การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 Keep Calm And Learn CBT ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (ที่ 3 จากขวา) ประธานชมรมฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด"การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 – Keep Calm And th-TH Sat, 27 Aug 2016 18:32:51 +0700 ภาพข่าว: กิจกรรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2016-08-25/f88bdb59555f3ab9fe46c0bc6ed215ad/ ประชุมวิชาการธรณีฟิสิกส์ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Electromagnetic Induction Workshop 2016 (EMIW2016) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2016-08-25/f88bdb59555f3ab9fe46c0bc6ed215ad/ Thu, 25 Aug 2016 12:20:56 +0700 กรมควบคุมโรค ประชุมวิชาการ โรคฉี่หนู เน้นความร่วมมือตามมาตรการ 4 ลด...ป้องกันโรค http://www.newswit.com/food/2016-08-24/5796ee50b77a4c64dc3842e4c0e02b89/ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Zero Death in Leptospirosis: How? โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2016-08-24/5796ee50b77a4c64dc3842e4c0e02b89/ Wed, 24 Aug 2016 17:30:52 +0700 SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย International and National Sripatum Conference 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/6ca061ec6bef8db95ba76260a7a0e2b5/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน The 11th International and National Sripatum University http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/6ca061ec6bef8db95ba76260a7a0e2b5/ Fri, 19 Aug 2016 17:27:13 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/f66fd4cca133cecf460482ef9b8bfacf/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร หัวข้อ คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพระพุทธศาสนศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการคัมภีร์ใบลาน ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล http://www.newswit.com/gen/2016-08-19/f66fd4cca133cecf460482ef9b8bfacf/ Fri, 19 Aug 2016 15:58:01 +0700 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต http://www.newswit.com/food/2016-08-18/991d2cbe440f05fb85d04ba95801205e/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา http://www.newswit.com/food/2016-08-18/991d2cbe440f05fb85d04ba95801205e/ Thu, 18 Aug 2016 13:03:22 +0700 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์เข้าร่วมงานประชุมกลางปี 2559 http://www.newswit.com/food/2016-08-16/af57e0b9a89e02f11cf84c5ea2ca3c7e/ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี 2559 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. http://www.newswit.com/food/2016-08-16/af57e0b9a89e02f11cf84c5ea2ca3c7e/ Tue, 16 Aug 2016 16:42:31 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตร เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-08-16/d0591ef40152f25a41bd7ac645c75a2e/ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2016-08-16/d0591ef40152f25a41bd7ac645c75a2e/ Tue, 16 Aug 2016 10:00:21 +0700 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2016-08-17/e074ce33bba82c278977cc121d66ebd0/ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และ บทความวิจัย (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (Call for Papers) เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2016-08-17/e074ce33bba82c278977cc121d66ebd0/ Wed, 17 Aug 2016 14:06:03 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม จัดงานหม่อนไหมยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/1b26a5b9b132a696ef899259d0a1cb7a/ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งประเทศไทย โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/1b26a5b9b132a696ef899259d0a1cb7a/ Mon, 15 Aug 2016 19:49:13 +0700 กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมหม่อนไหม เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 เวทีพัฒนางานวิชาการหม่อนไหมระดับนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/6b7fc3816d0abb6bb0401df922694a58/ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 (The 24th international Sericulture : ISC) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/6b7fc3816d0abb6bb0401df922694a58/ Mon, 15 Aug 2016 19:48:11 +0700 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 39 http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/61a193a329760ffedb3853eb449d3ea2/ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 38 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 14 ( INCEE-14 ) ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2016-08-15/61a193a329760ffedb3853eb449d3ea2/ Mon, 15 Aug 2016 15:15:58 +0700 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งแรกของประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2016-08-11/eb0d30a65499bddaa01de3e0590480a9/ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/gen/2016-08-11/eb0d30a65499bddaa01de3e0590480a9/ Thu, 11 Aug 2016 8:35:09 +0700 ภาพข่าว: ซีเกทมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/fin/2016-08-08/f6659dd26ad1f70640dc43d2fa863e5a/ นายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ http://www.newswit.com/fin/2016-08-08/f6659dd26ad1f70640dc43d2fa863e5a/ Mon, 08 Aug 2016 11:14:07 +0700 กรมหม่อนไหมจัดงานหม่อนไหมยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-08-05/7ae24b797c3504b6ced26793df15cadd/ กรมหม่อนไหมจัดงานหม่อนไหมยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เนื้อข่าว: กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานหม่อนไหมยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 http://www.newswit.com/gen/2016-08-05/7ae24b797c3504b6ced26793df15cadd/ Fri, 05 Aug 2016 12:03:48 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมงาน VRVC 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-08-05/b73c8a57d9cbca9421951e0bcf7af636/ เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน The 9th VPAT Regional Veterinary Congress 2016 VRVC 2016 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี http://www.newswit.com/gen/2016-08-05/b73c8a57d9cbca9421951e0bcf7af636/ Fri, 05 Aug 2016 11:59:35 +0700 ภาพข่าว: SPU : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2016-08-04/5f840b8264195b26a51998e6d8808faf/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Interdisciplinary Research and Creation for ASEAN Economic Development) โดยได้รับเกียรติจาก http://www.newswit.com/gen/2016-08-04/5f840b8264195b26a51998e6d8808faf/ Thu, 04 Aug 2016 10:00:45 +0700 พวอ. เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต http://www.newswit.com/gen/2016-08-03/f9df0b5f078e8fef8e11123fca1f385d/ สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต http://www.newswit.com/gen/2016-08-03/f9df0b5f078e8fef8e11123fca1f385d/ Wed, 03 Aug 2016 15:25:54 +0700 สค.พม. จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง http://www.newswit.com/gen/2016-08-01/591c3988ca0689964822051b79b29114/ สค.พม. จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็งพร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี 2559 นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) http://www.newswit.com/gen/2016-08-01/591c3988ca0689964822051b79b29114/ Mon, 01 Aug 2016 16:13:54 +0700 ภาพข่าว: สธ.เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พัฒนาทุกช่วงวัย จัดประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2016-07-20/69afce1c9e4d91b3a49e3e8abf876f1a/ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ มุมมองใหม่ อนามัยการเจริญพันธุ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย http://www.newswit.com/gen/2016-07-20/69afce1c9e4d91b3a49e3e8abf876f1a/ Wed, 20 Jul 2016 13:40:45 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016 (SAUNIC 2016) http://www.newswit.com/gen/2016-07-12/7e39b1efd90c299995851f869d174e28/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016(SAUNIC 2016) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green http://www.newswit.com/gen/2016-07-12/7e39b1efd90c299995851f869d174e28/ Tue, 12 Jul 2016 17:54:33 +0700 ภาพข่าว: หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวบรรยายพิเศษ - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2016-07-11/869067a3d00757f67d696a8030be06d9/ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมากล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยมี รศ.ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย, http://www.newswit.com/gen/2016-07-11/869067a3d00757f67d696a8030be06d9/ Mon, 11 Jul 2016 15:06:47 +0700 #นพ.สุวรรณชัย เปิดประชุมฯ ชมรมสาสุข59 ระดมความคิด ขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิ http://www.newswit.com/gen/2016-07-04/d669b5f7c60c687014d68761104e003b/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 พร้อมบรรยายพิเศษ http://www.newswit.com/gen/2016-07-04/d669b5f7c60c687014d68761104e003b/ Mon, 04 Jul 2016 9:53:39 +0700 ภาพข่าว: แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย http://www.newswit.com/gen/2016-07-04/bab4989f8f4689036ac7e48b41119be0/ แถลงข่าววันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวการประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก http://www.newswit.com/gen/2016-07-04/bab4989f8f4689036ac7e48b41119be0/ Mon, 04 Jul 2016 9:34:10 +0700 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 งานวิจัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2016-06-21/7c5331abe67282740d5637ff7310088b/ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016 (SAUNIC 2016) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green Research for Sustainable Development งานวิจัยสีเขียว http://www.newswit.com/gen/2016-06-21/7c5331abe67282740d5637ff7310088b/ Tue, 21 Jun 2016 10:08:49 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ประจำปี2559-โรงแรมเอเชียกรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2016-06-20/71d37db4d45336bbd9cf946a0a99547e/ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ประจำปี2559 เรื่อง ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย โดยมี ดร.มนูญ บำรุงจิตร http://www.newswit.com/gen/2016-06-20/71d37db4d45336bbd9cf946a0a99547e/ Mon, 20 Jun 2016 15:41:57 +0700 กรมสุขภาพจิต อัพเดทสถานการณ์ ฆ่าตัวตายในไทย ย้ำ รู้ทัน ป้องกันได้ http://www.newswit.com/food/2016-06-15/a30065727718336de8e451c3051aa138/ จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. http://www.newswit.com/food/2016-06-15/a30065727718336de8e451c3051aa138/ Wed, 15 Jun 2016 15:15:54 +0700 การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2559 http://www.newswit.com/gen/2016-06-14/72b9f85baac6649873497cff7505f248/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาขน)ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 หรือ International Nuclear Science and Technology Conference http://www.newswit.com/gen/2016-06-14/72b9f85baac6649873497cff7505f248/ Tue, 14 Jun 2016 11:51:36 +0700