ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๓:๕๒ น.

การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การประชาสัมพันธ์”

Gogoprint โรงพิมพ์ออนไลน์ สนับสนุน SME ไอที—๑๘ ส.ค. ๕๙

โกโกพริ้นท์ (Gogoprint) โรงพิมพ์ออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย มีเว็บไซต์สำหรับเลือกทำสิ่งพิมพ์มากมาย เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ที่ใช้สิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้า และบริการ โกโกพริ้นท์รับทำผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์มากมาย เช่น นามบัตร แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 11หลักสูตรความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 1.5 ล้านบาท หุ้น—๑๖ ส.ค. ๕๙

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ก.พลังงาน เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รับมือปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซ พลังงาน—๑๗ ส.ค. ๕๙

กระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อม รับมือการปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA-A18 ระหว่างวันที่ 20 – 31 ส.ค. 59 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านก๊าซเอ็นจีวี และด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของคนในภาคใต้ ดร.ทวารัฐ

คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๙

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ห้องโถงรัฐสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและ การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ภาพข่าว: สนช. สปท. กรธ. MOU เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๙

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง (ที่ ๓ จากซ้าย) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

ภาพข่าว: SPU : นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ร่วมประชุม กปปส. เตรียมจัดงาน ทั่วไป—๑๑ ส.ค. ๕๙

นางสาววิสุนีย์ แดงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เป็นตัวแทนภาคนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกับทีมงานของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด วิภาวดีรังสิต

SPU : คณะนิเทศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม อบจ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๙

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.) ณ

ภาพข่าว: ลับปัญญาเติมพลังสมองกับประชาสัมพันธ์โรงแรมยุคดิจิตอล ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงแรมในยุคดิจิตอล" ซึ่งได้รับเกียรติจากสุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่มีผลงานระดับโลก ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี

ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงแรมในยุคดิจิตอล ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย นำโดย เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โรงแรมในยุคดิจิตอล" ซึ่งได้รับเกียรติจากสุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่มีผลงานระดับโลก ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เขียนแผน PR อย่างนัก ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๕๙

SPU : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "เขียนแผน PR อย่างนัก PR มืออาชีพ" โดย อ.อรพรรณ บัญชเสนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเฟียร์ คอมม์ จำกัด นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน การจัดทำหนังสือบทกวีชุด 30ปี หุ้น—๒๖ ก.ค. ๕๙

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสุเมธ ชินรักษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ2 ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดสัมมนา #สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์ หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๙

นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจง กรณีการส่งข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประสบการณ์การสมัครใช้บริการ SCB หุ้น—๒๒ ก.ค. ๕๙

ตามที่ได้มีการส่งข้อความบนสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสมัครใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงว่าธนาคารฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าของธนาคารฯ ลงทะเบียนการใช้บริการ SCB พร้อมเพย์ ในหลายช่องทาง อาทิ

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2016 ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

o ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thictyouth.com / facebook : thictyouth 4. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2016

พาณิชย์พังงานำทัพสินค้า OTOP บุกใจกลางกรุงเทพฯ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการขยายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ประชาชนร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มา ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

ประชาชนร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มากขึ้น 56.05% ตั้งใจจะออกไปลงประชามติ 73.16% เชื่อจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้งหากผ่านประชามติ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงประชามติในร่างรัฐธรร ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๙

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 56.05 ตั้งใจจะออกไปลงประชามติ ร้อยละ 63.59 ระบุต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติให้มากขึ้น และร้อยละ 73.16

ข่าวซุบซิบ: บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) หุ้น—๒๙ มิ.ย. ๕๙

เชื่อแล้วว่าเอาจริง บุกตลาดในประเทศไม่หยุดหย่อน ทั้งเพิ่มรายการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เดินสายออกรายการดังให้ความรู้ผลงานวิจัยดูแลสุขภาพด้วยภูมิสมดุลย์ จนยอดขายผลิตภัณฑ์ Operation BIM ดีวันดีคืนศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา บอสใหญ่ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูตคอลส์

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานสัมมนาสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้ ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาสื่อมวลชน "การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" ร่วมเสวนาโดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี

ภาพข่าว: นิเทศฯ ม.กรุงเทพ จัดงานประกาศรางวัล Junior CSR AWARD ปีที่ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

นิเทศฯ ม.กรุงเทพ จัดงานประกาศรางวัล Junior CSR AWARD ปีที่ 2 ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ รวมพลังเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจ "มอบชีวิตใหม่...ร่วมใจบริจาคอวัยวะ" ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ภาพข่าว: นิเทศฯ ม.กรุงเทพ จัดงานประกาศรางวัล Junior CSR AWARD ปีที่ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

นิเทศฯ ม.กรุงเทพ จัดงานประกาศรางวัล Junior CSR AWARD ปีที่ 2 ประกวดคลิป รวมพลังเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจ "มอบชีวิตใหม่...ร่วมใจบริจาคอวัยวะ" ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานสัมมนาสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาสื่อมวลชน "การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" ร่วมเสวนาโดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี

พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น สุดยอดธุรกิจครบวงจร ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๙

บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด (POWERFUL CREATION CO.,LTD.) ชูแนวทางธุรกิจครบวงจร พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพอใจหลากหลายความต้องการ โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม โดยนำทั้ง 3

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการจัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๙

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙" ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25

กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายบทบาทของเครือข่ายกับการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการทุจริต ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง บทบาทความสำคัญของเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ให้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (อป.มช.) ณ

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๕๙

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙" ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25

GOGOPRINT โรงพิมพ์ออนไลน์ผ่านเวปไซต์ที่ใช้งานง่าย ให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทสไทย ไอที—๑ มิ.ย. ๕๙

โกโกพริ้นท์ คือ โรงพิมพ์ออนไลน์ในกรุงเทพฯ ที่มีเป้าหมายและนโยบายในการผลิตสิ่งพิมพ์ผ่านทางเว็ปไซต์ที่ใช้งานง่าย และสามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางขยายการเติบโตธุรกิจของพวกเขาได้ โกโกพริ้นท์รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น