ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๑๔ น.

การกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การกำกับดูแลกิจการ”

บจ. ไทยยังครองความเป็นผู้นำในการพัฒนา CG ตามมาตรฐาน ASEAN หุ้น—๘ ก.ย. ๕๘

บจ. ไทยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียน โดยใช้แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เพื่อให้หลักทรัพย์ในอาเซียนเป็นที่ยอมรับ (Asset class) ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งผลการประเมินในปี 2557 นี้นับเป็นปีที่ 3

กลุ่ม ปตท.ผนึกกำลังยกระดับธรรมาภิบาลสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2558) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานในพิธีแสดงพันธสัญญาร่วมกันระหว่าง บริษัทในกลุ่ม ปตท.ในการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: กสทช. เสวนาระดับอาเซียน สื่อสาร—๑๒ ก.ค. ๕๘

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา " ASEAN Broadasting Regulaton Forum ,2015" เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับอาเซียน โดยมี

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล

IOD กระตุ้นกรรมการไทยปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๘

IOD จัดการประชุม National Director Conference ประจำปี 2558 หัวข้อ “Re-Energizing Growth through Better Governance” เพื่อกระตุ้นให้กรรมการบริษัทไทยปรับปรุงการกำดับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล อนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ภาพข่าว: บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา จัดประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—๗ พ.ค. ๕๘

คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา ผู้มีส่วนร่วมผลักดัน ให้บริษัทได้รับรางวัล Investor 's Choice จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตลอด 6

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เผยแนวทางพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างยั่งยืน หุ้น—๑๖ เม.ย. ๕๘

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เผยแผนส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนใน mai ด้วย 3 แนวทางหลัก 1.) พัฒนาการให้ข้อมูลผ่านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2.) สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ และ 3.) ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาคมจีเอสเอ็มเรียกร้องรัฐบาลอินเดียส่งเสริมการลงทุนด้านมือถือ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๘

- วิสัยทัศน์ ‘Digital India’ ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี จะสามารถเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออินเดียมีการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่แน่นอนและไว้วางใจได้ ทอม ฟิลลิปส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA)

สส.เมียนมาร์ ศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย สื่อสาร—๒๖ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมาธิการด้านกีฬา วัฒนธรรม และการสื่อสาร สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลและบริหารองค์กรด้านกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๗

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหารงาน กำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ มาแล้ว ได้แก่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ กสทช. จัดเสวนา การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแ ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๗

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ "การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี" ในวันวันอังคารที่ 23

ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 พลังงาน—๑๗ พ.ย. ๕๗

นางวันทนีย์ จารึก ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เป็นผู้แทน ปตท. รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award

ภาพข่าว: ตลท. จัด CG Day ส่งเสริมพนักงานยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ตลท. จัดงานวันรณรงค์บรรษัทภิบาล “CG Day” ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “CG Refresh” เน้นย้ำให้พนักงาน ตลท. ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน ทั่วไป—๒๗ ต.ค. ๕๗

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน – ทางเลือกทางวิชาชีพของนักบัญชี ตามแนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

ภาพข่าว: มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี” พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อ

ก.ล.ต. ปรับโฉมเว็บไซต์ CG Thailand ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน หุ้น—๒๔ ก.ค. ๕๗

ก.ล.ต. ปรับโฉมเว็บไซต์ “CG Thailand” www.cgthailand.org เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ได้ในแหล่งเดียว

ภาพข่าว: ธอส.เดินหน้า CSR มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมให้แก่โรงพยาบาลน่าน ทั่วไป—๑๘ ก.ค. ๕๗

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวยืนที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: ธอส.สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.น่าน หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๗

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวหน้าที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ มอบรางวัลการประกวดโลโก้และคำขวัญ CG เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หุ้น—๒๖ มิ.ย. ๕๗

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และนางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงาน ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม ASEAN CG Scorecard หุ้น—๑๑ มิ.ย. ๕๗

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญท่านร่วมงาน “ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30 น.) ณ ห้องบอลรูม บี

ภาพข่าว: PHOL ร่วมงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG หุ้น—๑๖ เม.ย. ๕๗

ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี (กลาง) ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 3 จากซ้าย) อนุกรรมการ

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๗

นายวิรุณ เกตุประกอบ (ขวาสุด) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๕๗

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายมนุษย์โดย การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) นำสิ่งของบริจาคให้สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม โดยมีนายคณิต แพทย์สมานประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะฯ เป็นประธานเปิดงาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส รับควบ 2 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปีและคณะกรรมการแห่งปี ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๖

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี และคณะกรรมการแห่งปี ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยอดเยี่ยมประจำปี 2556

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CG Forum ส่งเสริมความรู้การกำกับดูแลการควบคุมภายในองค์กร หุ้น—๙ ธ.ค. ๕๖

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานคณะอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 9/2556 ทั่วไป—๒๗ พ.ย. ๕๖

นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 8/2556 ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นางสาวกานท์ชญา เทียนแก้วชญา ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.พ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 8/2556 ณ ห้องประชุม 3

GOSSIP: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ 2 ปีซ้อน ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ต้องบอกผล “PHOL” เพราะบิ๊กบอส “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) รวมทั้งพนักงานต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก

GOSSIP: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ 2 ปีซ้อน ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๖

เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ต้องบอกผล “PHOL” เพราะบิ๊กบอส “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) รวมทั้งพนักงานต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก