การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์และโรคระบาดของสัตว์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ จากการจัดงานของ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The th-TH Tue, 23 Dec 2014 10:41:03 +0700 ภาพข่าว: ไทย เตรียมจัดงานฮาลาลยิ่งใหญ่สุดในเอเชีย ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Halal : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร http://www.newswit.com/biz/2014-12-18/4ca71ebff5c451ef00063d0d42e2f68e/ Thu, 18 Dec 2014 14:47:42 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SPU CON 2014 http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ รองศาสตราจารย์ ดร.รณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง http://www.newswit.com/gen/2014-12-18/d1b4aa8ab45ae08143dc2f6be8446148/ Thu, 18 Dec 2014 11:33:07 +0700 ไทย เตรียมพร้อมประกาศศักยภาพที่สุดแห่งฮาลาล ใน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2014-12-17/5d6c033e69ac93499cd3be9e939dceed/ Wed, 17 Dec 2014 12:01:19 +0700 ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม โดยมีนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช http://www.newswit.com/gen/2014-12-15/d65be9af6b630848af2a696724301e04/ Mon, 15 Dec 2014 14:47:33 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-14/00003141220141600000000000000000/ Sun, 14 Dec 2014 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 ธันวาคม 2557) http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 08.00 น. - 12.00 น. แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิง ปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.newswit.com/evnt/2014-12-15/00003151220140800000000000000000/ Mon, 15 Dec 2014 8:00:00 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเสวนา มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งขันได้ ถ้าใส่ใจคุณภาพ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/47908f236784b7f852a23c4f601fb12e/ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนที่2จากซ้าย) ได้รับเกียรติจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ มหาวิทยาลัยเอกชนแข่งขันได้ ถ้าใส่ใจคุณภาพ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/47908f236784b7f852a23c4f601fb12e/ Fri, 12 Dec 2014 16:06:31 +0700 แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Pushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventure http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/85c2f17248d64be202a18bd31f7e9921/ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมในPushing the Human Limits by GSK NASA - A Human Adventureครั้งแรกในประเทศไทยกับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีเปิดโดยดร.พิเชฐ http://www.newswit.com/gen/2014-12-12/85c2f17248d64be202a18bd31f7e9921/ Fri, 12 Dec 2014 13:40:22 +0700 ภาพข่าว: ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด http://www.newswit.com/gen/2014-12-08/55fd918c843127304f524d1f0f9228e5/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในการนี้ นาง อรวรรณ พัฒนะพีระเดช กรรมการผู้จัดการฯ นำคณะบริหารและพนักงานโรงแรมพูลแมน http://www.newswit.com/gen/2014-12-08/55fd918c843127304f524d1f0f9228e5/ Mon, 08 Dec 2014 15:01:18 +0700 แนวโน้มทิศทางในอนาคตอาคารเขียว http://www.newswit.com/gen/2014-12-03/6daaa40cb02ea371a524d24637bdc4e5/ ทีมกรุ๊ป โดย ดร.พิมพิมดา จรรยารักษ์สกุล และ ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการงานวิศวกรรม57 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรม57 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในหัวข้อ http://www.newswit.com/gen/2014-12-03/6daaa40cb02ea371a524d24637bdc4e5/ Wed, 03 Dec 2014 15:28:56 +0700 ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.คลังเปิดการประชุมวิชาการภาษีรถยนต์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2014-11-21/5bf3db6fd5b3b715710dd7cc3907d9e7/ นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The Director General Meeting of ASEAN Member Countries on Automobile Taxation ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 20 21 พฤศจิกายน 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-11-21/5bf3db6fd5b3b715710dd7cc3907d9e7/ Fri, 21 Nov 2014 9:05:17 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ รศ. ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 ภายใต้หัวข้อ Clinic technique with evidence base โดยมี รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์ http://www.newswit.com/gen/2014-11-16/9a8e7c2828bb4ad4164a5c8a97b7de39/ Sun, 16 Nov 2014 13:36:38 +0700 ภาพข่าว: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? เพื่อสร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/cc993c31570545892c3263f664ed3a24/ Tue, 11 Nov 2014 15:27:00 +0700 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 เรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ โดยมี มร.มาร์โค เมทเก้ (คนที่ 3 http://www.newswit.com/gen/2014-11-11/aea99fda47d572d32a9e87d93839fe23/ Tue, 11 Nov 2014 10:36:06 +0700 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ (Medical Innovation for Health) http://www.newswit.com/food/2014-11-06/c144449aa5fa8458a687450619a8afea/ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานเปิด การประชุมทางวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st International Allied Health Sciences Conference Medical Innovation for Health) เรื่อง http://www.newswit.com/food/2014-11-06/c144449aa5fa8458a687450619a8afea/ Thu, 06 Nov 2014 11:14:04 +0700 การประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? สร้างการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2014-11-05/da7ce7421dfb349fc0b129cb7ebe3c4c/ การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) ภายใต้หัวข้อ เมืองเปลี่ยน เปลี่ยนเมือง...ใครแย่? ดำเนินงาน ความร่วมมือในการทำงานวิจัยด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.newswit.com/gen/2014-11-05/da7ce7421dfb349fc0b129cb7ebe3c4c/ Wed, 05 Nov 2014 11:46:56 +0700 ภาพข่าว: สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจัดประชุม http://www.newswit.com/gen/2014-10-31/5dbbbeee4e954b8c8c48a4942a749b7b/ ผศ. ดร. เรณู พุกบุญมี นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง โครงการบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต http://www.newswit.com/gen/2014-10-31/5dbbbeee4e954b8c8c48a4942a749b7b/ Fri, 31 Oct 2014 16:08:03 +0700 ICADA 2014 ยิ่งใหญ่!!! คาด ปี 2015 นำเสนอในหัวข้อ ASEAN and Globalization: Transparency, Integrity, and Sustainability http://www.newswit.com/.gen/2014-10-31/819960653f1dc626a7f0991c31e61055/ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 3rd ICADA 2014SSIS) จัดขึ้น ณ http://www.newswit.com/.gen/2014-10-31/819960653f1dc626a7f0991c31e61055/ Fri, 31 Oct 2014 13:15:13 +0700 มจธ.เตรียมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557 อุดมศึกษา สร้างคน สร้างชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา http://www.newswit.com/gen/2014-10-27/8b16a0fde043c75aee434d59abdec659/ อุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาระดับสูงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ อุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศไทยจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ที่จะส่งผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม http://www.newswit.com/gen/2014-10-27/8b16a0fde043c75aee434d59abdec659/ Mon, 27 Oct 2014 12:50:20 +0700 ภาพข่าว: จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2014-10-22/ed8a04f46a0d5fee85363fe373dd43a1/ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางในการพัฒนา เพื่ออนาคตของข้าวไทย ในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 (4th International Rice Congress IRC 2014) http://www.newswit.com/gen/2014-10-22/ed8a04f46a0d5fee85363fe373dd43a1/ Wed, 22 Oct 2014 15:11:48 +0700 ไทยประกาศศักยภาพและย้ำถึงโอกาสทองของการได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ประเทศเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2014-10-21/f642779bc804ed65abb45413c8bb4995/ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ( International Rice Congress, IRC) กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 4 ปี โดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาข้าวระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศประเทศฟิลิปปินส์ http://www.newswit.com/gen/2014-10-21/f642779bc804ed65abb45413c8bb4995/ Tue, 21 Oct 2014 12:46:25 +0700 ซิกมาโซลูชั่นส์ ร่วมออกบูธและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 http://www.newswit.com/it/2014-10-20/a1b44a10fe0e3e7ba8d6bcd43782e5fd/ บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการงานวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ให้การสนับสนุน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (Me Nett 28) http://www.newswit.com/it/2014-10-20/a1b44a10fe0e3e7ba8d6bcd43782e5fd/ Mon, 20 Oct 2014 12:38:13 +0700 ภาพข่าว: การจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2557 ของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-17/0698e9565caede6e17d4a153b4ea57f6/ ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์ (แถวนั่ง คนที่ 6 จากด้านซ้าย) นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2557 ใน หัวข้อ การดูแลปริกำเนิดอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดปาฐกถาเกียรติยศ ศ. เกียรติคุณ นพ. อนันต์ http://www.newswit.com/gen/2014-10-17/0698e9565caede6e17d4a153b4ea57f6/ Fri, 17 Oct 2014 11:35:28 +0700 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-16/873fdc7b095668ade729be9ab7730562/ เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 The 5th onferences and Research 2014 โดยทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง http://www.newswit.com/gen/2014-10-16/873fdc7b095668ade729be9ab7730562/ Thu, 16 Oct 2014 17:01:47 +0700 SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 SPUCON2014 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/74fc422de0aa1d87a54468c7a92b06a5/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development (SPUCON2014) วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/74fc422de0aa1d87a54468c7a92b06a5/ Wed, 01 Oct 2014 11:57:59 +0700 ภาพข่าว: ดาว ประเทศไทย สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congress ประจำปี 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/0e019cac0c4e0864d351e01fe6e5b0f1/ นางภรณี กองอมรภิญโญ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecules) ครั้งที่ 45 ภายใต้โครงการ IUPAC World Polymer Congress ประจำปี พ.ศ. 2557 http://www.newswit.com/gen/2014-10-01/0e019cac0c4e0864d351e01fe6e5b0f1/ Wed, 01 Oct 2014 9:51:49 +0700 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Medical Innovation for Health http://www.newswit.com/food/2014-09-30/f48fda02dcbea1491b07031bf1b2cbad/ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Medical Innovation for Health และทรงบรรยายเรื่อง http://www.newswit.com/food/2014-09-30/f48fda02dcbea1491b07031bf1b2cbad/ Tue, 30 Sep 2014 9:50:19 +0700