การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ TCELS เจ้าภาพจัดประชุม ThaiTECT 2015 ชูธงประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมยา ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน 16-17 ก.ค.นี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่าย Thailand Towards Excellence in Clinical Trials (ThaiTECT) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 (ThaiTECT Annual Meeting 2015) ในหัวข้อ th-TH Sat, 04 Jul 2015 3:17:30 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy ( ACCP 2015 ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-06-26/57318f9f46915e31cb3481d00f69e8cb/ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ ประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี สุชาติ เกตุนวม รองผู้จัดการทั่วไป, http://www.newswit.com/gen/2015-06-26/57318f9f46915e31cb3481d00f69e8cb/ Fri, 26 Jun 2015 17:30:22 +0700 ภาพข่าว: สุขภาพเด็กแห่งชาติ http://www.newswit.com/food/2015-06-26/ed498824ad5408cd5eef8f2ed97b0d73/ ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก The 16th annual Pediatic Meeting of national Child http://www.newswit.com/food/2015-06-26/ed498824ad5408cd5eef8f2ed97b0d73/ Fri, 26 Jun 2015 14:13:49 +0700 ราชภัฏโคราช นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-06-23/1a43638cd514ecee592f080586d65c7e/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมและนำเสนองานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง http://www.newswit.com/gen/2015-06-23/1a43638cd514ecee592f080586d65c7e/ Tue, 23 Jun 2015 10:24:01 +0700 The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) http://www.newswit.com/gen/2015-06-22/e8b0af58826cf28c8e0087b48b4a6c39/ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2015-06-22/e8b0af58826cf28c8e0087b48b4a6c39/ Mon, 22 Jun 2015 13:32:12 +0700 กรมสุขภาพจิต ย้ำ ซึมเศร้ารักษาได้ เข้าให้ถึงบริการ ตั้งเป้า ภายใน 5 ปี คนไทยจิตแจ่มใสใจเป็นสุข http://www.newswit.com/food/2015-06-18/9bdd215d585fe6fd8b64ab62ffb9ff57/ จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ โรคซึมเศร้า...ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ : http://www.newswit.com/food/2015-06-18/9bdd215d585fe6fd8b64ab62ffb9ff57/ Thu, 18 Jun 2015 14:30:58 +0700 ปฎิทินข่าว โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-06-17/dd0461bc86af3ee2717a0b1f1423a100/ เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก The 16 th http://www.newswit.com/gen/2015-06-17/dd0461bc86af3ee2717a0b1f1423a100/ Wed, 17 Jun 2015 10:32:54 +0700 นักวิจัยม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-06-12/8623becea6a555c95d0ba655b45eab16/ คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ หัวหน้าสำนักงานวิจัย ได้รับเกียรติให้นำเสนอประสบการณ์การพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2015-06-12/8623becea6a555c95d0ba655b45eab16/ Fri, 12 Jun 2015 15:06:53 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-06-12/c5356944b2a38f263b93f74e35eea9ed/ กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-สำนักงานฝ่ายเลขานุการ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย http://www.newswit.com/gen/2015-06-12/c5356944b2a38f263b93f74e35eea9ed/ Fri, 12 Jun 2015 11:32:18 +0700 เชิญชมนิทรรศการและการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่1 http://www.newswit.com/gen/2015-06-11/5002fa28e914d106ffacb027ae3e3118/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2015-06-11/5002fa28e914d106ffacb027ae3e3118/ Thu, 11 Jun 2015 17:19:46 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 มิถุนายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-06-09/00005090620150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08.00 น. กรมประมง http://www.newswit.com/evnt/2015-06-09/00005090620150800000000000000000/ Tue, 09 Jun 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(9 มิถุนายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-06-08/00005080620151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08.00 น. กรมประมง http://www.newswit.com/evnt/2015-06-08/00005080620151600000000000000000/ Mon, 08 Jun 2015 16:00:00 +0700 โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 หัวข้อเรื่อง Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: the Challenges to Improve Outcomes http://www.newswit.com/.food/2015-06-08/06395cbd7d95cb35f078f9f6ad87b7a3/ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2558 4th Siriraj Anesthesia Academic Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: The Challenges to http://www.newswit.com/.food/2015-06-08/06395cbd7d95cb35f078f9f6ad87b7a3/ Mon, 08 Jun 2015 16:25:36 +0700 ราชภัฏโคราช โชว์งานวิจัยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-06-08/25441f46695d8cd77f42a30716e5eab2/ เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา http://www.newswit.com/gen/2015-06-08/25441f46695d8cd77f42a30716e5eab2/ Mon, 08 Jun 2015 16:10:59 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: BDMS สนับสนุนการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน 2558 http://www.newswit.com/food/2015-06-08/963670e53faa1730f419ae17cb11ca1f/ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMSผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย นำโดยนพ. ชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ http://www.newswit.com/food/2015-06-08/963670e53faa1730f419ae17cb11ca1f/ Mon, 08 Jun 2015 12:35:18 +0700 ภาพข่าว: สวทน. และ ม.นเรศวร จัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-06-08/c251bba8cc9aa763fa8cf8e7b75d5316/ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ KRRI http://www.newswit.com/gen/2015-06-08/c251bba8cc9aa763fa8cf8e7b75d5316/ Mon, 08 Jun 2015 9:42:21 +0700 กรมประมงเปิดเวทีประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ร่วมสนับสนุนงานวิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ http://www.newswit.com/gen/2015-06-05/dd3c3c86d5bc90b44c81c9c12b17632f/ กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ในหัวข้อ วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 9 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2015-06-05/dd3c3c86d5bc90b44c81c9c12b17632f/ Fri, 05 Jun 2015 15:31:20 +0700 สวทน. ร่วมกับ ม.นเรศวร และ KRRI จากประเทศเกาหลี จัดงาน แถลงข่าวการประชุมวิชาการขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-06-05/d013dd47b195c72b032bd4b858fabcb3/ เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันนี้ (4 มิ.ย.58) ที่ห้องประชุมชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2015-06-05/d013dd47b195c72b032bd4b858fabcb3/ Fri, 05 Jun 2015 13:01:22 +0700 ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-06-02/b7f8fdd95789084da82f851543356514/ เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 9 แห่ง จาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยมีนายเกริกไกร http://www.newswit.com/gen/2015-06-02/b7f8fdd95789084da82f851543356514/ Tue, 02 Jun 2015 9:42:17 +0700 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and Social Diversity in Thailand 2015) http://www.newswit.com/gen/2015-05-29/db8a36a3e74c09a3380e5af01d933624/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม http://www.newswit.com/gen/2015-05-29/db8a36a3e74c09a3380e5af01d933624/ Fri, 29 May 2015 11:37:11 +0700 นิด้า จัดประชุมใหญ่งานวิชาการนานาชาติ ICADA 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-05-27/7945a5020fb5b8295ffc420b0fed2548/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นของเหล่านักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จาก 10 ประเทศทั่วโลก http://www.newswit.com/gen/2015-05-27/7945a5020fb5b8295ffc420b0fed2548/ Wed, 27 May 2015 12:05:56 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า พร้อมโชว์ผลงานวิจัยดีเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ http://www.newswit.com/gen/2015-05-26/ff549b94534c0872e071da3f1d1920be/ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา http://www.newswit.com/gen/2015-05-26/ff549b94534c0872e071da3f1d1920be/ Tue, 26 May 2015 17:41:09 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมวิชาการ ประจำปี 58 http://www.newswit.com/gen/2015-05-26/166dd75ab7894db4e9d3c7af2ef0498b/ นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ http://www.newswit.com/gen/2015-05-26/166dd75ab7894db4e9d3c7af2ef0498b/ Tue, 26 May 2015 15:14:30 +0700 ม.หอการค้าไทย กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2015-05-22/e4449984e8c8140a4fe5e727f6262c43/ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2015-05-22/e4449984e8c8140a4fe5e727f6262c43/ Fri, 22 May 2015 10:36:58 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 2015 GRAD RESEARCH CONFERENCE@DPU http://www.newswit.com/gen/2015-05-18/e340299a4460a47176f2d5e22a83923d/ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 2015 GRAD RESEARCH CONFERENCE@DPU ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2015-05-18/e340299a4460a47176f2d5e22a83923d/ Mon, 18 May 2015 16:23:35 +0700 ภาพข่าว: นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) เปิดงานการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-05-14/5ee0d595096a25053e054cb6e4e7eb46/ ภก. สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอร์รbน http://www.newswit.com/gen/2015-05-14/5ee0d595096a25053e054cb6e4e7eb46/ Thu, 14 May 2015 15:10:29 +0700 ภาพข่าว: นศ.วิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ รับ 8 รางวัลการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน AUCC 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-05-12/5e56089ad3687525c473df2e3dc91d5b/ ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขัน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน AUCC 2015 ได้รับรางวัล Best of Excellent Award จำนวน 6 คน และรางวัล Award of Excellent จำนวน 2 คน http://www.newswit.com/gen/2015-05-12/5e56089ad3687525c473df2e3dc91d5b/ Tue, 12 May 2015 10:19:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 เมษายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 08.30 น. - 17.00 น. การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ครั้ง ที่ 14 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 10.00 น. - 21.00 น. BIG + BIH 2015 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420151600000000000000000/ Tue, 21 Apr 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 เมษายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-04-22/00003220420150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 08.30 น. - 17.00 น. การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ครั้ง ที่ 14 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 10.00 น. - 21.00 น. BIG + BIH 2015 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-04-22/00003220420150800000000000000000/ Wed, 22 Apr 2015 8:00:00 +0700