การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปิดท้ายการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ด้วยกิจกรรมเพื่อประชาชน มีทั้งบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน นิทรรศการความรู้ที่น่าสนใจ เสวนาความรู้เรื่องโรคภัยใกล้ตัว และสาธิตฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) th-TH Wed, 01 Apr 2015 8:06:52 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมฟัง นำเสนอบทความ งานวิจัยด้านภาษา แปล ล่ามและล่ามภาษามือ ดิจิตอลสารสนเทศ และพุทธศาสนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.newswit.com/gen/2015-03-30/92dc90f7c346cb599e54e6d9dc513b26/ การประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (International Conference on ASEAN Best Practices http://www.newswit.com/gen/2015-03-30/92dc90f7c346cb599e54e6d9dc513b26/ Mon, 30 Mar 2015 14:08:52 +0700 ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 http://www.newswit.com/food/2015-03-30/59c2d22981ebc85ce64a41e3db836f3e/ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ National http://www.newswit.com/food/2015-03-30/59c2d22981ebc85ce64a41e3db836f3e/ Mon, 30 Mar 2015 8:43:26 +0700 ภาพข่าว: นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมต.สาธารณสุข เปิดงาน NPHC Better Health Trough Palliative Care http://www.newswit.com/gen/2015-03-25/e9667ddb5a1cacf462a0f21828e8cb3e/ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC) Theme Better Health Trough Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง http://www.newswit.com/gen/2015-03-25/e9667ddb5a1cacf462a0f21828e8cb3e/ Wed, 25 Mar 2015 17:22:11 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320151600000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00001250320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00001250320150800000000000000000/ Wed, 25 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00003250320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-25/00003250320150800000000000000000/ Wed, 25 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320151600000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 16:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00001240320150800000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320150800000000000000000/ กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-24/00003240320150800000000000000000/ Tue, 24 Mar 2015 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00001230320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00001230320151600000000000000000/ Mon, 23 Mar 2015 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 มีนาคม 2558) http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00003230320151600000000000000000/ กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 08.30 น. - 16.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 เชื่อม ห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ ไบเทค http://www.newswit.com/evnt/2015-03-23/00003230320151600000000000000000/ Mon, 23 Mar 2015 16:00:00 +0700 ราชภัฏโคราช โชว์สปิริต คว้ารางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2015-03-22/2aadca7dfeb48633f077d897bbfedc96/ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในโครงการประชุมวิชาการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย http://www.newswit.com/gen/2015-03-22/2aadca7dfeb48633f077d897bbfedc96/ Sun, 22 Mar 2015 18:01:20 +0700 พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘ http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/93e6095135f5a7bd6d229b426a9b484f/ วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/93e6095135f5a7bd6d229b426a9b484f/ Fri, 20 Mar 2015 16:12:37 +0700 มจธ. เตรียมจัดประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/420f3df28b7af224824b2690dec851ae/ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สาหร่ายและแพลงก์ตอน : http://www.newswit.com/gen/2015-03-20/420f3df28b7af224824b2690dec851ae/ Fri, 20 Mar 2015 14:59:57 +0700 โรงพยาบาลสัตว์นนทรี กับงาน Vet Fair 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/a7fc37b97889117d6f28ed04e8e8a4ff/ สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุธทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสัตว์นนทรี ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาลสัตว์จากทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการเพื่อสัตวแพทย์ไทย Vet http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/a7fc37b97889117d6f28ed04e8e8a4ff/ Thu, 19 Mar 2015 12:38:49 +0700 ภาพข่าว: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/2d86765d4adc8438cbcc5bb3171c7a84/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ http://www.newswit.com/gen/2015-03-19/2d86765d4adc8438cbcc5bb3171c7a84/ Thu, 19 Mar 2015 11:57:32 +0700 ภาพข่าว: น้ำนม แม่ รักษาลูกป่วย http://www.newswit.com/gen/2015-03-16/2dee1f49972ffe992232c1c36079ff2b/ นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The Third International Conference on Breastfeeding Sick Babies ซึ่งจัดให้กับ แพทย์ พยาบาล จากทั่วประเทศ โดยมีชาติอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ http://www.newswit.com/gen/2015-03-16/2dee1f49972ffe992232c1c36079ff2b/ Mon, 16 Mar 2015 11:34:21 +0700 นักวิชาการด้านยา เตือนสติ พณ. เลิกขวางการควบคุมราคายาในร่าง พรบ.ยา หยุดเอาใจทุนข้ามชาติ http://www.newswit.com/food/2015-03-13/20ef93bc43c74f53bf1e340cb62ad76f/ 12 องค์กรวิชาการด้านยา สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และวิชาชีพเภสัชร่วมจัดการประชุมวิชาการว่าด้วย ปฏิรูประบบยา วิพากษ์ร่าง พรบ.ยาที่จนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี http://www.newswit.com/food/2015-03-13/20ef93bc43c74f53bf1e340cb62ad76f/ Fri, 13 Mar 2015 13:10:10 +0700 สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 24-26 มี.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เน้นเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยใน 7 ประเด็นหลัก พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยให้ไร้ช่องว่าง http://www.newswit.com/food/2015-03-13/73104e38b9baa60a1ee7e90f02ae3bf6/ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ เชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26มีนาคม 2558 http://www.newswit.com/food/2015-03-13/73104e38b9baa60a1ee7e90f02ae3bf6/ Fri, 13 Mar 2015 10:06:48 +0700 60 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดยิ่งใหญ่! เชิยผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายใต้หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Public Administration Sufficiency Economy Philosophy) http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/fb37534b37ddbabc145b7df764ea40cd/ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญร่วมงานและส่งบทคัดย่อ (Call for Abstracts) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Public Administration http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/fb37534b37ddbabc145b7df764ea40cd/ Thu, 12 Mar 2015 17:33:11 +0700 ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015) http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/95ce686538e65af7fc0789b702e1084a/ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเซรามิกส์ไทย Asian Exhibition Services (AES) Ltd. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยส่งบทคัดย่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ International http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/95ce686538e65af7fc0789b702e1084a/ Thu, 12 Mar 2015 14:04:13 +0700 ภาพข่าว: เปิดงานประชุมวิชาการฯ สรพ. http://www.newswit.com/food/2015-03-12/3475a94324692f8a3b7386b0cfb4a6d2/ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ และมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 295 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง http://www.newswit.com/food/2015-03-12/3475a94324692f8a3b7386b0cfb4a6d2/ Thu, 12 Mar 2015 12:29:59 +0700 ประชุมวิชาการ 12 ปี ความก้าวหน้าน้ำบาดาลไทย สู่ประชาคมอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/fec0ebc5a3e48bc3586f557f86c1b6dd/ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาล หัวข้อ 12 ปี ความก้าวหน้า น้ำบาดาลไทย สู่ประชาคมอาเซียนณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เหลียวหลังแลหน้า ประมวลผลการดำเนินงาน 12 ปี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.newswit.com/gen/2015-03-12/fec0ebc5a3e48bc3586f557f86c1b6dd/ Thu, 12 Mar 2015 10:30:10 +0700 ภาพข่าว: งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ http://www.newswit.com/gen/2015-03-10/4b0cd5669487660c27c49f578623fff5/ มร. มาร์โค เมทเก้ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ในโอกาสที่ให้ความไว้วางใจจัดงานประชุมวิชาการประจำปีที http://www.newswit.com/gen/2015-03-10/4b0cd5669487660c27c49f578623fff5/ Tue, 10 Mar 2015 14:28:00 +0700 นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS http://www.newswit.com/gen/2015-02-25/793631b259976263dbb765a3a47ab522/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS โดยมีกำหนดการจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015 http://www.newswit.com/gen/2015-02-25/793631b259976263dbb765a3a47ab522/ Wed, 25 Feb 2015 16:28:00 +0700 ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/39af513e64e1b99d68ae52877f8ea57c/ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2558 โดยใช้ชื่อ วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 4 The National http://www.newswit.com/gen/2015-02-23/39af513e64e1b99d68ae52877f8ea57c/ Mon, 23 Feb 2015 16:26:24 +0700