การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ งานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า 2018 เมื่อเร็วๆนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ และ แสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4และ RAIL Asia Expo 2018 ณ. ฮอลล์แสดงสินค้า สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยมี th-TH Wed, 25 Apr 2018 17:36:10 +0700 มิวเซียมสยาม เชิญส่งงานวิจัย การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์อาเซียน 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/bed1d6959457c19f4074335868af48de/ มิวเซียมสยาม เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Museum Forum 2018) ภายใต้แนวคิด สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน (Museum Media : Connecting Museums, Converging People) http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/bed1d6959457c19f4074335868af48de/ Tue, 03 Apr 2018 11:18:02 +0700 สรุป ผลการประกวด การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/45bcaa00a05e1d3236c4249946d47b6e/ ผลการประกวดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ระดับปริญญาตรี ได้แก่ เรื่อง แนวทางการทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือนบริษัททรอปอคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย http://www.newswit.com/gen/2018-04-03/45bcaa00a05e1d3236c4249946d47b6e/ Tue, 03 Apr 2018 9:29:00 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/4ba0201f0c483b5a9389c575e1df0ced/ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี http://www.newswit.com/gen/2018-04-02/4ba0201f0c483b5a9389c575e1df0ced/ Mon, 02 Apr 2018 9:57:56 +0700 กฤษฏา แจงนโยบายพัฒนาภาคเกษตรขานรับการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ยันจับมือ สธ. สสส. เร่งรณรงค์ผู้บริโภคกินอาหารเพิ่มสุขภาพเพิ่ม หวังเป็นกลไกชี้นำเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้คุณภาพป้อนตลาด http://www.newswit.com/gen/2018-03-30/4d58b667d61e1db6e9ccea01d3be6f19/ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดและกล่าวปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10 http://www.newswit.com/gen/2018-03-30/4d58b667d61e1db6e9ccea01d3be6f19/ Fri, 30 Mar 2018 15:36:40 +0700 ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/56ad705c56117c29a9180ce236522d0d/ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ในงานการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ http://www.newswit.com/gen/2018-03-28/56ad705c56117c29a9180ce236522d0d/ Wed, 28 Mar 2018 10:38:51 +0700 ภาพข่าว: ธ.ไทยพาณิชย์ มอบ 20,000 บาท สนับสนุนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-03-27/b7397151c8d7cd6848b878db0377e006/ วันนี้ (27 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง http://www.newswit.com/gen/2018-03-27/b7397151c8d7cd6848b878db0377e006/ Tue, 27 Mar 2018 17:04:57 +0700 ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรงเปิดงานประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/09a6a40912f203bed18d3c350f5cc643/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๙ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข หรือ The 19th HA National Forum จัดขึ้นภายใต้แนวคิด คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม http://www.newswit.com/gen/2018-03-15/09a6a40912f203bed18d3c350f5cc643/ Thu, 15 Mar 2018 15:46:14 +0700 วว. จับมือสำนักปลัดกระทรวงวิทย์ จัดประชุมวิชาการในงาน ASEAN Next 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-03-21/7282ca66e4942f5b7ed7f34a5d9a5376/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในงาน ASEAN Next 2018 : Rising STI Networking for Innovative ASEAN ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ดังนี้ วันที่ 20 http://www.newswit.com/gen/2018-03-21/7282ca66e4942f5b7ed7f34a5d9a5376/ Wed, 21 Mar 2018 16:46:27 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/a5180ce6023dccbe7658656754228f47/ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ดร.ดาริกา http://www.newswit.com/gen/2018-03-20/a5180ce6023dccbe7658656754228f47/ Tue, 20 Mar 2018 17:48:03 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/4f6a78e2ad5e0a55b458fae1f063208c/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/4f6a78e2ad5e0a55b458fae1f063208c/ Wed, 14 Mar 2018 13:46:18 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/d96fbefb16d8de17e97cf54868e1df4b/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ณ http://www.newswit.com/gen/2018-03-14/d96fbefb16d8de17e97cf54868e1df4b/ Wed, 14 Mar 2018 13:45:11 +0700 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 พร้อมจัดแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย http://www.newswit.com/food/2018-03-12/e8bbf65318d15eef87fb88499cd9f07d/ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara http://www.newswit.com/food/2018-03-12/e8bbf65318d15eef87fb88499cd9f07d/ Mon, 12 Mar 2018 16:21:09 +0700 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพ สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว http://www.newswit.com/food/2018-03-12/1ffcd0374c9741eb7dcf9c236b262727/ นางปัทมา แคนยุกต์ ผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนาคุณภาพ สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมชวนชม ชั้น 6 อาคาร http://www.newswit.com/food/2018-03-12/1ffcd0374c9741eb7dcf9c236b262727/ Mon, 12 Mar 2018 15:04:21 +0700 เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส แถลงเปิดงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-03-05/cd2931b7efa0a6be20275a3802b5a4d9/ การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018 ปี2561 นับเป็นปีสำคัญที่โครงการระบบรางในประเทศไทยด้วยสัญญาการประมูลและจัดซื้อจำนวนมากที่กำลังเกิดขึ้น บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด http://www.newswit.com/gen/2018-03-05/cd2931b7efa0a6be20275a3802b5a4d9/ Mon, 05 Mar 2018 9:29:30 +0700 พีไอเอ็ม ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2018-02-21/042935c9cdbe9b60e912f5227d21a000/ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Cheng Kung University ไต้หวัน, CHUO University , Kansai University ประเทศญี่ปุ่น , Northwestern Polytechnical University สาธารณรัฐประชาชนจีน, http://www.newswit.com/gen/2018-02-21/042935c9cdbe9b60e912f5227d21a000/ Wed, 21 Feb 2018 15:48:02 +0700 สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2018-02-21/20a0b551fc67deb06b329f0d82a9e115/ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) จะจัดโครงการ การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2018-02-21/20a0b551fc67deb06b329f0d82a9e115/ Wed, 21 Feb 2018 11:36:29 +0700 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.newswit.com/gen/2018-02-20/5b66935c1e805dada8b0009f5301ffcf/ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อประเทศไทย 4.0 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ http://www.newswit.com/gen/2018-02-20/5b66935c1e805dada8b0009f5301ffcf/ Tue, 20 Feb 2018 14:24:00 +0700 ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2018-02-16/0662e25f0752967d86e287e9fc781fe0/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องกล โยธา http://www.newswit.com/gen/2018-02-16/0662e25f0752967d86e287e9fc781fe0/ Fri, 16 Feb 2018 16:50:11 +0700 อิมแพ็ค เดินหน้าจัดงาน Medical Devices ASEAN หนุนไทยเมดิคัลฮับของเอเชีย http://www.newswit.com/gen/2018-02-14/05dcd4a36d34427e26fc135b489778fa/ อิมแพ็ค ประกาศจัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ หรือ Medical Devices ASEAN (MDA) 2018 ตอบรับมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ 4.2 หมื่นล้าน เติบโตเฉลี่ย 12% โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 http://www.newswit.com/gen/2018-02-14/05dcd4a36d34427e26fc135b489778fa/ Wed, 14 Feb 2018 17:31:51 +0700 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดเสวนา ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย http://www.newswit.com/food/2018-02-13/ae1805e94e630dbe196509e6fdc13e52/ เนื่องด้วยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จะจัดงาน Medical Devices ASEAN (MDA) 2018 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป http://www.newswit.com/food/2018-02-13/ae1805e94e630dbe196509e6fdc13e52/ Tue, 13 Feb 2018 15:50:06 +0700 ภาพข่าว: จิสด้า จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 http://www.newswit.com/it/2018-02-06/8eeddf5d1f140c72b17dd965e0eb45f4/ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ http://www.newswit.com/it/2018-02-06/8eeddf5d1f140c72b17dd965e0eb45f4/ Tue, 06 Feb 2018 10:36:38 +0700 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 และจัดกิจกรรมพิเศษ แพทย์ผิวหนังพบประชาชน http://www.newswit.com/food/2018-02-05/d1cca96af2b7a0afca43fea2ee3d675b/ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara http://www.newswit.com/food/2018-02-05/d1cca96af2b7a0afca43fea2ee3d675b/ Mon, 05 Feb 2018 14:54:15 +0700 ศิลปศาสตร์ สจล. เชิญส่งบทความร่วมงาน ASIALEX 2018 ณ จ. กระบี่ http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/5f12d37e591313c7a5293a8de3ab8e6f/ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับพจนานุกรม Asialex 2018 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ กระบี่รีสอร์ต จ กระบี่ http://www.newswit.com/gen/2018-02-02/5f12d37e591313c7a5293a8de3ab8e6f/ Fri, 02 Feb 2018 13:15:55 +0700 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร RSKC 2018 ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2018-01-30/e591c6f5500a3e0ec9853e9f67374831/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC2018) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ประกอบไปด้วย 7 สาขา http://www.newswit.com/gen/2018-01-30/e591c6f5500a3e0ec9853e9f67374831/ Tue, 30 Jan 2018 11:45:46 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(26 มกราคม 2561) http://www.newswit.com/evnt/2018-01-26/00003260120180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 08.30 น. สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาค อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2018-01-26/00003260120180800000000000000000/ Fri, 26 Jan 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(26 มกราคม 2561) http://www.newswit.com/evnt/2018-01-25/00003250120181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 08.30 น. สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาค อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 09.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2018-01-25/00003250120181600000000000000000/ Thu, 25 Jan 2018 16:00:00 +0700 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2018-01-19/8046a1898d7846c219405bfda63b9de9/ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียน (HOPE : Advancing Early Childhood Education in ASEAN towards Sustainable) พร้อมกับการนำเสนอหลักสูตร HOPE Curriculum ซึ่งเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก http://www.newswit.com/gen/2018-01-19/8046a1898d7846c219405bfda63b9de9/ Fri, 19 Jan 2018 14:24:26 +0700 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 http://www.newswit.com/gen/2018-01-17/2afd4de6484a82f9c91800744a7d868d/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดให้มี การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 โดยมี http://www.newswit.com/gen/2018-01-17/2afd4de6484a82f9c91800744a7d868d/ Wed, 17 Jan 2018 8:53:51 +0700 ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 http://www.newswit.com/food/2018-01-16/086b7e5c108aebfe3f468ffa3f6960d3/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 เรื่อง การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ( Spiritual Care of the Elderly) วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา http://www.newswit.com/food/2018-01-16/086b7e5c108aebfe3f468ffa3f6960d3/ Tue, 16 Jan 2018 10:04:19 +0700