Monday April 21, 2014 09:28

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต Press Releases

ภาพข่าว: เยี่ยมโครงการ ทั่วไป—08 Apr 14

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ต้อนรับนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) และนางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา)

เหมราชฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ ที่ จ. ระยอง ทั่วไป—03 Apr 14

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อสำรวจความพร้อมด้านการดำเนินงานของนิคมฯ

ภาพข่าว: มจธ. แถลงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นฯ ทั่วไป—01 Apr 14

พิธาน ชัยจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานแถลงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาศักยภาพในการลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response กรณีศึกษาภาคธุรกิจ”

กฟผ. ได้เยาวชนคนดีไซน์การประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED รอบแรก ทั่วไป—31 Mar 14

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และผู้จัดงาน LED Expo Thailand 2014 ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานของเยาวชนที่ส่งผลงานการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ในโครงการ Modern Lamp Design Contest 2014 ภายใต้แนวคิด

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ พลังงานวันนี้ บันเทิง—28 Mar 14

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “พลังงานวันนี้” เรื่อง “กฟฝ.พร้อมรับมือแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ JDA-A18” 13 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2557 นี้ แหล่งพัฒนาก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

ภาพข่าว: กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการ เปลี่ยนโลกทุกวัน ทั่วไป—27 Mar 14

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมเปิดตัวโครงการ

ภาพข่าว: กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการ เปลี่ยนโลกทุกวัน พลังงาน—26 Mar 14

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมเปิดตัวโครงการ

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ พลังงานวันนี้ บันเทิง—21 Mar 14

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 นี้ คุณประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “พลังงานวันนี้” เรื่อง “โรงไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานสู่ความพอเพียง” กฟฝ.สนองนโยบายภาครัฐ

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ พลังงานวันนี้ บันเทิง—14 Mar 14

ในสัปดาห์นี้ คุณประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “พลังงานวันนี้” เรื่อง “ถ่านหิน..เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก” กฟฝ.พร้อมพัฒนาพลังงานทางเลือกจากถ่านหินสะอาด มีการบริหารที่มีมาตรฐาน

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ พลังงานวันนี้ บันเทิง—07 Mar 14

ในสัปดาห์นี้ คุณประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “พลังงานวันนี้” เรื่อง “กฟฝ.พร้อมพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน ( ASEAN Power Grid )” ASEAN Power Grid คืออะไร?

ประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ พลังงานวันนี้ บันเทิง—28 Feb 14

ในสัปดาห์นี้ คุณประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “พลังงานวันนี้” เรื่อง “นโยบายและแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกปี 2557 - 2561” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกมากมาย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนองนโยบายรัฐ จัด LED Expo Thailand 2014 ทั่วไป—24 Feb 14

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัด LED Expo Thailand 2014 โชว์นวัตกรรมแอลอีดีทั่วโลกสนองความต้องการพร้อมเปิดโอกาสต่างชาติลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า

กฟผ. เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักดีไซน์และผลิตโคมไฟLED ชิงเงินแสน พลังงาน—29 Jan 14

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และผู้จัดงาน LED Expo Thailand 2014 ชวนเยาวชนร่วมออกแบบและผลิตโคมไฟ LED เข้าประกวดในโครงการ Modern Lamp Design Contest 2014ภายใต้แนวคิด

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฎานมาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนในบ้านเรา ทั่วไป—23 Jan 14

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ Bangkok School of Management (BSM) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบัน”ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฏาน ในระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามต้อนรับผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฏาน พลังงาน—23 Jan 14

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ Bangkok School of Management (BSM) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบัน”ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศภูฏาน ในระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม

Gossip: EA หัวกะไดไม่แห้ง ทั่วไป—21 Jan 14

ตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ จ.นครสวรรค์ ของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สร้างเสร็จและจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก็มีผู้ที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมแบบไม่ขาดสายจนหัวกะไดไม่แห้ง และล่าสุด “สมโภชน์

ขี่เสือชมช้าง ครั้งที่ 3 24-27 ม.ค. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา อ.สามเงา ไลฟ์สไตล์—16 Jan 14

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเงา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอเชิญชวนท่านผู้ชื่นชอบและหลงรัก(ษ์) กล้วยไม้เข้าร่วมงาน

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response พลังงาน—19 Dec 13

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Responseทดสอบความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงานมุ่งลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า พร้อมลดภาระผู้ใช้ไฟ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร กฟผ.เยี่ยมชมเลคิเซ่ ทั่วไป—19 Dec 13

เมื่อเร็ว ๆนี้ คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานกรรมการบริหาร เลคิเซ่กรุ๊ป พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการทำงาน ขบวนการผลิตหลอด LED พร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ บริษัท เลคิเซ่

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมดูงาน บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ทั่วไป—19 Nov 13

บริษัทเลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่(LeKise) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ.ห้องประชุมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งทาง LeKise Lighting

ภาพข่าว: วิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุน 1,000,000 บาทจาก กฟผ. เพื่อใช้ในโครงการ จุฬาฯ เอ็นจิเนียริ่ง ทั่วไป—31 Oct 13

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบทุน สนับสนุนรวม 1,000,000 บาท จากนายบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ “จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ กฟผ. จัดงานพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้า หุ้น—30 Oct 13

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556เวลา 9.00-10.30น. ณ ห้องประชุม

บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริมลงทุน 3 โครงการ ผลิตไบโอดีเซล ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ หุ้น—24 Oct 13

บอร์ดใหญ่บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมลงทุน 3 โครงการ มูลค่ารวม 9,266.5 ล้านบาท ให้กลุ่มพลังงานผลิตไบโอดีเซลขายในประเทศ ส่วนกลุ่มไฟฟ้าผลิตไฟป้อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ด้านสยามเคียวซัน เด็นโซ่ ขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ นายประเสริฐ

ถิรไทย ชวนลุ้นเชียร์ เซปักตะกร้อ ในการแข่งขัน "EGAT CUP LAMPANG 2013" ทั่วไป—25 Jun 13

ร่วมลุ้นและเชียร์ เซปักตะกร้อ เยาวชนไทย ในการแข่งขันเซปักตระกร้อระดับนานาชาติ "EGAT - TIRATHAI Invitation SEPAKTAKRAW LAMPANG TOUR 2013" ครั้งที่ 6 ซึ่ง บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ จัดขึ้น

ถิรไทย แถลงข่าวการมอบรางวัลประกวดโครงการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า "โครงการ พลังงาน—24 Jun 13

ด้วย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "ถิรไทยแชมเปี้ยน

กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเสริมความรู้นักข่าว เรื่อง การจัดการระบบไฟฟ้าและการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต ทั่วไป—03 Jun 13

กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดกิจกรรมเสริมความรู้นักข่าว เรื่อง การจัดการระบบไฟฟ้าและการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต โดย นายจรรยงค์ วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ

งานแสดงนวัตกรรม LED ครั้งแรกของไทย ทั่วไป—21 May 13

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยงาน ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท MEX Exhibitions จากประเทศอินเดีย จัดงาน LED Expo Thailand งานแสดงนวัตกรรม LED ครั้งแรกของไทย งานนี้นอกจากจะเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ

สัมผัสสุดยอดนวัตกรรม LED รักษ์โลกในสุดยอดมหกรรม "LED Expo Thailand พลังงาน—20 May 13

ครั้งแรกของเมืองไทยกับมหกรรมรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน LED ระดับนานาชาติในงาน "LED Expo Thailand 2013" งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ LED นำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

นับถอยหลังสัมผัสนวัตกรรม LED รักษ์โลก ในสุดยอดมหกรรม "LED Expo Thailand พลังงาน—14 May 13

สัมผัสนวัตกรรม LED รักษ์โลก และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุดล้ำจากกว่า 200 บริษัทชั้นนำ รวมกว่า 500 แบรนด์ บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตร.ม. พร้อมหลากหลายกิจกรรม ทั้งการเจรจาธุรกิจกับผู้ร่วมชมงานกว่า 8,000 รายจากทั่วโลก การประชุมสัมมนา กว่า 30 หัวข้อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ทั่วไป—03 May 13

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibitions ประเทศอินเดีย เตรียมแถลงข่าวจัดงาน "LED Expo Thailand 2013" อย่างเป็นทางการ พร้อวมการแสดงผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรม LED