ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙:๔๕ น.

การดำเนินงานของธนาคาร ข่าวประชาสัมพันธ์ “การดำเนินงานของธนาคาร”

ไทยพาณิชย์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 หุ้น—๑๖ มิ.ย. ๖๓

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี

ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิตสากลของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็น 'BBB’ จากผลกระทบไวรัสโคโรน่า หุ้น—๓ เม.ย. ๖๓

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์
ฟิทช์ เรทติ้งส์
ประกาศลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign
Currency IDR) ของธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) เป็น 'BBB’ จาก 'BBB+’
และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่
'F2’
และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่
'AA+(tha)’
โดยแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
ในขณะเดียวกันฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิตสากลของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
เป็น 'BBB’
จาก
'BBB+’
และปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ   เป็น 'BB+ ' จาก 'BBB’ และยกเลิกสถานะ
“อยู่ระหว่างสังเกตการณ์ผลกระทบจากการปรับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิต” (Under
Criteria Observation)
ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิตของ
BBL

สะท้อนถึงความท้าทายของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่กระจายไปในวงกว้าง

โดยผลกระทบดังกล่าวได้เพิ่มแรงกดดันต่อสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารที่อ่อนแอมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและทั่วโลกที่ซบเซา

แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการผ่อนปรนเพื่อช่วยสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้

แต่มาตรการเหล่านี้ไม่น่าจะหักล้างความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อลูกหนี้ที่มีฐานะทางการงินที่อ่อนแอหรือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของธาคารไทยสามารถดูได้จาก

“Coronavirus
Outbreak Increases Challenges for Thai Banks’ O

ฟิทช์ เรทติ้งส์: โคโรน่าไวรัสเพิ่มความท้าทายให้สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารไทย หุ้น—๓ เม.ย. ๖๓

การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ภาคการธนาคารไทยอยู่ในช่วงที่วัฎจักรของธุรกิจค่อนข้างมีความท้าทายสูง ผลการดำเนินงานของภาคการธนาคารได้มีการปรับตัวอ่อนแออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา ระดับอัตราดอกเ

บอร์ด ธพว. ประกาศแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ ปฏิทินข่าว—๑ พ.ย. ๖๒

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: สยามลวดเหล็กฯ ร่วมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ทั่วไป—๓๑ ม.ค. ๖๑

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนวัดเชิงเนิน นำผลกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมการออม และเปิดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของคนในชุมชน สำหรับนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ

ธอส. จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการดำเนินงานปี 2561 หุ้น—๙ ม.ค. ๖๑

เนื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กำหนดจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2561 เพื่อให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของธนาคารในปีที่ผ่านมา

ฟิทช์: เงินกองทุนและสำรองค่าเผื่อหนี้สูญของธนาคารไทยสามารถรับมือสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่อ่อนแอได หุ้น—๓๑ ม.ค. ๖๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยจะปรับตัวอ่อนแอลงในปี 2560 หลังจากที่ผลการดำเนินงานในปี 2559 มีสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (impaired loans) และอัตรากำไรที่ปรับตัวด้อยลงเล็กน้อย

Inno Talk Make Money with IoT Technology หุ้น—๑๙ ม.ค. ๖๐

ศูนย์ INNOVATION CENTER ภายใต้การดำเนินงานของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่อยากมีไอเดียสร้างธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Inno Talk ในหัวข้อ "Make Money

7 เดือน ธพว. มีกำไรสุทธิรวม 1,259 ล้านบาท NPL ลดลงต่อเนื่อง ธปท.ประเมินระบบตรวจสอบภายในอยู่ในระดับยอ หุ้น—๑๘ ส.ค. ๕๙

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศผลประกอบการเดือนกรกฎาคม 2559 โดย นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2559 มีกำไรสุทธิ

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ ธอส. มอบนโยบายปี 2559 หุ้น—๒๕ ม.ค. ๕๙

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารสาขา เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ฟิทช์: คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวอ่อนแอลงจะบั่นทอนผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย หุ้น—๒๗ ก.ค. ๕๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กว่าวว่า สภาพแวดล้อมการดำเนินงานภายในประเทศไทยที่ได้ปรับตัวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้อัตราการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกและจะเป็นปัจจัยที่บั่นทอนผลกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยในครึ่งหลังของปี 2558

ดัชนีการธนาคารผู้บริโภค PACE ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตัวใหม่ที่บริษัท FIS จัดทำขึ้น หุ้น—๑๓ ก.ค. ๕๘

· FIS ได้เผยแพร่ผลงานดัชนีการธนาคารผู้บริโภค PACE ประจำปี ประเมินการดำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า (PACE) ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และ เอเซีย ·

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าว SCB Business Direction 2015 หุ้น—๒๖ ม.ค. ๕๘

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดจัดงานแถลงข่าว “SCB Business Direction 2015” เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารในปีนี้ รวมถึงจัดงาน Thank You Party เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์กับสื่อมวลชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าว SCB Business Direction 2015 หุ้น—๑๕ ม.ค. ๕๘

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดจัดงานแถลงข่าว “SCB Business Direction 2015” เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารในปีนี้ รวมถึงจัดงาน Thank You Party เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์กับสื่อมวลชน

ภาพข่าว: ประธานบอร์ดไอแบงก์ เดินสายมอบนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงานของธนาคารแก่พนักงานทั่วปร หุ้น—๒๙ ก.ย. ๕๗

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินสายประชุมพบปะกับพนักงานทั้งในภาคนครหลวงกลางและภาคภาคตะวันออก สำนักงานภาคใต้ตอนบน และสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง เพื่อมอบนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร

ภาพข่าว: ไอแบงก์แถลงแผนการดำเนินงานปี 2557 หุ้น—๒๐ ก.พ. ๕๗

ดร.เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารฯ จัดงานแถลงถึงทิศทาง เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานปี 2557 ที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย โดยมี ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ, ดร.ครรชิต

SunGard เผยผลวิจัย ชี้การดำเนินงานของธนาคารยังต่ำกว่าเกณฑ์ความคาดหวังลูกค้า ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๖

ผลวิจัยล่าสุดด้านผู้บริโภค โดย SunGard พบว่า ธนาคารในประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก ไม่อาจสนองตอบทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ด้านลบ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว บรรยายสรุป ในโอกาสสื่อสารมวลชนหลักสูตรบสก. 4 หุ้น—๑๒ ก.ค. ๕๖

นายพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ (กลาง) และนางชดาพร อุรัจฉัท ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" ทั่วไป—๓ ก.ค. ๕๖

ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจSCB SME ในครึ่งปีหลัง หุ้น—๖ มิ.ย. ๕๖

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2556" เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และนโยบายการดำเนินธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์ในการรุกตลาด SME ในครึ่งปีหลัง 2556 ใน วันจันทร์ที่ 10

ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๖

ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานเฉลิมฉลอง "100 ปี ออมสิน ออมสุข" ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๖

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง"100 ปี ออมสิน ออมสุข" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานของธนาคารออมสินให้เติบโตอย่างมั่งคงควบคู่กับสังคมไทยตลอด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 9 เดือน ปี 2555 จำนวน 1,421.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 66% หุ้น—๑๘ ต.ค. ๕๕

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนสอบทาน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,421.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 565.1 ล้านบาท หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จของ SCB SME ในครึ่งปีแรก หุ้น—๒๓ ก.ค. ๕๕

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จของ SCB SME ในครึ่งปีแรก และทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2555” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวดครึ่งปี 2555 จำนวน 372.8 ล้านบาท หุ้น—๒๐ ก.ค. ๕๕

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 36.6 ล้านบาท หรือ 7.4%

ธนาคารกรุงเทพรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8,084 หุ้น—๒๓ เม.ย. ๕๕

ธนาคารกรุงเทพรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 8,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,172 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 จากไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึ้น 1,615 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2554 นายชาติศิริ โสภณพนิช

สรุปภาวะ Precious Metals Futures By GT Wealth Management 24 ก.พ. 54 หุ้น—๒๔ ก.พ. ๕๕

ราคาทองคำในตลาดโลกช่วงเช้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุด เคลื่อนไหวระหว่าง 1,775-1,780 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำได้รับกระทบจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแม้จะมีข่าวเรื่องการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลค่าเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดแถลงข่าวประจำปี “SCB Business Direction 2012” หุ้น—๒๔ ม.ค. ๕๕

ด้วยธนาคารไทยพาณิชย์จะจัดแถลงข่าวประจำปี “SCB Business Direction 2012” ขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในปี