ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๒๘ น.

กองทุนเพื่อการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเพื่อการศึกษา”

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30- 17.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ภาพข่าว: ทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

SPU : นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า ม.ศรีปทุม รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2559

ภาพข่าว: คาเฟ่อเมซอน มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยฯ ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 90,000 บาท ให้แก่นายสุภาส จันทร์หงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (คนที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: วสท. นำนักศึกษาเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกคนที่ 1 วสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนซ้าย) พร้อมด้วย อ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช (คนขวา) อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ พระใบฏีกาอุเทน สุทฺธิสทฺโท ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: BBA มอบเงินแก่กองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรหลานของทหารใน 3 ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๔

รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้บริหารและนักศักษาโครงการบริหารธุรกิจ (BBA) มอบเงินรายได้จากการจัด BBA Charity Concert ครั้งที่ 4 จำนวน 400,000 บาท แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯมอบอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดภ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๒

มร. เคียวอิจิ ทานาดะ (ยืนกลาง)ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา JCC ศตวรรษที่ 21 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และประธานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มอบอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ไก่

ภาพข่าว: หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาดีเด่นเขตจังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๒

นายโย จิซึคาตะประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกองทุนเพื่อการศึกษา JCC ศตวรรษที่ 21 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มีผลการเรียนดีเด่นในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 12 คน

งานระดมทุน "ตลาดนัดรวมน้ำใจ เพื่อเด็กไทยด้อยโอกาส" สำหรับ กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบ สุขภาพ—๒๐ ส.ค. ๕๒

สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ มูลนิธิพีซีเอส เพื่อพัฒนาสังคมไทย ร่วมกันจัดงานหาทุน เพื่อกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ โดยกองทุนเพื่อการศึกษานี้ก่อตั้งโดย พีซีเอส และ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๒

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 เมื่อวันที่21 พฤษภาคม

แบงก์นครหลวงไทยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ออกบัตรเครดิตสวนกุหลาบ หุ้น—๑ ก.ย. ๕๑

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเปิดให้บริการ “บัตรเครดิตสวนกุหลาบ” โดยสิทธิประโยชน์จากยอดรวมการใช้จ่ายจะนำไปสมทบเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสวนกุ