การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน" (HOPE : Advancing Early Childhood Education in ASEAN towards Sustainable) พร้อมกับการนำเสนอหลักสูตร HOPE Curriculum ซึ่งเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก th-TH Mon, 22 Jan 2018 5:46:15 +0700 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-01-17/2afd4de6484a82f9c91800744a7d868d/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดให้มี การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2018-01-17/2afd4de6484a82f9c91800744a7d868d/ Wed, 17 Jan 2018 8:53:51 +0700 ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/food/2018-01-16/086b7e5c108aebfe3f468ffa3f6960d3/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 เรื่อง การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ( Spiritual Care of the Elderly) วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา http://www.newswit.com/food/2018-01-16/086b7e5c108aebfe3f468ffa3f6960d3/ Tue, 16 Jan 2018 10:04:19 +0700 ภาพข่าว: แบลคมอร์ส เพิ่มพูนความรู้เภสัชกรเพื่อการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนทางเลือกอย่างถูกต้อง http://www.newswit.com/food/2018-01-15/979da2c45ca67f405eba46088a68e6ee/ น.ส.ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแบลคมอร์ส และ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการ Complementary Medicine in Pharmacy http://www.newswit.com/food/2018-01-15/979da2c45ca67f405eba46088a68e6ee/ Mon, 15 Jan 2018 15:44:30 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน PEACON INNOVATION 2017 รุกพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้า เตรียมความพร้อมสู่ยุค PEA 4.0 http://www.newswit.com/nrg/2017-12-20/5100510235d97230e230a60719df357a/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. รุกขยายขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าผ่านการจัดงาน PEACON INNOVATION 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมุ่งเสริมทักษะของบุคลากรผ่านการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. http://www.newswit.com/nrg/2017-12-20/5100510235d97230e230a60719df357a/ Wed, 20 Dec 2017 16:11:13 +0700 เพราะสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พบคำตอบที่งาน WM2E-2017 งานแสดงเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2017-12-20/682e7dcc06b7ff824c5bdbeda28293b7/ จบไปแล้วอย่างประทับใจ กับการอบรม การประชุมวิชาการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการพบปะคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน การทดสอบความรู้ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรม เครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม WM2E งานอบรมทางเทคนิคที่มีความหลากหลายของหลักสูตร ในงาน WM2E-2017 http://www.newswit.com/gen/2017-12-20/682e7dcc06b7ff824c5bdbeda28293b7/ Wed, 20 Dec 2017 15:44:40 +0700 ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้! ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SPU CON 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/79fe5e7ac60ed53e407bc0554b9edbca/ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/79fe5e7ac60ed53e407bc0554b9edbca/ Mon, 18 Dec 2017 14:57:47 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2560 PEACON INNOVATION 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/ba058e3fd0e2cdd7f0d58e1c468ce658/ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2560 (PEACON INNOVATION 2017) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายเสริมสกุล http://www.newswit.com/gen/2017-12-18/ba058e3fd0e2cdd7f0d58e1c468ce658/ Mon, 18 Dec 2017 10:14:27 +0700 ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ#ทรัพยากรไทย http://www.newswit.com/gen/2017-12-12/5cf0ce2db19d0d6d5204b7f06e1126d3/ อ.อ.ป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ#ทรัพยากรไทย : มากล้น-มีให้เห็น#...เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมงานใน พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น มีให้เห็น http://www.newswit.com/gen/2017-12-12/5cf0ce2db19d0d6d5204b7f06e1126d3/ Tue, 12 Dec 2017 9:08:52 +0700 ภาพข่าว: เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ไทยประกันชีวิต http://www.newswit.com/gen/2017-12-08/72808cc98885d7973e9d246a7efd82ad/ ดร.นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว Global One Health Day 2017 : One Health Challenges in Thailand 4.0 Era จำนวน 100,000 บาท จากนางสาวปาณี http://www.newswit.com/gen/2017-12-08/72808cc98885d7973e9d246a7efd82ad/ Fri, 08 Dec 2017 14:53:42 +0700 ไทยพร้อมรับมือโรคจากสัตว์สู่คน Global One Health Day 2017 http://www.newswit.com/food/2017-12-08/02e7b944c3b236f2bcb8b7fb318d0b75/ ดร.นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว Global One Health Day 2017 : One Health Challenges in Thailand 4.0 Era ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก 7 กระทรวง 1 องค์กร http://www.newswit.com/food/2017-12-08/02e7b944c3b236f2bcb8b7fb318d0b75/ Fri, 08 Dec 2017 11:37:58 +0700 ยิ่งใหญ่เชิญชูฮาลาลไทย กับงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Thailand Halal Assembly 2017 ภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาฮาลาล จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม http://www.newswit.com/gen/2017-12-06/b62f128301e187aeb1020031be3fd314/ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017 ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล http://www.newswit.com/gen/2017-12-06/b62f128301e187aeb1020031be3fd314/ Wed, 06 Dec 2017 16:01:18 +0700 Thailand Halal Assembly 2017 @ไบเทคบางนา http://www.newswit.com/gen/2017-12-01/35482b5a9974de7e2fb5c0e834d0ec37/ กลับมาใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!! Thailand Halal Assembly 2017 งานมหกรรมสินค้า-อาหารฮาลาล และสุดยอดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ทุกท่านรอคอย พบกันที่ ไบเทค บางนา ในวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 พบนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย http://www.newswit.com/gen/2017-12-01/35482b5a9974de7e2fb5c0e834d0ec37/ Fri, 01 Dec 2017 15:06:16 +0700 THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017 การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2b35e520bf90c032da738ccd875bdf0d/ !!! ห้ามพลาด...งานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Halal Assembly 2017 การจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาล เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทย ภายใต้หลักการ ศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/2b35e520bf90c032da738ccd875bdf0d/ Wed, 29 Nov 2017 17:27:03 +0700 ภาพข่าว: คณะวิทยฯ มจพ.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ TSB 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/9184ee99dd5f803eeb7e02c1b6f7b6e5/ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29 th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and http://www.newswit.com/gen/2017-11-29/9184ee99dd5f803eeb7e02c1b6f7b6e5/ Wed, 29 Nov 2017 10:21:38 +0700 Active Learning National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร http://www.newswit.com/gen/2017-11-20/9d161ee404ab9bb43644361601c4909a/ การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกและนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์ http://www.newswit.com/gen/2017-11-20/9d161ee404ab9bb43644361601c4909a/ Mon, 20 Nov 2017 11:58:55 +0700 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังร่วมกับอีก 13 องค์กร และ IASSIDD ผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาทั่วโลก ยึดแนวทาง พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม http://www.newswit.com/gen/2017-11-17/40139b9d61c16820481039eeed1be92b/ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress ส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ณห้อง Convention Hall A-B http://www.newswit.com/gen/2017-11-17/40139b9d61c16820481039eeed1be92b/ Fri, 17 Nov 2017 17:15:25 +0700 ภาพข่าว: พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2017-11-15/ea9d29f19caebcb2478afc30791b8ab3/ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 The 16Th Gondwana International Conference ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ http://www.newswit.com/gen/2017-11-15/ea9d29f19caebcb2478afc30791b8ab3/ Wed, 15 Nov 2017 17:10:18 +0700 เตรียมสุดยอดงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Thailand Halal Assembly 2017 โชว์ ภูมิปัญญาฮาลาล จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม ชูศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยบนเวทีฮาลาลโลก http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/f149c490ab445b74ee5b9e095c45ab96/ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเป็นปีที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/f149c490ab445b74ee5b9e095c45ab96/ Fri, 10 Nov 2017 15:33:46 +0700 รมว.ดิจิทัล ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/8d2469107a66306fad84538b87d42b9b/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/8d2469107a66306fad84538b87d42b9b/ Tue, 07 Nov 2017 13:47:26 +0700 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/db0615facbf8858c465997eb622622d6/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/db0615facbf8858c465997eb622622d6/ Tue, 07 Nov 2017 10:22:15 +0700 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงาน การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการ และประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-11-01/fb1899ce92466e59c3bbf466b9c8bde2/ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ หัวข้อ การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการ และประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2017-11-01/fb1899ce92466e59c3bbf466b9c8bde2/ Wed, 01 Nov 2017 14:49:40 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์กุมารเวช เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ พยาบาล ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-10-31/069a10064c773ea83173b5445e544719/ ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง Ambulatory Care Child Development เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลรักษา และดูแลด้านพัฒนาการ พฤติกรรมในเด็ก วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 http://www.newswit.com/food/2017-10-31/069a10064c773ea83173b5445e544719/ Tue, 31 Oct 2017 12:06:18 +0700 ภาพข่าว: TM ออกบูธแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-10-19/6461882855f14c7674c16547a5041648/ นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM และทีมงานขาย ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ ในงานโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 21th CSSA SEMINAR: CULTIVATING KING RAMA IX#S http://www.newswit.com/food/2017-10-19/6461882855f14c7674c16547a5041648/ Thu, 19 Oct 2017 11:57:06 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการ SUICs 15th International Conference and Exhibition: The Integration of Art, Creativity and Management การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล http://www.newswit.com/gen/2017-10-18/a9911f11de83c1d0fe7e8c3b3ddf8c5b/ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ SUIC#s 15th International Conference and Exhibition: The Integration of Art, Creativity http://www.newswit.com/gen/2017-10-18/a9911f11de83c1d0fe7e8c3b3ddf8c5b/ Wed, 18 Oct 2017 13:52:14 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ ศูนย์ หู คอ จมูก และศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู http://www.newswit.com/food/2017-10-18/e0a42bf3e3a5edc19c9fefe0b2a5cda2/ ศูนย์ หู คอ จมูกและศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรค หู คอ จมูก รวมถึงผู้ที่มีปัญหา การได้ยิน การพูด การทรงตัว http://www.newswit.com/food/2017-10-18/e0a42bf3e3a5edc19c9fefe0b2a5cda2/ Wed, 18 Oct 2017 11:53:14 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร ครบรอบ 15 ปี จัดการประชุมวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ พาร์ทเนอร์สถาบันการศึกษาระดับโลกเข้าร่วม http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/5948b979e549d21f8b6ddacd5b440b85/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึง พันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติในการเตรียมความพร้อม ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานสากล โดยตลอดระยะเวลา 15 http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/5948b979e549d21f8b6ddacd5b440b85/ Mon, 16 Oct 2017 10:38:44 +0700 ภาพข่าว: เนสท์เล่เดินหน้าขับเคลื่อนโภชนาการเพื่อคนไทย http://www.newswit.com/biz/2017-10-11/6f60650652847059f4b998a5455bb7ca/ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า ร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.newswit.com/biz/2017-10-11/6f60650652847059f4b998a5455bb7ca/ Wed, 11 Oct 2017 14:53:49 +0700 ภาพข่าว: สนช. เปิดงานการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติการเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และธุรกิจเทคโนโลยี 2017 หรือ (SITE CONNECT 2017) http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/9d84cb604c0a7d69fae5a87a4977fd1d/ งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโซน i-SHARE ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ From Science to Innovation Toward Thailand 4.0 และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/9d84cb604c0a7d69fae5a87a4977fd1d/ Mon, 09 Oct 2017 14:27:55 +0700 ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Multidisciplinary role in Ecmo care http://www.newswit.com/food/2017-09-21/a4782b84aaf628b1c5fc47f7bd3b556d/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Multidisciplinary role in Ecmo care เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม D1 อาคาร http://www.newswit.com/food/2017-09-21/a4782b84aaf628b1c5fc47f7bd3b556d/ Thu, 21 Sep 2017 13:00:13 +0700