ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙:๒๑ น.

การพัฒนาทักษะชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “การพัฒนาทักษะชีวิต”

เมื่อ โรงเรียน เปลี่ยนเป็น โรงแรม ที่บ้านแม่ลิดหลวง โอกาสการ เรียนรู้ สู่การพัฒนา ทักษะชีวิต และ ทักษะอาชีพ ทั่วไป—๙ มี.ค. ๕๘

“บ้านแม่ลิดหลวง” เป็นชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกดอยสูงกว่า 1,198 เมตรของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้การเดินทางจะยากลำบาก มีไฟฟ้าใช้แต่ก็ไร้สัญญาณโทรศัพท์จากทุกเครือข่าย

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสโมสรฟุตบอลเชลซี จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั่วไป—๑๕ ต.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557 มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจัดการอบรม “การใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยการอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่และครูจำนวน 30 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบ้านปราณี บ้านเมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินทร และคุณครูจากโรงเรียนวัดอุทัยธาราม และโรงเรียนพระยาประเสริฐ โดยการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จารุศิริ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ตลอดจนได้รับเกียรติจากผู้ฝึกสอน 3 ท่านจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ได้แก่ Mr. David Monk, Mr. Andrew Ottley และ Mr. Chris Woodward มาร่วมเป็นผู้ฝึกสอนในการอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่และครู ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตโดยผ่านกีฬาและการเล่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฝึกและทดลองใช้เทคนิคในการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา และ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬาต่อไปได้

ในวันแรกของการอบรม ทางผู้ฝึกสอนจากมูลนิธิสโมสรฟุตบ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและ บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๗

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมชื่อว่า“วันเล่นไนกี้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต:สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สู่นักกีฬาในตัวเรา”ณ

ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๗

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีที ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมมือกันพัฒนาโครงการทักษะชีวิต การคุ้มครองเด็ก ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณกระทรวงยุติธรรม ทั่วไป—๑๖ ส.ค. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการภายใต้ "โครงการพัฒนาทักษะชีวิต" ทั่วไป—๗ ส.ค. ๕๖

โดยมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู ประเทศไทย พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60 ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๖

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านกิจกรรมกีฬาและการเล่นกับเยาวชนที่กระทำผิดกฏหมายกว่า 500 คน ในสถานพินิจฯ รวมถึงศูนย์ฝึกฯ 4

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมมือพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้ ทั่วไป—๒๑ ธ.ค. ๕๕

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทดีทีได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการเล่น ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๖ พ.ย. ๕๕

‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน - น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

“อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ” ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 7 แห่งได้แก่ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๔

เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการ พัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

พัฒนาทักษะเยาวชนโดยสุดยอดเทรนเนอร์จากอเมริกา ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๒

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ

ภาพข่าว: พัฒนาทักษะ ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๒

มร.สตีฟ แอโรวูด สุดยอดเทรนเนอร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก บินตรงจากอเมริกา เพื่อร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับน้องๆเยาวชนที่ร่วมในโครงการ “Life Skills & Adventure Camp” โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยคุณค่าหลัก 3 ประการ โดยมีนายธเนศ