การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังร่วมกับอีก 13 องค์กร และ IASSIDD ผลักดันงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาทั่วโลก ยึดแนวทาง พัฒนาอย่างยั่งยืน กลมกลืนในสังคม นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress ส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ณห้อง Convention Hall A-B th-TH Sun, 19 Nov 2017 19:15:13 +0700 ภาพข่าว: พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ http://www.newswit.com/gen/2017-11-15/ea9d29f19caebcb2478afc30791b8ab3/ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 The 16Th Gondwana International Conference ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ http://www.newswit.com/gen/2017-11-15/ea9d29f19caebcb2478afc30791b8ab3/ Wed, 15 Nov 2017 17:10:18 +0700 เตรียมสุดยอดงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Thailand Halal Assembly 2017 โชว์ ภูมิปัญญาฮาลาล จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม ชูศักดิ์ศรีของมุสลิมไทยบนเวทีฮาลาลโลก http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/f149c490ab445b74ee5b9e095c45ab96/ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเป็นปีที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2017-11-10/f149c490ab445b74ee5b9e095c45ab96/ Fri, 10 Nov 2017 15:33:46 +0700 รมว.ดิจิทัล ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/8d2469107a66306fad84538b87d42b9b/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ICT for Education and Professional Development in Thailand : How Far We Go ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/8d2469107a66306fad84538b87d42b9b/ Tue, 07 Nov 2017 13:47:26 +0700 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 พร้อมโชว์พืชวงศ์แตงในเวทีวิชาการครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/db0615facbf8858c465997eb622622d6/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ http://www.newswit.com/gen/2017-11-07/db0615facbf8858c465997eb622622d6/ Tue, 07 Nov 2017 10:22:15 +0700 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงาน การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการ และประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-11-01/fb1899ce92466e59c3bbf466b9c8bde2/ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย ขอเชิญร่วมทำข่าวการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ หัวข้อ การบูรณาการเพื่อการพัฒนาภาควิชาการ และประชาชน สู่ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 6 http://www.newswit.com/gen/2017-11-01/fb1899ce92466e59c3bbf466b9c8bde2/ Wed, 01 Nov 2017 14:49:40 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์กุมารเวช เพื่อให้ความรู้กับแพทย์ พยาบาล ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-10-31/069a10064c773ea83173b5445e544719/ ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง Ambulatory Care Child Development เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลรักษา และดูแลด้านพัฒนาการ พฤติกรรมในเด็ก วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 http://www.newswit.com/food/2017-10-31/069a10064c773ea83173b5445e544719/ Tue, 31 Oct 2017 12:06:18 +0700 ภาพข่าว: TM ออกบูธแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 http://www.newswit.com/food/2017-10-19/6461882855f14c7674c16547a5041648/ นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM และทีมงานขาย ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ ในงานโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 21th CSSA SEMINAR: CULTIVATING KING RAMA IX#S http://www.newswit.com/food/2017-10-19/6461882855f14c7674c16547a5041648/ Thu, 19 Oct 2017 11:57:06 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการ SUICs 15th International Conference and Exhibition: The Integration of Art, Creativity and Management การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล http://www.newswit.com/gen/2017-10-18/a9911f11de83c1d0fe7e8c3b3ddf8c5b/ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ SUIC#s 15th International Conference and Exhibition: The Integration of Art, Creativity http://www.newswit.com/gen/2017-10-18/a9911f11de83c1d0fe7e8c3b3ddf8c5b/ Wed, 18 Oct 2017 13:52:14 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ ศูนย์ หู คอ จมูก และศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู http://www.newswit.com/food/2017-10-18/e0a42bf3e3a5edc19c9fefe0b2a5cda2/ ศูนย์ หู คอ จมูกและศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรค หู คอ จมูก รวมถึงผู้ที่มีปัญหา การได้ยิน การพูด การทรงตัว http://www.newswit.com/food/2017-10-18/e0a42bf3e3a5edc19c9fefe0b2a5cda2/ Wed, 18 Oct 2017 11:53:14 +0700 วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร ครบรอบ 15 ปี จัดการประชุมวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ พาร์ทเนอร์สถาบันการศึกษาระดับโลกเข้าร่วม http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/5948b979e549d21f8b6ddacd5b440b85/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึง พันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติในการเตรียมความพร้อม ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานสากล โดยตลอดระยะเวลา 15 http://www.newswit.com/gen/2017-10-16/5948b979e549d21f8b6ddacd5b440b85/ Mon, 16 Oct 2017 10:38:44 +0700 ภาพข่าว: เนสท์เล่เดินหน้าขับเคลื่อนโภชนาการเพื่อคนไทย http://www.newswit.com/biz/2017-10-11/6f60650652847059f4b998a5455bb7ca/ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า ร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.newswit.com/biz/2017-10-11/6f60650652847059f4b998a5455bb7ca/ Wed, 11 Oct 2017 14:53:49 +0700 ภาพข่าว: สนช. เปิดงานการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติการเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และธุรกิจเทคโนโลยี 2017 หรือ (SITE CONNECT 2017) http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/9d84cb604c0a7d69fae5a87a4977fd1d/ งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโซน i-SHARE ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ From Science to Innovation Toward Thailand 4.0 และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง http://www.newswit.com/gen/2017-10-09/9d84cb604c0a7d69fae5a87a4977fd1d/ Mon, 09 Oct 2017 14:27:55 +0700 ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Multidisciplinary role in Ecmo care http://www.newswit.com/food/2017-09-21/a4782b84aaf628b1c5fc47f7bd3b556d/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Multidisciplinary role in Ecmo care เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม D1 อาคาร http://www.newswit.com/food/2017-09-21/a4782b84aaf628b1c5fc47f7bd3b556d/ Thu, 21 Sep 2017 13:00:13 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-09-19/00005190920170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา http://www.newswit.com/evnt/2017-09-19/00005190920170800000000000000000/ Tue, 19 Sep 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2560) http://www.newswit.com/evnt/2017-09-18/00005180920171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08.00 น. กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 08.30 น. ส.อ.ท. ร่วมกับ อบก. จัดงานสัมมนา http://www.newswit.com/evnt/2017-09-18/00005180920171600000000000000000/ Mon, 18 Sep 2017 16:00:00 +0700 กรมประมง จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-18/20174bac59638223789300a7739872ab/ ด้วยกรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 ในหัวข้อ ประเทศไทย 4.0 กับงานวิจัยด้านประมง โดยภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยที่น่าสนใจจำนวนกว่า 69 เรื่อง ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 39 เรื่อง และโปสเตอร์อีก http://www.newswit.com/gen/2017-09-18/20174bac59638223789300a7739872ab/ Mon, 18 Sep 2017 10:58:32 +0700 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งบทความผลงานนำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/4c9e05d8b46d5714dea7ff254d5a8b8a/ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 Chulabhorn Royal Academy International Conference 2017 เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ http://www.newswit.com/gen/2017-09-15/4c9e05d8b46d5714dea7ff254d5a8b8a/ Fri, 15 Sep 2017 11:06:48 +0700 ภาพข่าว: พีซีเอส ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์-สาธารณสุข ประจำปี 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-13/8ccb81dc1a15953e408d7be6c6254225/ เสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) Hospital Service Director ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเครือ โอซีเอส กรุ๊ป ในโอกาสเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 นำโดย มร. แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) http://www.newswit.com/gen/2017-09-13/8ccb81dc1a15953e408d7be6c6254225/ Wed, 13 Sep 2017 15:39:19 +0700 ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงาน ประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/9b996ddd0f8db5cb582f3f575608e8ae/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 (BDMS Academic Annual Meeting 2017) ภายใต้แนวคิด Global Partnership for Excellent Healthcare Towards http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/9b996ddd0f8db5cb582f3f575608e8ae/ Mon, 11 Sep 2017 16:03:30 +0700 กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีนานาชาติ จับมือภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 http://www.newswit.com/food/2017-09-05/e68036879f397bb85cf29117dabab75f/ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภาคีเครือข่ายมุ่งสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เรื่อง ทางสว่างของจิตเวช (The 1st International Recovery Alliance Conference 2017 : Bringing Mental Illness into the http://www.newswit.com/food/2017-09-05/e68036879f397bb85cf29117dabab75f/ Tue, 05 Sep 2017 12:51:06 +0700 STC ส่งนักวิจัยไทยคว้ารางวัล Beat Present Award ในการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2017-08-29/579ea5c965427d616979a3bd4783c5a8/ เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Icontes (INTERNATIONAL CONGRESS ON TECHNOLOGY - ENGINEERING SCIENCE) ครั้งที่4 ที่โรงแรม Vistana Titiwangsa กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย http://www.newswit.com/gen/2017-08-29/579ea5c965427d616979a3bd4783c5a8/ Tue, 29 Aug 2017 10:05:13 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2017 และนานาชาติ InCIT2017 http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/527f38e51857a336d0a54c2393b5435f/ ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ The 9th National Conference on Information Technology (NCIT2017) ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 http://www.newswit.com/gen/2017-08-28/527f38e51857a336d0a54c2393b5435f/ Mon, 28 Aug 2017 16:49:01 +0700 เชิญเยี่ยมชมบูธ N Health ในงาน BDMS Annual Academic Meeting 2017 http://www.newswit.com/food/2017-08-24/f215ece068348858cd8297a4004c50ec/ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และ ธุรกิจโรงพยาบาลแบบครบวงจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เรื่อง Global Partnership for http://www.newswit.com/food/2017-08-24/f215ece068348858cd8297a4004c50ec/ Thu, 24 Aug 2017 12:08:29 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) http://www.newswit.com/.gen/2017-08-11/f0b7bf96da45828c6016eccbaaa52a47/ การประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the International Society of Hemodialysis (ISHD 2017) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The 11th International Congress of the http://www.newswit.com/.gen/2017-08-11/f0b7bf96da45828c6016eccbaaa52a47/ Fri, 11 Aug 2017 16:43:33 +0700 สธ.จัดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 http://www.newswit.com/food/2017-08-07/513499f001effbcd64a47355f3008101/ กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยระดมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านการแพทย์และสารธารณสุขในการป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อในระดับชาติ ภายใต้แนวคิด http://www.newswit.com/food/2017-08-07/513499f001effbcd64a47355f3008101/ Mon, 07 Aug 2017 16:15:41 +0700 มบส. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/8fedac9b4b864b59a868c16f62eb503b/ เมื่อเร็วๆนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ จัด การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน The 1st National and http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/8fedac9b4b864b59a868c16f62eb503b/ Mon, 07 Aug 2017 12:58:01 +0700 กรมสุขภาพจิต เตรียมเปิดตัว Mindfit แอพพลิเคชั่นป้องกันซึมเศร้าในวัยรุ่น กันยายนนี้ http://www.newswit.com/food/2017-08-04/be9a201941105d8695964e3794d801f0/ กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม เน้นประเด็น ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ (Depression, Let#s Talk) พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดนใจวัยรุ่น Mindfit http://www.newswit.com/food/2017-08-04/be9a201941105d8695964e3794d801f0/ Fri, 04 Aug 2017 18:25:59 +0700 พด.ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/116651bf895abe8c9afec3d17d508d9f/ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย http://www.newswit.com/gen/2017-08-03/116651bf895abe8c9afec3d17d508d9f/ Thu, 03 Aug 2017 10:37:59 +0700 SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี MOU ร่วมมือทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน http://www.newswit.com/gen/2017-08-01/72b4a154900e4ede22377ffef7511117/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม , ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีและดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี http://www.newswit.com/gen/2017-08-01/72b4a154900e4ede22377ffef7511117/ Tue, 01 Aug 2017 12:31:50 +0700