ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๓๑ น.

การเลี้ยงกุ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ “การเลี้ยงกุ้ง”

ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกรผลิตกุ้งคุณภาพสูง สร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งและสิ่งแวดล้อม ปฏิทินข่าว—๕ มิ.ย. ๖๓

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงกุ้งสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน เน้นความสด สะอาด ปลอดภัย ไม่มียาปฏิชีวนะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเลี้ยงคนไทยและประชากรโลก อย่างยั่งยืน นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์

ม.มหิดล เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวกุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ MU1 เพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุนให้เกษตรกร ป้อนตลาดโลก 21 พ.ย.นี้ ทั่วไป—๑๙ พ.ย. ๖๒

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--ม.มหิดล

จากปัญหากุ้งก้ามกรามขาดตลาด โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามเพศผู้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะวางแผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อให้จับขายได้ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาลูกกุ้งสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งใน และต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จึงร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พยายามปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุล นำไปสู่การผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนที่ได้ลักษณะตามที่ต้องการ เช่น โตเร็ว เนื้อและรสชาติดี ทนต่อโรค ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง และมีราคาสูง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสการส่งออกในตลาดโลก

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นประธานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6208-10

เขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร

ซีพีเอฟ ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งครบวงจรสู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืนทั่วโลก ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๖๒

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำระบบการเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบครบวงจรเป็นต้นแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำฟาร์มกุ้งสู่ความยั่งยืนทั่วโลก เพื่อมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 การระบาดของอาการกุ้งตายด่วน

ซีพีเอฟ พัฒนาการเลี้ยงกุ้งไม่ปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอนุรักษ์น้ำยั่งยืน ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พัฒนาโมเดลการเลี้ยงกุ้งใช้ระบบรีไซเคิลน้ำ (Recycle) ใช้ในฟาร์ม ไม่มีการปล่อยน้ำสู่สิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเกษตรกรไทยผลิตกุ้งด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์

สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย แจงสื่อต่างชาติ มั่ว แชร์ข้อมูลกุ้งไทยไม่ถูกต้อง ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๒

สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ออกโรงย้ำการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาของไทยอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งของภาครัฐ ตามมาตรฐานสากลด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Bio Security) ช่วยป้องกันโรค เพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบย้อนกลับได้

ภาพข่าว: อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานฑูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดของซีพีเอฟ ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๑

ดร.อิโลน่า สโตบุซสกี้ (Dr.Ilona Stobutzki) อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ด้านการเกษตร) สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งบางสระเก้า จ.จันทบุรี เพื่อศึกษากระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย

ภาพข่าว: รองปลัดกษ.ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๑

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ โชว์ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดบางสระเก้า ทั่วไป—๓ ก.ย. ๖๑

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร(กลาง) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งบางสระเก้า อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ต้อนรับสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้ในกระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิด

ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มบางสระเก้า ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งปลอดสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิด ฟาร์มบางสระเก้า กระบวนการเลี้ยงกุ้งที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ประหยัดการใช้น้ำ ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมประมง จัดงานเปิดตัว...โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๖๑

จากปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และโรคระบาด กรมประมงจึงมีแนวคิดในการผลิตจุลินทรย์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้

เกษตรกรสงขลาเลี้ยงกุ้ง ชูหลัก 3 สะอาด ฝ่าวิกฤติโรคขี้ขาว ยกระดับการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๑

เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา เชื่อมั่นระบบการเลี้ยง 3 สะอาด ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จป้องกันปัญหาโรคขี้ขาว ที่ส่งผลกระทบฟาร์มเลี้ยงกุ้งในหลายพื้นที่ รวมทั้งช่วยป้องกันโรคตายด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ

แปลงใหญ่ประมงพื้นที่คุ้งกระเบนสานพลังประชารัฐ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งมีรายได้เพิ่มจนปลดหนี้ ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๐

พื้นที่โดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำประมงอาศัยอยู่จำนวนมาก และยึดอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวมาตั้งแต่ปี 2530 จนรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ขึ้น

เตือนเกษตรกรระวังขี้ขาวในกุ้ง แนะเลี้ยงปลานิลในบ่อ ลงทุนน้อย ลดการเกิดโรค ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เผย เกษตรกรมีการบริหารจัดการการเลี้ยงที่ดีขึ้น ส่งผลให้โรคตายด่วนลดลง เตือนอาจพบอาการ ขี้ขาว แนะ เลี้ยงปลานิลในบ่อกุ้ง ช่วยลดการเกิดโรคได้

ผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรังนำหลัก 3 สะอาด ของซีพีเอฟ มาใช้ช่วยสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กุ้งขาว โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ช่วยถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก "3 สะอาด" ที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกร

เชิญเข้าร่วม เสวนากุ้งก้ามแดง เทศกาลหนังสือ อุดรธานี ครั้งที่ 3 ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

เข้าชมฟรี!!! เสวนากุ้งก้ามแดง ในวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงกับวิถีพอเพียง และตลาดภายในประเทศไทย& AEC เลี้ยงแล้วขายที่ไหน โดย อ.ประทีป มายิ้ม อุปนายกสมาคมการค้ากุ้มก้ามแดง กับกูรู อีก 5 ท่าน รายละเอียด และ หัวข้อการเสวนา -

กรมประมงหนุนประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ ชูซีพีเอฟต้นแบบความสำเร็จถ่ายทอดเทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งแก่เกษตรกร ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๙

กรมประมง มุ่งพัฒนาเกษตรกรภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐกลุ่มสัตว์น้ำ ชูบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นต้นแบบความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตสูงแก่เกษตรกร นำร่องส่งเสริมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของสมาชิกสหกรณ์นิค ทั่วไป—๑๐ ส.ค. ๕๙

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมการ เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลของนายสนชัย คำพานนท์ สมาชิกสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา

กรมประมง...เผยหลักเกณฑ์ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 นาน 3 ปี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงกุ้งทะเล ทั่วไป—๗ เม.ย. ๕๙

กรมประมง...ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยดอกเบี้ยช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิตกุ้ง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายก ส.กุ้งไทยชี้ ปี 59 การเลี้ยงกุ้งไทยฟื้นตัว คาดเพิ่มผลผลิตได้ 10% ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๘

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งไทย และนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย นายสมชาย ฤกษ์โภคี

ภาพข่าว: กรมประมงและซีพีเอฟนำสื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งแบบ เพชรบุรีโมเดล ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๘

นางมนทกานติ ท้ามติ้ม (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง และนางลัดดาวัลย์ ธนะประสพ(ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

กุ้งไทยในวิกฤติที่ต้องฝ่าฟัน ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในบ้านเรา ดูจะซึมเศร้าเหงาหงอยลงไปอย่างผิดหูผิดตา วัดได้จากตัวเลขการส่งออกของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรย้อนหลังไปในปี 2541 - 2547 ตัวเลขการส่งออกกุ้งทุกชนิดที่นำมาแช่เย็นเป็นน้ำแข็ง หรือเรียกแบบชาวบ้านว่ากุ้งแช่แข็ง

กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนสมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงานวันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 19 ณ จังหวัดจันทบุรี ว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบถึงข่าวสารต่างๆ เช่น ด้านการตลาด

ภาพข่าว: หารือเร่งด่วน ทั่วไป—๓ พ.ย. ๕๗

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือสถานการณ์และการแก้ปัญหาแรงงานในเรือประมง การแก้ไขปัญหา IUU และสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภายหลังการเกิดโรค

เตือนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งปีนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๗

นายสมชาย ฤกษ์โภคี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปี 2557 ของประเทศไทยนั้น มีอุปสรรคค่อนข้างมาก จากภาวะภัยธรรมชาติและปัญหาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างชะลอตัวในการเลี้ยง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มกุ้งโชว์กระบวนการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้า—๑๗ เม.ย. ๕๕

นายพงษ์ศักดิ์ นิทัศกาญจนานนท์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบโปรไบโอติกฟาร์มมิ่ง

ภาพข่าว: อัครราชฑูตออสเตรเลียเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งซีพีเอฟ สินค้า—๒ มิ.ย. ๕๑

เสาวนิตย์ พงษ์ประไพ (ที่ 3 จากซ้ายแถวหน้า) อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงแคนเบอร์รา คณะผู้นำเข้ากุ้งและสื่อมวลชนประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ด้วยระบบ Biosecure , Food Safety สามารถตรวจสอบย

นายก ส.กุ้งตะวันออกฯ คาดครึ่งปีแรกผลผลิตกุ้งมีแนวโน้มลดลงถึง 20% ครวญทำไมราคากุ้งไทยต่ำลง ทั่วไป—๒๖ พ.ค. ๕๑

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยถึงความเสียหายครั้งใหญ่ของการเลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงกุ้งของจีน เมื่อต้นปี (ครอปแรก) อันเนื่องจากสภาพอากาศปรวนแปร หนาวจัด ทางตอนใต้มีหิมะตกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นอกจากทำให้การเลี้ยงเสียหายแล้ว ยังส่งผล

GTZ ร่วมกับกรมประมงและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงา พลังงาน—๒๐ พ.ค. ๕๑

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) องค์กรที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับกรมประมงและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมดำเนิน โครงการ “การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศด้านพลังงานของประ

ผู้เลี้ยงกุ้งไทยโต้วอลมาร์ท (Wal-Mart) ให้ข้อมูลบิดเบือนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ทั่วไป—๒๒ ส.ค. ๕๐

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยถึงกรณีมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งของไทยว่า ผู้ที่ทำให้ฟาร์มกุ้งไทยสะอาดขึ้นคือวอลมาร์ท และทำให้พื้นที่ป่าชายเลนไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จของวอลมาร์ทเผยแพร่ไปทั่วโลกว่า ทางกลุ่มผู้เลี้ยง