ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๑:๑๕ น.

การกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การกำกับดูแลกิจการ”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ยกระดับ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในปี ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๖๐

ตั้งแต่ปี 2558 การไฟฟ้าภูมิภาค หรือ PEA ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานและพัฒนา เรื่อง Excellence in Governance มุ่งเน้นให้ PEA เป็นองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ตามหลักธรรมาภิบาล

อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มคะแนนประเมิน CG สูงขึ้น และติด 1 ใน 55 บริษัท หุ้นยั่งยืน หุ้น—๑๓ ธ.ค. ๕๙

อีสท์ วอเตอร์ เป็นปลื้มผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 96% อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา และปีนี้ยังติด 1 ใน 55 บริษัท หุ้นยั่งยืน

บตท. อบรม CG ปี59 หุ้น—๒๙ พ.ย. ๕๙

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ให้การต้อนรับคุณรงค์รุจา สายเชื้อ อนุกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บตท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance :CG)

ไทยคมมาตรฐาน CG ดีเลิศ IOD การันตี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สื่อสาร—๗ พ.ย. ๕๙

บมจ. ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

BWG เป็นปลื้มผลประเมิน CG ปี 59 การกำกับดูแลกิจการโดดเด่น ระดับดีเลิศ (5 หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๙

ทำเอาบรรดาผู้บริหารและพนักงานชาว BWG ปลื้มใจไปตามๆ กันกับ "ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2559 " ที่ทาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) ได้เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) คว้า บจ.

ภาพข่าว: PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ ต่อเนื่อง ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๙

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ได้คะแนนประเมิน CG ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาพข่าว: maiA นำสมาชิก 40 บริษัท ร่วมประชาพิจารณ์ หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๙ ส.ค. ๕๙

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคม maiA กว่า 40 บริษัท เข้าพบนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หุ้น—๔ ส.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ขวาสุด) กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Spacer)

การประชุม 2016 ATRC Dialogue ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต สื่อสาร—๒ ส.ค. ๕๙

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม "2016 ATRC Dialogue" โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียน (ATRC Leaders) เข้าร่วมการหารือกันในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) หุ้น—๒ ส.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "หลักการบริหารกิจการที่ดี" (Corporate Governance: CG Code) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในการบริหารกิจการ โดยมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

ภาพข่าว: คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมสัมมนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สื่อสาร—๓๐ พ.ค. ๕๙

เร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ บมจ.ทีโอที และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ หุ้น—๒๗ พ.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวปราณี พรสุขสว่าง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีต่อธนาคารรัฐ หุ้น—๒๙ เม.ย. ๕๙

ฟิทช์ เรทติ้งส์มองว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) จะได้รับอำนาจมากขึ้นในการกำกับดูแลกิจการเป็นการพัฒนาการที่ดีในด้านการกำกับกิจการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดกิจกรรมส่งเสริมบริษัทคู่ค้าร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเน้นความปลอดภัย พลังงาน—๕ เม.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2016 SSHE Contractor Forum ภายใต้แนวคิด "Strong and Sustained SSHE Culture for

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน การเคหะแห่งชาติ มอบสมาร์ทโฟน ฟรี พร้อมโปรโมชั่นโทรหากันฟรีตลอด 24 บ้าน/คอนโด—๒๘ มี.ค. ๕๙

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ที่สองจากขวา) กรรมการ การเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ กลุ่มทรู

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย ร่วมใจต่อต้านทุจริต ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ "รวมใจไปรษณีย์ไทย

ภาพข่าว: ปตท. คว้า 2 รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2015 พลังงาน—๑๕ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2

PwC คลอดรายงานความโปร่งใสเป็นรายแรกของวงการสอบบัญชีไทย หวังสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าและนักลงทุน หุ้น—๒๘ ธ.ค. ๕๘

PwC ปลื้มหลังเป็นสำนักงานสอบบัญชีแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดทำรายงานความโปร่งใส หรือ Transparency Report เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของสำนักงาน ระบบการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ให้แก่ลูกค้าและสาธารณชนได้รับทราบ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ จาก The ASEAN Capital Market พลังงาน—๑๗ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางประณต ติราศัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เข้ารับรางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และรางวัล 1 ใน 50

ภาพข่าว: เอไอเอส รับรางวัลใหญ่ระดับอาเซียน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE สื่อสาร—๒๗ พ.ย. ๕๘

เอไอเอส โดย นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท รับรางวัล "ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015" บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ประจำปี 2015 จากการประเมินการกำกับกิจการที่ดี (ASEAN CG Scorecard)

Gossip News: พฤกษา เรียลเอสเตท คว้ารางวัลระดับอาเซียน ASEAN CG SCORECARD บ้าน/คอนโด—๒๖ พ.ย. ๕๘

นอกจาก มุ่งคิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้าแล้ว ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO พฤกษา เรียลเอสเตท ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอรัปชั่น จนคว้ารางวัลระดับอาเซียน "ASEAN CG SCORECARD" จากเวที ACG CONFERENCE AND AWARDS

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๘

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS 2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

IEC เร่งพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) แจงผลประกอบการในปี 2558 ว่า จากการดำเนินโครงการต่างๆในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไร และจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยในปัจจุบัน IEC

ข่าวซุบซิบ: TVD ได้คะแนน CG ในระดับ Very Good หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

ขอเสียงปรบมือรัว...รัว ให้กับ บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) ที่ล่าสุด สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลสำรวจพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจำปี 2558 โดย TVD ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ

ภาพข่าว: ตลาดทุนไทยเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

(จากซ้าย) นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายแมทส์ ไอแซ็คซัน หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กร องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ