การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 th-TH Tue, 25 Jul 2017 23:38:51 +0700 วารสารฯ มธ. เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/af44a321a63188069e9cdd771d6aee79/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยUniversity of Malaya ประเทศมาเลเซีย ชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย งานประชุมวิชาการนานาชาติ Communication and Changing Society การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2017-07-25/af44a321a63188069e9cdd771d6aee79/ Tue, 25 Jul 2017 11:28:02 +0700 ไทยแลนด์ แล็บ เชิญนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ร่วมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยห้องแล็บ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร-ธุรกิจพลังงาน และการแข่งขัน Bio Pitch Partner กันยายนนี้!! http://www.newswit.com/gen/2017-07-24/17dd945092e2fa356b0a69388a13d1b3/ วีเอ็นยูฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงานสัมมนาและการประชุมวิชาการในหัวข้อหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าชมงาน นอกเหนือจากการมาเยี่ยมชมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ http://www.newswit.com/gen/2017-07-24/17dd945092e2fa356b0a69388a13d1b3/ Mon, 24 Jul 2017 16:07:54 +0700 ภาพข่าว: ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/4943ddb26a181665b3853a4c8a9abedf/ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำการเปิดนิทรรศการและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ 3rd national palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2017) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/4943ddb26a181665b3853a4c8a9abedf/ Wed, 19 Jul 2017 12:43:46 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2017-07-12/f0a3fdf003f4f1dee894dc9082ca864e/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-07-12/f0a3fdf003f4f1dee894dc9082ca864e/ Wed, 12 Jul 2017 11:29:19 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-07-07/15135af51d32239d2149a6f00bccfdf1/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference) ภายใต้ชื่อ ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา http://www.newswit.com/gen/2017-07-07/15135af51d32239d2149a6f00bccfdf1/ Fri, 07 Jul 2017 16:24:04 +0700 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิด งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-07-06/ba4b4bd69c4eab3597cb418bea2dede6/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 เรื่อง Enhancing learning http://www.newswit.com/gen/2017-07-06/ba4b4bd69c4eab3597cb418bea2dede6/ Thu, 06 Jul 2017 12:52:23 +0700 ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/ec7d65772c7ecb83941806371447b1f0/ BDMS Academic Annual Meeting 2017 ในหัวข้อ Global Partnership for Excellent Healthcare Towards Thailand 4.0 ขอเรียนเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ http://www.newswit.com/food/2017-06-29/ec7d65772c7ecb83941806371447b1f0/ Thu, 29 Jun 2017 15:33:55 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เรื่อง Advance in Diabetes Management 2017 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/befb4e2e18179f67fa404d94176a3637/ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Advance in Diabetes Management 2017 เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษา ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกช่วงอายุ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 http://www.newswit.com/food/2017-06-29/befb4e2e18179f67fa404d94176a3637/ Thu, 29 Jun 2017 13:28:37 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 มิถุนายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-06-29/00003290620170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับ ชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค4.0 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.50 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-06-29/00003290620170800000000000000000/ Thu, 29 Jun 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 มิถุนายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-06-28/00003280620171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับ ชาติ นวัตกรรมในงานวิจัยด้านธุรกิจในยุค4.0 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.50 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-06-28/00003280620171600000000000000000/ Wed, 28 Jun 2017 16:00:00 +0700 DPUขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems http://www.newswit.com/gen/2017-06-28/649d9cd786ae59986df39608a0c9020b/ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems http://www.newswit.com/gen/2017-06-28/649d9cd786ae59986df39608a0c9020b/ Wed, 28 Jun 2017 10:14:54 +0700 ราชภัฏโคราช จัดงานใหญ่ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-06-28/2faf8b1d8dd1789d0bbe238881b70874/ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-06-28/2faf8b1d8dd1789d0bbe238881b70874/ Wed, 28 Jun 2017 9:20:40 +0700 มบส. จับมือหน่วยงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-06-27/cf99574d263f2e31ea126c93c6b735f5/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSIM 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-06-27/cf99574d263f2e31ea126c93c6b735f5/ Tue, 27 Jun 2017 17:43:31 +0700 ราชภัฏโคราช ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-06-26/57ca940113df74b1bc4bfb6536be5e63/ หน่วยวิจัยและการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (The 3rd Undergraduate Research of Science and Technology#s http://www.newswit.com/gen/2017-06-26/57ca940113df74b1bc4bfb6536be5e63/ Mon, 26 Jun 2017 14:59:40 +0700 นักวิชาการ อ.ส.พ. รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2017-06-19/2701750e9cd87f9408f2a40db1d34947/ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสุจินดา สอนพูด นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์และนางสาวพูนศรี อินต๊ะ ผู้ช่วยวิจัย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการนำเสนอภาคนิทัศน์ เรื่อง สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มแวนด้าลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ http://www.newswit.com/gen/2017-06-19/2701750e9cd87f9408f2a40db1d34947/ Mon, 19 Jun 2017 17:52:13 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ INRC 2017 http://www.newswit.com/gen/2017-06-13/955baf709d3f9d5bf786e1f4feec5b2e/ สภาการพยาบาลร่วมกับ World Academy of Nursing Science ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยนานาชาติ เรื่อง Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร http://www.newswit.com/gen/2017-06-13/955baf709d3f9d5bf786e1f4feec5b2e/ Tue, 13 Jun 2017 16:13:15 +0700 วว. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TISTR,s From Local to Global International Forum : Food Industry 4.0 พัฒนา ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-06-12/dd2a39958e306246c7756822dbb9773a/ วันนี้ (12 มิ.ย. 2560) ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ TISTR,s Form Local to Glocal International Forum : Food Industry http://www.newswit.com/gen/2017-06-12/dd2a39958e306246c7756822dbb9773a/ Mon, 12 Jun 2017 14:59:50 +0700 ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่องความแม่นยำของ BGMS และ CGM ได้รับการนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 77 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา http://www.newswit.com/food/2017-06-12/a453372e5c139a587f9a94d84c94c30b/ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 77 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาสัปดาห์นี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลจากการวิจัย 3 โครงการ ซึ่งประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของระบบวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด (BGMS) http://www.newswit.com/food/2017-06-12/a453372e5c139a587f9a94d84c94c30b/ Mon, 12 Jun 2017 14:57:33 +0700 นศ.วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้า 7 รางวัล จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 http://www.newswit.com/gen/2017-06-12/e57c40a32f7dbbdcde47fc4a140d33c1/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร http://www.newswit.com/gen/2017-06-12/e57c40a32f7dbbdcde47fc4a140d33c1/ Mon, 12 Jun 2017 13:17:28 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2017-06-09/c1f8d6b6ad7f83a75b9001b5755da726/ ท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ท่านที่ 3 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 18 จัดโดย โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.)โดยมี คุณธีรวัฒน์ ใจประสาท ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ http://www.newswit.com/gen/2017-06-09/c1f8d6b6ad7f83a75b9001b5755da726/ Fri, 09 Jun 2017 11:18:36 +0700 ภาพข่าว: หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/b10d6aef563b26ab5d5c5aa0993ea799/ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2017-05-30/b10d6aef563b26ab5d5c5aa0993ea799/ Tue, 30 May 2017 9:35:07 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤษภาคม 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-05-30/00003300520170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 08.30 น. แบลคมอร์ส ร่วมกับ ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 12.30 น. กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจรรม กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์ สิ่งแวดล้อม : http://www.newswit.com/evnt/2017-05-30/00003300520170800000000000000000/ Tue, 30 May 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤษภาคม 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-05-29/00003290520171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 08.30 น. แบลคมอร์ส ร่วมกับ ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 12.30 น. กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจรรม กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์ สิ่งแวดล้อม : http://www.newswit.com/evnt/2017-05-29/00003290520171600000000000000000/ Mon, 29 May 2017 16:00:00 +0700 เปิดตัว ครู ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 รมว.ศธ. ชี้เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือการสร้าง ครูอาชีพ http://www.newswit.com/gen/2017-05-29/3d3d9f0fc2025de0712fcc60cc67695a/ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี http://www.newswit.com/gen/2017-05-29/3d3d9f0fc2025de0712fcc60cc67695a/ Mon, 29 May 2017 9:32:55 +0700 ปัญญาสมาพันธ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความยั่งยืน http://www.newswit.com/.gen/2017-05-25/36b2bf773aac7c911c9097d8e10003bb/ สภาปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันการสร้างชาติ และ University of London เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017: Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political http://www.newswit.com/.gen/2017-05-25/36b2bf773aac7c911c9097d8e10003bb/ Thu, 25 May 2017 13:16:32 +0700 ม.แม่โจ้ จัด ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 http://www.newswit.com/nrg/2017-05-24/59ba44c1ab526a95b9e49abfe92d6f8c/ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Conference on Energy Network of Thailand) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2 มิถุนายน http://www.newswit.com/nrg/2017-05-24/59ba44c1ab526a95b9e49abfe92d6f8c/ Wed, 24 May 2017 14:29:42 +0700 อาจารย์ นิสิต คณะวิศวฯ มก. รับรางวัล Best Award Paper http://www.newswit.com/gen/2017-05-09/a908965ba16a7bba89569d72bacf1d3d/ อาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ และนายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 8th Annual International Conference on Information and Communication http://www.newswit.com/gen/2017-05-09/a908965ba16a7bba89569d72bacf1d3d/ Tue, 09 May 2017 17:13:48 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/4e177f1045c15e04491b6bd91adb92e3/ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัตินำโดย (ขวา) นายสุเทพ ธุระพันธ์ , ผศ.ดร.จุฬาลักษ์ กวีวิวิธชัย , ศ.เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล, http://www.newswit.com/gen/2017-05-08/4e177f1045c15e04491b6bd91adb92e3/ Mon, 08 May 2017 15:49:32 +0700 ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ เชิญชมถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 6-8 พ.ค.นี้ ทางช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784) http://www.newswit.com/ent/2017-05-05/ff1a4c6883a51599a928feadbb37970c/ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://www.newswit.com/ent/2017-05-05/ff1a4c6883a51599a928feadbb37970c/ Fri, 05 May 2017 15:57:26 +0700