ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๒:๐๘ น.

กองทุนเปิดกรุงไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนเปิดกรุงไทย”

KTAM สวนดัชนีหุ้นบริหารทริกเกอร์เข้าเป้า มั่นใจจังหวะลงทุนดีเปิดขายกอง KTIG หุ้น—๒๓ มี.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนเปิดกรุงไทย 5% ทริกเกอร์ ฟันด์ 4 ( KTIG5-4 )ให้ถึงเป้าหมาย 5% ก่อนครบกำหนดอายุโครงการ 6

KTAM ขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.30% หุ้น—๑๐ มี.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 63 (KTFF63 ) เสนอขายในวันที่ 11-17 มีนาคม 2558 อายุโครงการ 6 เดือน

KTAMจ่ายปันผลKTSFอัตรา0.75บาท พร้อมขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.60% หุ้น—๓ มี.ค. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล ( KTSF )

KTAMจ่ายปันผลKTSEอัตรา0.75บาทต่อหน่วย พร้อมขายอีก2กองทุนชู3เดือนยิลด์2.40%ต่อปี หุ้น—๑๐ ก.พ. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับกองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ ( KTSE) ครั้งที่ 1/2558

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.45% หุ้น—๔ ก.พ. ๕๘

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 61 ( KTFF61) เสนอขายใน วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.50% หุ้น—๑๗ ธ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 130 (KTSUPB130) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อายุโครงการ 6 เดือน

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.50% โชว์ผลงานบริหาร1เดือนKTNA8ทริกเกอร์8% หุ้น—๒ ธ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุน เสนอขายในวันที่ 3-9 ธันวาคม 2557 อายุโครงการ 6 เดือน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ

KTAMขาย2กองทุนชู6เดือน 2.40%ต่อปี พร้อมจ่ายเงินปันผลซีพีทาวเวอร์-ตลาดไท หุ้น—๒๕ พ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 106 ( KTSUPB106 ) เสนอขาย 26

KTAMขาย2กองทุนตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.40%ต่อปี หุ้น—๑๑ พ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟ ไอเอฟ 55 (KTFF55) อายุโครงการ 6 เดือน มูลค่า 5,000

KTAM ขายตราสารหนี้1ปีชูยิลด์2.80% หุ้น—๔ พ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 48 ( KTFF48 ) เสนอขาย 5 - 11 พฤศจิกายน 2557 อายุ 12 เดือน

KTAM ขายตราสารหนี้3เดือนชู 2.25% หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ เอ็นแฮนซท์ 10 ( KTSUPE10) ในวันที่ 29 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน

KTAMขาย2กองทุนตราสารหนี้ชู1ปี2.95% หุ้น—๗ ต.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุโครงการ เสนอขาย วันที่ 8-14 ตุลาคม 2557 ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 126

ปัจจัยเศรษฐกิจยังหนุนหุ้นไทยไปต่อ KTAMเดินหน้าขายทริกเกอร์6เดือน5% หุ้น—๒๒ ก.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทย5% ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 ( TRIG5-3 )

KTAMจ่ายปันผล KTSEอัตรา1บาทต่อหน่วย พร้อมเปิดขาย KTSUPB124อายุ6เดือนชู2.55% หุ้น—๙ ก.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยซีเลคทีฟ อิควิตี้ฟันด์ (KTSE) และ กองทุนเปิดกรุงไทยออพเพอทูนิตี้

KTAMโชว์ผลงาน13วันทริกเกอร์เข้าเป้า5% หุ้น—๑ ก.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทสามารถบริหารกองทุนเปิดกรุงไทย5%ทริกเกอร์ฟันด์3( Trig5-3) โดยใช้ระยะเวลาเพียง 13 วันทำการ

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.60% หุ้น—๒๖ ส.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 123 ( KTSUPB 123 ) เสนอขาย วันที่ 27

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.60%ต่อปี หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนประเภทกำหนดอายุโครงการ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 104 ( KTSUPB104 ) เสนอขายวันที่ 14-19

KTAMขายตราสารหนี้3กองทุนชู6เดือน2.60% หุ้น—๕ ส.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนประเภทกำหนดอายุโครงการ จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 122 ( KTSUPB122 )

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.1ปีชู3.00% พร้อมจ่ายปันผลKTDF0.30บาท/หน่วย หุ้น—๒๙ ก.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 2 (KTFFE2) เสนอขายวันที่ 30 กรกฎาคม

KTAMขายตราสารหนี้ 1 ปีชู 3.05%ต่อปี หุ้น—๑๕ ก.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยกองทุนเปิดกรุงไทย

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.60%ต่อปี หุ้น—๓๐ มิ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ เอ็นแฮนซท์ 5 ( KTSUPE5 ) ในวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2557 อายุ 6 เดือน มูลค่า 5,000 ล้านบาท

KTAMแนะพักเงินกองทุน KTPLUS โอกาสรับยิลด์สูงกว่ากองทุนตลาดเงิน หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับจากต้นปี บริษัทได้รับความสนใจจากลูกค้าในการเข้าลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ พลัส ( KT-PLUS )

KTAMขายตราสารหนี้ตปท.1ปีชู2.80% หุ้น—๑๘ มิ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 47 ( KTFF47) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 อายุ 12

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.50%ต่อปี หุ้น—๑๐ มิ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 120 ( KTSUPB120 ) เสนอขายวันที่ 11-17 มิถุนายน 2557

KTAMขายกองทุนคุ้มครองเงินต้น6เดือนชู2% หุ้น—๒ มิ.ย. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ( Roll Over ) กองทุนเปิดกรุงไทย ประจำ 6 เดือน คุ้มครองเงินต้น 3 ( KTFIX6M3 ) เสนอขายวันที่ 2-6 มิถุนายน

KTAMประกาศจ่ายปันผลหุ้นระยะยาว กองทุนKTLFอัตรา0.40บาทต่อหน่วย หุ้น—๒๘ พ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ( KTLF ) ในอัตรา0.40 บาทต่อหน่วย

KTAMขายกองทุนตราสารหนี้1ปียิลด์ 2.80% หุ้น—๒๐ พ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 44 ( KTFF44 ) ในวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2557 อายุ 1 ปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท

KTAMขายกองทุนตราสารหนี้ชู6เดือนยิลด์2.70% หุ้น—๑๔ พ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟ ไอเอฟ 51 (KTFF51) อายุโครงการ 6 เดือน มูลค่า 5,000

KTAMขาย2กองทุนตราสารหนี้ชู1ปียิลด์3.25% หุ้น—๖ พ.ค. ๕๗

นางชวินดา หาญรัตนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่สนใจลงทุนในระยะสั้น หรือระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟ ไอเอฟ

KTAM ขายกองทุนตราสารหนี้ 1 ปียิลด์ 3.25% หุ้น—๒๒ เม.ย. ๕๗

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย2 กองทุนตราสารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 43 (KTFF43 ) เสนอขายในวันที่