ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๒ น.

การสร้างจิตสำนึก ข่าวประชาสัมพันธ์ “การสร้างจิตสำนึก”

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30- 17.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

จากขยะ..สู่เทรนด์รักษ์โลก ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ขยะในประเทศไทยและทั่วโลกมีสถิติเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกพลเมือง "พลเมืองรุ่นใหม่ เท่าทันสถานการณ์ขยะ" จัดโดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

ล่องเหนือ ติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านน้อย จังหวัดพิษณุโลก ไลฟ์สไตล์—๒๒ ส.ค. ๖๐

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน

เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม ครูนักพัฒนาผู้สร้างการเรียนรู้ด้วย ผืนฟ้าและแผ่นน้ำ ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๖๐

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัล "ครูยิ่งคุณ" ประจำปี 2560 ให้กับสุดยอดครูผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด "นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม" ครูผู้ต่อยอดวิชาเกษตรกรรม

ภาพข่าว: ลงใต้ติวเข้มฝึกเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีสู่เมืองตรัง ไลฟ์สไตล์—๕ มิ.ย. ๖๐

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก

ภาพข่าว: ปลูกป่าชายเลน ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๐

วรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูวี นำคณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ กว่า 300 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ในการสร้างจิตสำนึก

ลงใต้ติวเข้มฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่เมืองตรัง ไลฟ์สไตล์—๒๒ พ.ค. ๖๐

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน

เอเชี่ยน เคมิคัล รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสงกรานต์ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

โครงการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์" เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ในการใช้รถใช้ถนนป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.60 เป็นช่วง 7

ยูนิไทยเปิดตัว Vocational Training Center and A School Safety ศูนย์พัฒนาเยาวชนด้านทักษะวิชาชีพช่างเค ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๙

กลุ่มบริษัทยูนิไทยเปิดตัว "ศูนย์พัฒนาเยาวชนด้านทักษะวิชาชีพช่างและการสร้างจิตสำนึกเยาวชนด้านความปลอดภัย" (Vocational Training Center and A School Safety)

ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการ ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๕๘

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ "การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน" กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขอ ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๕๘

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น โดย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าลงพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

(๒๔ ก.ค.๕๘) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กับ ทั่วไป—๙ ก.ค. ๕๘

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ

Gossip News: กลายเป็นสาวรักธรรมชาติตัวจริงไปซะแล้ว กับนางเอกสาวหน้าหวาน แพท - ณปภา บันเทิง—๙ ก.ค. ๕๘

กลายเป็นสาวรักธรรมชาติตัวจริงไปซะแล้ว กับนางเอกสาวหน้าหวาน "แพท - ณปภา ตันตระกูล" ที่มีโอกาสร่วม "โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ.๒๕๕๘" โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้ารณรงค์ชวนคนไทยรักผืนป่า กับ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ

ภาพข่าว: โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมปลูกป่า : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายศุภชัย ดลประสิทธิ์ (ที่ ๓ จากซ้าย) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) และ นายสมศักดิ์

Gossip News: แพท - ณปภา ตันตระกูล ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๘

เจอนางเอกสาวหน้าหวาน "แพท - ณปภา ตันตระกูล" ไกลถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ "โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ.๒๕๕๘" โดย กรมอุทยานแห่งชาติ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ทั่วไป—๓ มิ.ย. ๕๘

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยให้มีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเดอะ เคบิน และสตูดิโอกรุ๊ป เชิญร่วมงาน ทั่วไป—๒ มิ.ย. ๕๘

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเดอะ เคบิน และสตูดิโอกรุ๊ป ได้จัดงานเปิดท้ายขายของขึ้น โดยเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงภัยของการเมาสุราขณะขับรถ รวมถึงภัยจากยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “Drugs or Drink &

แพท - ณปภา ตันตระกูล ร่วม โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร บันเทิง—๑๒ พ.ค. ๕๘

ช่วงนี้แม้ความรักของสาวหน้าหวาน “แพท - ณปภา ตันตระกูล” จะไม่ลักกี้สักเท่าไหร่!! แต่สาวเจ้าก็ไม่ได้แคร์ ยังคงเดินหน้ารับงานได้อย่างสบายใจ ล่าสุดได้ร่วมกิจกรรมดีดีของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ“โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา

ภาพข่าว: รณรงค์ให้คนไทยรักผืนป่า ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสมหมาย กิตยากุล (ที่ ๒ จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส ๖๐

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รณรงค์ให้คนไทยรักผืนป่า นำเสนอผ่านโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ทั่วไป—๕ พ.ค. ๕๘

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ

ดิอาจิโอฯ กองบัญคับการตำรวจจราจร สานต่อโครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย เป็นปีที่ 5 ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

ผนึกพันธมิตรใหม่ กองบังคับการตำรวจรถไฟ บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ไทยเบฟเวอเรจ ปลุกกระแส รู้ทันแอลกอฮอล์ ฉลองสงกรานต์อย่างมีสติ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และพันธมิตร เปิดตัวโครงการ

ททท. ชวนคุณมาคิด มาแชร์ไอเดียการท่องเที่ยวในสไตล์ 7Greens ไลฟ์สไตล์—๑๒ มี.ค. ๕๘

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวหัวใจ Green มาทำความรู้จักกับโครงการแนวคิด 7Greens( โครงการที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก รวมถึงการปฏิบัติในการลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม)ให้มากขึ้น ในกิจกรรม “Think Green”

5 ปีการผลิต อนันตา ศิลาพิชิตมาร การ์ตูนแอนิเมชั่น ฝีมือคนไทย100% จากค่านิยมหลัก 12 บันเทิง—๒๗ ม.ค. ๕๘

จากภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า (BUDDHA) ที่สร้างประวัติการณ์ด้วยภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ ฝีมือคนไทย โดย บริษัท มีเดีย สแตนดาร์ด จำกัด ผู้รังสรรค์ผลงานคุณภาพมาแล้ว จนมาถึง ภาพยนตร์การ์ตูน แอนิเมชั่น เรื่องล่าสุด อนันตา ศิลาพิชิตมาร

ค่ายผู้นำเยาวชน เด็กไทยคนเก่งร่วมอนุรักษ์พลังงานทดแทน วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทวาราวดี พลังงาน—๑๒ ม.ค. ๕๘

เพราะตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกเรื่องพลังงานในหมู่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนา เรื่อง หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า"เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึก ปลูกจิตอาสาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ด

ภาพข่าว: SCBLIFE ใส่ใจโลก รวมพลังลดใช้พลังงาน หุ้น—๒๓ มิ.ย. ๕๗

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE (ที่1 จากซ้าย) เดินหน้าสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดตัวกิจกรรมผ่านโครงการ “ลด ปลด ปิด” SCBLIFE รวมพลังลดใช้พลังงาน อีกหนึ่งในแนวทาง

เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ ทั่วไป—๑๒ มิ.ย. ๕๗

บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิตร่วมกัน ในโครงการ "Share Blood For Life" เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม และสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับการให้เพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม

ภาพข่าว: โอเอซิสสปา อบรมเข้มพนักงานพร้อมรับการเติบโต ประจำปี 2557 ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๗

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) โดยคุณ ภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดสทีนี่เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด นำทีมผู้จัดการสาขาและพนักงานระดับหัวหน้างาน 40 ท่าน เข้าอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า