ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๓๕ น.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน”

กกพ. กางแผนยุทธศาสตร์ฯ กำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ "กกพ." แจงแผนยุทธศาสตร์กำกับกิจการพลังงานใน 4 ปีข้างหน้า พร้อมขับเคลื่อนสู่บทบาท "องค์กรที่สร้างความสมดุลให้กับภาคพลังงานของประเทศ" รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมของเทคโนโลยี(Disruptive Technology)

ข่าวซุบซิบ: BRR พร้อมยื่นเสนอขายไฟ ในโครงการ SPP Hybrid Firm พลังงาน—๑๐ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--Feel Good Together

หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ผู้บริหารแห่ง "น้ำตาลบุรีรัมย์" คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ก็ไม่รอช้า แสดงความพร้อมเต็มศักยภาพ ด้วยการเตรียมยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 โครงการ บบพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวนรวม 60 เมกกะวัตต์ ซึ่งมีอยู่ในแผนแล้ว ให้กกพ. พิจารณา เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต

กกพ. กับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบความร่วมมือ AEC พลังงาน—๕ มิ.ย. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดแถลงข่าวการจัด "ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560" ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Towards Smart Regulation" เพื่อต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน พลังงาน—๑๑ พ.ค. ๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วม สังเกตการณ์และทำข่าวในการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 2560" ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม

กกพ. ชี้แจงผลการพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือน พ.ค. - ส.ค. 60 ย้ำสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง พลังงาน—๓ พ.ค. ๖๐

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงกรณีที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้ว (ม.ค.-เม.ย. 60)

กกพ. แจงสาเหตุราคาเชื้อเพลิง กระทบค่าเอฟทีงวดเดือน พ.ค. - ส.ค. 60 พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๐

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย

กกพ. ประกาศจัดหาไฟฟ้าโครงการ FiT Bidding ก๊าซชีวภาพ ให้ครบ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศพร้อมหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4

กกพ. ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อสะท้อนต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ พลังงาน—๒๑ เม.ย. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วเดือนมกราคมถึงเมษายน 2560 เท่ากับ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อสะท้อนภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น นายวีระพล

Venture Global Plaquemines LNG ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติของสหรัฐ (FERC) พลังงาน—๑ มี.ค. ๖๐

Venture Global LNG, Inc. มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทในเครือสองแห่ง ได้แก่ Venture Global Plaquemines LNG, LLC และ Venture Global Gator Express, LLC ได้ผ่านการตรวจสอบขั้นต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติของสหรัฐ (FERC)

กกพ. เตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์แหล่งยาดานาหยุดจ่ายก๊าซ ดึงมาตรการ DR พลังงาน—๒๑ ก.พ. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เดินหน้าเตรียมความพร้อมใช้มาตรการ Demand Response เพื่อรองรับการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560โดยมีอัตราค่าชดเชย 3 บาทต่อหน่วย ตั้งเป้าลดใช้ไฟฟ้า 400 เมกะวัตต์ ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล

กกพ. เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจการยื่นคำร้อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พลังงาน—๑๖ ก.พ. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณากรอบเวลาการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งมีกำหนดซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อน

การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560 ครั้งที่ ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กกพ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พลังงาน—๒๔ ม.ค. ๖๐

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 2.7 แสนราย ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึง

Gossip News: SUPER ชิงเค้กขายไฟขยะชุมชน พลังงาน—๙ ม.ค. ๖๐

เดินหน้าธุรกิจเต็มที่ สำหรับ บมจ.ซุปเปอร์บล๊อก (SUPER) ล่าสุดจ่อคิวเตรียมเข้าประมูลขายไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชนขนาด 80 เมกะวัตต์ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( กกพ.) งานนี้..บอกได้คำเดียวมีลุ้น แต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นคือโรงไฟฟ้าขยะ ที่จังหวัดสระแก้ว

กกพ. ลดค่าเอฟที อีก 4 สตางค์ ต้อนรับปีระกา ในอัตรา -37.29 สตางค์ต่อหน่วย ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ลดค่าเอฟทีงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2560 ลงมาที่ -37.29 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากงวดที่แล้วเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ -4.00 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อลดภาระแก่ผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ นายวีระพล

กกพ. เดินหน้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 80 เมกะวัตต์ ย้ำกำกับอย่างโปร่งใส เป็นธรรม พลังงาน—๖ ธ.ค. ๕๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เดินหน้าต่อ ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปริมาณประมาณ 80 เมกะวัตต์ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยว่า

กกพ. กับผลสำเร็จ งานกำกับรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด พลังงาน—๑๔ พ.ย. ๕๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. กับผลสำเร็จในภารกิจงานกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ "พลังงานสะอาด" และกำกับดูแลการออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ดำรงตำแหน่ง ได้ผ่านปัญหาและอุปสรรค พร้อมแก้ไขปัญหา

Gossip News: WHA Group ลุยโรงไฟฟ้าขยะ พลังงาน—๑ พ.ย. ๕๙

เรียกว่าขยันลุยงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีไม่มีหยุดพักจริงๆ สำหรับบอสหญิง "จรีพร จารุกรสกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

SUPER ออร่าจับ!! มีลุ้นโรงไฟฟ้าขยะ 50 MW เตรียมประกาศข่าวดีปลายเดือนต.ค.นี้ หุ้น—๒๕ ต.ค. ๕๙

SUPER ร่วมชิงเค้กโรงไฟฟ้าขยะ 50 เมกะวัตต์ ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) เปิดประมูล "จอมทรัพย์ โลจายะ" หวังได้งานชัวร์ คาดรู้ผลปลายเดือนตุลาคมนี้ มั่นใจเสียบปลั๊กเข้าระบบภายในปีนี้ทะลุเป้า 1,000 เมกะวัตต์ ตามแผน นายจอมทรัพย์ โลจายะ

สำนักงาน กกพ. ย้ำ อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคล นำเอกสารปลอม มาหลอกลวง ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๙

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีปลอมแปลงประกาศ สำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง รับพิจารณาผลิตไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

Gossip News: เปิดประมูลกกพ. SUPER มีเฮ รับงานโรงไฟฟ้าขยะ หุ้น—๓ ต.ค. ๕๙

แฟนคลับ บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก หรือ SUPER จับตาอย่ากระพริบ!!! เร็วๆนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีคว้างาน โครงการโรงไฟฟ้าขยะ 50 เมกะวัตต์……ขอบอกงานนี้ SUPER ในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งวงการโซลาร์ฟาร์มเบอร์ 1

17 ผู้ประกอบการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน พลังงาน—๑๒ ก.ย. ๕๙

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 17 โครงการเดือดร้อนหนัก ยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรณีเตะถ่วงการซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งๆ ลงทุนไปกว่าสองพันล้าน เสียเวลาไปกว่า 1,500

17 ผู้ประกอบการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน พลังงาน—๙ ก.ย. ๕๙

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 17 โครงการเดือดร้อนหนัก ยื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรณีเตะถ่วงการซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งๆที่ลงทุนไปกว่าสองพันล้าน เสียเวลาไปกว่า 1,500

ข่าวซุบซิบ: บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT พลังงาน—๖ ก.ย. ๕๙

คืบหน้ากันไปอีกหนึ่งโครงการสำหรับบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ที่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 แคนดิเดต ที่สามารถยื่นไฟลิ่งขายไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมได้

สำนักงาน กกพ. เตือนภัย อย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล นำเอกสารปลอม ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๙

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีได้จัดทำประกาศ สำนักงาน กกพ. ปลอมขึ้นมาทั้งฉบับ ซึ่งลงวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำนักงาน กกพ. จัดงานสัมมนา เรื่อง ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าควรรู้อะไร พลังงาน—๒๕ ส.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าควรรู้อะไร" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ห้องBallroom Zone A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร กำหนดการ 8.00-9.00

กกพ. หนุนนโยบายภาครัฐ เดินหน้าโครงการนำร่องโซลาร์เสรี ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศ พลังงาน—๒๓ ส.ค. ๕๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เดินหน้าออกประกาศโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 พร้อมเชิญชวนเจ้าของบ้านอยู่อาศัยหรือเจ้าของอาคารธุรกิจ โรงงาน เข้าร่วมโครงการ

กกพ. จัดกิจกรรม การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พลังงาน—๒๒ ส.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดกิจกรรม"การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตโครงการชุมชนที่ชื่นชอบ ลุ้นรางวัลร่วมทริปดูงานท่องเที่ยว ฟรี คุณวีระพล

ครบรอบ 2 ปี กกพ. พร้อมใจ โชว์ผลงานเด่น มุ่งผลักดันผลงานกำกับดูแลกิจการพลังงานไทย พลังงาน—๑๖ ส.ค. ๕๙

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. แถลงผลงานสำคัญในรอบ 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมเผยแผนการดำเนินงานการกำกับกิจการพลังงาน มุ่งผลักดันผลงานในด้านการกำกับ อาทิ อัตราค่าบริการ โครงสร้างค่าไฟฟ้า พัฒนามาตรฐานคุณภาพ บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง เพิ่มการแข่งขัน

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)