การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Multidisciplinary role in Ecmo care ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง "Multidisciplinary role in Ecmo care" เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม D1 อาคาร th-TH Wed, 27 Sep 2017 1:21:13 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-09-19/00005190920170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา http://www.newswit.com/evnt/2017-09-19/00005190920170800000000000000000/ Tue, 19 Sep 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-09-18/00005180920171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา http://www.newswit.com/evnt/2017-09-18/00005180920171600000000000000000/ Mon, 18 Sep 2017 16:00:00 +0700 กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-18/20174bac59638223789300a7739872ab/ ด้วยกรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 ในหัวข้อ ประเทศไทย 4.0 กับงานวิจัยด้านประมง โดยภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยที่น่าสนใจจำนวนกว่า 69 เรื่อง ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 39 เรื่อง และโปสเตอร์อีก http://www.newswit.com/gen/2017-09-18/20174bac59638223789300a7739872ab/ Mon, 18 Sep 2017 10:58:32 +0700 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งบทความผลงานนำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/4c9e05d8b46d5714dea7ff254d5a8b8a/ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017 เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/4c9e05d8b46d5714dea7ff254d5a8b8a/ Fri, 15 Sep 2017 11:06:48 +0700 ภาพข่าว: พีซีเอส ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์-สาธารณสุข ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-13/8ccb81dc1a15953e408d7be6c6254225/ เสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) Hospital Service Director ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเครือ โอซีเอส กรุ๊ป ในโอกาสเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 นำโดย มร. แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2017-09-13/8ccb81dc1a15953e408d7be6c6254225/ Wed, 13 Sep 2017 15:39:19 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงาน ประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/9b996ddd0f8db5cb582f3f575608e8ae/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 (BDMS Academic Annual Meeting 2017) ภายใต้แนวคิด Global Partnership for Excellent Healthcare Towards http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/9b996ddd0f8db5cb582f3f575608e8ae/ Mon, 11 Sep 2017 16:03:30 +0700 กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีนานาชาติ จับมือภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/food/2017-09-05/e68036879f397bb85cf29117dabab75f/ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่อง ทางสว่างของจิตเวช (The 1st International Recovery Alliance Conference 2017 : Bringing Mental Illness into the http://www.newswit.com/food/2017-09-05/e68036879f397bb85cf29117dabab75f/ Tue, 05 Sep 2017 12:51:06 +0700 STC ส่งนักวิจัยไทยคว้ารางวัล Beat Present Award ในการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2017-08-29/579ea5c965427d616979a3bd4783c5a8/ เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Icontes (INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING SCIENCE) ครั้งที่4 ที่โรงแรม Vistana Titiwangsa กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2017-08-29/579ea5c965427d616979a3bd4783c5a8/ Tue, 29 Aug 2017 10:05:13 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และนานาชาติ InCIT2017 http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/527f38e51857a336d0a54c2393b5435f/ ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ The 9th National Conference on Information Technology (NCIT2017) ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/527f38e51857a336d0a54c2393b5435f/ Mon, 28 Aug 2017 16:49:01 +0700 เชิญเยี่ยมชมบูธ N Health ในงาน BDMS Annual Academic Meeting 2017 http://www.newswit.com/food/2017-08-24/f215ece068348858cd8297a4004c50ec/ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และ ธุรกิจโรงพยาบาลแบบครบวงจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เรื่อง Global Partnership for http://www.newswit.com/food/2017-08-24/f215ece068348858cd8297a4004c50ec/ Thu, 24 Aug 2017 12:08:29 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) http://www.newswit.com/.gen/2017-08-11/f0b7bf96da45828c6016eccbaaa52a47/ การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the http://www.newswit.com/.gen/2017-08-11/f0b7bf96da45828c6016eccbaaa52a47/ Fri, 11 Aug 2017 16:43:33 +0700 สธ.จัดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-08-07/513499f001effbcd64a47355f3008101/ กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยระดมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านการแพทย์และสารธารณสุขในการป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อในระดับชาติ ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/food/2017-08-07/513499f001effbcd64a47355f3008101/ Mon, 07 Aug 2017 16:15:41 +0700 มบส. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/8fedac9b4b864b59a868c16f62eb503b/ เมื่อเร็วๆนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน The 1st National and http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/8fedac9b4b864b59a868c16f62eb503b/ Mon, 07 Aug 2017 12:58:01 +0700 กรมสุขภาพจิต เตรียมเปิดตัว Mindfit แอพพลิเคชั่นป้องกันซึมเศร้าในวัยรุ่น กันยายนนี้ http://www.newswit.com/food/2017-08-04/be9a201941105d8695964e3794d801f0/ กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม เน้นประเด็น ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ (Depression, Let#s Talk) พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดนใจวัยรุ่น Mindfit http://www.newswit.com/food/2017-08-04/be9a201941105d8695964e3794d801f0/ Fri, 04 Aug 2017 18:25:59 +0700 พด.ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/116651bf895abe8c9afec3d17d508d9f/ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/116651bf895abe8c9afec3d17d508d9f/ Thu, 03 Aug 2017 10:37:59 +0700 SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี MOU ร่วมมือทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2017-08-01/72b4a154900e4ede22377ffef7511117/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม , ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีและดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2017-08-01/72b4a154900e4ede22377ffef7511117/ Tue, 01 Aug 2017 12:31:50 +0700 SPU : ขอเชิญผู้สนใจ..ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงานและร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 SPUCON2017 http://www.newswit.com/gen/2017-07-26/884568f5abe6d4d6f50deed57da91bf8/ มหาวิทาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียน Online เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าร่วมงาน SPUCON2017 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 http://www.newswit.com/gen/2017-07-26/884568f5abe6d4d6f50deed57da91bf8/ Wed, 26 Jul 2017 17:23:52 +0700 สกว.จุดประกายสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2017-07-26/39249bbc8d530c677b7152c77e4ef9b7/ สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย หวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการต่อยอด http://www.newswit.com/gen/2017-07-26/39249bbc8d530c677b7152c77e4ef9b7/ Wed, 26 Jul 2017 13:40:26 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/45b37a0e25ca90867bc1e91712217fb7/ การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/45b37a0e25ca90867bc1e91712217fb7/ Tue, 25 Jul 2017 11:40:29 +0700 วารสารฯ มธ. เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/af44a321a63188069e9cdd771d6aee79/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยUniversity of Malaya ประเทศมาเลเซีย ชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย งานประชุมวิชาการนานาชาติ Communication and Changing Society การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/af44a321a63188069e9cdd771d6aee79/ Tue, 25 Jul 2017 11:28:02 +0700 ไทยแลนด์ แล็บ เชิญนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ร่วมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยห้องแล็บ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร-ธุรกิจพลังงาน และการแข่งขัน Bio Pitch Partner กันยายนนี้!! http://www.newswit.com/gen/2017-07-24/17dd945092e2fa356b0a69388a13d1b3/ วีเอ็นยูฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงานสัมมนาและการประชุมวิชาการในหัวข้อหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าชมงาน นอกเหนือจากการมาเยี่ยมชมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ http://www.newswit.com/gen/2017-07-24/17dd945092e2fa356b0a69388a13d1b3/ Mon, 24 Jul 2017 16:07:54 +0700 ภาพข่าว: ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/4943ddb26a181665b3853a4c8a9abedf/ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำการเปิดนิทรรศการและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ 3rd national palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2017) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/4943ddb26a181665b3853a4c8a9abedf/ Wed, 19 Jul 2017 12:43:46 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2017-07-12/f0a3fdf003f4f1dee894dc9082ca864e/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-07-12/f0a3fdf003f4f1dee894dc9082ca864e/ Wed, 12 Jul 2017 11:29:19 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-07-07/15135af51d32239d2149a6f00bccfdf1/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference) ภายใต้ชื่อ ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา http://www.newswit.com/gen/2017-07-07/15135af51d32239d2149a6f00bccfdf1/ Fri, 07 Jul 2017 16:24:04 +0700 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิด งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-07-06/ba4b4bd69c4eab3597cb418bea2dede6/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 เรื่อง Enhancing learning http://www.newswit.com/gen/2017-07-06/ba4b4bd69c4eab3597cb418bea2dede6/ Thu, 06 Jul 2017 12:52:23 +0700 ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/ec7d65772c7ecb83941806371447b1f0/ BDMS Academic Annual Meeting 2017 ในหัวข้อ Global Partnership for Excellent Healthcare Towards Thailand 4.0 ขอเรียนเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ http://www.newswit.com/food/2017-06-29/ec7d65772c7ecb83941806371447b1f0/ Thu, 29 Jun 2017 15:33:55 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เรื่อง Advance in Diabetes Management 2017 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/befb4e2e18179f67fa404d94176a3637/ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Advance in Diabetes Management 2017 เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษา ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกช่วงอายุ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/befb4e2e18179f67fa404d94176a3637/ Thu, 29 Jun 2017 13:28:37 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 มิถุนายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-06-29/00003290620170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับ ชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค4.0 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.50 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-06-29/00003290620170800000000000000000/ Thu, 29 Jun 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 มิถุนายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-06-28/00003280620171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับ ชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค4.0 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.50 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-06-28/00003280620171600000000000000000/ Wed, 28 Jun 2017 16:00:00 +0700