ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐:๓๕ น.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ภาพข่าว: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ วางใจเอ็มเอฟซีบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้น—๒๕ ก.พ. ๕๔

นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังสี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แลกสัญญากับดร. ศุภกร สุนทรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: บลจ.บัวหลวง ลงนามสัญญาบริหารจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หุ้น—๑ ก.พ. ๕๔

คุณหรรสา สุสายัณห์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซี โชว์ผลงานบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานยาสูบอีก 2 หุ้น—๒๘ ม.ค. ๕๔

โรงงานยาสูบโดยนายสฐาน สุธรรมสมัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มอบความไว้วางใจให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยดร. ศุภกร สุนทรกิจ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: KTAM บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฟผ.มูลค่า14,000 ล้านบาท หุ้น—๑๘ ม.ค. ๕๔

นายสมชัย บุญนำศิริ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับนางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี (กลาง) รองผู้ว่าบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ )

ภาพข่าว: บขส. วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อเนื่อง 13 หุ้น—๑๗ ม.ค. ๕๔

อารยา ธีระโกเมน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการอำนวยการ และภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด พร้อมด้วยเฉลิมศรี ตั้งธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร และพิมพ์พิกัญจ หิรัญอาจ

ภาพข่าว: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลือกธนาคารกรุงศรี หุ้น—๑๔ ม.ค. ๕๔

นายชาลี มาดาน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนกว่า13ปี หุ้น—๑๑ ม.ค. ๕๔

นายสมชัย บุญนำศิริ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับนาย นายวรุธ สุวกร ( ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ เซ็นสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานทีโอทีต่อเป็นครั้งที่ หุ้น—๔ ม.ค. ๕๔

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการต่อสัญญาเป็นครั้งที่ 4 ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 19,000 คน โดยมี

ภาพข่าว: ต่อสัญญาบริหารกองทุน หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๕๓

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบของที่ระลึกจากนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ภาพข่าว: บริษัทวิทยุการบินปลื้มผลงานเอ็มเอฟซีให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง 8 ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๓

นางอรอุไร โกเมน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ (การเงิน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานกองทุน และดร. ศุภกร สุนทรกิจ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นครั้งที่ 3

ภาพข่าว: กสท.และไปรษณีย์ไทยแต่งตั้ง SCB เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน หุ้น—๒๗ ธ.ค. ๕๓

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บลจ.กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้น—๒๔ ธ.ค. ๕๓

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับนายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ รองผู้ว่าการบริหารโครงการ และในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บลจ. บัวหลวง ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจ หุ้น—๒๓ ธ.ค. ๕๓

หลังจากได้โอนย้ายธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล จากธนาคารกรุงเทพมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 นั้น บลจ. บัวหลวง ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ โดยเพิ่มกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลขึ้น

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 ธันวาคม 2553) ปฏิทินข่าว—๒๓ ธ.ค. ๕๓

กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 10.00 น. - 13.00 น. บลจ.บัวหลวง จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และแถลงข่าวนโยบายธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(23 ธันวาคม 2553) ปฏิทินข่าว—๒๒ ธ.ค. ๕๓

กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 10.00 น. - 13.00 น. บลจ.บัวหลวง จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และแถลงข่าวนโยบายธุรกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ 13.00 น.

ภาพข่าว: SCB รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บขส. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๓

นางพรรณแข นันทวิสัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Global Transaction Services ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามกับ นางสาวพิมพ์พิกัญจ หิรัญอาจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนวกิจประกันภัย หุ้น—๒๑ ธ.ค. ๕๓

บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ ในโอกาสที่ บลจ. ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทนวกิจประกันภัย

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายจุมพล สายมาลา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หุ้น—๒๑ ธ.ค. ๕๓

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายจุมพล สายมาลา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมการได้รับคัดเลือกบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 กองทุนมูลค่ากว่า 7,300 ล้านบาทและเปิดตัว “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไอเอ็นจี อินเวสเตอร์ ชอยส์” นายแกรนท์

ภาพข่าว: นวกิจประกันภัย ไว้วางใจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ หุ้น—๒๑ ธ.ค. ๕๓

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ และ นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล กรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นางสาวอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และ นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.บัวหลวง จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หุ้น—๑๖ ธ.ค. ๕๓

ในโอกาสที่ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บลจ.บัวหลวง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) แต่งตั้งให้บลจ.บัวหลวง เป็นบริษัทจัดการกองทุน เพื่อบริหาร

ภาพข่าว: SCB รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธกส. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๓

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 11,000 ล้านบาท โดยนายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้ จัดเสวนา “Master Fund อิสระการลงทุนที่เลือกได้” หุ้น—๙ พ.ย. ๕๓

บลจ.ทิสโก้ จัดเสวนาพิเศษ “Master Fund อิสระการลงทุน ที่คุณเลือกได้” นำโดย อารยา ธีระโกเมน (กลาง) กรรมการอำนวยการ และ ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ร่วมด้วย ผศ.

ภาพข่าว: กลุ่มดีเอสที ไว้วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้น—๒๖ ต.ค. ๕๓

นางโชติกา สวนานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญากับผู้บริหารกลุ่มบริษัทดีเอสที ประกอบด้วย นายรัสเซล เควิน ฮิปป์ (กลาง) ผู้บริหาร บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้ ผู้จัดการกองทุนฯ พัฒนสิน หุ้น—๖ ต.ค. ๕๓

บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน (ที่3 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการ ได้รับความไว้วางใจจาก บล.พัฒนสิน ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีสุเทพ พีตกานนท์ (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ภาพข่าว: บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ปลื้มผลงานเอ็มเอฟซีต่อสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๕๓

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกองทุน และดร. ศุภกร สุนทรกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองสำรองเลี้ยงชีพMaster Fund ทิสโก้ โดนใจลูกค้าโตกว่า 25,000 ล้านบาท หุ้น—๑๗ ส.ค. ๕๓

ทิสโก้ฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Master Fund (กองทุนหลายนโยบายการลงทุน) หลังเป็นผู้นำที่ให้บริการกองทุน TISCO Master Pooled Fund จนประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ทั้งประเภท Master Pooled Fund และ Master Single Fund

ภาพข่าว: บลจ. ทิสโก้ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท หุ้น—๑๑ ส.ค. ๕๓

คุณอารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ (ที่สามจากขวา) และคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่สองจากขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ร่วมลงนามกับคุณอัจฉราภรณ์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน และธุรการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ แถลงข่าว TISCO Master Pool Fund หุ้น—๑๐ ส.ค. ๕๓

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จะจัดให้มีการแถลงข่าว “TISCO Master Pool Fund” พร้อมสรุปผลการดำเนินงานธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครึ่งปีแรกและแผนการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 –

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ควงคู่บลจ.ไอเอ็นจี คว้าบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ.รอบ หุ้น—๕ ส.ค. ๕๓

ดร.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ลงนามสัญญาแต่งตั้งการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวงเงินรวม 13,990 ล้านบาท กับนางโชติกา สวนานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย)

บลจ.ไอเอ็นจี - บลจ.ไทยพาณิชย์คว้าบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้าน หุ้น—๔ ส.ค. ๕๓

บลจ.ไอเอ็นจี ควงคู่ บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้าสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. มูลค่า 13,990 ล้านบาทต่อเป็นรอบที่ 2 หลังจากที่บริหารมาแล้วในช่วง 2 ปี ประธานกรรมการ กสจ.เผยเชื่อฝีมือหลังสร้างผลตอบแทนน่าพอใจในรอบการลงทุนที่ผ่านมา