ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๘:๔๙ น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเปิดกรุงไทย”

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.54%ต่อปี หุ้น—๑๙ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 118 (KTFF118) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๑๒ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 117 (KTFF117) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.45%ต่อปี หุ้น—๕ ต.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 116 (KTFF116) อายุ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 อายุ 3 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๗ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 115 (KTFF115) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 114 (KTFF114) อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 – 27 กันยายน 2559 อายุ 6

KTAM ขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40% หุ้น—๑๔ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 113 (KTFF113) อายุ 3 เดือน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 1.45% ต่อปี หุ้น—๗ ก.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 112 (KTFF112) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 อายุ 3 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๓๑ ส.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 111 (KTFF111) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%ต่อปี หุ้น—๑๗ ส.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 109 (KTFF109) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 อายุ 3 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.55% หุ้น—๑๐ ส.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 108 (KTFF108) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 อายุ 6 เดือน

KTAMโชว์ยิลด์หุ้นMidSmallนับแต่ต้นปีโต25% เฟ้นลงทุนบริษัทศักยภาพเติบโตสูงแม้ตลาดผันผวน หุ้น—๓ ส.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตั้งปีที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้นประมาณ 25.64 % ในขณะที่ SET

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๒๖ ก.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 106 (KTFF106 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40% หุ้น—๑๓ ก.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 105 (KTFF105) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อายุ 3 เดือน

KTAMเฟ้นหากองทุนโอกาสรับยิลด์สูงกว่าตราสารหนี้ ขายKT-PIFลงทุนอสังหา-อินฟราฟันด์ปันผลสม่ำเสมอ หุ้น—๑๑ ก.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ฟันด์ ( KT-PIF) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.50%ต่อปี หุ้น—๕ ก.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 104 ( KTFF104 ) เสนอขาย วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2559 อายุ 6 เดือน

ภาพข่าว : KTSE RMF กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี หุ้น—๔ ก.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล (จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSE-RMF) จาก

ภาพข่าว: KTSE-RMFกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSE-RMF) จาก

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.40%ต่อปี หุ้น—๗ มิ.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 98 (KTFF98) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 อายุ 3 เดือน

KTAMจ่ายปันผล2กองทุนลูกค้ารับเงิน6มิ.ย.นี้ หุ้น—๒๕ พ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการกองทุน มีมติประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2559 ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู1.55% เพิ่มทางเลือกKT-GMOกระจายเสี่ยง หุ้น—๑๐ พ.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 93 ( KTFF93 ) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู1.85% พร้อมทุ่มจ่ายปันผลเทสโก้โลตัสกว่า500ล้าน หุ้น—๒๐ เม.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 95 ( KTFF95 ) อายุ 1 ปี เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3-6เดือนชู1.40%ต่อปี หุ้น—๕ เม.ย. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน1 ( KTSIV3M1 ) อายุ 3 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้3เดือนชู1.60%ต่อปี หุ้น—๒๙ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 91 (KTFF91) ในวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 อายุ 3 เดือน มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้ตปท.6เดือนชู1.65% หุ้น—๒๒ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เอฟไอเอฟ 89 (KTFF89) เสนอขายในวันที่ 23 -29 มีนาคม 2559 อายุ 6 เดือน

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู2.00% หุ้น—๑๗ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 81 ( KTFF81 ) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้1ปีชู1.90% หุ้น—๑๕ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 81 ( KTFF81 ) และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้

บลจ.กรุงไทยขายตราสารหนี้6เดือนชู1.70%ต่อปี หุ้น—๙ มี.ค. ๕๙

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 87 ( KTFF87) และกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน3