กองทุนหมู่บ้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนหมู่บ้าน” http://www.newswit.com/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผนึก พณ. ดึงความเชี่ยวชาญปั้นร้าน ประชารัฐไฮบริด "รมว.สุวพันธุ์ ชี้ประเด็น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ได้แรงหนุนด้านองค์ความรู้จาก กระทรวงพาณิชย์ เชื่อเป็นกลไกสำคัญปั้นร้านค้าประชารัฐสู่ ร้าน "ประชารัฐไฮบริด" ด้าน รมว.สนธิรัตน์ เชื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 th-TH Sun, 21 Jan 2018 21:51:20 +0700 ภาพข่าว: TPCH มอบเงินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านพื้นที่ โรงไฟฟ้า ทุ่งสัง กรีน http://www.newswit.com/nrg/2017-11-07/668349c20386da257fd30efd11c81026/ คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านและเทศบาล ที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อมอบเงินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน http://www.newswit.com/nrg/2017-11-07/668349c20386da257fd30efd11c81026/ Tue, 07 Nov 2017 12:50:31 +0700 ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบรายได้กองทุนหมู่บ้านต้นกระดาษ จ.บุรีรัมย์ http://www.newswit.com/gen/2017-10-31/2938755a9127953a442de49abe0de93e/ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบรายได้จากการขายไม้ต้นกระดาษให้กับหมู่บ้านเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ โดยมีนายวิไล อุดรทะนัง กำนันตำบลเมืองแฝก เป็นตัวแทนเกษตรกรและชุมชนในการรับมอบและ http://www.newswit.com/gen/2017-10-31/2938755a9127953a442de49abe0de93e/ Tue, 31 Oct 2017 8:42:05 +0700 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับป้ายจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม พร้อมโชว์สินค้าเกษตรคุณภาพเยี่ยมจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ หวังเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายนนี้ http://www.newswit.com/gen/2017-10-25/89b5728b2892c01b64f5f5eb2b1f01cd/ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 รัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีการส่งมอบการดำเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณเวทีกลาง http://www.newswit.com/gen/2017-10-25/89b5728b2892c01b64f5f5eb2b1f01cd/ Wed, 25 Oct 2017 11:16:35 +0700 รมต.สุวิทย์ SEP for SDGs: หัวใจขับเคลื่อนThailand 4.0 ผสานพลังสู่การปฏิบัติจริง ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายประชารัฐและกองทุนหมู่บ้าน http://www.newswit.com/gen/2017-09-29/6d2d19007c41872efea8c52c71884db0/ เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนหรือ (SDGs) Sustainable Development Goals เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศของสหประชาชาติที่อยู่ภายใต้การพัฒนา ปี ค.ศ.2030 โดยมีประเทศสมาชิก 194 ประเทศร่วมลงนามเพือรับรองและให้คำมั่นว่าจะร่วมกันบรรลุ SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 http://www.newswit.com/gen/2017-09-29/6d2d19007c41872efea8c52c71884db0/ Fri, 29 Sep 2017 14:26:13 +0700 สทบ.เร่งหารืออัยการสูงสุด - คลัง แผนแก้ หนี้นอกระบบ http://www.newswit.com/fin/2017-09-28/c551bcade68e6a81669694b4cdfa94ed/ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเร่งพัฒนาศักยภาพเผยผลดำเนินงานกองทุนระดับดีมีจำนวน 70% - 80% และเพื่อช่วยเหลือสังคม สทบ.ยังเตรียมหารือ 3 ฝ่ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลังเพื่อร่วมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน http://www.newswit.com/fin/2017-09-28/c551bcade68e6a81669694b4cdfa94ed/ Thu, 28 Sep 2017 10:06:14 +0700 รมต. สุวิทย์ เมษินทรีย์ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 ลงพื้นที่สงขลาและตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/e0cf08229e9fbdf062503ee04577da1d/ เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เป็นหนี่งกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) http://www.newswit.com/gen/2017-09-27/e0cf08229e9fbdf062503ee04577da1d/ Wed, 27 Sep 2017 10:24:36 +0700 รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ระดมพลังประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคกลาง พร้อมตรวจเยี่ยมธนาคารข้าวสาร กองทุนหมู่บ้านย่านยาว สุพรรณบุรี http://www.newswit.com/gen/2017-09-26/aaca7df7d85191375fa3f73f09835332/ ในการผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระดมพลังประชารัฐ จัดประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคกลาง16 จังหวัด http://www.newswit.com/gen/2017-09-26/aaca7df7d85191375fa3f73f09835332/ Tue, 26 Sep 2017 14:00:25 +0700 พลิกโฉมกองทุนหมู่บ้าน เปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ http://www.newswit.com/fin/2017-09-26/1bfe3057c6541f876a28db1ae6078344/ พลิกโฉมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)ที่ปัจจุบันมีกว่า 79,000 กองทุน ให้เป็นพลังฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.newswit.com/fin/2017-09-26/1bfe3057c6541f876a28db1ae6078344/ Tue, 26 Sep 2017 12:37:56 +0700 การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงินระดับชุมชน http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/b3c4d34267811329bd366e48aac64d80/ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง http://www.newswit.com/gen/2017-09-11/b3c4d34267811329bd366e48aac64d80/ Mon, 11 Sep 2017 12:10:26 +0700 รมต.สุวิทย์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายติดอาวุธทางปัญญา ด้วยแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเศรษฐกิจพอเพียง http://www.newswit.com/gen/2017-09-01/9f7726d1254a12d7a76aa4ab6936d311/ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ http://www.newswit.com/gen/2017-09-01/9f7726d1254a12d7a76aa4ab6936d311/ Fri, 01 Sep 2017 11:46:50 +0700 อนุมัติ 24,544 กองทุน จำนวน 25,630 โครงการ ในวงเงินกว่า 4,900 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางประชารัฐ http://www.newswit.com/fin/2017-08-31/ef426e51da65aeac544b66d25e5acdb3/ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)จาก 70 http://www.newswit.com/fin/2017-08-31/ef426e51da65aeac544b66d25e5acdb3/ Thu, 31 Aug 2017 11:07:21 +0700 ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านฯ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อนุมัติงบปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท ต่อยอดปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง http://www.newswit.com/fin/2017-08-01/1b5ee375d37d925b057e406b3f3b748d/ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ต้องขับเคลื่อนไม่เพียงส่วนยอด หากแต่ต้องเคลื่อนไปด้วยกันทั้งฐานปิรามิด นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ http://www.newswit.com/fin/2017-08-01/1b5ee375d37d925b057e406b3f3b748d/ Tue, 01 Aug 2017 15:44:56 +0700 ภาพข่าว: ธอส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง http://www.newswit.com/fin/2017-07-31/5cb873ccd6053dace09380ed9ab1c861/ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามกับผู้แทน จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.newswit.com/fin/2017-07-31/5cb873ccd6053dace09380ed9ab1c861/ Mon, 31 Jul 2017 12:18:27 +0700 ครบรอบ 16 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน http://www.newswit.com/gen/2017-07-31/64e2f881e67fe621bdf8f5f5fe309e51/ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหา http://www.newswit.com/gen/2017-07-31/64e2f881e67fe621bdf8f5f5fe309e51/ Mon, 31 Jul 2017 11:07:20 +0700 #สุวิทย์ สั่งกองทุนหมู่บ้านจับมือคลัง แก้หนี้นอกระบบ ใช้ 2.5 หมื่นล้าน ซื้อหนี้ http://www.newswit.com/fin/2017-07-19/3522495ca75a102f1bd024229f292ea1/ ในการประชุมคณะกรรการกองทุนหมู่บ้าน ครั้ง 2/ 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุม เห็นชอบรับร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตาโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง http://www.newswit.com/fin/2017-07-19/3522495ca75a102f1bd024229f292ea1/ Wed, 19 Jul 2017 11:26:04 +0700 สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบบัญฃี รองรับไทยแลนด์ 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/795b7443d0232d6fe6972b96e103d655/ สุวิทย์ เมษินทรีย์ เผยท่ามกลางระยะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการเงินและดิจิตอล มอบหมายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งพัฒนาขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รองรับดิจิตอลเทคโนโลยีและการก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-07-19/795b7443d0232d6fe6972b96e103d655/ Wed, 19 Jul 2017 10:36:13 +0700 กทบ.ขับเคลื่อนงานปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เปิดโครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ในหมู่บ้าน 20,000 แห่ง คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจปีนี้ 5 6 หมื่นล้านบาท http://www.newswit.com/gen/2017-06-06/77e861dcb04fb9050d1337eb1765543f/ โครงการยกระดับร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก Local Economy ผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วย การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการเปิดตัวโครงการเพื่อติดปีกตลาดและร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชนใน20,000 http://www.newswit.com/gen/2017-06-06/77e861dcb04fb9050d1337eb1765543f/ Tue, 06 Jun 2017 15:55:41 +0700 ภาพข่าว: กอช. ลงนาม MOU ร่วมกับ สทบ. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก http://www.newswit.com/fin/2017-03-13/4bc718a2b133a7efe996f7b8a4688cf8/ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ http://www.newswit.com/fin/2017-03-13/4bc718a2b133a7efe996f7b8a4688cf8/ Mon, 13 Mar 2017 9:06:29 +0700 ภาพข่าว: ธพว. ร่วมขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน http://www.newswit.com/gen/2017-03-08/79d56aac8f379f1034bfdad89314a383/ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร รวม 51 หน่วยงาน http://www.newswit.com/gen/2017-03-08/79d56aac8f379f1034bfdad89314a383/ Wed, 08 Mar 2017 16:30:35 +0700 ธพว. ผนึกกำลัง 51 หน่วยงาน ขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน เชื่อมโยงความรู้และการสนับสนุนเงินทุน สร้างความมั่นคงยั่งยืนในยุค 4.0 http://www.newswit.com/gen/2017-03-08/ffb2f36d273402922e010d6285546293/ ในวันนี้ (8 มีนาคม 2560) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) และหน่วยงานพันธมิตร รวม 51 หน่วยงาน http://www.newswit.com/gen/2017-03-08/ffb2f36d273402922e010d6285546293/ Wed, 08 Mar 2017 16:28:38 +0700 ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมงานกองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ http://www.newswit.com/fin/2017-02-14/7bc20f1252768d32d4eddbf6bf9a14d4/ นายสติ ศังขวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน #กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ http://www.newswit.com/fin/2017-02-14/7bc20f1252768d32d4eddbf6bf9a14d4/ Tue, 14 Feb 2017 15:27:31 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 ภาพข่าว: กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ http://www.newswit.com/gen/2017-02-02/b99fca37a1b87bf25c8ade620d4e785f/ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานกองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ โดย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ภายใต้กรอบมาตรการการช่วยเหลือ ทั้ง 3 http://www.newswit.com/gen/2017-02-02/b99fca37a1b87bf25c8ade620d4e785f/ Thu, 02 Feb 2017 11:48:38 +0700 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ http://www.newswit.com/ent/2017-01-30/22783b4078d2e4398bb3e2717981a400/ สทบ. จัดกิจกรรม กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ โดยรวมพลังกองทุนหมู่บ้าน ของทุกภูมิภาค ช่วยแบ่งเบา และให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ ที่กำลังประสบกับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ http://www.newswit.com/ent/2017-01-30/22783b4078d2e4398bb3e2717981a400/ Mon, 30 Jan 2017 10:26:03 +0700 ภาพข่าว: เปิดตลาดประชารัฐ นครนายก http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/33dccbac806b797507d85720ef7342a5/ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (คนกลาง) พร้อมด้วยคุณนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (คนที่สามจากซ้าย) คุณปวีณกร พันโยธา ผู้อำนวยการเขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน (คนที่สามจากขวา) คุณพิจิตร ราชวงศ์ http://www.newswit.com/gen/2017-01-05/33dccbac806b797507d85720ef7342a5/ Thu, 05 Jan 2017 10:16:42 +0700 เชิญเที่ยวงานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน 28-29 ธันวาคมนี้ ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก http://www.newswit.com/gen/2016-12-26/6e09ad51396efff6fd4f73933bf9a0e6/ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ SME Development Bank เชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยคุณภาพดีราคาย่อมเยาในงานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-20.00 น. http://www.newswit.com/gen/2016-12-26/6e09ad51396efff6fd4f73933bf9a0e6/ Mon, 26 Dec 2016 17:11:28 +0700