การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: เภสัชฯ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี ร่วมกับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเวชภัณฑ์คุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทย th-TH Mon, 27 Feb 2017 2:11:29 +0700 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นยุคดิจิตอล http://www.newswit.com/gen/2017-02-09/0c0e6a4ab81b32a8598a31a5c55b8bf7/ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 21 เรื่องประเด็นร้อนในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Hot Issue in Child and Adolescent Psychiatry) ณ รร.เชียงใหม่ฮิลล์ http://www.newswit.com/gen/2017-02-09/0c0e6a4ab81b32a8598a31a5c55b8bf7/ Thu, 09 Feb 2017 17:04:29 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(2 กุมภาพันธ์ 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-02-02/00003020220170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. TK park จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ Better Library and Learning Space: Trends and Ideas ณ โรงแรมสุโกศล 10.00 น. - 20.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-02-02/00003020220170800000000000000000/ Thu, 02 Feb 2017 8:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(2 กุมภาพันธ์ 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-02-01/00003010220171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 08.30 น. TK park จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ Better Library and Learning Space: Trends and Ideas ณ โรงแรมสุโกศล 10.00 น. - 20.00 น. http://www.newswit.com/evnt/2017-02-01/00003010220171600000000000000000/ Wed, 01 Feb 2017 16:00:00 +0700 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-01-18/8b1f9f0131e5d308cbb911029774b4f5/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น http://www.newswit.com/food/2017-01-18/8b1f9f0131e5d308cbb911029774b4f5/ Wed, 18 Jan 2017 10:19:36 +0700 ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมระดับชาติ NCAA 2017 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/7c9f9aa3b12bd12fd6a56f70ce12e02b/ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนบุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 หรือ The 6th National Conference on Applied Liberal Arts: http://www.newswit.com/gen/2017-01-16/7c9f9aa3b12bd12fd6a56f70ce12e02b/ Mon, 16 Jan 2017 15:47:06 +0700 ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-01-10/1f071d31a9af7b82cd7f6b62806708bc/ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น http://www.newswit.com/food/2017-01-10/1f071d31a9af7b82cd7f6b62806708bc/ Tue, 10 Jan 2017 18:04:52 +0700 ภาพข่าว: SPU: พัฒนางานด้านวิชาการ จัดการประประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/0b4b6b97e2b552b0e17ec48310196c38/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/0b4b6b97e2b552b0e17ec48310196c38/ Thu, 05 Jan 2017 17:26:42 +0700 Innovation for Community Well-Being การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน รวมพลังคนทำงานสุขภาวะชุมชน ครั้งแรกของ มจธ. http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/407114a56b58dece5f3688904877b781/ ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเคเอกซ์ อาคารมีชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/407114a56b58dece5f3688904877b781/ Thu, 05 Jan 2017 16:38:20 +0700 มอสคลีน เครื่องดักจับยุง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://www.newswit.com/biz/2017-01-04/e1053acda538d2b442c2e39b21c7efa9/ เครื่องดักจับยุง มอสคลีน เปิดตัวเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2559 (JITMM 2016) ชูจุดเด่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารปรอทหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตราย พร้อมคุณสมบัติการกำจัดกลิ่นได้ครบครัน http://www.newswit.com/biz/2017-01-04/e1053acda538d2b442c2e39b21c7efa9/ Wed, 04 Jan 2017 10:46:26 +0700 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) ภายใต้หัวข้อ Moving Toward the Electric Utility of the Future http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/c975c166f2758a268adbf3c6826b63dc/ วันนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของการไฟฟ้าในอนาคต รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/c975c166f2758a268adbf3c6826b63dc/ Tue, 27 Dec 2016 15:59:52 +0700 พัฒน์กลหนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ TSME-ICOM 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/df34450f505b686241d4b5c798e056a5/ ประสบความสำเร็จเกินคาด กับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSME-ICOME 2016 ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) รวมกับ คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับสนับสนุนจากผู้ประกอบการเอกชนชั้นนำด้านวิศวกรรมอีกกว่า 10 ราย http://www.newswit.com/gen/2016-12-27/df34450f505b686241d4b5c798e056a5/ Tue, 27 Dec 2016 10:26:58 +0700 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2016-12-23/7c824d71b6d9b661ab7e3458804948da/ อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนTechnology of Management for Sustainable Development http://www.newswit.com/gen/2016-12-23/7c824d71b6d9b661ab7e3458804948da/ Fri, 23 Dec 2016 13:42:08 +0700 ภาพข่าว: เปิดงานยิ่งใหญ่ Thailand Halal Assembly 2016 รวมพลังขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ฮาลาล 4.0 http://www.newswit.com/gen/2016-12-22/f9be814d628d06ab22d443c6630c52c6/ Thailand Halal Assembly 2016 : นายพสุ โลหารชุน ตัวแทนนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาล Thailand Halal Assembly2016 http://www.newswit.com/gen/2016-12-22/f9be814d628d06ab22d443c6630c52c6/ Thu, 22 Dec 2016 9:28:46 +0700 ภาพข่าว: ครัวการบินไทยร่วมออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2016 http://www.newswit.com/life/2016-12-21/3dd65558ff693df508deb693e2da4918/ นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2016 http://www.newswit.com/life/2016-12-21/3dd65558ff693df508deb693e2da4918/ Wed, 21 Dec 2016 13:24:05 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/87d2b981277aacd6829242161d9bd1e9/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 1 ของแถวขบวนรับเสด็จ) http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/87d2b981277aacd6829242161d9bd1e9/ Tue, 20 Dec 2016 12:27:12 +0700 Thailand Halal Assembly 2016 รวมพลังนำไทยสู่ฮาลาล 4.0 พุ่งเป้าสู่ตลาดโลก ดันสินค้าฮาลาลไทยโตต่อเนื่องกว่า 20 % http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/6d8da5a2ff7faa39836dde94d7d325e0/ ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Halal Assembly 2016 การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่รวบรวมสินค้าและบริการฮาลาล พลังของคนยุคใหม่สู่การนำสินค้าฮาลาลสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ เน้นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/6d8da5a2ff7faa39836dde94d7d325e0/ Tue, 20 Dec 2016 11:06:27 +0700 RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/3f75747f69f50ab57aa4754aa581835f/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 112 ปี ในชื่องาน http://www.newswit.com/gen/2016-12-20/3f75747f69f50ab57aa4754aa581835f/ Tue, 20 Dec 2016 8:43:13 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ International GI Motility Workshop 2016 http://www.newswit.com/food/2016-12-19/bbe0906810cda5811afdc3f069cfa487/ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานการประชุมวิชาการในระดับสากล International GI Motility Workshop 2016 โดยมี ศ.พญ. วโรชา มหาชัย http://www.newswit.com/food/2016-12-19/bbe0906810cda5811afdc3f069cfa487/ Mon, 19 Dec 2016 17:25:11 +0700