การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: PETRO-MAT-PPC SYM 2014 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 9:00-17:00 น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดการประชุมวิชาการ “The 5th Research Symposium th-TH Thu, 24 Apr 2014 19:17:04 +0700 เรียนเชิญ...ประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/food/2014-04-21/8de1ea301499ae41b0c09a960937f918/ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ...เรื่อง ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลาย กับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล และการเตรียมตัวสู่อาเซียนระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ข้อมูลการลงทะเบียน http://www.newswit.com/food/2014-04-21/8de1ea301499ae41b0c09a960937f918/ Mon, 21 Apr 2014 11:18:32 +0700 ภาพข่าว: CHO ร่วมเสวนาในงาน แนวทางการประกอบรถไฟในไทย http://www.newswit.com/gen/2014-04-18/b3fca02875ff453d6fb108c4d8a0adc6/ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ที่3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ร่วมงานเสวนาการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. ในหัวข้อ แนวทางการประกอบรถไฟในประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-04-18/b3fca02875ff453d6fb108c4d8a0adc6/ Fri, 18 Apr 2014 9:52:23 +0700 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on Climate Change and Water Environmental Management in Monsoon Asia 28- 30 มกราคม 2528 http://www.newswit.com/gen/2014-04-08/b346cc282eb78b02949d4146c8faee25/ ด้วยสมาคมนักอุทกวิทยาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จะจัดสัมมนานานาชาติในหัวข้อ THA 2015 http://www.newswit.com/gen/2014-04-08/b346cc282eb78b02949d4146c8faee25/ Tue, 08 Apr 2014 16:20:06 +0700 มฟล. เตรียมจัดประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ระดับนานาชาติ เชิญผู้สนใจเข้าส่งผลงาน http://www.newswit.com/gen/2014-04-05/1c112344dab0f1d278992033f022f22f/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Geo-Informatics http://www.newswit.com/gen/2014-04-05/1c112344dab0f1d278992033f022f22f/ Sat, 05 Apr 2014 18:43:57 +0700 ภาพข่าว: อย. ประชุมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-04-02/8c2d35b2ce8d0007145131bba6e64b4b/ นพ. ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม และ ภก. ประพนธ์ อางตระกูล http://www.newswit.com/gen/2014-04-02/8c2d35b2ce8d0007145131bba6e64b4b/ Wed, 02 Apr 2014 10:55:42 +0700 นิด้าเปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน http://www.newswit.com/gen/2014-03-31/20035f4626bf8a0aa98cbb9b0c45c110/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้อนรับช่วงเช้าด้วย ปาฐกถาเรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-03-31/20035f4626bf8a0aa98cbb9b0c45c110/ Mon, 31 Mar 2014 11:11:25 +0700 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-03-31/4e29e0d639de03ae0ea729704a3437a4/ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันที่ 1 เมษายน 2557 จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร http://www.newswit.com/gen/2014-03-31/4e29e0d639de03ae0ea729704a3437a4/ Mon, 31 Mar 2014 10:41:31 +0700 นิเทศฯ นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี http://www.newswit.com/gen/2014-03-27/4abf038e87594b8c0a1781399f33ff71/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-03-27/4abf038e87594b8c0a1781399f33ff71/ Thu, 27 Mar 2014 17:35:16 +0700 หมอประเวศ แนะใช้ระบบสุขภาพ-การศึกษาเป็นฐานสู่การปฏิรูปประเทศไทย ชี้จะเข้าสู่ยุคพระศรีอารยะ เกิด 9 เรื่องใหญ่ ทั้งจิตสำนึก ความเสมอภาค ระบบสุขภาพแนวใหม่ พลังพลเมือง http://www.newswit.com/food/2014-03-25/2619b7402824547b70541ac39bace882/ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทยสู่คุณภาพ ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement for Quality) จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล http://www.newswit.com/food/2014-03-25/2619b7402824547b70541ac39bace882/ Tue, 25 Mar 2014 10:19:50 +0700 #นิด้า# จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-03-24/81000d2991bf656b68f0debf61e29141/ การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน(Toward ASEAN Development Administration)วันอังคารที 1 เมษายน 2557เวลา 09:00 น. 17:00 น.ณ http://www.newswit.com/gen/2014-03-24/81000d2991bf656b68f0debf61e29141/ Mon, 24 Mar 2014 11:52:22 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-03-21/fea795176d950995659f61774ec84270/ ศ. นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน (แถวกลางที่ 6 จากซ้าย) นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 และเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ พร้อมมอบเสื้อสมาคมฯ http://www.newswit.com/gen/2014-03-21/fea795176d950995659f61774ec84270/ Fri, 21 Mar 2014 10:56:51 +0700 ภาพข่าว: สุขภาพคนไทยในยุคการค้าเสรี http://www.newswit.com/gen/2014-03-20/9ca2544c91d5bedea092ac10619249d4/ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส http://www.newswit.com/gen/2014-03-20/9ca2544c91d5bedea092ac10619249d4/ Thu, 20 Mar 2014 10:14:10 +0700 ปพม. เปิดงานวันสงคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๗ http://www.newswit.com/gen/2014-03-18/cb7477e0d3f587c84bb52412002b0645/ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖ เนื่องในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-03-18/cb7477e0d3f587c84bb52412002b0645/ Tue, 18 Mar 2014 16:58:12 +0700 ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยา ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/food/2014-03-18/0bb205ea79cee3f03edd7d0f39f580fe/ ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการศูนย์จักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Update in Ophthalmology เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านโรคต้อหิน และกระจกตา เพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็น http://www.newswit.com/food/2014-03-18/0bb205ea79cee3f03edd7d0f39f580fe/ Tue, 18 Mar 2014 11:14:14 +0700 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2014-03-17/d70e73f2d48ff101dadf250c6d5cd138/ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 7 (ภาคภาษาไทย) และครั้งที่ 4 (ภาคภาษาอังกฤษ)The 7th Business Management Research Conference (BMRC) http://www.newswit.com/gen/2014-03-17/d70e73f2d48ff101dadf250c6d5cd138/ Mon, 17 Mar 2014 18:08:52 +0700 ภาพข่าว: เสด็จฯทรงเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-03-17/626e1578dbfa724bcaaf623becf92609/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน http://www.newswit.com/gen/2014-03-17/626e1578dbfa724bcaaf623becf92609/ Mon, 17 Mar 2014 15:17:50 +0700 กรม คร. จัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมประกาศ 59 รางวัลบุคคล หน่วยงาน และเครือข่าย ด้านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น http://www.newswit.com/food/2014-03-14/f71ee11906445f52aae788b55682da20/ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ากรมควบคุมโรคได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ http://www.newswit.com/food/2014-03-14/f71ee11906445f52aae788b55682da20/ Fri, 14 Mar 2014 18:08:34 +0700 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-03-13/f01c40de7223c4df8735d8812b741284/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและผลิตนักบริหารคุณภาพออกมารับใช้สังคมเป็นเวลากว่า 47 ปี ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 และการจัดการประกวด Top Paper Awards http://www.newswit.com/gen/2014-03-13/f01c40de7223c4df8735d8812b741284/ Thu, 13 Mar 2014 16:54:48 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล http://www.newswit.com/gen/2014-03-13/886edb5a3b531b59b7fff8d5708964e8/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด ความผูกพันเพื่อคุณภาพ Engagement for Quality http://www.newswit.com/gen/2014-03-13/886edb5a3b531b59b7fff8d5708964e8/ Thu, 13 Mar 2014 11:26:02 +0700 ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-03-12/7f8f00157d6b18bfe4b0091542a4a76f/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมมือกับ 24 สถาบันจัดโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing :AUC2 2014) โดยดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี กล่าวต้อนรับประธานในพิธี http://www.newswit.com/gen/2014-03-12/7f8f00157d6b18bfe4b0091542a4a76f/ Wed, 12 Mar 2014 17:59:08 +0700 ปฎิทินข่าว โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปร์ค http://www.newswit.com/gen/2014-03-10/693093652937da456f03901b57e564a7/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท http://www.newswit.com/gen/2014-03-10/693093652937da456f03901b57e564a7/ Mon, 10 Mar 2014 10:51:37 +0700 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 39 http://www.newswit.com/gen/2014-03-06/9c37a30c81404cf88c8bf5bd6939419c/ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 39 ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World http://www.newswit.com/gen/2014-03-06/9c37a30c81404cf88c8bf5bd6939419c/ Thu, 06 Mar 2014 12:00:58 +0700 นศ. ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลผลงานวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2014-03-05/38e4efde98ddf697aa36c5a78173dba9/ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUG 2014) ในระหว่างวันที่ 20-21 http://www.newswit.com/gen/2014-03-05/38e4efde98ddf697aa36c5a78173dba9/ Wed, 05 Mar 2014 10:37:46 +0700 การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลาย กับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาลและการเตรียมตัวสู่อาเซียน http://www.newswit.com/food/2014-03-03/14764b9c6a24b2611050787789bd22a0/ ปัจจุบันประชากรทั่วโลกหันมาสนใจการดูแลสุขภาพ เมื่อมีความเจ็บป่วยจะดูแลตนเองแบบไม่ใช้ยาร่วมกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตก ไม่มีศาสตร์การแพทย์แผนใดในโลกนี้ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกโรคให้หายขาดได้อย่างสมบูรณ์ http://www.newswit.com/food/2014-03-03/14764b9c6a24b2611050787789bd22a0/ Mon, 03 Mar 2014 18:00:18 +0700 โรงพยาบาลราชวิถีจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 25 2014 : Vision to ASEAN Community เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรชีวการแพทย์ รองรับการก้าวสู่อาเซียน http://www.newswit.com/food/2014-02-20/1f651d3b18da01ed1444f4fb223f00ab/ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ปี 2557ในหัวข้อ 2014 : Vision to ASEAN Community ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีว่า http://www.newswit.com/food/2014-02-20/1f651d3b18da01ed1444f4fb223f00ab/ Thu, 20 Feb 2014 12:00:30 +0700 สรพ.เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่15 http://www.newswit.com/food/2014-02-07/d3e4f5b811587daef82e08a9bf772392/ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิดหลักคือ ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement of Quality) ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี http://www.newswit.com/food/2014-02-07/d3e4f5b811587daef82e08a9bf772392/ Fri, 07 Feb 2014 15:19:45 +0700 ประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/food/2014-02-05/045c3d45701daf992fd3178186bed8c3/ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 1. โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับชาติ ปี 2557 วันที่ 21-24 เมษายน 57 http://www.newswit.com/food/2014-02-05/045c3d45701daf992fd3178186bed8c3/ Wed, 05 Feb 2014 12:08:13 +0700 อำพลฟูดส์ รวมพลังผลักดันอาหารไทยสู่สากล http://www.newswit.com/gen/2014-01-29/c3cae8a3ef8b27088354bdab6fba0237/ อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ภายใต้หัวข้อ MU Research Networking : Working Together toward Excellence ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศรีสวรินทิรา http://www.newswit.com/gen/2014-01-29/c3cae8a3ef8b27088354bdab6fba0237/ Wed, 29 Jan 2014 15:49:53 +0700 โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ธรรมราชา http://www.newswit.com/gen/2014-01-29/c38c5f477e9bfda72610c1af942a2077/ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนนักการเมือง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทำให้ประชาชนมีความสุขโดยธรรม ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ http://www.newswit.com/gen/2014-01-29/c38c5f477e9bfda72610c1af942a2077/ Wed, 29 Jan 2014 15:43:28 +0700