ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๘ น.

การฝึกอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “การฝึกอบรม”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

วันที่ 17 ม.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ รุ่นที่ 17/2562 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านปัวชัย อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน

เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๒

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019"

ภาพข่าว: รมว. คลังเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้น้อย ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๒

รมว. คลังเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้น้อย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขาม จ. ลำปาง

การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดล ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๒

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สนพ.มุกดาหาร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิช ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้นางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล กล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

สพร.22 นครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจในจังหวั ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(กลุ่มข้าราชการตำรวจ) หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค.2562 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผอ.สพร.12 สงขลา มั่นใจฝีมือและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสงขลา เชียร์เข้าทดสอบมาตรฐานฯ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโสตฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา(ผอ.สพร.12 สงขลา) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกสุกิจ แดงมั่นคง ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุกิจ แดงมั่นคง และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานและลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามฝึกอาชีพเสริมให้ผู้ต้องขังหญิง ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

"พัฒนาทักษะผู้ข้องขังหญิง ก่อนพ้นโทษ" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 40 คนใน 2 สาขาอาชีพ คือ

ภาพข่าว: มกอช. เปิดอบรม ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตร บริหารความขัดแย้ง การสร้างเครือข่าย และการประสานงาน"เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงาน แม่กลอง ฝึกอบรม การติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด ทั่วไป—๒ ม.ค. ๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาเทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนิน โครงการคลินิคช่าง"กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562" โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมกับบริษัทจงเกษมมอเตอร์น่าน

สนพ. มุกดาหาร จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถยกด้วยความปลอดภัยสู่ Super ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถยกด้วยความปลอดภัย รุ่นที่ 4/2562 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค. 2561

ภาพข่าว: ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรีร่วมกับศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรเปิดฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 สาขา คือ

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๖๑

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 ธันวาคม

จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถยกด้วยความปลอดภัยสู่ Super Worker ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถยกด้วยความปลอดภัย รุ่นที่ 4/2562 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับบริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ระหว่างวันที่ 24-28 ธ.ค. 2561

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามฝึกอาชีพให้แรงงานนอกระบบ ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์ จำนวน 18

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Airside operation and Management (AOM) รุ่นที่ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๖๑

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airside operation and Management (AOM) รุ่นที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 17 - 25 ธันวาคม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว รับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ถึงเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulations รุ่นที่ ทั่วไป—๒๐ ธ.ค. ๖๑

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aviation Law and Regulation รุ่นที่8 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25 กันยายน -5 ตุลาคม 2561

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 69 ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๑

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 69 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13 -

ศรีปทุม ชลบุรีร่วมบริการวิชาการสู่สังคม แบ่งปันความรู้ เทคนิคการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ในหัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร"

Gossip News: รพ.หัวเฉียว เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ ด้วยโครงการ สุขภาพ—๑๘ ธ.ค. ๖๑

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ "ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 4ประจำปี 2561 ให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะ

Gossip News: สนพ.มุกดาหาร เปิดโครงการสัมมนาการบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน ทั่วไป—๑๗ ธ.ค. ๖๑

สนพ.มุกดาหาร "เปิดโครงการสัมมนาการบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" (E - service) 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ราชมงคลพระนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๑

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย

การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดห หุ้น—๑๓ ธ.ค. ๖๑

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะ

ภาพข่าว: สร้างอาชีพ ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—๑๓ ธ.ค. ๖๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดกรองจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่เป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

สพร.12 สงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๖๑

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา

เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ปฏิทินข่าว—๖ ธ.ค. ๖๑

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019"

ก.แรงงาน เดินหน้าเทรน ป.ตรี ป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๑

ภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 คน และจะมีการสัมภาษณ์ก่อนเข้าฝึกอบรมด้วย ผู้เข้ารับการคัดเลือก 188 คน เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ ในเขตกรุงเทพ ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม กระทรวงแรงงาน จำนวน 131 คน และที่จังหวัดชลบุรี ณ