ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๒๓ น.

การพัฒนาทักษะชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “การพัฒนาทักษะชีวิต”

2หน่วยงานรัฐจับมือปรับพฤติกรรมวัยโจ๋ เดินหน้าจัดค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ.ครั้งที่6 ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาทักษะชีวิตผู้นำเด็กนักเรียน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.พม.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๙

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กรมกิจการเด็กและเยาวชน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยแต่ละภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ ชมการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม ,การอภิปราย หัวข้อ "วิถีชีวิตชุมชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ผู้แทนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนอิสลามประจำ ,ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ,ทัศนศึกษาปราสาทเมืองต่ำ วนอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ,การพักกับครอบครัวรับรอง ,มหกรรมกีฬาสานรัก สานสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านสนวน ,กิจกรรมเรียนรู้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวรับรอง เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ คน ท

เมื่อ โรงเรียน เปลี่ยนเป็น โรงแรม ที่บ้านแม่ลิดหลวง โอกาสการ เรียนรู้ สู่การพัฒนา ทักษะชีวิต และ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

“บ้านแม่ลิดหลวง” เป็นชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกดอยสูงกว่า 1,198 เมตรของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้การเดินทางจะยากลำบาก มีไฟฟ้าใช้แต่ก็ไร้สัญญาณโทรศัพท์จากทุกเครือข่าย

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการเ ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจัดการอบรม “การใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่และครูจำนวน 30 คน

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและ บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๗

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อว่า“วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต:สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สู่นักกีฬาในตัวเรา”ณ

ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๗

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมมือกันพัฒนาโครงการทักษะชีวิต การคุ้มครองเด็ก ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณกระทรวงยุติธรรม ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ "โครงการพัฒนาทักษะชีวิต" ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๖

โดยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู ประเทศไทย พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60 ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฏหมายกว่า 500 คน ในสถานพินิจฯ รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมมือพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้ ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๕

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีทีได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเล่น ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๕

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน - น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

“อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ” ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 7 แห่งได้แก่ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๔

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

พัฒนาทักษะเยาวชนโดยสุดยอดเทรนเนอร์จากอเมริกา ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๒

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ

ภาพข่าว: พัฒนาทักษะ ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๒

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ