ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๕:๒๒ น.

การกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การกำกับดูแลกิจการ”

สส.เมียนมาร์ ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย สื่อสาร—๒๖ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมาธิการด้านกีฬา วัฒนธรรม และการสื่อสาร สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลและบริหารองค์กรด้านกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๗

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหารงาน กำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ มาแล้ว ได้แก่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ กสทช. จัดเสวนา การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๗

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ "การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี" ในวันวันอังคารที่ 23

ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 พลังงาน—๑๗ พ.ย. ๕๗

นางวันทนีย์ จารึก ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นผู้แทน ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award

ภาพข่าว: ตลท. จัด CG Day ส่งเสริมพนักงานยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ตลท. จัดงานวันรณรงค์บรรษัทภิบาล “CG Day” ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “CG Refresh” เน้นย้ำให้พนักงาน ตลท. ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ภาพข่าว: มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี” พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อ

ก.ล.ต. ปรับโฉมเว็บไซต์ CG Thailand ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หุ้น—๒๔ ก.ค. ๕๗

ก.ล.ต. ปรับโฉมเว็บไซต์ “CG Thailand” www.cgthailand.org เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ได้ในแหล่งเดียว

ภาพข่าว: ธอส.เดินหน้า CSR มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมให้แก่โรงพยาบาลน่าน ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวยืนที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: ธอส.สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.น่าน หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๗

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวหน้าที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ มอบรางวัลการประกวดโลโก้และคำขวัญ CG เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หุ้น—๒๖ มิ.ย. ๕๗

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงาน ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม ASEAN CG Scorecard หุ้น—๑๑ มิ.ย. ๕๗

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญท่านร่วมงาน “ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) ณ ห้องบอลรูม บี

ภาพข่าว: PHOL ร่วมงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG หุ้น—๑๖ เม.ย. ๕๗

ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี (กลาง) ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 3 จากซ้าย) อนุกรรมการ

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๗

นายวิรุณ เกตุประกอบ (ขวาสุด) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์โดย การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) นำสิ่งของบริจาคให้สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีนายคณิต แพทย์สมานประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะฯ เป็นประธานเปิดงาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส รับควบ 2 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีและคณะกรรมการแห่งปี ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๖

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี และคณะกรรมการแห่งปี ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยอดเยี่ยมประจำปี 2556

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CG Forum ส่งเสริมความรู้การกำกับดูแลการควบคุมภายในองค์กร หุ้น—๙ ธ.ค. ๕๖

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานคณะอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 9/2556 ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๖

นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 8/2556 ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 8/2556 ณ ห้องประชุม 3

GOSSIP: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ 2 ปีซ้อน ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ต้องบอกผล “PHOL” เพราะบิ๊กบอส “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) รวมทั้งพนักงานต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก

GOSSIP: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ 2 ปีซ้อน ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๖

เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ต้องบอกผล “PHOL” เพราะบิ๊กบอส “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) รวมทั้งพนักงานต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก

IOD เผยผลสำรวจ TTW ได้รับ Excellent CG Scoring ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๖

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” หรือ (Excellent CG Scoring) จากประกาศของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่ได้ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอยู่จำนวนทั้งหมด

ภาพข่าว: สัมมนา GTAG ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๑๖ ก.ย. ๕๖

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "Going from 'Good' to 'Great' in IT Governance and Outsourcing" ให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ กสอ. จัดโครงการ CSR เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๖

นายวิรุณ เกตุประกอบ (กลาง) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายมาณพ ชิวธนาสุนทร (ซ้าย)

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2556 ทั่วไป—๑ ส.ค. ๕๖

นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 6/2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ภาพข่าว: ปตท. คว้ารางวัลผู้นำองค์กร ควบคู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี จากนิตยสาร Corporate Governance General—๘ ก.ค. ๕๖

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2013 จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013 ของนิตยสาร Corporate Governance

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี หุ้น—๓ ก.ค. ๕๖

นายวิรุณ เกตุประกอบ (กลาง) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 5/2556 ทั่วไป—๒ ก.ค. ๕๖

นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 5/2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดงานมหกรรม CG Day ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๖

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอำนวยการฯ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม CG Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการตระหนักในความสำคัญของ Corporate Governance หรือ CG : หัวใจสำคัญการกำกับดูแลกิจการ 7 ข้อของโรงงานยาสูบ

กสทช.เนื้อหอม กทช.ตุรกี ทาบทำเอ็มโอยู หวังประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม สื่อสาร—๒๗ มิ.ย. ๕๖

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า จากการที่ได้เดินทางไปยังกรุงฮิสตันบูล เพื่อประชุมร่วมกับ Dr. Tayfun ACARER ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม หรือ