ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๓๙ น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเปิดกรุงไทย”

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชู1.70%ต่อปี ประเดิมจ่ายปันผลKTSF0.65บาทต่อหน่วย หุ้น—๑๘ ม.ค. ๖๐

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 127 ( KTFF127) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 อายุ 6 เดือน

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท.6เดือนชู1.60%ต่อปี หุ้น—๑๑ ม.ค. ๖๐

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 126 ( KTFF126) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2560 อายุ 6 เดือน

KTAM เปิดขายกองทุนคู่แฝดทิ้งทวนปี 59 KTSELTFKTSET 50 RMFไอพีโอ 13-21 หุ้น—๑๓ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว ( KTSE-LTF) และกองทุนเปิดกรุงไทย SET 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF) เสนอขาย IPO

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์1.55%ต่อปี หุ้น—๗ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 124 ( KTFF124) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อายุ 6 เดือน

ภาพข่าว: KTAM เปิดขาย KTSE - LTF หุ้น—๖ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM นำทีมผู้บริหารเปิดตัว " กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว" ( KTSE- LTF ) เสนอขายวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 มูลค่าโครงการ 1000 ล้านบาท

KTAMขายกองทุนตราสารหนี้ตปท..1ปี หุ้น—๒ ธ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟเอเอฟ 101 ( KTFF101) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 อายุ 1 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน หุ้น—๑๗ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 122 ( KTFF122) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อายุ 6

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท. 1 ปี-ตราสารหนี้ในปท. 6 เดือน หุ้น—๘ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกู กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 100 (KTFF100) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อายุ 1 ปี

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.6เดือน หุ้น—๒ พ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 120 (KTFF120) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.54%ต่อปี หุ้น—๑๙ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 118 (KTFF118) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๑๒ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 117 (KTFF117) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๕ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 116 (KTFF116) อายุ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 อายุ 3 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๗ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 115 (KTFF115) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 114 (KTFF114) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 – 27 กันยายน 2559 อายุ 6

KTAM ขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40% หุ้น—๑๔ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 113 (KTFF113) อายุ 3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 1.45% ต่อปี หุ้น—๗ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 112 (KTFF112) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 อายุ 3 เดือน