การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 “The 1st International Conference on Applied Arts (ICAA 2014)” th-TH Thu, 31 Jul 2014 4:13:58 +0700 DPU ร่วมกับ Wuhan University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership http://www.newswit.com/gen/2014-07-28/a6ae6b3f0cf7ab7957b9e4e180f7a17c/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2014-07-28/a6ae6b3f0cf7ab7957b9e4e180f7a17c/ Mon, 28 Jul 2014 13:15:02 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี http://www.newswit.com/gen/2014-07-23/801966e422102c20c3114f750dfb7ce6/ ศ. พญ. แสงสุรีย์ จูฑา (กลาง) ประธานชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการประจำปี 2557 พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ ชีวีมีสุขกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง โดยมี ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ http://www.newswit.com/gen/2014-07-23/801966e422102c20c3114f750dfb7ce6/ Wed, 23 Jul 2014 17:15:36 +0700 ถกอุดมศึกษาแก้ปัญหาวิกฤตบัณฑิตไทย http://www.newswit.com/gen/2014-07-22/e0855768a9149ccf15134e68df815900/ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-07-22/e0855768a9149ccf15134e68df815900/ Tue, 22 Jul 2014 13:37:31 +0700 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 30 Tracks Trends in healthcare 6-8 สิงหาคม 2557 http://www.newswit.com/.gen/2014-07-21/50c82197fdb166a9b5d12759bb0bff96/ กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ * ปาฐกถาพิเศษเรื่อง New Generation of Healthcare Professionals: Coping with the Change โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา * Evolution in Transfusion Medicine - ผศ.พญ.ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล * Vascular surgery : A http://www.newswit.com/.gen/2014-07-21/50c82197fdb166a9b5d12759bb0bff96/ Mon, 21 Jul 2014 11:12:14 +0700 สท.พม.จัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี ๒๕๕๗ สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม http://www.newswit.com/gen/2014-07-16/af45277f0c6b1fc512ccdbc61f9bed14/ สท.พม.จัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการของ สท. ประจำปี ๒๕๕๗สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุม Sapphire ๑-๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครเวลา ๙.๐๐ น. แถลงข่าว โดย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ http://www.newswit.com/gen/2014-07-16/af45277f0c6b1fc512ccdbc61f9bed14/ Wed, 16 Jul 2014 16:53:44 +0700 สวรส. จัดประชุมวิชาการ57 ชูคุณค่างานวิจัย พลิกระบบ เปลี่ยนชีวิต คนไทย http://www.newswit.com/food/2014-07-16/efbcad9445ff5bcc611b15c6ddbc1467/ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 วิจัย...เปลี่ยนชีวิต ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นสำคัญๆ http://www.newswit.com/food/2014-07-16/efbcad9445ff5bcc611b15c6ddbc1467/ Wed, 16 Jul 2014 13:40:10 +0700 DPU ร่วมกับ Wuhan University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership http://www.newswit.com/gen/2014-07-02/2c427ab1bf5000bfbc31eb9fb0cd72f8/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2014-07-02/2c427ab1bf5000bfbc31eb9fb0cd72f8/ Wed, 02 Jul 2014 11:07:22 +0700 ภาพข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2014-06-27/4790e36fb1f3b4fa9698e8a63e60998d/ นพ. ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557 โดยมี นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงค์ศิริวิทย์ http://www.newswit.com/gen/2014-06-27/4790e36fb1f3b4fa9698e8a63e60998d/ Fri, 27 Jun 2014 18:18:43 +0700 ราชภัฏโคราชเปิดบ้านการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-06-18/3c4ec002d7f1efc5150a895bd7e533d3/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-06-18/3c4ec002d7f1efc5150a895bd7e533d3/ Wed, 18 Jun 2014 17:24:54 +0700 พม. จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย http://www.newswit.com/gen/2014-06-17/2d0babb6b37fbbfeebbff4c03e32fd3f/ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย http://www.newswit.com/gen/2014-06-17/2d0babb6b37fbbfeebbff4c03e32fd3f/ Tue, 17 Jun 2014 13:41:42 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชีย http://www.newswit.com/gen/2014-06-10/563736711a70bdad2275b442eb179f8c/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยสร้างข้อมูลภาพจำลองภูมิอากาศในอนาคต จัดการประชุม The 2nd Workshop of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling (SEACLID)/CORDEX Southeast http://www.newswit.com/gen/2014-06-10/563736711a70bdad2275b442eb179f8c/ Tue, 10 Jun 2014 15:47:10 +0700 ภาพข่าว: การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน http://www.newswit.com/gen/2014-06-06/ed50043cd6506fe88c6741d4c289221d/ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พยาบาลกับนิติวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจัดขึ้นโดย งานบริการวิชาการและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี http://www.newswit.com/gen/2014-06-06/ed50043cd6506fe88c6741d4c289221d/ Fri, 06 Jun 2014 16:23:20 +0700 ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เพื่องานได้ผล คนมีคุณภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-06-05/67f2c8cae06b8518c1742ce04d3a9748/ เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พร้อมพนักงานโรงแรม ให้การต้อนรับนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันต์แพทย์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยมีศาสตราจารย์ http://www.newswit.com/gen/2014-06-05/67f2c8cae06b8518c1742ce04d3a9748/ Thu, 05 Jun 2014 9:28:54 +0700 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2014-05-28/e6f52d174735682106c0728753e0eb7b/ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 นี้ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.newswit.com/gen/2014-05-28/e6f52d174735682106c0728753e0eb7b/ Wed, 28 May 2014 17:24:48 +0700 ไบเทค เชิญร่วมงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2014-05-28/08137ef71f701df95538317d27f24a4d/ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ขอเชิญผู้สนใจร่วม งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 หรือ งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2014-05-28/08137ef71f701df95538317d27f24a4d/ Wed, 28 May 2014 13:59:32 +0700 นิด้า แจ้งเลื่อนจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA 2014 ออกไป http://www.newswit.com/gen/2014-05-23/6c24fecbe79d7a1e628815f9c8e5c8e1/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA 2014 ออกไปชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดจัดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เลื่อนไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ http://www.newswit.com/gen/2014-05-23/6c24fecbe79d7a1e628815f9c8e5c8e1/ Fri, 23 May 2014 11:05:01 +0700 ภาพข่าว: เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-05-20/6bf0a895c27c04d8d998cba00046b6fa/ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 8 เรื่อง พยาบาลร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ โดยมี รศ. ดร. อรสา พันธ์ภักดี http://www.newswit.com/gen/2014-05-20/6bf0a895c27c04d8d998cba00046b6fa/ Tue, 20 May 2014 16:43:41 +0700 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership http://www.newswit.com/gen/2014-05-14/9ec5d49136ee3a9ec7c5f31f072a0b3e/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2014-05-14/9ec5d49136ee3a9ec7c5f31f072a0b3e/ Wed, 14 May 2014 10:04:35 +0700 การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ปีที่ 8 http://www.newswit.com/gen/2014-05-14/2424b2a4d3a2f8d29a7227fa7a10443d/ งานได้รับการจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ถือเป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสัตวแพทย์จากทั่วประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านการรักษา http://www.newswit.com/gen/2014-05-14/2424b2a4d3a2f8d29a7227fa7a10443d/ Wed, 14 May 2014 10:03:09 +0700 ภาพข่าว: กรมอนามัยมอบโล่ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น http://www.newswit.com/food/2014-04-30/f9a0c1fa5a82fbe6f2e0d8d3bad773b2/ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ และนพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสริมพลังการจัดการความรู้วัดส่งเสริมสุขภาพ http://www.newswit.com/food/2014-04-30/f9a0c1fa5a82fbe6f2e0d8d3bad773b2/ Wed, 30 Apr 2014 18:32:30 +0700 สรพ. ประกาศการรับรอง ISQua แก่สถานพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ตามหลัก 6 ประการ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี http://www.newswit.com/food/2014-04-29/4f879e4f2bf35d580fcd6c60ac25be18/ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ เปิดเผยในงานจัดการประชุมวิชาการเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 15 (15th HA International) ว่า ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองจาก The http://www.newswit.com/food/2014-04-29/4f879e4f2bf35d580fcd6c60ac25be18/ Tue, 29 Apr 2014 14:53:22 +0700 สรพ./ผูกพันสู่คุณภาพ ชุมชน-คนไข้-บุคลากรผูกพัน สานสร้างคุณภาพโรงพยาบาล http://www.newswit.com/food/2014-04-29/96553d26abeb30c058b1dc57a262b50a/ การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 เน้นแนวคิด ความผูกพันสู่คุณภาพ(Engagement For Quality) ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า หากสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน คนไข้ บุคลากรจะก่อให้เกิดสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ http://www.newswit.com/food/2014-04-29/96553d26abeb30c058b1dc57a262b50a/ Tue, 29 Apr 2014 14:23:58 +0700 ภาพข่าว: ศิริราชพยาบาลประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ http://www.newswit.com/gen/2014-04-29/ed41bba6314d419129850a5c30ee2923/ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยมี ประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร. ฟองคำ http://www.newswit.com/gen/2014-04-29/ed41bba6314d419129850a5c30ee2923/ Tue, 29 Apr 2014 14:17:11 +0700 ภาพข่าว: PETRO-MAT-PPC SYM 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-04-24/8738aad1148c8ff4fdeaf289b8116b15/ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 9:00-17:00 น. ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จัดการประชุมวิชาการ The 5th Research Symposium http://www.newswit.com/gen/2014-04-24/8738aad1148c8ff4fdeaf289b8116b15/ Thu, 24 Apr 2014 13:30:38 +0700 เรียนเชิญ...ประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/food/2014-04-21/8de1ea301499ae41b0c09a960937f918/ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ...เรื่อง ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลาย กับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล และการเตรียมตัวสู่อาเซียนระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ข้อมูลการลงทะเบียน http://www.newswit.com/food/2014-04-21/8de1ea301499ae41b0c09a960937f918/ Mon, 21 Apr 2014 11:18:32 +0700 ภาพข่าว: CHO ร่วมเสวนาในงาน แนวทางการประกอบรถไฟในไทย http://www.newswit.com/gen/2014-04-18/b3fca02875ff453d6fb108c4d8a0adc6/ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ที่3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ร่วมงานเสวนาการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. ในหัวข้อ แนวทางการประกอบรถไฟในประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-04-18/b3fca02875ff453d6fb108c4d8a0adc6/ Fri, 18 Apr 2014 9:52:23 +0700 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on Climate Change and Water Environmental Management in Monsoon Asia 28- 30 มกราคม 2528 http://www.newswit.com/gen/2014-04-08/b346cc282eb78b02949d4146c8faee25/ ด้วยสมาคมนักอุทกวิทยาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จะจัดสัมมนานานาชาติในหัวข้อ THA 2015 http://www.newswit.com/gen/2014-04-08/b346cc282eb78b02949d4146c8faee25/ Tue, 08 Apr 2014 16:20:06 +0700 มฟล. เตรียมจัดประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ระดับนานาชาติ เชิญผู้สนใจเข้าส่งผลงาน http://www.newswit.com/gen/2014-04-05/1c112344dab0f1d278992033f022f22f/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Geo-Informatics http://www.newswit.com/gen/2014-04-05/1c112344dab0f1d278992033f022f22f/ Sat, 05 Apr 2014 18:43:57 +0700 ภาพข่าว: อย. ประชุมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-04-02/8c2d35b2ce8d0007145131bba6e64b4b/ นพ. ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม และ ภก. ประพนธ์ อางตระกูล http://www.newswit.com/gen/2014-04-02/8c2d35b2ce8d0007145131bba6e64b4b/ Wed, 02 Apr 2014 10:55:42 +0700