ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๑๕ น.

การมีส่วนร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์ “การมีส่วนร่วม”

ภาพข่าว: ศรีนานาพร ร่วมงานวิ่ง NavyFroG Trail Challenges2018 # 1 หนุนกองทัพเรือสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน หุ้น—๓ เม.ย. ๖๑

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือ "SNNP" (คนที่ 3 จากซ้ายมือ) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย

บ้านขอ ต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

"บ้านขอ" เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางภาคเหนือที่ในอดีตเคยประสบวิกฤตปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา และอยู่ในเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติแจ้งซ้อน แต่หลังจากนำกระบวนการวิจัยท้องถิ่นเข้าไปใช้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อป้องกันและรักษาป่าต้นน้ำประสบผลสำเร็จ โดยใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่นเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถลดปัญหาหมอกควันไฟป่าลงได้อย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบัน "บ้านขอ" กลายเป็นต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผาของ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นายจำนง จำรัสศรี กำนัน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง กล่าวว่า ตำบลบ้านขอ มีด้วยกัน 13 หมู่บ้าน ในอดีตแต่ละปีต้องประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพ เกษตร และท่องเที่ยว ทำให้ต้องหาทางแก้ไข เพราะสถานการณ์หมอกควันมีความรุนแรงมากเกิดขึ้นนับร้อยครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

" การแก้ปัญหาไม่สามารถทำคนเดียวได้ ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกัน ชุมชนต้องมีส่วนร่วม ต้องคิดเสมอว่าเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา เริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เราต้องช่วยกันพูด โดยผู้นำทุกฝ่ายจะต้องจุดประเด็นให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าหากเรายังต้องการหากินกับป่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลป่า ซึ่งการแก้ปัญหาตอนนั้นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่หลังได้รู้จักหนานชาญ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง สกว.ในพื้นที่ ใช้งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าเพื่อล

หัวเว่ยคว้ารางวัล Best Mobile Innovation for Smart Cities จาก GSMA สื่อสาร—๑๖ มี.ค. ๖๑

หัวเว่ยรับมอบรางวัล "นวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยมด้านสมาร์ทซิตี้" หรือ Best Mobile Innovation for Smart Cities จากสมาคม GSM ที่เมืองบาร์เซโลน่า รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมด้านนวัตกรรมของหัวเว่ยในฐานะเป็นบริษัทแรกที่ได้ปรับใช้เทคโนโลยี NB-IoT

หัวเว่ยคว้ารางวัล Best Mobile Innovation for Smart Cities จาก GSMA ไอที—๑๖ มี.ค. ๖๑

หัวเว่ยรับมอบรางวัล "นวัตกรรมโมบายล์ยอดเยี่ยมด้านสมาร์ทซิตี้" หรือ Best Mobile Innovation for Smart Cities จากสมาคม GSM ที่เมืองบาร์เซโลน่า รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมด้านนวัตกรรมของหัวเว่ยในฐานะเป็นบริษัทแรกที่ได้ปรับใช้เทคโนโลยี NB-IoT

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง! จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา (โนนค้อทุ่ง-ภูพอก) ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๑

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย! "จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา" (โนนค้อทุ่ง-ภูพอก): บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (คุณเช็ค)

เกษตรฯ ชี้ใส่ใจมะพร้าวทุกต้น ปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ประกอบด้วย

ภาพข่าว: ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ กรม สบส.ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดชายหาด ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดบ่อนอก อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักบริหาร

กรม สบส. ปลูกจิตสำนึกบุคลากรในการทำงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๑

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักบริหาร

CAT นำความรู้และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร เพิ่มผลผลิต...ก้าวทันยุค ไทยแลนด์ สื่อสาร—๒๓ ก.พ. ๖๑

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นับจากการเป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและไอที มุ่งสู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ CAT มีนโยบายและความตั้งใจที่จะดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสังคมบนพื้นฐาน

ภาพข่าว: สปข. 6 ติวเข้มด้าน PR เดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข. 6) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมบน Facebook (The Creative Content for Facebook Engagement) ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

วันทื่ 19 กุมภาพันธ์ 61 นายอำพล แพบุตรเกษตรอำเภอชะอำร่วมติดตามประเมินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน หลังฉีดสารเคมีเข้าต้น 60 วัน

เกษตรฯ เตรียมพ่นทางใบมะพร้าวปราบหนอนหัวดำ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ประกอบด้วย

CAT นำความรู้และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร เพิ่มผลผลิต...ก้าวทันยุค ไทยแลนด์ สื่อสาร—๑๙ ก.พ. ๖๑

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นับจากการเป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและไอที มุ่งสู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ CAT มีนโยบายและความตั้งใจที่จะดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสังคมบนพื้นฐาน

ซีพีเอฟส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จัดประกวด "โครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน" คัดเลือกโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปต่อยอดองค์ความรู้

มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพและการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สุขภาพ—๑๙ ก.พ. ๖๑

หากพูดถึงคุณภาพของโรงพยาบาลรัฐ หลายประเด็น ปัญหา มักจะผุดขึ้นตามมา ไม่ว่าเรื่อง คุณภาพการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ทรัพยากรทั้งบุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ยิ่งในปัจจุบันสื่อ

ก.เกษตรฯ เยี่ยมเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

"รมช.วิวัฒน์" หนุนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ชู จ.ยโสธร ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ พร้อมชวนทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละจังหวัดผสานการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

AnyMind Group แต่งตั้งประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไอที—๑๓ ก.พ. ๖๑

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร, การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างความมั่งคงด้านทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน AnyMind Group ให้บริการโซลูชันด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือรู้จักกันในชื่อ AdAsia Holdings ได้ประกาศแต่งตั้ง Akinori Nishiyama

AnyMind Group แต่งตั้งประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร, ไอที—๑๓ ก.พ. ๖๑

AnyMind Group ให้บริการโซลูชันด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือรู้จักกันในชื่อ AdAsia Holdings ได้ประกาศแต่งตั้ง Akinori Nishiyama เป็นประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) Nishiyama จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทุกประเทศของ AnyMind Group ซึ่งจะพัฒนา,

กพร. ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม

ส.อ.ท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำร่องอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคกลางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่ว ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๐

?สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาค-กลาง : การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

ส.อ.ท. จัดเปิดงานสัมมนา การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๐

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวพิธีเปิดงานสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมใน 14 จังหวัดภาคกลาง : การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้นายจ้าง ลูกจ้างพร้อมรับมือ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต เพิ่มผลิตภาพแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการ 3 เมืองแห่งศิลป์ กระบี่ เชียงราย ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๐

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการ "3 เมืองแห่งศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช" เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชนในการมีส่วนร่วมบูรณาการเชิงรุก มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง

สศก. ร่วมเวที LMI - FLM RWG ครั้งที่ 10 ผลักดันกรอบความร่วมมือ รุกแผนริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๐

สศก. ร่วมประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างและมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง หรือ LMI และ FLM RWG ครั้งที่ 10 ณ กรุงเวียงจันทน์ ร่วมผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ย้ำเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

ภาพข่าว: วว. ร่วมงานประชาพิจารณ์โครงการนวัตกรรมการมีส่วนร่วมชุมชนเขตเศรษฐกิจสระแก้ว ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ นักบริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายของโครงการนวัตกรรมการมีส่วนร่วมชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งมีมูลค่าโครงการจำนวน 2

ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ หนุนเที่ยวปักษ์ใต้ ปักหมุด หยุดเวลา ไลฟ์สไตล์—๒๙ พ.ย. ๖๐

แม้จะคุ้นเคยอยู่ในบ้านของตัวเองมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อต้องรับบทบาทเป็นช่างภาพสมัครเล่น น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาได้พบกับมุมมองใหม่ๆ ที่ซ่อนความงามเอาไว้อีกมากมาย ความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

ภาพข่าว: Tourism Clusters: We Move Together ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ไลฟ์สไตล์—๒๓ พ.ย. ๖๐

ฯพณฯ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ( ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ "Tourism

กสร. แนะนายจ้างจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นตอบโจทย์ลูกจ้างทุกช่วงวัย ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๖๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมนายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายแบบยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของลูกจ้าง ช่วยนายจ้างสร้างแรงงานจูงใจและผลิตภาพในการทำงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก การลาเพื่อครอบครัว เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและกา ทั่วไป—๑๕ พ.ย. ๖๐

· นโยบายนี้ เป็นการนำร่องในฐานะผู้นำในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม ในการจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนในทุกประเทศ สำหรับการลาเพื่อดูแล และการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการสูญเสียในครอบครัว· นโยบายนี้ สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ผอ.สรพ. เผยวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ขับเคลื่อนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง สุขภาพ—๑๓ พ.ย. ๖๐

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเผยทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมยุค 4.0