ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๒:๑๖ น.

การประเมิน ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประเมิน”

ม.มหิดลพลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย COVID-19 ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๔

หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access) ซึ่งการเข้าถึงอาหารเพื่อการดำรงชีพโดยที่ชุมชนสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้

มกอช. จับมือกรมประมง พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามหลักสากล หวังเพิ่มยอดส่งออกกุ้งทะเล ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๖๔

เลขาฯ มกอช. จับมือกรมประมง พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามหลักสากล เตรียมพร้อมยื่นขอรับการประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI มุ่งสร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า หวังเพิ่มยอดส่งออกกุ้งทะเล นายพิศาล พงศาพิชณ์

Ynsect เตรียมนำผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลงรุกตลาดอาหารมนุษย์ หลังได้รับการประเมินเป็นบวกจาก ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๔

- European Food Safety Authority (EFSA) เชื่อว่าหนอนนก (mealworm) มีความปลอดภัยและมนุษย์สามารถบริโภคได้ - ผลการประเมินเป็นบวกจาก EFSA [1] ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม และจะกรุยทางไปสู่การอนุมัติในอนาคต

THG คว้า CG Scoring ระดับ 5 ดาว และจัดประชุม AGM เต็ม 100 คะแนน หุ้น—๑๒ ม.ค. ๖๔

ต้องกด Like กด Share ให้แล้ว สำหรับ THG หรือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานของ 'นพ.บุญ วนาสิน' แจ้งข่าวดีส่งท้ายปีแก่ผู้ถือหุ้น ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนน CG Scoring ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

ลอรีอัล ชูเกรด AAA ด้านสิ่งแวดล้อม CDP 5 ปีซ้อน นำด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาป่าไม้ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๔

ลอรีอัลได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันจากการจัดอันดับของ CDP โดยลอรีอัลเป็นบริษัทเดียวที่ได้คะแนน 'A' มาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน สำหรับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน จากการประเมินของ CDP

สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าในการออกหนังสือรับรอง ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมบำรุงที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร และนักศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจ สปก. ขับเคลื่อนภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๔

วันที่ 6 มกราคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 โดยมีการตรวจในประเด็น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

สนพ.ระนอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 24 ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๔

วันที่ 5 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 16 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ริโก้คว้าการประเมินระดับ A ด้านการจัดการสภาพภูมิอากาศจาก CDP ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๔

ริโก้ได้รับการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบการประเมินจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2020 บริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ A จาก CDP

สพร.9 พิษณุโลก ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ ระดับ 1 ทั่วไป—๓๐ ธ.ค. ๖๓

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 12 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม

สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๓

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 11 คน

SMPC เป็นปลื้ม ยิ้มรับผ่านเกณฑ์คะแนน CG ระดับ "ดีเลิศ" หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๖๓

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC อวดศักยภาพเป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว เทียบเท่ากับระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG) ประจำปี 2563 โดย SMPC

สนพ.แพร่ ดำเนินประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2564" ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศฯ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก CGR 2020 และ ASEAN CG ปฏิทินข่าว—๒๘ ธ.ค. ๖๓

ริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและ การพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับแรงงานทั่วไป และแรงงานในสถานประกอบกิจการ

กลุ่มทรู คว้า Leadership Level จากการประเมินผลดัชนีความยั่งยืน CDP ไอที—๒๔ ธ.ค. ๖๓

กลุ่มทรูคว้า ระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 คน

ก.แรงงาน ดึงช่างไฟ-แอร์-เชื่อม ประเมินรับหนังสือรับรองความสามารถตามกฏหมาย ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๖๓

ก.แรงงาน ดึงช่างไฟ-แอร์-เชื่อม วัดฝีมือรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย ต่อยอดความปลอดภัยต่อสังคม คาดมีช่างเข้ารับการประเมินไม่ต่ำกว่า 14,000 คน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

ไอแบงก์ ออกมาตรการ พัก-ให้-ฟรี-ยกเว้น ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หุ้น—๑๗ ธ.ค. ๖๓

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 ทั้งพักชำระหนี้ ให้วงเงินเพิ่ม ฟรีค่าธรรมเนียม และยกเว้นการประเมินราคาหลักประกัน และบุคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

พุธที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๖ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร. ๑๗ รย. ทั้งนี้

MSC คว้าคะแนน CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2563 จาก CGR ไอที—๑๖ ธ.ค. ๖๓

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคะแนนจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ต้องมี ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 สาขา ดังนี้ 1. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ธอส. ให้การต้อนรับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ หุ้น—๙ ธ.ค. ๖๓

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) นำโดยนางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๖๓

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน

สนพ.มุกดาหารดำเนินการวัดความรู้ช่างไฟ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ วันที่7 ธันวาคม 2563 จำนวน 10

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างแอร์ต้องมี ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอร์ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ

ซีพีเอฟ รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) หุ้น—๘ ธ.ค. ๖๓

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากการประเมินค่าความนิยมของนักลงทุน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอร์ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ

ริโก้ได้รับเลือกให้เข้าดัชนี Dow Jones Sustainability ปฏิทินข่าว—๓๐ พ.ย. ๖๓

ริโก้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารวมอยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability หรือ DJSI ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในการประเมินความยั่งยืน ตามตัวชี้วัด ESG หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล DJSI ซึ่งมีการรวมรวมข้อมูลโดยบริษัทสัญชาติอเมริกา