ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๓:๕๔ น.

กองทุนเพื่อการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเพื่อการศึกษา”

วสท.เชิญร่วมส่งผลงานประกวด ตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ทั่วไป—๒๙ มี.ค. ๖๑

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาประเทศ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมบุญการศึกษา สร้างแหล่งการเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน! กับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๖๑

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม CSR จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม "หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดแม่พริกลุ่ม พัฒนาอย่างยั้งยืน( ปีที่4) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ช่วยนักเรียนในชนบท ด้วยการรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญทุกภาคส่วน

น.ศ.วิศวะ ม.ศรีปทุม เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2560

กยศ.แม่โจ้ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้องฯ ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๖๐

งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30- 17.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ภาพข่าว: ทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

SPU : นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า ม.ศรีปทุม รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2559

ภาพข่าว: คาเฟ่อเมซอน มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยฯ ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 90,000 บาท ให้แก่นายสุภาส จันทร์หงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (คนที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: วสท. นำนักศึกษาเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๘

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกคนที่ 1 วสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนซ้าย) พร้อมด้วย อ.ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช (คนขวา) อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ พระใบฏีกาอุเทน สุทฺธิสทฺโท ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: BBA มอบเงินแก่กองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรหลานของทหารใน 3 ทั่วไป—๑๘ พ.ค. ๕๔

รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้บริหารและนักศักษาโครงการบริหารธุรกิจ (BBA) มอบเงินรายได้จากการจัด BBA Charity Concert ครั้งที่ 4 จำนวน 400,000 บาท แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯมอบอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดภ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๒

มร. เคียวอิจิ ทานาดะ (ยืนกลาง)ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา JCC ศตวรรษที่ 21 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และประธานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มอบอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการอาหารกลางวัน ประกอบด้วย ไก่

ภาพข่าว: หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาดีเด่นเขตจังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—๔ ธ.ค. ๕๒

นายโย จิซึคาตะประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกองทุนเพื่อการศึกษา JCC ศตวรรษที่ 21 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มีผลการเรียนดีเด่นในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 12 คน

งานระดมทุน "ตลาดนัดรวมน้ำใจ เพื่อเด็กไทยด้อยโอกาส" สำหรับ กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบ สุขภาพ—๒๐ ส.ค. ๕๒

สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ มูลนิธิพีซีเอส เพื่อพัฒนาสังคมไทย ร่วมกันจัดงานหาทุน เพื่อกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ โดยกองทุนเพื่อการศึกษานี้ก่อตั้งโดย พีซีเอส และ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ทั่วไป—๒๕ พ.ค. ๕๒

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2552 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 เมื่อวันที่21 พฤษภาคม

แบงก์นครหลวงไทยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ออกบัตรเครดิตสวนกุหลาบ หุ้น—๑ ก.ย. ๕๑

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเปิดให้บริการ “บัตรเครดิตสวนกุหลาบ” โดยสิทธิประโยชน์จากยอดรวมการใช้จ่ายจะนำไปสมทบเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสวนกุ