การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forumครั้งที่18" และประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) th-TH Tue, 25 Apr 2017 1:52:29 +0700 ม.กรุงเทพจัดประชุมวิชาการนานาชาติชูผู้ประกอบการหญิง ยุค 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-04-04/c167a8aa718b039ff5e0449fe816e41c/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (University of Cambridge) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านผู้ประกอบการหญิง Women#s Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 (WECB2017) ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2017-04-04/c167a8aa718b039ff5e0449fe816e41c/ Tue, 04 Apr 2017 12:34:19 +0700 ภาพข่าว: ภก.ศุภชัย สายบัว รับรางวัล เภสัชกรอุตสาหการดีเด่นปรจำปี 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-03-30/3b86c033e26502cc54d188e39879acab/ ในการประชุมวิชาการ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทสไทย) ได้มีการมอบรางวัล เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ให้แก่ ภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล้ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ http://www.newswit.com/gen/2017-03-30/3b86c033e26502cc54d188e39879acab/ Thu, 30 Mar 2017 15:25:10 +0700 ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 All About Sunscreens http://www.newswit.com/gen/2017-03-27/4e3ee83420844d85385af28ca347005b/ เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ กับการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2: All about Sunscreens งานนี้นอกจากความรู้ที่อัดแน่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดดประเภทต่างๆ แล้ว ยังมีหนังสือสูตรผลิตภัณฑ์กันแดดแจกด้วย สำหรับปฏิบัติการ http://www.newswit.com/gen/2017-03-27/4e3ee83420844d85385af28ca347005b/ Mon, 27 Mar 2017 12:22:10 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/gen/2017-03-24/7026b99c9860c56d9f23ca91c7addfc7/ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่18 และประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) http://www.newswit.com/gen/2017-03-24/7026b99c9860c56d9f23ca91c7addfc7/ Fri, 24 Mar 2017 11:19:31 +0700 งานสัมมนาทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-03-23/1468cc3b22d947c1b420af52e2a2fb22/ ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน? จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทคัดย่อผ่านช่องทาง http://www.newswit.com/gen/2017-03-23/1468cc3b22d947c1b420af52e2a2fb22/ Thu, 23 Mar 2017 11:47:23 +0700 ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.newswit.com/gen/2017-03-21/6ae50c26b8f1fc66a551947fcb68f1ce/ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี http://www.newswit.com/gen/2017-03-21/6ae50c26b8f1fc66a551947fcb68f1ce/ Tue, 21 Mar 2017 14:27:26 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมวิชาการกรมการข้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน และมุ่งพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-03-17/0d508c6ddb2e96a3085a40492c76ca12/ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.newswit.com/gen/2017-03-17/0d508c6ddb2e96a3085a40492c76ca12/ Fri, 17 Mar 2017 16:24:18 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมวิชาการข้าว http://www.newswit.com/gen/2017-03-17/437253643f260743b0729e3520dca2a4/ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ http://www.newswit.com/gen/2017-03-17/437253643f260743b0729e3520dca2a4/ Fri, 17 Mar 2017 16:22:23 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-03-10/3c70f9f5f91d3fd9bc1e2e32c0f822a0/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้หัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ Active Learning: Classrooms http://www.newswit.com/gen/2017-03-10/3c70f9f5f91d3fd9bc1e2e32c0f822a0/ Fri, 10 Mar 2017 13:39:47 +0700 ภาพข่าว: เภสัชฯ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา http://www.newswit.com/gen/2017-02-21/323f3f7c8854a39c07eb66211f3855eb/ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี ร่วมกับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย http://www.newswit.com/gen/2017-02-21/323f3f7c8854a39c07eb66211f3855eb/ Tue, 21 Feb 2017 15:24:50 +0700 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นยุคดิจิตอล http://www.newswit.com/gen/2017-02-09/0c0e6a4ab81b32a8598a31a5c55b8bf7/ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 21 เรื่องประเด็นร้อนในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Hot Issue in Child and Adolescent Psychiatry) ณ รร.เชียงใหม่ฮิลล์ http://www.newswit.com/gen/2017-02-09/0c0e6a4ab81b32a8598a31a5c55b8bf7/ Thu, 09 Feb 2017 17:04:29 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(2 กุมภาพันธ์ 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-02-02/00003020220170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. TK park จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ Better Library and Learning Space: Trends and Ideas ณ โรงแรมสุโกศล 10.00 น. - 20.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-02-02/00003020220170800000000000000000/ Thu, 02 Feb 2017 8:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(2 กุมภาพันธ์ 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-02-01/00003010220171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. TK park จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ Better Library and Learning Space: Trends and Ideas ณ โรงแรมสุโกศล 10.00 น. - 20.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-02-01/00003010220171600000000000000000/ Wed, 01 Feb 2017 16:00:00 +0700 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-01-18/8b1f9f0131e5d308cbb911029774b4f5/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น http://www.newswit.com/food/2017-01-18/8b1f9f0131e5d308cbb911029774b4f5/ Wed, 18 Jan 2017 10:19:36 +0700 ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ NCAA 2017 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/7c9f9aa3b12bd12fd6a56f70ce12e02b/ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนบุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 หรือ The 6th National Conference on Applied Liberal Arts: http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/7c9f9aa3b12bd12fd6a56f70ce12e02b/ Mon, 16 Jan 2017 15:47:06 +0700 ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-01-10/1f071d31a9af7b82cd7f6b62806708bc/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น http://www.newswit.com/food/2017-01-10/1f071d31a9af7b82cd7f6b62806708bc/ Tue, 10 Jan 2017 18:04:52 +0700 ภาพข่าว: SPU: พัฒนางานด้านวิชาการ จัดการประประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/0b4b6b97e2b552b0e17ec48310196c38/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/0b4b6b97e2b552b0e17ec48310196c38/ Thu, 05 Jan 2017 17:26:42 +0700 Innovation for Community Well-Being การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน รวมพลังคนทำงานสุขภาวะชุมชน ครั้งแรกของ มจธ. http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/407114a56b58dece5f3688904877b781/ ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเอกซ์ อาคารมีชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/407114a56b58dece5f3688904877b781/ Thu, 05 Jan 2017 16:38:20 +0700 มอสคลีน เครื่องดักจับยุง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/biz/2017-01-04/e1053acda538d2b442c2e39b21c7efa9/ เครื่องดักจับยุง มอสคลีน เปิดตัวเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2559 (JITMM 2016) ชูจุดเด่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารปรอทหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตราย พร้อมคุณสมบัติการกำจัดกลิ่นได้ครบครัน http://www.newswit.com/biz/2017-01-04/e1053acda538d2b442c2e39b21c7efa9/ Wed, 04 Jan 2017 10:46:26 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) ภายใต้หัวข้อ Moving Toward the Electric Utility of the Future http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/c975c166f2758a268adbf3c6826b63dc/ วันนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของการไฟฟ้าในอนาคต รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/c975c166f2758a268adbf3c6826b63dc/ Tue, 27 Dec 2016 15:59:52 +0700 พัฒน์กลหนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ TSME-ICOM 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/df34450f505b686241d4b5c798e056a5/ ประสบความสำเร็จเกินคาด กับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSME-ICOME 2016 ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) รวมกับ คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับสนับสนุนจากผู้ประกอบการเอกชนชั้นนำด้านวิศวกรรมอีกกว่า 10 ราย http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/df34450f505b686241d4b5c798e056a5/ Tue, 27 Dec 2016 10:26:58 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2016-12-23/7c824d71b6d9b661ab7e3458804948da/ อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนTechnology of Management for Sustainable Development http://www.newswit.com/gen/2016-12-23/7c824d71b6d9b661ab7e3458804948da/ Fri, 23 Dec 2016 13:42:08 +0700