การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน ประชุมวิชาการร่วมบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท th-TH Sat, 10 Oct 2015 7:01:55 +0700 SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/14ec26e2f90a23a378b7baeb695fcc7f/ SPU Conference 2015มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558SPU CONFERENCE 2015เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Innovations for http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/14ec26e2f90a23a378b7baeb695fcc7f/ Fri, 02 Oct 2015 17:00:15 +0700 ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Advance Management in Heart Failure http://www.newswit.com/food/2015-09-30/a024cb3679f4ecdcb068c7bb2c43e675/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Advance Management in Heart Failure เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทันสมัย เนื่องในวันหัวใจโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน http://www.newswit.com/food/2015-09-30/a024cb3679f4ecdcb068c7bb2c43e675/ Wed, 30 Sep 2015 16:33:15 +0700 กรุงเทพดุสิตเวชการ เดินหน้ายกระดับวงการแพทย์ไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-30/0fe135cbd005e0c0906ecf4c34884223/ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ผนึกกำลังโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลรอยัล จัดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-30/0fe135cbd005e0c0906ecf4c34884223/ Wed, 30 Sep 2015 16:14:54 +0700 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมมือกับ 4 กูรูเศรษฐกิจ แนะทางรอดอุตสาหกรรมในอนาคต http://www.newswit.com/gen/2015-09-29/712a6c0856966e39af0b266067108327/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับวิทยากรเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ จัดการประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอาทิตย์ http://www.newswit.com/gen/2015-09-29/712a6c0856966e39af0b266067108327/ Tue, 29 Sep 2015 11:36:53 +0700 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-21/8f7ae0f03fe5b5b351f761f5715442a8/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 ภายใต้แนวคิด Global Alliance to Excellent Health Care โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ http://www.newswit.com/food/2015-09-21/8f7ae0f03fe5b5b351f761f5715442a8/ Mon, 21 Sep 2015 12:48:34 +0700 การประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-15/f5f29fbee94b04ae4ae5d21455a8e32e/ การประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558หัวข้อ Global Alliance to Excellent Health Careวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร http://www.newswit.com/food/2015-09-15/f5f29fbee94b04ae4ae5d21455a8e32e/ Tue, 15 Sep 2015 12:00:22 +0700 ภาพข่าว: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ก้าวสู่ปีที่ 14 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/8d336183ab4e1ab7c9103190729ba686/ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558: นัยต่อการค้าและการพัฒนา ภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges: Implications for http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/8d336183ab4e1ab7c9103190729ba686/ Mon, 07 Sep 2015 17:22:48 +0700 SPU : ปรบมือดังๆ...ขอร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติ 58 http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/0b166892994107990e2403577690fb69/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี กับ ร้อยโทชำนาญ พิวิโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/0b166892994107990e2403577690fb69/ Mon, 07 Sep 2015 15:47:01 +0700 ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 เรื่อง Maximizing Your Brain, Body and Mind http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ Mon, 07 Sep 2015 12:39:57 +0700 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2015-09-03/47f557d99c8bee3ef94e957540ab9a85/ โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภายใต้ชื่อ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ระหว่างวันที่ http://www.newswit.com/gen/2015-09-03/47f557d99c8bee3ef94e957540ab9a85/ Thu, 03 Sep 2015 13:28:11 +0700 การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Refocused พิ(ศ)พิธภัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2015-09-02/62e1f293521481eb9a5b64dffca26db5/ มิวเซียมสยาม ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา) จัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ http://www.newswit.com/gen/2015-09-02/62e1f293521481eb9a5b64dffca26db5/ Wed, 02 Sep 2015 16:39:44 +0700 ภาพข่าว: ปูนอินทรีสนับสนุนการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20 http://www.newswit.com/prop/2015-09-01/7e2263ec8c2af32e3871db36485239bb/ นางสาวนาฏยา เหล่าวานิช ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของปูนอินทรี INSEE Integrative Green Solution พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท ให้แก่ ศาสตราจารย์ http://www.newswit.com/prop/2015-09-01/7e2263ec8c2af32e3871db36485239bb/ Tue, 01 Sep 2015 13:38:08 +0700 แบลคมอร์ส ประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2015-08-28/2d599b3ade17edf4a096e2c5086f2fbc/ บริษัท แบลคมอร์ส ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย จัดการประชุมวิชาการ Integrating Complementary Medicines into Pharmacy Practice โดยมี ดร.เลสลี่ บรอน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส มิสเคทเทอลีน คูลลิ่ง http://www.newswit.com/gen/2015-08-28/2d599b3ade17edf4a096e2c5086f2fbc/ Fri, 28 Aug 2015 11:55:27 +0700 ชีวิต อำนาจ ชาติพันธุ์ รวบรวมองค์ความรู้ด้านชาติพันธุ์ในเอเชียเพื่อดำรง เผยแพร่อัตลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ http://www.newswit.com/gen/2015-08-25/8e27cd55c9859b114bf7e3809fc3425b/ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชียครั้งที่ ๑ เรื่อง ชีวิต อำนาจ http://www.newswit.com/gen/2015-08-25/8e27cd55c9859b114bf7e3809fc3425b/ Tue, 25 Aug 2015 13:50:40 +0700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคติดเชื้อ ภาวะฉุกเฉิน ความท้าท้ายในการดูแล http://www.newswit.com/food/2015-08-25/96afff15d3950951105f3d00397c9a48/ วันนี้ (18 สิงหาคม 2558) ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง โรคติดเชื้อ ภาวะฉุกเฉิน ความท้าท้ายในการดูแล ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพยาบาลวิชาชีพ http://www.newswit.com/food/2015-08-25/96afff15d3950951105f3d00397c9a48/ Tue, 25 Aug 2015 11:19:20 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ http://www.newswit.com/gen/2015-08-21/18141df4f67f3fc3ab0f4b08e6ac5d63/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 : มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ และเสด็จทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 http://www.newswit.com/gen/2015-08-21/18141df4f67f3fc3ab0f4b08e6ac5d63/ Fri, 21 Aug 2015 10:30:30 +0700 ปูนอินทรี เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว http://www.newswit.com/prop/2015-08-20/549c36dbceb9ede1d98f6293a2e9b394/ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม INSEE Integrative Green Solution ในการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ชูนโยบายก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี http://www.newswit.com/prop/2015-08-20/549c36dbceb9ede1d98f6293a2e9b394/ Thu, 20 Aug 2015 13:57:44 +0700 ภาพข่าว: Save Thais from Heart Diseases http://www.newswit.com/food/2015-08-17/54bc9fa2f02a8725dcbf69d9070d0cff/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา http://www.newswit.com/food/2015-08-17/54bc9fa2f02a8725dcbf69d9070d0cff/ Mon, 17 Aug 2015 13:30:09 +0700 ภาพข่าว: SPU : ผู้แทน ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2015-08-06/8a4fd0bcbf41762b1fa2cc3df7434b0e/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุมกับประชาคมทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2015-08-06/8a4fd0bcbf41762b1fa2cc3df7434b0e/ Thu, 06 Aug 2015 16:46:27 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/64de2628cde6756b9cfe46c9130d6381/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม http://www.newswit.com/gen/2015-07-28/64de2628cde6756b9cfe46c9130d6381/ Tue, 28 Jul 2015 11:54:52 +0700 พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f867c6a0ac67767687b712e2901ea2c0/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอุตสาหกรรมการบิน (The 2nd http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f867c6a0ac67767687b712e2901ea2c0/ Mon, 27 Jul 2015 18:46:30 +0700 นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางภาษาและการสื่อสาร นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f9680d5133c0ea5c4d26bfb57946c225/ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางภาษาและการสื่อสาร นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสาร ในโลกไร้พรมแดน โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะภาษาและการสื่อสาร http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/f9680d5133c0ea5c4d26bfb57946c225/ Mon, 27 Jul 2015 15:22:03 +0700 ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจำรูญศักดิ์ และ ดร.วราภรณ์ ไทยมา 2 ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ (สสอท.) ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/76295b1fe114dfab957a2b5368b165e5/ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี(ที่3จากขวา) และ ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2015-07-27/76295b1fe114dfab957a2b5368b165e5/ Mon, 27 Jul 2015 9:13:52 +0700 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรัก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรงแนะปลูกต้นไม้ ใช้บูรณะโบราณสถาน-ทำเครื่องดนตรีไทย ด้านกรมศิลปากร สนองพระราชดำริอนุรักษ์ภูมิปัญญายางรัก หลังพบหาได้ยาก http://www.newswit.com/gen/2015-07-24/f85df4acb281f5245e6018cf63a36e43/ วันที่ 24 กรกฎาคม ที่โรงแรมดุสิตธานี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย http://www.newswit.com/gen/2015-07-24/f85df4acb281f5245e6018cf63a36e43/ Fri, 24 Jul 2015 15:19:32 +0700 ประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์นานาชาติ: ICAS 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-22/596ec1d60975f2c61dd686dc0e648d02/ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเกียรติจากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 หรือ http://www.newswit.com/gen/2015-07-22/596ec1d60975f2c61dd686dc0e648d02/ Wed, 22 Jul 2015 11:41:01 +0700 ราชภัฏธนบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ http://www.newswit.com/gen/2015-07-21/54535b6a38dc9f2d6475b422817a63c5/ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชน http://www.newswit.com/gen/2015-07-21/54535b6a38dc9f2d6475b422817a63c5/ Tue, 21 Jul 2015 15:01:58 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-07-20/f38de1935469cfdf7af2e3017531002c/ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ TECHCON 2015 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-07-20/f38de1935469cfdf7af2e3017531002c/ Mon, 20 Jul 2015 9:52:30 +0700 SPU : ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/29725ea6a16b8e99a24e3948c17ba27c/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติทางอุตสาหกรรมการบินเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอุตสาหกรรมการบิน (The 2nd National http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/29725ea6a16b8e99a24e3948c17ba27c/ Thu, 16 Jul 2015 18:00:25 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/b9abc2ecb790e377b448973d5289393f/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาอัตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม http://www.newswit.com/gen/2015-07-16/b9abc2ecb790e377b448973d5289393f/ Thu, 16 Jul 2015 17:29:06 +0700