ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๒:๕๓ น.

การกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “การกำกับดูแลกิจการ”

ภาพข่าว: maiA นำสมาชิก 40 บริษัท ร่วมประชาพิจารณ์ หลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานใหม่ หุ้น—๙ ส.ค. ๕๙

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคม maiA กว่า 40 บริษัท เข้าพบนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หุ้น—๔ ส.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ขวาสุด) กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Spacer)

การประชุม 2016 ATRC Dialogue ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต สื่อสาร—๒ ส.ค. ๕๙

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม "2016 ATRC Dialogue" โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียน (ATRC Leaders) เข้าร่วมการหารือกันในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) หุ้น—๒ ส.ค. ๕๙

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "หลักการบริหารกิจการที่ดี" (Corporate Governance: CG Code) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในการบริหารกิจการ โดยมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

ภาพข่าว: คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมสัมมนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สื่อสาร—๓๐ พ.ค. ๕๙

เร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ บมจ.ทีโอที และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ หุ้น—๒๗ พ.ค. ๕๙

ดร.มาส ตันหยงมาศ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวปราณี พรสุขสว่าง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีต่อธนาคารรัฐ หุ้น—๒๙ เม.ย. ๕๙

ฟิทช์ เรทติ้งส์มองว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) จะได้รับอำนาจมากขึ้นในการกำกับดูแลกิจการเป็นการพัฒนาการที่ดีในด้านการกำกับกิจการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดกิจกรรมส่งเสริมบริษัทคู่ค้าร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเน้นความปลอดภัย พลังงาน—๕ เม.ย. ๕๙

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2016 SSHE Contractor Forum ภายใต้แนวคิด "Strong and Sustained SSHE Culture for

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน การเคหะแห่งชาติ มอบสมาร์ทโฟน ฟรี พร้อมโปรโมชั่นโทรหากันฟรีตลอด 24 บ้าน/คอนโด—๒๘ มี.ค. ๕๙

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร (ที่สองจากขวา) กรรมการ การเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจภาครัฐ กลุ่มทรู

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย ร่วมใจต่อต้านทุจริต ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๙

นายจุมพล ริมสาคร ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ "รวมใจไปรษณีย์ไทย

ภาพข่าว: ปตท. คว้า 2 รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2015 พลังงาน—๑๕ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2

PwC คลอดรายงานความโปร่งใสเป็นรายแรกของวงการสอบบัญชีไทย หวังสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าและนักลงทุน หุ้น—๒๘ ธ.ค. ๕๘

PwC ปลื้มหลังเป็นสำนักงานสอบบัญชีแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดทำรายงานความโปร่งใส หรือ Transparency Report เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของสำนักงาน ระบบการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ให้แก่ลูกค้าและสาธารณชนได้รับทราบ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ จาก The ASEAN Capital Market พลังงาน—๑๗ ธ.ค. ๕๘

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางประณต ติราศัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท เข้ารับรางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และรางวัล 1 ใน 50

ภาพข่าว: เอไอเอส รับรางวัลใหญ่ระดับอาเซียน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE สื่อสาร—๒๗ พ.ย. ๕๘

เอไอเอส โดย นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท รับรางวัล "ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015" บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ประจำปี 2015 จากการประเมินการกำกับกิจการที่ดี (ASEAN CG Scorecard)

Gossip News: พฤกษา เรียลเอสเตท คว้ารางวัลระดับอาเซียน ASEAN CG SCORECARD บ้าน/คอนโด—๒๖ พ.ย. ๕๘

นอกจาก มุ่งคิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้าแล้ว ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO พฤกษา เรียลเอสเตท ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอรัปชั่น จนคว้ารางวัลระดับอาเซียน "ASEAN CG SCORECARD" จากเวที ACG CONFERENCE AND AWARDS

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS หุ้น—๑๘ พ.ย. ๕๘

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS 2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

IEC เร่งพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) แจงผลประกอบการในปี 2558 ว่า จากการดำเนินโครงการต่างๆในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไร และจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยในปัจจุบัน IEC

ข่าวซุบซิบ: TVD ได้คะแนน CG ในระดับ Very Good หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

ขอเสียงปรบมือรัว...รัว ให้กับ บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) ที่ล่าสุด สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศผลสำรวจพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจำปี 2558 โดย TVD ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ

ภาพข่าว: ตลาดทุนไทยเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๘

(จากซ้าย) นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายแมทส์ ไอแซ็คซัน หัวหน้าฝ่ายกิจการองค์กร องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดทุนไทยเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หุ้น—๒ พ.ย. ๕๘

ตลาดทุนไทยพร้อมเดินหน้ายกระดับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลฉบับใหม่ที่นำเสนอในการประชุม 2015 OECD-Asian Roundtable on Corporate Governance จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic

ตลาดทุนในเอเชียเห็นความสำคัญ พร้อมนำหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงใหม่โดย G20/OECD Stcoks—๒๙ ต.ค. ๕๘

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปิดตัว "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

ก.ล.ต.-OECD-ตลท.-ไอโอดี จัดประชุม 2015 OECD-Asian Roundtable on Corporate Governance 29-30 ต.ค. หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๘

ก.ล.ต. ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)[1] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น จะจัดประชุม 2015

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์ อนุกรรมการฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดยในพิธีลงนามฯ

ปตท. รับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั่วไป—๑๖ ต.ค. ๕๘

สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ (16 ตุลาคม 2558) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

บจ. ไทยยังครองความเป็นผู้นำในการพัฒนา CG ตามมาตรฐาน ASEAN หุ้น—๘ ก.ย. ๕๘

บจ. ไทยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียน โดยใช้แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เพื่อให้หลักทรัพย์ในอาเซียนเป็นที่ยอมรับ (Asset class) ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งผลการประเมินในปี 2557 นี้นับเป็นปีที่ 3

กลุ่ม ปตท.ผนึกกำลังยกระดับธรรมาภิบาลสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั่วไป—๒๕ ส.ค. ๕๘

ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2558) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานในพิธีแสดงพันธสัญญาร่วมกันระหว่าง บริษัทในกลุ่ม ปตท.ในการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: กสทช. เสวนาระดับอาเซียน สื่อสาร—๑๒ ก.ค. ๕๘

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา " ASEAN Broadasting Regulaton Forum ,2015" เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับอาเซียน โดยมี

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล

IOD กระตุ้นกรรมการไทยปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๘

IOD จัดการประชุม National Director Conference ประจำปี 2558 หัวข้อ “Re-Energizing Growth through Better Governance” เพื่อกระตุ้นให้กรรมการบริษัทไทยปรับปรุงการกำดับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน