดโครงการ “Jobs on Target” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00- 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ (ใหม่)

“บริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข”รับสมัครนักศึกษาป.โทปี 54 นำประสบการณ์ 126 ทั่วไป—08 Feb 11

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM )

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “เชียงใหม่ INVEST ทั่วไป—03 Feb 11

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เชียงใหม่ INVEST FAIR 2011 ม่วนตวย รวยแต๊” ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน ป.โทควบ ป.เอก ต่างประเทศ รวม11ทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 28กุมภาพันธ์ ทั่วไป—03 Feb 11

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไประดับปริญญาโทควบปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2) ในสาขาวิชาดังนี้ คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาเอกเน้นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด

วันนักการตลาดสัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ทั่วไป—28 Jan 11

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 8.30 - 17.00

BIT ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “ไอทีสู่ชุมชนห่างไกล” ทั่วไป—25 Jan 11

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BIT) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “ไอทีสู่ชุมชนห่างไกล” ณ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

“ฟลุค-ซีควินท์” สุดเจ๋ง!! คว้าปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับ บันเทิง—25 Jan 11

เฮ!!ยกก๊วน เมื่อ ฟลุค ซีควินท์ (จิระ ด่านบวรเกียรติ) หนึ่งในสมาชิก วงซีควินท์ จาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เข้าพิธีรับประสาทปริญญาบัตร โดยสำเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (MBA) ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.75 เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ณ

ภาพข่าว: ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ทั่วไป—21 Jan 11

รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2554 จาก

คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ รับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการตลาด ทั่วไป—21 Jan 11

อาจารย์บุญสม สุขจิตต์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการตลาด จำนวน 40 คน ในระบบรับตรง โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ม.หอการค้าไทย มอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศแก่บุคคลภายนอก รวม 11 ทุน ทั่วไป—20 Jan 11

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาโทควบ เอกและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 ( ครั้งที่ 2 ) จำนวน 11 ทุน จากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้

ภาพข่าว: นิสิตเกษตรเจ๋งคว้าแชมป์"a day live house dream catcher ดนตรี ความฝัน มัน ไม่เมา ปี ทั่วไป—20 Jan 11

นิสิตเกษตรเจ๋งคว้าแชมป์ นิตยสาร“a day” และ “สสส.” มอบรางวัลแสดงความยินดีกับ นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) พร้อมคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่คว้าแชมป์และรางวัลรองชนะเลิศ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554 ทั่วไป—17 Jan 11

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัด โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC) สำหรับประชาชนทั่วไป (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31

ข่าวซุบซิบ: "ฟลุค-ซีควินท์" เตรียมรับปริญญาโท บันเทิง—12 Jan 11

หล่อแถมเก่ง ครบสูตรหนุ่มเจ้าเสน่ห์ ฟลุค – จิระ ด่านบวรเกียรติ วงซีควินท์ ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เตรียมรับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขา Retail Management ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 54 เวลา 12.00 น. ที่

นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป—12 Jan 11

เนื่องด้วยนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “เปิดประตูธุรกิจไทยสู่ประชาคม-เศรษฐกิจอาเซียน” โดยผู้ร่วมสัมมนานำโดย คุณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เปิดประตูธุรกิจไทยสู่ประชาคม-เศรษฐกิจอาเซียน&rdqu ทั่วไป—06 Jan 11

เนื่องด้วยนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “เปิดประตูธุรกิจไทยสู่ประชาคม-เศรษฐกิจอาเซียน” โดยผู้ร่วมสัมมนาคือคุณ คุณกอบบุญ