การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการ” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ งานสัมมนาวิชาการ 40ปี นวัตกรรมมังคุดไทย 4.0 ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การพัฒนา "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยน์ทัศน์และการดำเนินงานของคณะนักวิทยาศาสตร์ไทย Operation BIM จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย th-TH Thu, 08 Dec 2016 3:11:50 +0700 การประชุมวิชาการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน (Innovation for Community Well-Being) ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) http://www.newswit.com/gen/2016-11-25/2affb3b566a78f3996652cdf2ff1f219/ รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า งานพัฒนาชุมชนและสังคมนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของ มจธ. บุคลากรทุกฝ่าย http://www.newswit.com/gen/2016-11-25/2affb3b566a78f3996652cdf2ff1f219/ Fri, 25 Nov 2016 13:01:46 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา http://www.newswit.com/gen/2016-11-24/53d46a768279b734fb09f9a5da934c9d/ การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อ สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจากสุรา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร http://www.newswit.com/gen/2016-11-24/53d46a768279b734fb09f9a5da934c9d/ Thu, 24 Nov 2016 13:36:43 +0700 ภาพข่าว: SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ สังคม ความรู้ และดิจิทัล ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วม 6 สถาบัน http://www.newswit.com/gen/2016-11-23/ec67c26e8012c8ba1a15c6461d858ca3/ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าภาพหลัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 ในหัวข้อ สังคม ความรู้ http://www.newswit.com/gen/2016-11-23/ec67c26e8012c8ba1a15c6461d858ca3/ Wed, 23 Nov 2016 15:30:03 +0700 ภาพข่าว: RBRU : มรภ.รำไพพรรณี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2016-11-22/b6dde81fef0faa05e1d2094436daa866/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2016-11-22/b6dde81fef0faa05e1d2094436daa866/ Tue, 22 Nov 2016 13:28:15 +0700 APCO เชิญชวนคนรักสุขภาพ ร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก:จากงานวิจัยมังคุดสู่... ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ http://www.newswit.com/food/2016-11-16/6954494a495dc8a38273209031173ff5/ APCO เชิญชวนคนรักสุขภาพ ร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก:จากงานวิจัยมังคุดสู่... ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย http://www.newswit.com/food/2016-11-16/6954494a495dc8a38273209031173ff5/ Wed, 16 Nov 2016 16:40:17 +0700 APCO เชิญชวนคนรักสุขภาพ ร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก:จากงานวิจัยมังคุดสู่... ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ http://www.newswit.com/food/2016-11-16/a58dabe5ac057daf21a225f79a9e2024/ APCO เชิญชวนคนรักสุขภาพ ร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก:จากงานวิจัยมังคุดสู่... ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย http://www.newswit.com/food/2016-11-16/a58dabe5ac057daf21a225f79a9e2024/ Wed, 16 Nov 2016 16:13:29 +0700 ภาพข่าว: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค http://www.newswit.com/gen/2016-11-16/bc70ab330bb6d6811d21a4bf31d52632/ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค Innovative Interventions and Researches for End TB http://www.newswit.com/gen/2016-11-16/bc70ab330bb6d6811d21a4bf31d52632/ Wed, 16 Nov 2016 8:50:44 +0700 งานThailand Halal Assembly 2016 http://www.newswit.com/gen/2016-11-09/ba6246bc397551d0c329f0dd3da715b9/ งานThailand Halal Assembly 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 11 ธันวาคม 2559(รวม 3 วัน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลและการประชุมวิชาการยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในงานพบกับกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศต่างๆเช่น http://www.newswit.com/gen/2016-11-09/ba6246bc397551d0c329f0dd3da715b9/ Wed, 09 Nov 2016 16:23:34 +0700 ภาพข่าว: ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา หัวเรือใหญ่ที่ต่างชาติยอมรับในความสามารถของคนไทย http://www.newswit.com/gen/2016-10-28/3b822c157faa614cde47a915fec55dfa/ เป็นเกียรติของประเทศไทยและคนไทยที่ ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา แห่งกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นประธานการจัดการประชุมวิชาการระดับโลก ASHRAE Super CRC-2016 ในปีนี้ได้อย่างสำเร็จงดงามโดยนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ ทั่วโลกกว่า 600 คน http://www.newswit.com/gen/2016-10-28/3b822c157faa614cde47a915fec55dfa/ Fri, 28 Oct 2016 15:52:01 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและแผนกห้องผ่าตัด เรื่อง Update Management in Prostate Cancer http://www.newswit.com/food/2016-10-27/29d9f0990599d58390aca82a04d587c2/ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและแผนกห้องผ่าตัด เรื่อง Update Management in Prostate Cancer เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก วันพฤหัสบดีที่ 27 http://www.newswit.com/food/2016-10-27/29d9f0990599d58390aca82a04d587c2/ Thu, 27 Oct 2016 16:31:09 +0700 มูลนิธิ EDF ร่วมบรรยายประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2016-10-27/b7c4c2fd20c04f3154fb825cdfb8a09c/ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ว่าด้วยเรื่อง โภชนาการเชิงรุก http://www.newswit.com/gen/2016-10-27/b7c4c2fd20c04f3154fb825cdfb8a09c/ Thu, 27 Oct 2016 15:32:33 +0700 งาน ISMTEC2016 สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต http://www.newswit.com/.gen/2016-10-21/a1a6a317e53df5789a2aea80fbf40c97/ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2016) ในหัวข้อ STEM Education: Preparing a Workforce for the Future โดยมี http://www.newswit.com/.gen/2016-10-21/a1a6a317e53df5789a2aea80fbf40c97/ Fri, 21 Oct 2016 13:26:39 +0700 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา http://www.newswit.com/food/2016-10-19/5cf0174b44445dccf633abb98562fca3/ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และหน่วยศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา http://www.newswit.com/food/2016-10-19/5cf0174b44445dccf633abb98562fca3/ Wed, 19 Oct 2016 15:18:57 +0700 ภาพข่าว: สปสช.สธ. ประชุมชี้แจงบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 http://www.newswit.com/gen/2016-10-11/8bd0a4eb4da53160e9065f265d4c267d/ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร (คนที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2: ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม http://www.newswit.com/gen/2016-10-11/8bd0a4eb4da53160e9065f265d4c267d/ Tue, 11 Oct 2016 15:52:40 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน http://www.newswit.com/food/2016-10-10/ffb987796eccfda71cda919c7e14c009/ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 20 ตุลาคม http://www.newswit.com/food/2016-10-10/ffb987796eccfda71cda919c7e14c009/ Mon, 10 Oct 2016 17:09:37 +0700 ภาพข่าว: ม.รามฯ เปิดเทศการภาพยนตร์อาเซียน http://www.newswit.com/gen/2016-09-27/ad20026693a1d7452d03c1fec191251b/ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st RU ASEAN Film Festival and http://www.newswit.com/gen/2016-09-27/ad20026693a1d7452d03c1fec191251b/ Tue, 27 Sep 2016 16:46:40 +0700 ศูนย์หัวใจจัดประชุมวิชาการโรคหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก เรื่อง Clinical Practice in The next chapter http://www.newswit.com/food/2016-09-23/dea3a1845379b99119ed1e8d872f3e57/ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง Clinical Practice in The next chapter เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา และป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก (วันที่ 29 http://www.newswit.com/food/2016-09-23/dea3a1845379b99119ed1e8d872f3e57/ Fri, 23 Sep 2016 16:19:50 +0700 สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 http://www.newswit.com/food/2016-09-23/b4c8754ab71220c1c0472bd48b77cdde/ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 17 มีนาคม 2560 ณ http://www.newswit.com/food/2016-09-23/b4c8754ab71220c1c0472bd48b77cdde/ Fri, 23 Sep 2016 15:55:06 +0700 CMMU ชวนฟังข้อมูลธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิก http://www.newswit.com/gen/2016-09-22/31f21cb08ad4da598ff312b2b5f7d41d/ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (Said Business School, University of Oxford) เชิญชวนนักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านธุรกิจค้าปลีก The Eighth Conference on http://www.newswit.com/gen/2016-09-22/31f21cb08ad4da598ff312b2b5f7d41d/ Thu, 22 Sep 2016 11:45:36 +0700