ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๕:๕๓ น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

เปิดบ้านอินเตอร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้มีโอกาส "เปิดบ้านอินเตอร์" ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 66 คน นับเป็น ปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

กลุ่ม ปตท. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ดึงครูจากโครงการ The Coacher เสริมพลัง สร้างครู ร่วมออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๘

เชื่อเมื่อเด็กสนุกกับการเรียนรู้ ห้องเรียนจะกลายเป็น "พื้นที่ปลอดภัย" ที่เด็กสามารถแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ภาพข่าว: แข่งขันหุ่นยนต์ ไอที—๑๙ ต.ค. ๕๘

ศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ พร้อม ผศ.กาญจนาบุญ บุญภักดิ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์

เปิดใจแชมป์โลก ไอที ที่มทร.ธัญบุรี ไอที—๒๕ ส.ค. ๕๘

“น้องปลาย” นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้าอันดับที่ 1 (คะแนนสูงสุด) แชมป์โลก

มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย คลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

ผลงานนวัตกรรมฝีมือของนายจีระศักดิ์ มุสิแดง นายมรกต กองอินทร์ และนายอภิวัฒน์ ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์

PMK Blind Navigator นวัตกรรม กล่องนำทาง สำหรับผู้ป่วยทางตา ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๘

กล่องนำทาง “PMK Blind Navigator” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

ครูช่างสอนน้อง กิจกรรมจิตอาสา ผลงาน นศ.คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. คว้า 4 รางวัล จากเวทีประกวด ME Thai ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๘

“โครงการครูช่าง”เริ่มเป็นที่รู้จักหลายคนอาจคุ้นหูโดยเฉพาะชาวชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2554 ได้รับการปฏิบัติต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาพข่าว: วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ สจล. จัดงาน ภาษาอังกฤษพิชิตงาน ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรม “ง่ายนิดเดียวกับภาษาอังกฤษพิชิตงาน” รุ่นที่ 1 โดย อ.ณกรณ์ บุญฤทธิ์ และ อ.ธนัสนี จิตต์พานิชย์

10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เขียนถวายคำปฏิญาณเพื่อในหลวง ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๗

นักศึกษาจาก 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 1

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๗

สวัสดีครับวันนี้ “มิสเตอร์เค” มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการ

3 สถาบันใหญ่ สร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์เสริมพลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม ไอที—๒๐ ส.ค. ๕๗

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นศ.มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๕๗

นายชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมนักศึกษา ประกอบด้วย “ปอ” นางสาวจันจิรา หงันเปี่ยม “ติ๊ก” นายสรศักดิ์ ผลมี “นนท์”

เปิดบ้าน INTER ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๗

การเยี่ยมชมโรงงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ภาพข่าว: นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ เยี่ยมชมศูนย์บริการ ยิปรอค โซลูชั่น ทั่วไป—๕ มี.ค. ๕๗

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า “ยิปรอค” (Gyrpoc) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๖

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์

มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2556 ทั่วไป—๗ ก.พ. ๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี--แนะแนวการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและอาชีพการงาน ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๖

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "English Succeed to Reach the Success

รับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๕

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

สันทนาการ มทร.ธัญบุรี เตรียมพร้อม มอบความสุขรับน้องใหม่ ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๕๕

“สันทนการ มทร.ธัญบุรี เตรียมอบรม Staff 150 คน สร้างความสนุกและมอบรอยยิ้ม ให้กับน้องใหม่ เน้นความสามัคคี งดความรุนแรง” “เอ” นางสาวอรพรรณ ศรีอ่อนดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครเรียนต่อปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.ถึง 30 เมษายน ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๕

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ค.อ.ด.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม(วิชาเอกการศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ)ให้เตรียมประวัติผลงานพร้อมทั้งเขียนวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อฯมาความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4ในวันสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2555 ด้วยนะครับ

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควต้า (รอบ 2) ปีการศึกษา ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555 ในคณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,

มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร ป.ตรี รับตรง ปี 2555 ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,

ภาพข่าว: มทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ ทั่วไป—๖ ม.ค. ๕๕

ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ วิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ใต้หวัน (บีดีไอ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากร ณ

ภาพข่าว: มทร.ธัญบุรีทำโครงการ Big cleaning day ทั่วไป—๒๘ พ.ย. ๕๔

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดทำโครงการ Big cleaning day ล้างทำความสะอาดอาคารเรียน

ภาพข่าว: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 5 คน ไอที—๑๙ ส.ค. ๕๔

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ที่กำลังศึกษาวิชา 03317102 “Seminar in Science

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 คณะต่างๆ ดังนี้ 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.โท ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๔

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคสมทบ คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ภาพข่าว: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 15 คน ไอที—๑๒ ม.ค. ๕๔

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน ที่กำลังศึกษาวิชา 03317102 “Seminar in Science Education”

มทร.พระนคร รับสมัครคณบดี 7 คณะ ทั่วไป—๕ ม.ค. ๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี รวม 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์

มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิต เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๓

มทร.ธัญบุรี เจ๋ง จับมือร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผลิตเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นในราคาย่อมเยาว์ ประสิทธิภาพเท่าเทียมของนอก ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม