คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” http://www.newswit.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/ ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ นายคิโยชิ ฟูกูอิ ประธานกรรมการบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด th-TH Wed, 15 Aug 2018 23:15:27 +0700 กลุ่มตรัง Positive จับมือ ครุสถาปัตย์ สถาปัตย์ สจล. มอ. และภาคีเครือข่าย ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและวิถีชุมชน ในงาน กันตังบ้านเรา จ. ตรัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ การจัดงาน กันตังบ้านเรา ครั้งที่ 1 ถือเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่าย เทศบาลเมืองกันตัง, สถานีรถไฟกันตัง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สจล., ภาคพลเมือง กลุ่มกันตังเมืองเก่า และ กลุ่มTRANG+ (ตรัง Positive) http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ Wed, 18 Jul 2018 8:48:50 +0700 IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู จัดงาน E-Smart : Open house 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ Mon, 16 Jul 2018 17:13:51 +0700 สจล. ชวนอบรมเทคโนโลยีผักผลไม้สำหรับการส่งออก http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้ และการส่งออกไปต่างประเทศ จากวิทยากรชั้นนำด้านอาหาร และการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ Thu, 12 Jul 2018 10:35:22 +0700 ผลการแข่งขันโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ Mon, 18 Jun 2018 12:05:23 +0700 นักศึกษามจธ.นำเทคโนโลยี VR ( Virtual Reality ) มาสร้างผลงานสุดล้ำ http://www.newswit.com/gen/2018-06-04/6e0bcd0113b38c7ba01b9107c772d95a/ นักศึกษาปี่ที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คิดค้นพัฒนาโปรแกรมจำลองสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อสันบสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวไทย http://www.newswit.com/gen/2018-06-04/6e0bcd0113b38c7ba01b9107c772d95a/ Mon, 04 Jun 2018 9:01:01 +0700 ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-05-21/9775f942bf1e1513530240abe9be9c80/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.newswit.com/gen/2018-05-21/9775f942bf1e1513530240abe9be9c80/ Mon, 21 May 2018 15:48:35 +0700 ราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-05-23/96e783a0184730b0d864c9fd2ddce80a/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร ป.บัณฑิต) จำนวน 180 คน เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 16.00 น. http://www.newswit.com/gen/2018-05-23/96e783a0184730b0d864c9fd2ddce80a/ Wed, 23 May 2018 16:13:59 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 มทร.ธัญบุรี รับพนักงานขับรถ http://www.newswit.com/gen/2018-04-19/e36f1466514342b2e094a804ed8176a8/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว) http://www.newswit.com/gen/2018-04-19/e36f1466514342b2e094a804ed8176a8/ Thu, 19 Apr 2018 16:27:52 +0700 สจล. ชวนเชียร์สมรภูมิเดือด การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/b8b24d62285262c6ca8648704cec0961/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบอัตโนมัติ http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/b8b24d62285262c6ca8648704cec0961/ Tue, 20 Mar 2018 13:54:07 +0700 มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/1f8016a8b16795d3815f4b0353b34174/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/1f8016a8b16795d3815f4b0353b34174/ Wed, 14 Mar 2018 15:57:53 +0700 ภาพข่าว: นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2018-03-13/df43fd87664cb0e845fe7cccffb49656/ นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อเรื่อง http://www.newswit.com/gen/2018-03-13/df43fd87664cb0e845fe7cccffb49656/ Tue, 13 Mar 2018 11:04:21 +0700 นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7 http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/0d62387fa74b4ad982274ad0bdb80a9c/ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน http://www.newswit.com/gen/2018-02-08/0d62387fa74b4ad982274ad0bdb80a9c/ Thu, 08 Feb 2018 15:35:16 +0700 นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/dfd9ef414d083b124a1c170be888edfd/ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/dfd9ef414d083b124a1c170be888edfd/ Fri, 02 Feb 2018 15:44:34 +0700 ภาพข่าว: ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/19c8489df9af086631d21ba2e6f3637f/ ศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ และ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/19c8489df9af086631d21ba2e6f3637f/ Tue, 07 Nov 2017 17:14:00 +0700 นศ.มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อการสอนจับต้องได้ เทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/2f60c4ad79d76402366a5bfd0f7cf3b8/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน มอบสื่อการเรียนการสอนทำมือให้กับโรงเรียนในชนบท http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/2f60c4ad79d76402366a5bfd0f7cf3b8/ Wed, 27 Sep 2017 16:12:11 +0700 งานแข่งขันหุ่นยนต์ Supreme Complex Robotics 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/1bb2c4ea1e5aac48425397786433f6d1/ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 5 Supreme Complex Robotics 2017 ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/1bb2c4ea1e5aac48425397786433f6d1/ Fri, 15 Sep 2017 16:08:07 +0700 ภาพข่าว: ฟูจิ ซีร็อกซ์ สร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัล http://www.newswit.com/it/2017-07-26/37b5ee2fc486cdeb3f3245b7f501a45e/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) (คนที่ 6 จากซ้าย) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/it/2017-07-26/37b5ee2fc486cdeb3f3245b7f501a45e/ Wed, 26 Jul 2017 15:07:46 +0700 นศ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าตำแหน่งดาว ส่วนตำแหน่งเดือน นศ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-07-20/37d19f4b406fac095b21e31e604ce73d/ หนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นในอาชีพของครู น้องภู นายชนะพล พลานุสนธ์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคว้ารางวัล RMUTT Freshy Boy 2017 ส่วนรางวัล RMUTT Freshy Girl 2017 ตกเป็นของ น้องเอิร์น นางสาวชญาการ รอดทรัพย์ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย http://www.newswit.com/gen/2017-07-20/37d19f4b406fac095b21e31e604ce73d/ Thu, 20 Jul 2017 10:52:35 +0700 ครุฯ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการรถยนต์ ฝึกนศ.-บริการประชาชน http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/6515fd658b96380447c45b3dd4c21d18/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด 3 ศูนย์ พัฒนาชุดการสอนเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ดร.นภดล กลิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2017-05-03/6515fd658b96380447c45b3dd4c21d18/ Wed, 03 May 2017 16:25:33 +0700 ส.ส.ท.-มจพ. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก) ยุทธการจานบิน The Landing Disc http://www.newswit.com/gen/2017-04-20/2ce71240719b446045122dfbdd8b9027/ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก) ภายใต้เกมการแข่งขัน ยุทธการจานบิน The Landing Disc http://www.newswit.com/gen/2017-04-20/2ce71240719b446045122dfbdd8b9027/ Thu, 20 Apr 2017 17:07:40 +0700 มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/f14a15985a467cb0a47c2a983e9bac17/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ผนึกพลังจิตอาสา จัดโครงการ #เทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง# โดยสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาและมอบให้โรงเรียนนำไปใช้สอน http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/f14a15985a467cb0a47c2a983e9bac17/ Mon, 16 Jan 2017 11:26:50 +0700 แว่นตานำทาง PMK Glasses Navigator http://www.newswit.com/gen/2016-10-13/132a89841780be5b12276b7196715580/ 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม PMK Glasses Navigator แว่นตานำทาง ต้นทุนผลิตชุดละประมาณ 5,000-6,000บาท เข้ามาช่วยผู้ป่วยทางสายตา นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) http://www.newswit.com/gen/2016-10-13/132a89841780be5b12276b7196715580/ Thu, 13 Oct 2016 16:28:36 +0700 แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ http://www.newswit.com/gen/2016-08-24/da498d5b1b5a87f4e0028a9ffc5c451f/ เนื่องด้วย ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ The Disaster Robot http://www.newswit.com/gen/2016-08-24/da498d5b1b5a87f4e0028a9ffc5c451f/ Wed, 24 Aug 2016 16:04:22 +0700 ภาพข่าว: มจธ. ร่วมมือ เครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู http://www.newswit.com/gen/2016-08-02/8d16832940630d37d15bc8d52e550547/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการ http://www.newswit.com/gen/2016-08-02/8d16832940630d37d15bc8d52e550547/ Tue, 02 Aug 2016 10:39:09 +0700 นศ.ครุศาสตร์ จิตอาสาร่วมใจ ลดพลังงานคณะ http://www.newswit.com/nrg/2016-07-28/0799b49eb528a65fdb047857794c524e/ ช่วงปิดเทอมภาคการเรียน นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาสาล้างแอร์ ประหยัดพลังงานช่วยมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า http://www.newswit.com/nrg/2016-07-28/0799b49eb528a65fdb047857794c524e/ Thu, 28 Jul 2016 11:13:10 +0700 รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได http://www.newswit.com/gen/2016-06-30/8efb0d5aed16fef2c9db630f25eef50a/ รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ http://www.newswit.com/gen/2016-06-30/8efb0d5aed16fef2c9db630f25eef50a/ Thu, 30 Jun 2016 15:44:40 +0700 ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา http://www.newswit.com/gen/2016-06-28/10b4f35312ac2bd7f59e8e517a437ea8/ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ http://www.newswit.com/gen/2016-06-28/10b4f35312ac2bd7f59e8e517a437ea8/ Tue, 28 Jun 2016 16:48:53 +0700