ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๒:๐๘ น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเปิดกรุงไทย”

KTAMจ่ายปันผล2กองทุนลูกค้ารับเงิน6มิ.ย.นี้ หุ้น—๒๕ พ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการกองทุน มีมติประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2559 ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู1.55% เพิ่มทางเลือกKT-GMOกระจายเสี่ยง หุ้น—๑๐ พ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 93 ( KTFF93 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู1.85% พร้อมทุ่มจ่ายปันผลเทสโก้โลตัสกว่า500ล้าน หุ้น—๒๐ เม.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 95 ( KTFF95 ) อายุ 1 ปี เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3-6เดือนชู1.40%ต่อปี หุ้น—๕ เม.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน1 ( KTSIV3M1 ) อายุ 3 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.60%ต่อปี หุ้น—๒๙ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 91 (KTFF91) ในวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 อายุ 3 เดือน มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ตปท.6เดือนชู1.65% หุ้น—๒๒ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 89 (KTFF89) เสนอขายในวันที่ 23 -29 มีนาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู2.00% หุ้น—๑๗ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 81 ( KTFF81 ) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู1.90% หุ้น—๑๕ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 81 ( KTFF81 ) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.70%ต่อปี หุ้น—๙ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 87 ( KTFF87) และกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน3

KTAMขายตราสารหนี้3เดือนชู1.60%ต่อปี หุ้น—๒ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟเอเอฟ 80 ( KTFF80) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ 1ปี ชู1.85% หุ้น—๒๔ ก.พ. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 86 ( KTFF86 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 อายุ 1 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.75% หุ้น—๑๗ ก.พ. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 85 ( KTFF85 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.1ปีชูยิลด์2% ไร้กังวลKT-Financeไม่มีหุ้นดอยซ์แบงก์ หุ้น—๑๐ ก.พ. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน ) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 50 ( KTFF50 ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 อายุ 1 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

KTAM ปรับลดยิลด์ตราสารหนี้6เดือนเหลือ1.70%ต่อปี หุ้น—๔ ก.พ. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีการปรับลดอัตราผลตอบแทนของ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 83 ( KTFF83) จาก 1.75 %ต่อปี เหลือ 1.70% ต่อปี เนื่องจาก

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชู1.75%ต่อปี ปลื้มบริหารกองทุนบอนด์ผลตอบแทนเด่น หุ้น—๒ ก.พ. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 83 ( KTFF83) และกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3

KTAM ขายตราสารหนี้6 เดือนชู1.70%ต่อปี หุ้น—๖ ม.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7( KTFF77 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559

KTAM ขายตราสารหนี้3เดือนชู1.65%ต่อปี หุ้น—๑ ธ.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 74 (KTFF74 ) เสนอขาย 2-8 ธันวาคม 2558

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๑๓ ต.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 66 (KTFF66 ) เสนอขายวันที่ 14-20 ตุลาคม

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชู1.70%ต่อปี หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ็นแฮนซท์ 26 (KTSUPE26 ) เสนอขายวันที่ 23 - 29

นักลงทุนแห่พักเงินตราสารหนี้KTAMขาย6เดือนชู1.90% หุ้น—๒๕ ส.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 30 ( KTFFE30 )

ภาพข่าว: เปิดขายกองทุน KT-mai หุ้น—๒ ก.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายวีระ วุฒิคงศิริกูล (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน จัดการลงทุน จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น

KTAMเพิ่มทางเลือกเปิดIPOกองทุนKT-mai ลงทุนหลากหลายธุรกิจที่แตกต่างจากSET หุ้น—๓๐ มิ.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ ( KT-mai ) ในวันที่ 30 มิถุนายน -7 กรกฎาคม 2558 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอไอ หุ้น—๒๖ มิ.ย. ๕๘

เชิญผู้สื่อข่าวร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 กำหนดการ 10.00 -10.30 น. : ลงทะเบียนสื่อมวลชน 10.30-11.30 น. : แถลงข่าวเปิดตัว

KTAMเพิ่มทางเลือกช่วงดอกเบี้ยขาลง เสิร์ฟ2กองทุนอายุ6เดือนชูผลตอบแทน2% หุ้น—๑๗ มิ.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 6 เดือน 3 (KTSIV6M3) และกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 17

KTAM ขายตราสารหนี้ 6 เดือนชูยิลด์ 2.10% หุ้น—๒๖ พ.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 14 ( KTFFE 14 ) เสนอขาย วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือนชูยิลด์ 1.9 % หุ้น—๗ พ.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ( Roll Over ) 2 กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 2 ( KTSIV3M2 )

KTAMขายตราสารหนี้3เดือนชูยิลด์1.90% หุ้น—๒๘ เม.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ( Roll Over ) 2 กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน2 ( KTSIV3M2 )

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๐ เม.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 10.00 น. สยามราช แถลงข่าวเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. KTAM แถลงข่าวเปิดตัว“กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น

KTAMมั่นใจศักยภาพหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เปิดIPOกองทุนKTMSEQวันที่22-29เม.ย. หุ้น—๒๑ เม.ย. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) ในวันที่ 22-29 เมษายน 2558 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—๒๑ เม.ย. ๕๘

กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 10.00 น. สยามราช แถลงข่าวเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. KTAM แถลงข่าวเปิดตัว“กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น