การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ th-TH Sat, 28 Nov 2015 9:16:29 +0700 ภาพข่าว: รับรองอาหารค่ำ http://www.newswit.com/gen/2015-11-19/48724b895eee7cb164de03a7c3608f33/ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (ที่5-ซ้าย) เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ องค์ปาฐกถาพิเศษ วิทยากรจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมบรรยาย และผู้สนับสนุน เนื่องในโอกาสการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-11-19/48724b895eee7cb164de03a7c3608f33/ Thu, 19 Nov 2015 15:27:18 +0700 เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/food/2015-11-16/5a4bff1e9b7edaed33decabee5c7c2bd/ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1(1st National Conference on Physical Activity) ครั้งแรกของประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2015-11-16/5a4bff1e9b7edaed33decabee5c7c2bd/ Mon, 16 Nov 2015 16:56:43 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และสัตว์เลัยง ครั้งที่ 40 http://www.newswit.com/gen/2015-11-16/2b7d97133bd17534debc4cac24d8822d/ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และสัตว์เลัยง (ICVS) ครั้งที่ 40 แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมี นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน (ขวา) http://www.newswit.com/gen/2015-11-16/2b7d97133bd17534debc4cac24d8822d/ Mon, 16 Nov 2015 16:36:47 +0700 ภาพข่าว: ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล เปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-11-13/66143f26824456e3af6601108319f3d8/ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อเรื่อง จิตเวชศาสตร์ในยุคยุคดิจิทัล จัดโดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ http://www.newswit.com/gen/2015-11-13/66143f26824456e3af6601108319f3d8/ Fri, 13 Nov 2015 15:08:25 +0700 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติPan Asia 2015 ระดมศัลยแพทย์ความงามจาก 5 สาขาทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หวังพัฒนาศัลยกรรมไทยก้าวไกลนำหน้าในภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2015-11-09/be5cb8d589289ee7fff509db9fad2107/ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ประกาศศักยภาพศัลยกรรมไทยพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ Pan Asia 2015 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยร่วมกับ Pan Asia Academy of http://www.newswit.com/gen/2015-11-09/be5cb8d589289ee7fff509db9fad2107/ Mon, 09 Nov 2015 10:10:51 +0700 สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับดี การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/066eaf1654460c21b956e2b610468fb5/ สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับดี การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในการประชุมวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/066eaf1654460c21b956e2b610468fb5/ Tue, 03 Nov 2015 17:40:43 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏโคราช จับมือ ภาคีเครือข่าย ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/2af52efac49659d2c322a712d137372c/ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมี นายสุวัจน์ http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/2af52efac49659d2c322a712d137372c/ Tue, 03 Nov 2015 15:38:10 +0700 ภาพข่าว: SPU : สถาบันภาษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันภาษาฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น #6 http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/64b6df1aec571a893679445d23cdc993/ SPU-Japanese (อ.Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำ และ ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม) ร่วมกับสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/64b6df1aec571a893679445d23cdc993/ Tue, 03 Nov 2015 15:09:23 +0700 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ Pan Asia 2015 อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/b1d98c1b044ca0c71c0d8e8ab2cd54fc/ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับ Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive surgery (Paafprs) ซึ่งเป็นสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามของเอเซีย และสมาคมความงามด้านผิวหนัง(Aesthetic Dermatology Academy http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/b1d98c1b044ca0c71c0d8e8ab2cd54fc/ Fri, 30 Oct 2015 13:40:21 +0700 นิด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/0bc5cc9635dcc080483fbf14b03e6627/ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กำหนดการ - หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา 29 ธันวาคม http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/0bc5cc9635dcc080483fbf14b03e6627/ Fri, 30 Oct 2015 10:45:40 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้สู่อนาคต:ตอบโจทย์โลกดิจิตอล http://www.newswit.com/gen/2015-10-29/e1d7e6537d5f180b0a2bc74d632e4e9a/ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.newswit.com/gen/2015-10-29/e1d7e6537d5f180b0a2bc74d632e4e9a/ Thu, 29 Oct 2015 13:35:08 +0700 SPU : ร่วมแสดงความยินดี...! อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัยด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL ประเทศกัมพูชา http://www.newswit.com/gen/2015-10-28/459dbdcd6e2da20ef20bb123f2030015/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Engineering Sripatum)ในโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย ด้านการเรียนการสอน เรื่อง Using a Fipped Classroom http://www.newswit.com/gen/2015-10-28/459dbdcd6e2da20ef20bb123f2030015/ Wed, 28 Oct 2015 17:27:43 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ นำ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โชว์ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2015-10-27/86a521820f6852638930b97ff8aadd2b/ นายสุธี สมุทระประภูต (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนิทรรศการโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต จัดแสดงภายในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-10-27/86a521820f6852638930b97ff8aadd2b/ Tue, 27 Oct 2015 8:39:42 +0700 สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย จัดงานความก้าวหน้าเสริมความท้าทายในเวชปฏิบัติปริกำเนิด http://www.newswit.com/food/2015-10-24/f9e90aacc695e785eaaf9a8668ddddc7/ ศ. พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าเสริมความท้าทายในเวชปฏิบัติปริกำเนิด และมีการปฐกถาเรื่อง The challenges of improving national newborn http://www.newswit.com/food/2015-10-24/f9e90aacc695e785eaaf9a8668ddddc7/ Sat, 24 Oct 2015 19:29:35 +0700 ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ เปิดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2015-10-22/45fa4f735c8758f641d01b3d6e728fc8/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน และ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ ในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 ณ http://www.newswit.com/gen/2015-10-22/45fa4f735c8758f641d01b3d6e728fc8/ Thu, 22 Oct 2015 12:41:32 +0700 เนสท์เล่ ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมแสดงผลงานโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ปีที่ 11 http://www.newswit.com/gen/2015-10-14/c66a7cb3403a0cc4706d47ebf56be8be/ เนสท์เล่ ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตอกย้ำปณิธานของเนสท์เล่ ในการร่วมสร้างสังคมไทยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.newswit.com/gen/2015-10-14/c66a7cb3403a0cc4706d47ebf56be8be/ Wed, 14 Oct 2015 12:30:27 +0700 สมศ. จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 http://www.newswit.com/gen/2015-10-13/97d0ae49d582867e3e3a8e6b6d4b4c60/ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ภายใต้แนวคิด ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ พร้อมตีแผ่ ขีดจำกัด ปัญหาการศึกษาไทย และ http://www.newswit.com/gen/2015-10-13/97d0ae49d582867e3e3a8e6b6d4b4c60/ Tue, 13 Oct 2015 10:23:11 +0700 ราชภัฏโคราชประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-10-12/ce4dc38ff786566225b63544f5f95407/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 http://www.newswit.com/gen/2015-10-12/ce4dc38ff786566225b63544f5f95407/ Mon, 12 Oct 2015 10:09:51 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน ประชุมวิชาการร่วมบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 http://www.newswit.com/food/2015-10-06/9de2a20704d2c68cbe0b86aa4c321754/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท http://www.newswit.com/food/2015-10-06/9de2a20704d2c68cbe0b86aa4c321754/ Tue, 06 Oct 2015 10:29:26 +0700 SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/14ec26e2f90a23a378b7baeb695fcc7f/ SPU Conference 2015มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558SPU CONFERENCE 2015เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Innovations for http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/14ec26e2f90a23a378b7baeb695fcc7f/ Fri, 02 Oct 2015 17:00:15 +0700 ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Advance Management in Heart Failure http://www.newswit.com/food/2015-09-30/a024cb3679f4ecdcb068c7bb2c43e675/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Advance Management in Heart Failure เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทันสมัย เนื่องในวันหัวใจโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน http://www.newswit.com/food/2015-09-30/a024cb3679f4ecdcb068c7bb2c43e675/ Wed, 30 Sep 2015 16:33:15 +0700 กรุงเทพดุสิตเวชการ เดินหน้ายกระดับวงการแพทย์ไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-30/0fe135cbd005e0c0906ecf4c34884223/ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ผนึกกำลังโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลรอยัล จัดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-30/0fe135cbd005e0c0906ecf4c34884223/ Wed, 30 Sep 2015 16:14:54 +0700 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมมือกับ 4 กูรูเศรษฐกิจ แนะทางรอดอุตสาหกรรมในอนาคต http://www.newswit.com/gen/2015-09-29/712a6c0856966e39af0b266067108327/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับวิทยากรเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ จัดการประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอาทิตย์ http://www.newswit.com/gen/2015-09-29/712a6c0856966e39af0b266067108327/ Tue, 29 Sep 2015 11:36:53 +0700 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-21/8f7ae0f03fe5b5b351f761f5715442a8/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2558 ภายใต้แนวคิด Global Alliance to Excellent Health Care โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ http://www.newswit.com/food/2015-09-21/8f7ae0f03fe5b5b351f761f5715442a8/ Mon, 21 Sep 2015 12:48:34 +0700 การประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/food/2015-09-15/f5f29fbee94b04ae4ae5d21455a8e32e/ การประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558หัวข้อ Global Alliance to Excellent Health Careวันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร http://www.newswit.com/food/2015-09-15/f5f29fbee94b04ae4ae5d21455a8e32e/ Tue, 15 Sep 2015 12:00:22 +0700 ภาพข่าว: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ก้าวสู่ปีที่ 14 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/8d336183ab4e1ab7c9103190729ba686/ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558: นัยต่อการค้าและการพัฒนา ภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges: Implications for http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/8d336183ab4e1ab7c9103190729ba686/ Mon, 07 Sep 2015 17:22:48 +0700 SPU : ปรบมือดังๆ...ขอร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติ 58 http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/0b166892994107990e2403577690fb69/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี กับ ร้อยโทชำนาญ พิวิโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.newswit.com/gen/2015-09-07/0b166892994107990e2403577690fb69/ Mon, 07 Sep 2015 15:47:01 +0700 ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 เรื่อง Maximizing Your Brain, Body and Mind http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ ถือเป็นการประชุมวิชาการด้านโภชนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2015-09-07/4767cd74fb3ea2890a3eebe8889b63bc/ Mon, 07 Sep 2015 12:39:57 +0700 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2015-09-03/47f557d99c8bee3ef94e957540ab9a85/ โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภายใต้ชื่อ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ระหว่างวันที่ http://www.newswit.com/gen/2015-09-03/47f557d99c8bee3ef94e957540ab9a85/ Thu, 03 Sep 2015 13:28:11 +0700