การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(21 เมษายน 2558) กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 08.30 น. - 17.00 น. การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ครั้ง ที่ 14 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 10.00 น. - 21.00 น. BIG + BIH 2015 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. th-TH Tue, 21 Apr 2015 18:38:20 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 เมษายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 08.30 น. - 17.00 น. การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ครั้ง ที่ 14 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 10.00 น. - 21.00 น. BIG + BIH 2015 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420151600000000000000000/ Tue, 21 Apr 2015 16:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(21 เมษายน 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 08.30 น. - 17.00 น. การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ครั้ง ที่ 14 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 10.00 น. - 21.00 น. BIG + BIH 2015 ณ ไบเทค บางนา 13.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-04-21/00003210420150800000000000000000/ Tue, 21 Apr 2015 8:00:00 +0700 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสนอผลงานวิจัยและทัศนศึกษา ศิลปะพื้นบ้าน พื้นเมือง อีสานใต้ ลาวใต้ http://www.newswit.com/gen/2015-04-16/c308dd3b69d8ffd13fefb1504a0fae54/ มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ขอเชิญฟังการเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ศิลปะในอีสานและลุ่มน้ำโขง โดย ดร.ติ๊ก แสนบุญ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ. วิจัย) ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.newswit.com/gen/2015-04-16/c308dd3b69d8ffd13fefb1504a0fae54/ Thu, 16 Apr 2015 16:46:40 +0700 การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่3 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)โรคที่เราสร้างเอง http://www.newswit.com/food/2015-04-08/1cb18e03ee4534548bda15aa39151a98/ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องอัมรินทร์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.newswit.com/food/2015-04-08/1cb18e03ee4534548bda15aa39151a98/ Wed, 08 Apr 2015 16:40:02 +0700 ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี http://www.newswit.com/gen/2015-04-07/9e911ad2191582b040577a5f7e2b14b0/ สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุธทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสัตว์นนทรี ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาลสัตว์จากทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการเพื่อสัตวแพทย์ไทย Vet http://www.newswit.com/gen/2015-04-07/9e911ad2191582b040577a5f7e2b14b0/ Tue, 07 Apr 2015 13:35:38 +0700 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธร http://www.newswit.com/gen/2015-04-02/ca6274448ec82bbd8132d90bf9335f4d/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา http://www.newswit.com/gen/2015-04-02/ca6274448ec82bbd8132d90bf9335f4d/ Thu, 02 Apr 2015 12:36:03 +0700 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (National Genetics Conference NGC 2015) ในหัวข้อเรื่อง พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์ http://www.newswit.com/gen/2015-04-02/279c8413fc02c9bf992a6af9bedb423a/ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (National Genetics Conference NGC 2015) ในหัวข้อเรื่อง พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์ วันที่ http://www.newswit.com/gen/2015-04-02/279c8413fc02c9bf992a6af9bedb423a/ Thu, 02 Apr 2015 11:49:41 +0700 ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน http://www.newswit.com/food/2015-03-31/d56e66d1e3c165adb522ac7d61265032/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปิดท้ายการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ด้วยกิจกรรมเพื่อประชาชน มีทั้งบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน นิทรรศการความรู้ที่น่าสนใจ เสวนาความรู้เรื่องโรคภัยใกล้ตัว และสาธิตฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) http://www.newswit.com/food/2015-03-31/d56e66d1e3c165adb522ac7d61265032/ Tue, 31 Mar 2015 14:01:26 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมฟัง นำเสนอบทความ งานวิจัยด้านภาษา แปล ล่ามและล่ามภาษามือ ดิจิตอลสารสนเทศ และพุทธศาสนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.newswit.com/gen/2015-03-30/92dc90f7c346cb599e54e6d9dc513b26/ การประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (International Conference on ASEAN Best Practices http://www.newswit.com/gen/2015-03-30/92dc90f7c346cb599e54e6d9dc513b26/ Mon, 30 Mar 2015 14:08:52 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 http://www.newswit.com/food/2015-03-30/59c2d22981ebc85ce64a41e3db836f3e/ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ National http://www.newswit.com/food/2015-03-30/59c2d22981ebc85ce64a41e3db836f3e/ Mon, 30 Mar 2015 8:43:26 +0700 ภาพข่าว: นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมต.สาธารณสุข เปิดงาน NPHC Better Health Trough Palliative Care http://www.newswit.com/gen/2015-03-25/e9667ddb5a1cacf462a0f21828e8cb3e/ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) Theme Better Health Trough Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง http://www.newswit.com/gen/2015-03-25/e9667ddb5a1cacf462a0f21828e8cb3e/ Wed, 25 Mar 2015 17:22:11 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320151600000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00001250320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00001250320150800000000000000000/ Wed, 25 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00003250320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00003250320150800000000000000000/ Wed, 25 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320151600000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320150800000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320150800000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00001230320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00001230320151600000000000000000/ Mon, 23 Mar 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00003230320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00003230320151600000000000000000/ Mon, 23 Mar 2015 16:00:00 +0700 ราชภัฏโคราช โชว์สปิริต คว้ารางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-03-22/2aadca7dfeb48633f077d897bbfedc96/ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในโครงการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2015-03-22/2aadca7dfeb48633f077d897bbfedc96/ Sun, 22 Mar 2015 18:01:20 +0700 พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘ http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/93e6095135f5a7bd6d229b426a9b484f/ วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/93e6095135f5a7bd6d229b426a9b484f/ Fri, 20 Mar 2015 16:12:37 +0700 มจธ. เตรียมจัดประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/420f3df28b7af224824b2690dec851ae/ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สาหร่ายและแพลงก์ตอน : http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/420f3df28b7af224824b2690dec851ae/ Fri, 20 Mar 2015 14:59:57 +0700 โรงพยาบาลสัตว์นนทรี กับงาน Vet Fair 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/a7fc37b97889117d6f28ed04e8e8a4ff/ สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุธทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสัตว์นนทรี ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาลสัตว์จากทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการเพื่อสัตวแพทย์ไทย Vet http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/a7fc37b97889117d6f28ed04e8e8a4ff/ Thu, 19 Mar 2015 12:38:49 +0700 ภาพข่าว: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/2d86765d4adc8438cbcc5bb3171c7a84/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/2d86765d4adc8438cbcc5bb3171c7a84/ Thu, 19 Mar 2015 11:57:32 +0700