การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจัดประชุมวิชาการครั้งที่19 “กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดงาน The 6rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 21th PPC th-TH Wed, 28 Jan 2015 19:05:52 +0700 ภาพข่าว: พยาบาลรามาฯ http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/e49b2fc8d755e48eb62d7cf02dd81308/ ผศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาการฟ้องร้องป้องกันได้ : ความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่ 21 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2015-01-27/e49b2fc8d755e48eb62d7cf02dd81308/ Tue, 27 Jan 2015 17:46:55 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00001240120150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00001240120150800000000000000000/ Sat, 24 Jan 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00003240120150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-24/00003240120150800000000000000000/ Sat, 24 Jan 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00003230120151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00003230120151600000000000000000/ Fri, 23 Jan 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มกราคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00001230120151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 08.30 น. การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมวิชาการเรื่อง การส่งเสริม และดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ณ คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2015-01-23/00001230120151600000000000000000/ Fri, 23 Jan 2015 16:00:00 +0700 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. จส. http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/8df65917dc5f328fc7ab32c791d0eefb/ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความเสี่ยงและความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประชาคมอาเซียน และงานคืนสู่เหย้า ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/8df65917dc5f328fc7ab32c791d0eefb/ Fri, 23 Jan 2015 11:21:03 +0700 ภาพข่าว: พยาบาลรามาฯ http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/536e8c54dde4e3004cd8119c5b3b07b5/ ผศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาการฟ้องร้องป้องกันได้ : ความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่ 21 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2015-01-23/536e8c54dde4e3004cd8119c5b3b07b5/ Fri, 23 Jan 2015 10:36:31 +0700 PPC-PetroMAT_SYM2015 http://www.newswit.com/gen/2015-01-19/7c71c088f57b884cf364e54f0d89829b/ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจัดประชุมวิชาการครั้งที่19กลับมาอีกครั้งกับการประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดงาน The 6rd Research Symposium on http://www.newswit.com/gen/2015-01-19/7c71c088f57b884cf364e54f0d89829b/ Mon, 19 Jan 2015 15:13:23 +0700 ภาพข่าว: ไทย ประกาศศักยภาพฮาลาลไทยที่หนึ่งในโลก ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/biz/2015-01-12/012ad2def314573a6dbcc09fe2fed28f/ Thailand Halal Assembly : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล (นั่งรถเข็น), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดสูทลำดับที่ 4 จากซ้าย), พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ http://www.newswit.com/biz/2015-01-12/012ad2def314573a6dbcc09fe2fed28f/ Mon, 12 Jan 2015 16:44:31 +0700 สธ. เปิดเวทีนานาชาติ ส่งเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย http://www.newswit.com/gen/2015-01-12/594752c0aeb0a4325f8f18dd97fdfc20/ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพนานาชาติแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 ( 12th Asian Congress of Health Promotion) ที่จัดขึ้น โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ รร.เดอะสุโกศล http://www.newswit.com/gen/2015-01-12/594752c0aeb0a4325f8f18dd97fdfc20/ Mon, 12 Jan 2015 11:04:02 +0700 ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธการบินไทยในงาน Thailand Halal Assembly http://www.newswit.com/gen/2014-12-30/cafcd6df911d8d83e34ff4706c51dc0a/ เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ที่ 3 จากซ้าย) นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน ภายในงาน การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly http://www.newswit.com/gen/2014-12-30/cafcd6df911d8d83e34ff4706c51dc0a/ Tue, 30 Dec 2015 17:21:33 +0700 THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 21.00 น. ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเพพมหานคร http://www.newswit.com/biz/2014-12-25/b31a21e5441b30ec918869ad517190ae/ วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/biz/2014-12-25/b31a21e5441b30ec918869ad517190ae/ Thu, 25 Dec 2014 12:03:15 +0700 ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย http://www.newswit.com/gen/2014-12-22/6c67618fff5e9b6ab2c7c89d993c5182/ ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์และโรคระบาดของสัตว์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ จากการจัดงานของ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The http://www.newswit.com/gen/2014-12-22/6c67618fff5e9b6ab2c7c89d993c5182/ Mon, 22 Dec 2014 14:25:46 +0700 ภาพข่าว: ไทย เตรียมจัดงานฮาลาลยิ่งใหญ่สุดในเอเชีย ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Halal : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Thu, 18 Dec 2014 14:47:42 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SPU CON 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ Thu, 18 Dec 2014 11:33:07 +0700 ไทย เตรียมพร้อมประกาศศักยภาพที่สุดแห่งฮาลาล ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ Wed, 17 Dec 2014 12:01:19 +0700 ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ Mon, 15 Dec 2014 14:47:33 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ Sun, 14 Dec 2014 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ Mon, 15 Dec 2014 8:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเสวนา มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งขันได้ ถ้าใส่ใจคุณภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/47908f236784b7f852a23c4f601fb12e/ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนที่2จากซ้าย) ได้รับเกียรติจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งขันได้ ถ้าใส่ใจคุณภาพ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/47908f236784b7f852a23c4f601fb12e/ Fri, 12 Dec 2014 16:06:31 +0700 แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/85c2f17248d64be202a18bd31f7e9921/ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมในPushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventureครั้งแรกในประเทศไทยกับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีเปิดโดยดร.พิเชฐ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/85c2f17248d64be202a18bd31f7e9921/ Fri, 12 Dec 2014 13:40:22 +0700 ภาพข่าว: ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด http://www.newswit.com/gen/2014-12-08/55fd918c843127304f524d1f0f9228e5/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในการนี้ นาง อรวรรณ พัฒนะพีระเดช กรรมการผู้จัดการฯ นำคณะบริหารและพนักงานโรงแรมพูลแมน http://www.newswit.com/gen/2014-12-08/55fd918c843127304f524d1f0f9228e5/ Mon, 08 Dec 2014 15:01:18 +0700 แนวโน้มทิศทางในอนาคตอาคารเขียว http://www.newswit.com/gen/2014-12-03/6daaa40cb02ea371a524d24637bdc4e5/ ทีมกรุ๊ป โดย ดร.พิมพิมดา จรรยารักษ์สกุล และ ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการงานวิศวกรรม57 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรม57 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในหัวข้อ http://www.newswit.com/gen/2014-12-03/6daaa40cb02ea371a524d24637bdc4e5/ Wed, 03 Dec 2014 15:28:56 +0700 ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.คลังเปิดการประชุมวิชาการภาษีรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-11-21/5bf3db6fd5b3b715710dd7cc3907d9e7/ นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Director General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20 21 พฤศจิกายน 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-11-21/5bf3db6fd5b3b715710dd7cc3907d9e7/ Fri, 21 Nov 2014 9:05:17 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ รศ. ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ภายใต้หัวข้อ Clinic technique with evidence base โดยมี รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ Sun, 16 Nov 2014 13:36:38 +0700 ภาพข่าว: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? เพื่อสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ Tue, 11 Nov 2014 15:27:00 +0700 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ โดยมี มร.มาร์โค เมทเก้ (คนที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ Tue, 11 Nov 2014 10:36:06 +0700