ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕:๔๒ น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเปิดกรุงไทย”

KTAM ประเดิมรายแรกเปิดกองทุน KT-CLMVT เน้นลงทุนหุ้นรายตัวเสนอขาย IPO 22-27 ก.พ. นี้ หุ้น—๒๑ ก.พ. ๖๐

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ( KT-CLMVT) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู1.55% พร้อมจ่ายปันผลKTLFอัตรา0.40บาท หุ้น—๘ ก.พ. ๖๐

กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--KTAM

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 130 ( KTFF130) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank of China , Macau Branch อัตราผลตอบแทน 1.86% ต่อปี , China Construction Bank (Asia) Corporation Limited อัตราผลตอบแทน 1.83% ต่อปี , Commercial Bank of Qatar อัตราผลตอบแทน 1.86% ต่อปี , Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch ) อัตราผลตอบแทน 1.79% ต่อปี , AI Khalij Commercial Bank อัตราผลตอบแทน 1.89 % และ บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China Limited (Luxembourg Branch ) อัตราผลตอบแทน 1.83% ต่อปี โดยลงทุนในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 18 % ยกเว้น เงินฝากประจำ Agricultural Bank of China และ AI Khalij Commercial Bank ลงทุนสถาบันละ 14 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.28% ต่อปี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.55% ต่อปี ซึ่งกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ อายุ 10 ปีขึ้นไป มีการปรับตัวเพิ่มขึ่น โดยเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย ที่ระดับ 0.50-0.75% ในการประชุม FOMC ตามที่คาดการณ์ไว้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติ มียอดซื้อสุทธิจำนวน 23,877 ล้านบาท ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรับบาลมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอา

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชู1.70%ต่อปี ประเดิมจ่ายปันผลKTSF0.65บาทต่อหน่วย หุ้น—๑๘ ม.ค. ๖๐

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 127 ( KTFF127) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 อายุ 6 เดือน

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท.6เดือนชู1.60%ต่อปี หุ้น—๑๑ ม.ค. ๖๐

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 126 ( KTFF126) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2560 อายุ 6 เดือน

KTAM เปิดขายกองทุนคู่แฝดทิ้งทวนปี 59 KTSELTFKTSET 50 RMFไอพีโอ 13-21 หุ้น—๑๓ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว ( KTSE-LTF) และกองทุนเปิดกรุงไทย SET 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF) เสนอขาย IPO

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์1.55%ต่อปี หุ้น—๗ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 124 ( KTFF124) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อายุ 6 เดือน

ภาพข่าว: KTAM เปิดขาย KTSE - LTF หุ้น—๖ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM นำทีมผู้บริหารเปิดตัว " กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว" ( KTSE- LTF ) เสนอขายวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 มูลค่าโครงการ 1000 ล้านบาท

KTAMขายกองทุนตราสารหนี้ตปท..1ปี หุ้น—๒ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟเอเอฟ 101 ( KTFF101) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 อายุ 1 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน หุ้น—๑๗ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 122 ( KTFF122) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อายุ 6

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท. 1 ปี-ตราสารหนี้ในปท. 6 เดือน หุ้น—๘ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกู กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 100 (KTFF100) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อายุ 1 ปี

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.6เดือน หุ้น—๒ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 120 (KTFF120) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.54%ต่อปี หุ้น—๑๙ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 118 (KTFF118) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๑๒ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 117 (KTFF117) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๕ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 116 (KTFF116) อายุ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 อายุ 3 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๗ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 115 (KTFF115) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559