การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ งาน ISMTEC2016 สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2016) ในหัวข้อ STEM Education: Preparing a Workforce for the Future โดยมี th-TH Wed, 26 Oct 2016 14:32:24 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา http://www.newswit.com/food/2016-10-19/5cf0174b44445dccf633abb98562fca3/ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และหน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา http://www.newswit.com/food/2016-10-19/5cf0174b44445dccf633abb98562fca3/ Wed, 19 Oct 2016 15:18:57 +0700 ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 http://www.newswit.com/gen/2016-10-11/8bd0a4eb4da53160e9065f265d4c267d/ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม http://www.newswit.com/gen/2016-10-11/8bd0a4eb4da53160e9065f265d4c267d/ Tue, 11 Oct 2016 15:52:40 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/food/2016-10-10/ffb987796eccfda71cda919c7e14c009/ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 20 ตุลาคม http://www.newswit.com/food/2016-10-10/ffb987796eccfda71cda919c7e14c009/ Mon, 10 Oct 2016 17:09:37 +0700 ภาพข่าว: ม.รามฯ เปิดเทศการภาพยนตร์อาเซียน http://www.newswit.com/gen/2016-09-27/ad20026693a1d7452d03c1fec191251b/ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st RU ASEAN Film Festival and http://www.newswit.com/gen/2016-09-27/ad20026693a1d7452d03c1fec191251b/ Tue, 27 Sep 2016 16:46:40 +0700 ศูนย์หัวใจจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก เรื่อง Clinical Practice in The next chapter http://www.newswit.com/food/2016-09-23/dea3a1845379b99119ed1e8d872f3e57/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Clinical Practice in The next chapter เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก (วันที่ 29 http://www.newswit.com/food/2016-09-23/dea3a1845379b99119ed1e8d872f3e57/ Fri, 23 Sep 2016 16:19:50 +0700 สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/food/2016-09-23/b4c8754ab71220c1c0472bd48b77cdde/ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 17 มีนาคม 2560 ณ http://www.newswit.com/food/2016-09-23/b4c8754ab71220c1c0472bd48b77cdde/ Fri, 23 Sep 2016 15:55:06 +0700 CMMU ชวนฟังข้อมูลธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิก http://www.newswit.com/gen/2016-09-22/31f21cb08ad4da598ff312b2b5f7d41d/ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Said Business School, University of Oxford) เชิญชวนนักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านธุรกิจค้าปลีก The Eighth Conference on http://www.newswit.com/gen/2016-09-22/31f21cb08ad4da598ff312b2b5f7d41d/ Thu, 22 Sep 2016 11:45:36 +0700 ม.ร.สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน จัดประชุมวิชาการและฉายหนังอาเซียน 9 ประเทศ http://www.newswit.com/gen/2016-09-16/cfb9031ac0a882bc60d98fc7cde5d4d6/ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน จัดเทศกาลและการประชุมวิชาการอาเซียน ครั้งที่ 1 นำเสนอภาพยนตร์คุณภาพ 9 เรื่อง จาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมเชิญผู้กำกับภาพยนตร์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา เปิดเวทีประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2016-09-16/cfb9031ac0a882bc60d98fc7cde5d4d6/ Fri, 16 Sep 2016 11:24:01 +0700 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว มจธ.ชวนร่วมงาน Innovation for Community Well- Being http://www.newswit.com/gen/2016-09-13/82a2f423e3130b6a9b59566f14d4f661/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน Innovation for Community Well-Being ในวันที่15 - 16 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2016-09-13/82a2f423e3130b6a9b59566f14d4f661/ Tue, 13 Sep 2016 15:38:20 +0700 จัดประชุมวิชาการคลินิกสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 Sex ทันยุค http://www.newswit.com/food/2016-09-12/d8d3dcfe23aaca4609cab9f72575f0f4/ รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพทางเพศ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งในสังคมไทย คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกสุขภาพทางเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี http://www.newswit.com/food/2016-09-12/d8d3dcfe23aaca4609cab9f72575f0f4/ Mon, 12 Sep 2016 16:18:22 +0700 แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ก้าวไกลรับอนาคต 15 กันยายน 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-09-12/32c51e8aee1a7d3b3f561c02ae6cb428/ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO ) http://www.newswit.com/gen/2016-09-12/32c51e8aee1a7d3b3f561c02ae6cb428/ Mon, 12 Sep 2016 13:23:57 +0700 ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรี http://www.newswit.com/gen/2016-09-07/15bbf50674076be67e18894cf755f952/ วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรี ดนตรีกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559 พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์เกียรติยศ โดยมีรองศาสตราจารย์ http://www.newswit.com/gen/2016-09-07/15bbf50674076be67e18894cf755f952/ Wed, 07 Sep 2016 15:20:51 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(7 กันยายน 2559) http://www.newswit.com/evnt/2016-09-07/00005070920160800000000000000000/ กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ นานาชาติทางด้านดนตรี ดนตรีกับการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๕๙ ณ http://www.newswit.com/evnt/2016-09-07/00005070920160800000000000000000/ Wed, 07 Sep 2016 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(7 กันยายน 2559) http://www.newswit.com/evnt/2016-09-06/00005060920161600000000000000000/ กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ นานาชาติทางด้านดนตรี ดนตรีกับการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๕๙ ณ http://www.newswit.com/evnt/2016-09-06/00005060920161600000000000000000/ Tue, 06 Sep 2016 16:00:00 +0700 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรี ดนตรีกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๕๙ http://www.newswit.com/gen/2016-09-06/be09b71bb4498dd3b14abe811f0e405e/ ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา http://www.newswit.com/gen/2016-09-06/be09b71bb4498dd3b14abe811f0e405e/ Tue, 06 Sep 2016 17:47:01 +0700 เลขาฯ รมว.ติงหน่วยงาน สธ.จัดเลี้ยงเกษียณ-ประชุมวิชาการ อลังการเกินพอดี http://www.newswit.com/gen/2016-09-02/5be055da12ffdf0bd81aacdf435b16f6/ เลขารัฐมนตรีสาธารณสุขติงหน่วยงาน สธ.จัดเลี้ยงเกษียณ/ประชุมวิชาการ วิลิศมาหราอลังการเกินพอดี เผยแจ้งหมอปิยะสกลแล้ว ปีหน้าเอาจริงขอให้เบาๆ ลง นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามการประชุมวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2016-09-02/5be055da12ffdf0bd81aacdf435b16f6/ Fri, 02 Sep 2016 16:03:27 +0700 การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 Keep Calm And Learn CBT http://www.newswit.com/food/2016-08-25/137cbb00301c684fdfb3d8683c35ceae/ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (ที่ 3 จากขวา) ประธานชมรมฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 Keep Calm And http://www.newswit.com/food/2016-08-25/137cbb00301c684fdfb3d8683c35ceae/ Thu, 25 Aug 2016 13:58:02 +0700 ภาพข่าว: กิจกรรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2016-08-25/f88bdb59555f3ab9fe46c0bc6ed215ad/ ประชุมวิชาการธรณีฟิสิกส์ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Electromagnetic Induction Workshop 2016 (EMIW2016) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2016-08-25/f88bdb59555f3ab9fe46c0bc6ed215ad/ Thu, 25 Aug 2016 12:20:56 +0700 กรมควบคุมโรค ประชุมวิชาการ โรคฉี่หนู เน้นความร่วมมือตามมาตรการ 4 ลด...ป้องกันโรค http://www.newswit.com/food/2016-08-24/5796ee50b77a4c64dc3842e4c0e02b89/ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Zero Death in Leptospirosis: How? โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2016-08-24/5796ee50b77a4c64dc3842e4c0e02b89/ Wed, 24 Aug 2016 17:30:52 +0700 SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย International and National Sripatum Conference 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/6ca061ec6bef8db95ba76260a7a0e2b5/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน The 11th International and National Sripatum University http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/6ca061ec6bef8db95ba76260a7a0e2b5/ Fri, 19 Aug 2016 17:27:13 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/f66fd4cca133cecf460482ef9b8bfacf/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร หัวข้อ คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพระพุทธศาสนศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการคัมภีร์ใบลาน ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/f66fd4cca133cecf460482ef9b8bfacf/ Fri, 19 Aug 2016 15:58:01 +0700 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต http://www.newswit.com/food/2016-08-18/991d2cbe440f05fb85d04ba95801205e/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา http://www.newswit.com/food/2016-08-18/991d2cbe440f05fb85d04ba95801205e/ Thu, 18 Aug 2016 13:03:22 +0700 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์เข้าร่วมงานประชุมกลางปี 2559 http://www.newswit.com/food/2016-08-16/af57e0b9a89e02f11cf84c5ea2ca3c7e/ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี 2559 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. http://www.newswit.com/food/2016-08-16/af57e0b9a89e02f11cf84c5ea2ca3c7e/ Tue, 16 Aug 2016 16:42:31 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตร เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-08-16/d0591ef40152f25a41bd7ac645c75a2e/ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2016-08-16/d0591ef40152f25a41bd7ac645c75a2e/ Tue, 16 Aug 2016 10:00:21 +0700 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2016-08-17/e074ce33bba82c278977cc121d66ebd0/ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers) เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2016-08-17/e074ce33bba82c278977cc121d66ebd0/ Wed, 17 Aug 2016 14:06:03 +0700