คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” http://www.newswit.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/ มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS3 รับตรงร่วม 1,534 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ทีแคสรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันจำนวน 1,534 ที่นั่ง 11 คณะคือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ th-TH Thu, 23 May 2019 11:55:56 +0700 ไม้เท้านำทาง มทร.ธัญบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/6d4404d95d31c24e920c15a1dff4bba3/ ไม้เท้านำทาง (PMK: Disable Staff Navigator) สิ่งประดิษฐ์ช่วยผู้ป่วยทางสายตา ตรวจจับระยะ 100 ซม. ผลงานความร่วมมือ 3 สถาบัน นำโดย รศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี http://www.newswit.com/gen/2019-03-04/6d4404d95d31c24e920c15a1dff4bba3/ Mon, 04 Mar 2019 16:39:50 +0700 ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 (โควตา) http://www.newswit.com/gen/2019-02-28/90d89802a9609cf468c53a88c26bacad/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.newswit.com/gen/2019-02-28/90d89802a9609cf468c53a88c26bacad/ Thu, 28 Feb 2019 15:05:33 +0700 คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://www.newswit.com/life/2019-02-27/8c10af68487c4a160b07a7f4eb9ca406/ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching Media e-Learning applications ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย (TU http://www.newswit.com/life/2019-02-27/8c10af68487c4a160b07a7f4eb9ca406/ Wed, 27 Feb 2019 17:05:16 +0700 ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/a33f600d4c4ce6f2ea176d2deabca847/ เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ http://www.newswit.com/gen/2019-02-21/a33f600d4c4ce6f2ea176d2deabca847/ Thu, 21 Feb 2019 9:03:56 +0700 มจพ. กวาด 4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/cbdf7ea9dd268ea2229dbc7df0c02e60/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 (8th) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.newswit.com/gen/2019-02-06/cbdf7ea9dd268ea2229dbc7df0c02e60/ Wed, 06 Feb 2019 13:38:04 +0700 คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU Hankyong ประเทศเกาหลีใต้ http://www.newswit.com/gen/2019-01-17/55a31240dfaa950938f12ba11b9f63ae/ เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Dr. Lee Eul Gyu, Dean of Engineering College, Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 http://www.newswit.com/gen/2019-01-17/55a31240dfaa950938f12ba11b9f63ae/ Thu, 17 Jan 2019 15:01:52 +0700 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. กับ Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี http://www.newswit.com/gen/2019-01-14/71ac0ff9b100f79ff761d0180f7839f0/ เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 52-216/217 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. http://www.newswit.com/gen/2019-01-14/71ac0ff9b100f79ff761d0180f7839f0/ Mon, 14 Jan 2019 14:24:46 +0700 นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัล Honorable Mention, CSU http://www.newswit.com/gen/2018-12-28/8b7598527415b722c794f7f9e7c787ad/ นายธีระวัฒน์ ธรรมดูล นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 5 และนายพงศธร มณีโชติ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) http://www.newswit.com/gen/2018-12-28/8b7598527415b722c794f7f9e7c787ad/ Fri, 28 Dec 2018 11:03:59 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสาย อาชีวศึกษาของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่1) http://www.newswit.com/gen/2018-12-17/3b4081d2054cb4ad37357fe64265a07a/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะให้ครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษา ของ สปป.ลาว ประจำปี 2561 (ระยะที่ 1) จำนวน 51 คน ตามความต้องการของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 http://www.newswit.com/gen/2018-12-17/3b4081d2054cb4ad37357fe64265a07a/ Mon, 17 Dec 2018 13:46:43 +0700 TFII ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน http://www.newswit.com/gen/2018-12-11/80c2c3a4a8c1ffe86a50c0a3c6c62008/ เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา http://www.newswit.com/gen/2018-12-11/80c2c3a4a8c1ffe86a50c0a3c6c62008/ Tue, 11 Dec 2018 15:50:31 +0700 มากกว่าความเป็น...ครูผู้ให้ ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตอบโจทย์ในงานสัมมนา ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์ ผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. http://www.newswit.com/gen/2018-11-30/3b7f68cd37261b405626860262913a46/ เป็นอีกงานสัมมนาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี น.ส.วิรากานต์ เสียมทอง , นายณัฐพล ตั้งสุจริต , นายณัฐชนน วงศ์ฝั้น http://www.newswit.com/gen/2018-11-30/3b7f68cd37261b405626860262913a46/ Fri, 30 Nov 2018 16:39:01 +0700 มากกว่าความเป็น...ครูผู้ให้ ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตอบโจทย์ในงานสัมมนา ครูไทยในอนาคตเพื่อการสอนสถาปัตย์อย่างสร้างสรรค์ ผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. http://www.newswit.com/gen/2018-11-30/059343524500c6dad370336e61721fd4/ เป็นอีกงานสัมมนาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี น.ส.วิรากานต์ เสียมทอง , นายณัฐพล ตั้งสุจริต , นายณัฐชนน วงศ์ฝั้น http://www.newswit.com/gen/2018-11-30/059343524500c6dad370336e61721fd4/ Fri, 30 Nov 2018 15:25:42 +0700 สถาปนิกชื่อดัง JUN SEKINO ร่วมสัมมนา มองสถาปัตยกรรม ผ่านผลงานการออกแบบ พร้อมการนำความคิดผสมผสาน สถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ความสำเร็จชนะได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/583d7ff3c5a5ab1ee7639a328055607b/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นางสาวกาญจนาพร คำบาง , นางสาวจุฑารัตน์ เหร็มเหมาะ, นางสาวณัชชา นวลหงษ์ ,นายเทวนาถ สายพาน , นายธนภณ นิลพัฒน์ , http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/583d7ff3c5a5ab1ee7639a328055607b/ Thu, 29 Nov 2018 15:08:30 +0700 นักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. เชิญสถาปนิกชื่อดัง JUN SEKINO ร่วมสัมมนา มองสถาปัตยกรรมผ่านผลงานการออกแบบพร้อมการนำความคิดผสมผสานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ความสำเร็จชนะได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/36429d738010dbf033bd4cfbd4ea90d5/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี นางสาวกาญจนาพร คำบาง, นางสาวจุฑารัตน์ เหร็มเหมาะ, นางสาวณัชชา นวลหงษ์ ,นายเทวนาถ สายพาน , นายธนภณ นิลพัฒน์ , http://www.newswit.com/gen/2018-11-29/36429d738010dbf033bd4cfbd4ea90d5/ Thu, 29 Nov 2018 12:43:44 +0700 นักศึกษาปี 4 สถาปัตย์และการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.จัดสัมมนา มองสถาปัตยกรรมผ่านผลงานการออกแบบของ จูน เซคิโน ต่อยอด IE. TECH NEXT To E-Smart มากกว่าความเป็นครู เปิดเข้าร่วมฟรี 24 พ.ย. นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-11-19/dc18b087eb4fe5ba37255d5c8c6cf4e2/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ มองสถาปัตยกรรมผ่านผลงานการออกแบบของจูน เซคิโน (JUN SEKINO) http://www.newswit.com/gen/2018-11-19/dc18b087eb4fe5ba37255d5c8c6cf4e2/ Mon, 19 Nov 2018 15:04:42 +0700 ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.newswit.com/gen/2018-11-12/8a0dd0acb0a459653e9ae46b462cfe14/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ http://www.newswit.com/gen/2018-11-12/8a0dd0acb0a459653e9ae46b462cfe14/ Mon, 12 Nov 2018 17:50:50 +0700 ภาพข่าว: มิชลิน ร่วมกับ สวทน. มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ WiL (Work Integrated Learning) http://www.newswit.com/gen/2018-09-25/2094ac4174c92894b9ea212ae8749334/ เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2018-09-25/2094ac4174c92894b9ea212ae8749334/ Tue, 25 Sep 2018 12:13:31 +0700 คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง http://www.newswit.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ Wed, 05 Sep 2018 15:10:45 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วม ศรัทธา คุณค่าความเป็น ครูช่าง จัดพิธี ไหว้ครูและครอบครูช่าง พร้อมระลึกถึงบุญคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูช่างคุณภาพยาวนานถึง 40 ปี จัดงานพิธี ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูช่างที่ดี ระลึกบุญคุณครู อาจารย์ http://www.newswit.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ Fri, 31 Aug 2018 9:21:59 +0700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. รุกต่อยอด ยุทธศาสตร์ KMITL NEXT ขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู http://www.newswit.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน KMITL Openhouse 2018 ได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ รุกต่อยอดสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่า http://www.newswit.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ Fri, 24 Aug 2018 17:32:58 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สจล. ต่อยอด IE TECH. E Smart พร้อมจำลอง Smart Classroom เปิดนวัตกรรมการศึกษา จัดโชว์และแข่งขัน MICRO BIT Robot ในงาน KMITL Open house 23 25 ส.ค. นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/538501de9b6183067531f7510bf0974b/ อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ คณาจารย์และนักศึกษา ในการ จัดกิจกรรม IE. TECH : KMITL Open House 2018 ภาคใต้คอนเซปท์ E smart ในปีนี้ว่า ทั้งนี้ กิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/538501de9b6183067531f7510bf0974b/ Wed, 22 Aug 2018 17:03:25 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สจล. ต่อยอด IE TECH. E Smart พร้อมจำลอง Smart Classroom เปิดนวัตกรรมการศึกษา จัดโชว์และแข่งขัน MICRO BIT Robot ในงาน KMITL Open house 23 25 ส.ค. นี้ http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/572c49713acca4237e2368e02c0aa59b/ อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ คณาจารย์และนักศึกษา ในการ จัดกิจกรรม IE. TECH : KMITL Open House 2018 ภาคใต้คอนเซปท์ E smart ในปีนี้ว่า ทั้งนี้ กิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-08-22/572c49713acca4237e2368e02c0aa59b/ Wed, 22 Aug 2018 17:03:25 +0700 IE. Tech ประชุมเตรียมความพร้อม งาน KMITL Open House 2018 สื่อสารและสร้างสรรค์ มากกว่าความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/7e4dcb858be32c2644b8fceaf56fb4d2/ IE. Tech ประชุมเตรียมความพร้อม งาน KMITL Open House 2018 สื่อสารและสร้างสรรค์ มากกว่าความเป็นครู สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง พบกัน ในวันที่ 23 25 สิงหาคม ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/7e4dcb858be32c2644b8fceaf56fb4d2/ Thu, 16 Aug 2018 12:50:16 +0700 ภาพข่าว: บัณฑิตคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. สอบได้คะแนนสูงสุดติด TOP TEN รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/ebf9dd43ed3a1c7d45e2f9b2539cd3e6/ นายรฐนนท ชูช่วย และนางสาวนภาภรณ์ วงศ์แพทย์ บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร http://www.newswit.com/gen/2018-08-16/ebf9dd43ed3a1c7d45e2f9b2539cd3e6/ Thu, 16 Aug 2018 10:05:49 +0700 ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/dbb11a10d7128c12576d0844824bf42c/ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ นายคิโยชิ ฟูกูอิ ประธานกรรมการบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-08-14/dbb11a10d7128c12576d0844824bf42c/ Tue, 14 Aug 2018 14:26:26 +0700 กลุ่มตรัง Positive จับมือ ครุสถาปัตย์ สถาปัตย์ สจล. มอ. และภาคีเครือข่าย ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรม - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและวิถีชุมชน ในงาน กันตังบ้านเรา จ. ตรัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ การจัดงาน กันตังบ้านเรา ครั้งที่ 1 ถือเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่าย เทศบาลเมืองกันตัง, สถานีรถไฟกันตัง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สจล., ภาคพลเมือง กลุ่มกันตังเมืองเก่า และ กลุ่มTRANG+ (ตรัง Positive) http://www.newswit.com/gen/2018-07-18/24635441be162efbf8fc92046ab3fa43/ Wed, 18 Jul 2018 8:48:50 +0700 IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู จัดงาน E-Smart : Open house 2018 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.newswit.com/gen/2018-07-16/22eaaa7dd2b42a676955dcdf96df8deb/ Mon, 16 Jul 2018 17:13:51 +0700 สจล. ชวนอบรมเทคโนโลยีผักผลไม้สำหรับการส่งออก http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้ และการส่งออกไปต่างประเทศ จากวิทยากรชั้นนำด้านอาหาร และการเกษตร http://www.newswit.com/gen/2018-07-12/06c61a5686f428506f2f5faa1e136157/ Thu, 12 Jul 2018 10:35:22 +0700 ผลการแข่งขันโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน Thailand GreenMech Contest 2018 ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ http://www.newswit.com/gen/2018-06-18/4a6c9579795f73da29e71a8ca8d047d1/ Mon, 18 Jun 2018 12:05:23 +0700