การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ สทอภ. จัดพิธีเปิดงาน GEO-Infotech 2016 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 หรือ GEO-Infotech 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ th-TH Sun, 07 Feb 2016 8:16:19 +0700 ประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.ศิริราช http://www.newswit.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดเปิดโครงการประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 08:30-16:00 น. ที่ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ http://www.newswit.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ Tue, 19 Jan 2016 10:06:35 +0700 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล http://www.newswit.com/food/2016-01-18/07ee4cd1ba941fa586e1111fdcb462e7/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล โดย ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30น. http://www.newswit.com/food/2016-01-18/07ee4cd1ba941fa586e1111fdcb462e7/ Mon, 18 Jan 2016 12:30:45 +0700 Thailand Halal Assembly 2015 งานฮาลาลใหญ่สุดในอาเซียนรัฐบาลตั้งเป้า ส่งเสริมธุรกิจและการค้าฮาลาล ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในห้า ภายใน พ.ศ.2562 http://www.newswit.com/gen/2016-01-06/675213033e6a5d2e7feda16b95bdc5d2/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2015 เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาล http://www.newswit.com/gen/2016-01-06/675213033e6a5d2e7feda16b95bdc5d2/ Wed, 06 Jan 2016 17:01:46 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยนโยบายอาหารโลก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2016-01-05/a6b3fdd0fc48a664e4a9c88c10821bb9/ ฯพณฯ พล. อ. อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลก; ภาพอนาคตของอาหารและการทำฟาร์ม : ความท้าทายของภูมิภาค (World Food Future Faces of Food and Farming: Regional http://www.newswit.com/gen/2016-01-05/a6b3fdd0fc48a664e4a9c88c10821bb9/ Tue, 05 Jan 2016 15:58:13 +0700 The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering TSME-ICoME2015 http://www.newswit.com/gen/2015-12-08/19e87476543973cd972cc5b65e33e702/ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering TSME-ICoME2015) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ http://www.newswit.com/gen/2015-12-08/19e87476543973cd972cc5b65e33e702/ Tue, 08 Dec 2015 11:27:10 +0700 SIT มจธ. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 งาน http://www.newswit.com/gen/2015-12-14/54c27e1fa96443ece2de801c5e2f3faf/ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมกัน 4 งาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference http://www.newswit.com/gen/2015-12-14/54c27e1fa96443ece2de801c5e2f3faf/ Mon, 14 Dec 2015 16:03:54 +0700 ไทย จัดสุดยอดงานฮาลาล Thailand Halal Assembly 2015 โชว์วัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อเศรษฐกิจฮาลาล ชูศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยในเวทีฮาลาลโลก http://www.newswit.com/gen/2015-12-11/3e49435623337e2c4e9c9cadcb5bf0e7/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเป็นปีที่ 2 ในชื่องาน Thailand Halal Assembly 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-12-11/3e49435623337e2c4e9c9cadcb5bf0e7/ Fri, 11 Dec 2015 19:59:30 +0700 ภาพข่าว: ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติPan Asia 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-12-09/f91ecfab3ded7085b10277539dfeffa8/ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ Pan Asia 2015 ครั้งที่ 5 โดยมี นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2015-12-09/f91ecfab3ded7085b10277539dfeffa8/ Wed, 09 Dec 2015 17:48:42 +0700 ประชุมวิชาการเรื่อง เปิดโปงความลับของดิน..ให้ผลิตพืชได้..กำไรงาม http://www.newswit.com/gen/2015-12-09/409993d9fd79a1403d7221f4c51321c3/ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง เปิดโปงความลับของดิน..ให้ผลิตพืชได้..กำไรงาม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อไขความลับของดินที่เป็นภัยต่อ..กำไรงาม ปุ๋ย..ปัจจัยสำคัญในการสร้างกำไร http://www.newswit.com/gen/2015-12-09/409993d9fd79a1403d7221f4c51321c3/ Wed, 09 Dec 2015 16:58:19 +0700 ภาพข่าว: วทส. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) http://www.newswit.com/gen/2015-12-03/f307e590bce26b235532d4b52dae0317/ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (STCCON 2015) หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน http://www.newswit.com/gen/2015-12-03/f307e590bce26b235532d4b52dae0317/ Thu, 03 Dec 2015 10:25:20 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2015-11-23/68a213599cf2bdff5136145f3266be85/ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ http://www.newswit.com/gen/2015-11-23/68a213599cf2bdff5136145f3266be85/ Mon, 23 Nov 2015 10:18:55 +0700 ภาพข่าว: รับรองอาหารค่ำ http://www.newswit.com/gen/2015-11-19/48724b895eee7cb164de03a7c3608f33/ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (ที่5-ซ้าย) เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ องค์ปาฐกถาพิเศษ วิทยากรจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมบรรยาย และผู้สนับสนุน เนื่องในโอกาสการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-11-19/48724b895eee7cb164de03a7c3608f33/ Thu, 19 Nov 2015 15:27:18 +0700 เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/food/2015-11-16/5a4bff1e9b7edaed33decabee5c7c2bd/ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1(1st National Conference on Physical Activity) ครั้งแรกของประเทศไทย http://www.newswit.com/food/2015-11-16/5a4bff1e9b7edaed33decabee5c7c2bd/ Mon, 16 Nov 2015 16:56:43 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และสัตว์เลัยง ครั้งที่ 40 http://www.newswit.com/gen/2015-11-16/2b7d97133bd17534debc4cac24d8822d/ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และสัตว์เลัยง (ICVS) ครั้งที่ 40 แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมี นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน (ขวา) http://www.newswit.com/gen/2015-11-16/2b7d97133bd17534debc4cac24d8822d/ Mon, 16 Nov 2015 16:36:47 +0700 ภาพข่าว: ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล เปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-11-13/66143f26824456e3af6601108319f3d8/ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อเรื่อง จิตเวชศาสตร์ในยุคยุคดิจิทัล จัดโดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ http://www.newswit.com/gen/2015-11-13/66143f26824456e3af6601108319f3d8/ Fri, 13 Nov 2015 15:08:25 +0700 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติPan Asia 2015 ระดมศัลยแพทย์ความงามจาก 5 สาขาทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หวังพัฒนาศัลยกรรมไทยก้าวไกลนำหน้าในภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2015-11-09/be5cb8d589289ee7fff509db9fad2107/ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ประกาศศักยภาพศัลยกรรมไทยพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ Pan Asia 2015 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยร่วมกับ Pan Asia Academy of http://www.newswit.com/gen/2015-11-09/be5cb8d589289ee7fff509db9fad2107/ Mon, 09 Nov 2015 10:10:51 +0700 สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับดี การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/066eaf1654460c21b956e2b610468fb5/ สคร.12 สงขลา คว้ารางวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับดี การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในการประชุมวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปี 58 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/066eaf1654460c21b956e2b610468fb5/ Tue, 03 Nov 2015 17:40:43 +0700 บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏโคราช จับมือ ภาคีเครือข่าย ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/2af52efac49659d2c322a712d137372c/ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล โดยมี นายสุวัจน์ http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/2af52efac49659d2c322a712d137372c/ Tue, 03 Nov 2015 15:38:10 +0700 ภาพข่าว: SPU : สถาบันภาษาฯ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันภาษาฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น #6 http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/64b6df1aec571a893679445d23cdc993/ SPU-Japanese (อ.Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำ และ ผศ.Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม) ร่วมกับสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น http://www.newswit.com/gen/2015-11-03/64b6df1aec571a893679445d23cdc993/ Tue, 03 Nov 2015 15:09:23 +0700 สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ Pan Asia 2015 อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/b1d98c1b044ca0c71c0d8e8ab2cd54fc/ สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย จับมือร่วมกับ Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive surgery (Paafprs) ซึ่งเป็นสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามของเอเซีย และสมาคมความงามด้านผิวหนัง(Aesthetic Dermatology Academy http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/b1d98c1b044ca0c71c0d8e8ab2cd54fc/ Fri, 30 Oct 2015 13:40:21 +0700 นิด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/0bc5cc9635dcc080483fbf14b03e6627/ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 กำหนดการ - หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา 29 ธันวาคม http://www.newswit.com/gen/2015-10-30/0bc5cc9635dcc080483fbf14b03e6627/ Fri, 30 Oct 2015 10:45:40 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้สู่อนาคต:ตอบโจทย์โลกดิจิตอล http://www.newswit.com/gen/2015-10-29/e1d7e6537d5f180b0a2bc74d632e4e9a/ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.newswit.com/gen/2015-10-29/e1d7e6537d5f180b0a2bc74d632e4e9a/ Thu, 29 Oct 2015 13:35:08 +0700 SPU : ร่วมแสดงความยินดี...! อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัยด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL ประเทศกัมพูชา http://www.newswit.com/gen/2015-10-28/459dbdcd6e2da20ef20bb123f2030015/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Engineering Sripatum)ในโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย ด้านการเรียนการสอน เรื่อง Using a Fipped Classroom http://www.newswit.com/gen/2015-10-28/459dbdcd6e2da20ef20bb123f2030015/ Wed, 28 Oct 2015 17:27:43 +0700 ภาพข่าว: ซีพีเอฟ นำ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โชว์ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 http://www.newswit.com/gen/2015-10-27/86a521820f6852638930b97ff8aadd2b/ นายสุธี สมุทระประภูต (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนิทรรศการโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต จัดแสดงภายในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-10-27/86a521820f6852638930b97ff8aadd2b/ Tue, 27 Oct 2015 8:39:42 +0700 สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย จัดงานความก้าวหน้าเสริมความท้าทายในเวชปฏิบัติปริกำเนิด http://www.newswit.com/food/2015-10-24/f9e90aacc695e785eaaf9a8668ddddc7/ ศ. พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าเสริมความท้าทายในเวชปฏิบัติปริกำเนิด และมีการปฐกถาเรื่อง The challenges of improving national newborn http://www.newswit.com/food/2015-10-24/f9e90aacc695e785eaaf9a8668ddddc7/ Sat, 24 Oct 2015 19:29:35 +0700 ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ เปิดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ http://www.newswit.com/gen/2015-10-22/45fa4f735c8758f641d01b3d6e728fc8/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน และ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ ในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2558 ณ http://www.newswit.com/gen/2015-10-22/45fa4f735c8758f641d01b3d6e728fc8/ Thu, 22 Oct 2015 12:41:32 +0700 เนสท์เล่ ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมแสดงผลงานโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ปีที่ 11 http://www.newswit.com/gen/2015-10-14/c66a7cb3403a0cc4706d47ebf56be8be/ เนสท์เล่ ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตอกย้ำปณิธานของเนสท์เล่ ในการร่วมสร้างสังคมไทยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.newswit.com/gen/2015-10-14/c66a7cb3403a0cc4706d47ebf56be8be/ Wed, 14 Oct 2015 12:30:27 +0700 สมศ. จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 http://www.newswit.com/gen/2015-10-13/97d0ae49d582867e3e3a8e6b6d4b4c60/ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ภายใต้แนวคิด ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ พร้อมตีแผ่ ขีดจำกัด ปัญหาการศึกษาไทย และ http://www.newswit.com/gen/2015-10-13/97d0ae49d582867e3e3a8e6b6d4b4c60/ Tue, 13 Oct 2015 10:23:11 +0700 ราชภัฏโคราชประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2015-10-12/ce4dc38ff786566225b63544f5f95407/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 http://www.newswit.com/gen/2015-10-12/ce4dc38ff786566225b63544f5f95407/ Mon, 12 Oct 2015 10:09:51 +0700