ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๑๕ น.

การผลิตพืช ข่าวประชาสัมพันธ์ “การผลิตพืช”

นราพัฒน์ ชี้ มาตรฐาน GAP จะช่วยตอกย้ำคุณภาพและเพิ่มความมั่นใจแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับฟังปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๖๒

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน "รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP" ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ย้ำมาตรฐาน GAP และ GMP

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นคุณภาพงานวิจัยด้านการผลิตพืช บูรณาการขยายผลสู่เกษตรกร ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๒

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืช ชมกระบวนการผลิตพืชพันธุ์ดี ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๒

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวหลังจากการนำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ในการเยี่ยมชม ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี ว่า ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของการเกษตร คือเกษตรกร ยังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดี และ พันธุ์ดียังมีราคาแพง

ภาพข่าว: จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ทั่วไป—๓๑ พ.ค. ๖๒

นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๒

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ "โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ภาพข่าว: การดำเนินงานโครงการทับเบิกโมเดล จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ลุยแก้ปัญหาเขาหัวโล้น เดินหน้าโครงการทับเบิกโมเดล เร่งพลิกฟื้นคืนผืนป่า ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-อิสราเอลแน่นแฟ้น ร่วมพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๑

ก่อนขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ ชี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ลดต้นทุนและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน นางสาวอัญชนา แก้วชื่น ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กสก. ประกาศดีเดย์ถ่ายทอดความรู้ Field day ตามฤดูการผลิตพืชทั่วประเทศ ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๑

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 "เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง" ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว สร้างเมล็ดพันธุ์ดี รองรับ seed hub ในระดับชุมชน ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๑

"ถั่ว" พืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศไทยมีน้อยการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน จะเป็นแนวทางการเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ นายสำราญ สาราบรรณ์

วว.พัฒนาการผลิตพืชให้มีสารสำคัญสูง ใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๖๑

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบผลสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชให้มีสารสำคัญสูง (การเกษตรฟังก์ชั่น : Functional Agriculture)

ภาพข่าว: การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว ทั่วไป—๑๔ ธ.ค. ๖๐

นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นวิทยากรพิเศษ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร" โดยจัดขึ้นระหว่าง

#มทร.ธัญบุรี สร้างพื้นที่เกษตรพอเพียงต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยระหว่างบำบัดยาเสพติ ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สร้างพื้นที่เกษตรพอเพียงแบบจำลองตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัดยาเสพติด

สศท.6 เผยสถานการณ์ พืช-ไม้ผล ภาคตะวันออก ปี 59 ก่อนสรุปผลข้อมูลเอกภาพระดับประเทศ ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เผย สถานการณ์การผลิตพืชและไม้ผลที่สำคัญของภาคตะวันออก แจง ข้าวนาปี 2559/60 ภาคตะวันออกผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ปี 2559 ผลผลิตโดยรวมลดลงจากปี 2558

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานสัมมนา YEAR END 2559 ผลงานวิจัยพร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๙

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานสัมมนา YEAR END 2559 "ผลงานวิจัยพร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน" เน้นคุณภาพงานวิจัยด้านการผลิตพืช ขับเคลื่อนงานวิจัยใช้ประโยชน์ขยายผลสู่เกษตรกร มุ่งพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตรของไทยแบบครบวงจร

แจงการต้นทุนการผลิตพืชปี 59 สศก. ระบุ ปัจจัยการผลิตหลายชนิดราคาลดลง ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

สศก. เผยผลประมาณการต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปี 2559 (รอบไตรมาส 1) ระบุ ค่าแรงในภาคการผลิตเกษตรยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดลดลง รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่ช่วยเหลือลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในหลายมาตรการ

สศท.7 ร่วมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล แจงผลการผลิตพืช 5 ชนิด ทั่วไป—๒๖ ต.ค. ๕๘

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เผย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ชูข้อมูลการผลิตพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา พร้อมแจงสถานการณ์การผลิต ทั้งเนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และผลผลิต ในแหล่งผลิตภาคกลาง 9

ประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

กรมวิชาการเกษตร หนุนนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างสมบูรณ์ เน้นบูรณาการเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของไทยต่อไป นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจัดการมิจฉาชีพขายปัจจัยการผลิตปุ๋ยปลอม วัตถุอันตรายปลอม ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวเรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงจับปุ๋ยปลอม ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวเรื่องมาตรการควบคุมปัจจัยการผลิตพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558 ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๘

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตร ว่า

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ มอบความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรไทย ทั่วไป—๘ พ.ค. ๕๗

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “งานแรกนาขวัญ” จัดขึ้นเป็นงานเฉพาะ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กระบวนการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 35 ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๕๗

เวลา 11.30 น. พิธีลงนามความร่วมมือ การวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิต และพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้าน เกษตรและอาหาร (การผลิตพืช) ระดับชาติ ระหว่าง สศก. กับ มก. และ สวทช. ณ. ห้องประชุม AEOC ชั้น

ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๗

สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ติวเข้มเจ้าหน้าที่และเกษตรกรการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เน้นการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2558 ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๖

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการแถลงข่าวและสัมมนาโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

IQS แม่โจ้ มอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตาม มาตรฐานสากล USDA Certificate ทั่วไป—๓๐ ก.ค. ๕๖

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) จัดพิธีมอบใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล Organic Certification : USDA ให้กับกลุ่มผู้ผลิตชาอินทรีย์ดอยแม่สลอง ที่ และบริษัท เดอะสุขะเฮ้าท์(ไทยแลนด์)

เว็บไซต์แนะนำงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน ผัก ผลไม้ ดอกไม้ สินค้า—๓๑ ต.ค. ๕๔

เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ ร่วมกับพันธมิตรชาวดัชท์ วี.เอ็น.ยู. ในฐานะผู้จัดงาน Horti ASIA 2012 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพืชสวน ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ครั้งแรกของอาเซียน แนะนำเว็บไซต์ www.hortiasia.net

Horti ASIA 2012 เปิดโอกาสไทยเจาะตลาดพืชผักผลไม้และดอกไม้มูลค่าพันล้านในอาเซียน สินค้า—๒๒ พ.ย. ๕๓

นีโอ จัดงาน Horti ASIA 2012 ยกไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้อาเซียน เจาะตลาดมูลค่านับพันล้านบาท ดึงผู้ซื้อทั่วโลกพบผู้ผลิต พร้อมเวทีแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่จากทั่วโลก และเวทีโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย

“ละอู” ชูศักยภาพภูมิปัญญาไทยรุกตลาดชาเพื่อสุขภาพ สินค้า—๓ มี.ค. ๕๓

อาจารย์บูรพา ผดุงไทย กรรมการ บริษัท อาศรมบูรพา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ชาใบหม่อน “ละอู” กล่าวว่า ชาละอู ผลิตจากพืชสมุนไพรใบหม่อน ที่เพาะปลูกบนพื้นที่ในเขตป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านการรับรอบระบบการผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand