ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๐:๕๗ น.

การสร้างเสริม ข่าวประชาสัมพันธ์ “การสร้างเสริม”

เดิน-วิ่ง มหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน งานดี มีมาตรฐาน รายได้สมทบทุนองค์กรการกุศล 17 แห่ง ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๖๑

โรงพยาบาลนครธน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11…วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" ร่วมเดิน-วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียน-ชายทะเล

ศสช. จัดประชุมพัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ผนึกพลังภาคี ปฎิรูประบบสุขภาพ ทั่วไป—๒๑ พ.ย. ๖๑

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สภาวิชาชีพสุขภาพ

เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอนครั้งที่ 11 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน งานวิ่งมาตรฐาน ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๖๑

โรงพยาบาลนครธน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน "เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 11" ภายใต้แนวคิด "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดโครงการสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ทั่วไป—๖ พ.ย. ๖๑

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2561 (MIDL Week 2018) ภายใต้แนวคิด MIDL for

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยกา ทั่วไป—๕ พ.ย. ๖๑

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 แก่ครู 50 โรงเรียน

เอส เอฟ จับมือ จีดีเอช กล่องดินสอ และ สสส. จัดภาพยนตร์รอบพิเศษ HOMESTAY บันเทิง—๑ พ.ย. ๖๑

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นในโปรเจ็คท์ "HOMESTAY

MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน โครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๖๑

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (TCE)มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ขอเชิญคนรุ่นใหม่ที่ติดตามประเด็นทางสังคม

ภาพข่าว: สสส. ร่วมกับเยาวชน ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ มอบของเล่นเด็กเพื่อน้อง 3 ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๑

อิศวัชร์ ปิ่นทอง (กลาง) ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนค่าย "ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์" และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกิจกรรมเสียสละแบ่งปันภายใต้แนวคิดคุณธรรม 5.0

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย โดย สสส. ห่วงเยาวชนไทยใช้โซเชียลหนัก จัดโครงการ Young Happy Creator ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๖๑

จากข้อมูลสถิติคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก ในขณะที่สื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กและเยาวชน วัยต่ำกว่า 18 ปี ใช้มากที่สุดคือ Youtube (ข้อมูลผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 โดย ETDA) โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ หุ้น—๑๙ ต.ค. ๖๑

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิด "โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ" รุ่นที่ 12 ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านการสื่อสาร การบริหารงาน และการวางแผนการเงิน

ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โดยสำนักส่งเสริมวิถชีวิตีสุขภาวะ(สำนัก5) ผ่านกลุ่มwearehappy. องค์กรสาธารณประโยชน์มีความประสงค์จะจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยแนวคิดสามดี(สื่อดี พันที่ดี ภูมิดี )แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะ ใน 20

ภาพข่าว: ปรับสมดุลให้ร่างกาย ทั่วไป—๙ ต.ค. ๖๑

อ.อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะการจัดระบบความคิดและชีวิต ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม "Spiritual Health" ภายใต้โครงการ SOOK Activity ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ราชภัฏโคราช เสริมสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๑

ศูนย์แพทย์เขตเมือง ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสร้างเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดในนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี

ม.หาดใหญ่ร่วมกับศอ.บต.จัดงานเดิน-วิ่ง มญ.เพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6 ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๑

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สสส.ชวนสร้างสุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในกิจกรรมSpiritual Health เสาร์ที่ 29 ก.ย. ศกนี้ ณ ทั่วไป—๕ ก.ย. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Spiritual Health สุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง Event Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมเขียนโครงการให้บุคลากรครู ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๑

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF

สสส. ประกาศผลมอบรางวัล โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ นักนวัตกร เพื่อสร้างเสริม ทั่วไป—๓๐ ส.ค. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 19 ทีมสุดท้าย พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด

มหกรรม พลังอ่านชายแดนใต้ ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๑

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้) และ องค์กรร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 14 องค์กรจะได้จัดมหกรรม

แถลงจัดต่อเนื่อง ยาวนาน ไม่ขาด ไม่หาย และ ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม เป็นปีที่ 14 ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๖๑

ได้ฤกษ์แถลงข่าวเปิดตัวตอกย้ำความต่อเนื่อง ยาวนาน ไม่ขาด ไม่หาย และ ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่ดื่ม เป็นปีที่ 14 ! สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า Stop Drink Network (สคล.) และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้

หน้ากากเปลือยเชิญชมละครเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน เรื่อง วุ่นรักเอโดะ บันเทิง—๒๔ ส.ค. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ หน้ากากเปลือย เปิดตัวโครงการ ACT4HEALTH YOUNGSTER ด้วยการจัดแสดงละครเวทีรุ่นอุดมศึกษา EDO FLARE ! วุ่นรักเอโดะ ผลงานการรวมตัวจากนักศึกษาหลายสถาบัน และ เปิดตัวโครงการท ACT4HEALTH YOUNGSTER

ภาพข่าว: QTC รับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๑

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานสุขภาพดี 4.0

โซนมหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๑

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด สุนีย์ทาว์เวอร์ และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานี จัดโซน

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เชิญร่วมงานสัปดาห์นมแม่โลก วันที่ 4 สิงหาคม ณ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๖๑

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การยูนิเซฟประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัปดาห์นมแม่โลก 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

บอลโลกจบพนันไม่จบ นักวิชาการชี้เด็กเยาวชนกว่าครึ่งล้านยังอยู่ในวงจร ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการเสวนา เรื่อง

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๖๑

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลางที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมโรงเรียนภาคีเครือข่าย

ภาพข่าว: บัญชี SPU Professional ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม @สสส. ทั่วไป—๑๑ ก.ค. ๖๑

ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี ในหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ"

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียม สุขภาพ—๑๐ ก.ค. ๖๑

เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดตั้งโครงการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.

#แรงบันดาลใจส่งต่อสังคมสุขภาวะดี ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๖๑

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นิตยสารสารคดี และ The Standard ร่วมกันจัดงาน "Creative Citizen Talk 2018: Health Forward (CCTalk2018)" เชิญ 10 นักคิด นักทำ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๗ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญชวนอบรมหัวข้อ ฟรี "เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง" กับหมอชาวบ้าน ณ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 กรกฎาคม 2561) ปฏิทินข่าว—๖ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 13.30 น. มูลนิธิหมอชาวบ้าน เชิญชวนอบรมหัวข้อ ฟรี "เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย แข็งแรง" กับหมอชาวบ้าน ณ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14.30 น.