ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๔๗ น.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ”

ภาพข่าว: 7 องค์กรตลาดทุนผนึกกำลังสนับสนุนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นใน AGM 2558 หุ้น—๒๔ มี.ค. ๕๘

วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. นำทีมผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

7 องค์กรผนึกกำลังส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นใน AGM 2558 หุ้น—๑๗ มี.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผนึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ในการลงมติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีจุดยืนที่เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของนักลงทุนประเภทสถาบัน ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ สมาคมบริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น คือ การลงมติ “ไม่เห็นด้วย”ในประเด็นสาระสำคัญๆ ได้แก่ การมีวาระจร การมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าด้านนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นปีที่ 2 (ต่อเนื่องจากปี 2557)

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี (Annual General Shareholders' Meeting: AGM) ภายใน 120 วัน หลังปิดงวดบัญชีประจำปี ซึ่งพบว่าร้อยละ 90 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกำหนดวันปิดงวดบัญชีประจำปีเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ดังนั้นการจัด AGM จะอยู่ในกรอบเวลาภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2558 นับเป็นปีที่ 10 ของการประเมินคุณภาพการจัด AGM ซึ่งตลาดทุนไทยมีการขยายตัวทั้งม

ภาพข่าว: สรรพากรจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๗

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ( Undo) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต แจกไอโฟน 6 จักรยานยนต์ ดิจิตอลทีวี ให้สมาชิก กบข. หุ้น—๑๓ พ.ย. ๕๗

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต จัดแคมเปญพิเศษ มอบโชคแจกโทรศัพท์ไอโฟน 6 รถจักรยานยนต์ และดิจิตอลทีวี ให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว หรือสินเชื่อรถแลกเงิน กับธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม

ธนาคารธนชาต แจกบัตรช้อปปิ้งสูงสุด 3 พันบาท พร้อมบัตรชมคอนเสิร์ต ป๊อบ ว่าน หวานกำลัง 2 ให้สมาชิก หุ้น—๒๔ มิ.ย. ๕๗

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ด้วยการมอบบัตรช้อปปิ้งสูงสุด 3,000 บาท และบัตรชมคอนเสิร์ต “ป๊อบ ว่าน หวานกำลัง 2” ให้กับสมาชิก กบข. ที่สมัครสินเชื่อรถยนต์

มหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จ.สงขลา หุ้น—๙ มิ.ย. ๕๗

ตามที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดโครงการ มหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2557 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

สัมมนาหุ้นไทยในมุมมองผู้ลงทุนสถาบัน หุ้น—๕ มิ.ย. ๕๗

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้ลงทุนและผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “ หุ้นไทยในมุมมองผู้ลงทุนสถาบัน” ติดตามหลากหลายมุมมองการลงทุนในภาวะปัจจุบัน จากวิทยากรรับเชิญที่มากด้วยประสบการณ์ ได้แก่ สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปริญญ์

ภาพข่าว: การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๗

การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2557นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นประธานการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี2557 ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2556 มีสินทรัพย์สุทธิ

กรุงศรี ออโต้ ใจป้ำขอบคุณพนักงานและสมาชิก กบข. แจกบัตรชมคอนเสิร์ต ป๊อบ ว่าน หวานกำลัง 2 หุ้น—๒๙ พ.ค. ๕๗

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ขอบคุณพนักงานและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ด้วยการมอบบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต “ป๊อบ ว่าน หวานกำลัง 2” ฟรี! แก่ผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากกรุงศรี ออโต้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จับมือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. ทั่วไป—๔ เม.ย. ๕๗

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จับมือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10”มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ 0% ต่อปี นาน 7 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำ นาญข้าราชการ

ภพข่าว: โครงการ บ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ หุ้น—๓ เม.ย. ๕๗

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “บ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ หุ้น—๒๘ มี.ค. ๕๗

นื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ในโครงการ “บ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

ก.ล.ต. สนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันประกาศแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๗

ผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันประกาศแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บอร์ด กบข. แต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ ทั่วไป—๒๔ ธ.ค. ๕๖

คณะกรรมการ กบข. มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข. แทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัยที่ครบวาระในปีนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ภาพข่าว: สินเชื่อรถยนต์ธนชาต จัดแคมเปญ ลุ้นเที่ยว ลุ้น iPhone 5S/5C หุ้น—๑ พ.ย. ๕๖

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมโปรโมทแคมเปญ “ลุ้นเที่ยว ลุ้น iPhone 5S/5C”

ภาพข่าว: กรุงศรี ออโต้ ร่วมสนับสนุน คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ กบข. ขอให้เหมือนเดิม ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๖

นายภิญโญ จันทสุวรรณ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ ร่วมกับ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ภาพข่าว: คอนเสิร์ต สุนทราภรณ์ กบข.ขอให้เหมือนเดิม ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๖

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จับมือ ธนชาต-กรุงศรีออโต้-เมืองไทยประกันชีวิต จัดคอนเสิร์ตสุด Exclusive สำหรับสมาชิก กบข. ที่เกษียณ และเลือกออมต่อในปีนี้ ในชื่อ “คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ – กบข. ขอให้เหมือนเดิม” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

ภาพข่าว: 14 องค์กรภาคีเดินหน้าโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน หุ้น—๒๖ ก.ย. ๕๖

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมกับ 13 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

14 องค์กรภาคีเดินหน้าโครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน หุ้น—๒๔ ก.ย. ๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วม 13 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ภาพข่าว: SENA เพื่อข้าราชการ DOUBLE BONUS ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๕๖

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ร่วมถ่ายภาพกับคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการ กบข. Best Home, Best Buy จัดแคมเปญพิเศษ “เสนา

ภาพข่าว: พฤกษา เรียลเอสเตท สนับสนุนโครงการ ?กบข. Best Home, Best Buy? บ้าน/คอนโด—๑๑ ก.ย. ๕๖

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแถลงข่าวโครงการ ?กบข. Best Home, Best Buy?

ภาพข่าว: กบข. Best Home, Best Buy ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๖

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จับมือ 6 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ บมจ.เอพี บมจ.ศุภาลัย และบมจ.แสนสิริ ร่วมมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ให้กับสมาชิก กบข.

ภาพข่าว: เอพี จับมือ กบข. จัดแคมเปญ Best Home, Best Buy บ้าน/คอนโด—๑๐ ก.ย. ๕๖

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมจัด แคมเปญ กบข. Best Home, Best Buy มอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าสำหรับสมาชิกกบข.

เอพี จับมือ กบข. จัดแคมเปญ Best Home, Best Buy มอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าภายใต้แบรนด์ Aspire และ บ้าน/คอนโด—๑๐ ก.ย. ๕๖

AP มอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมจัดแคมเปญ Best Home, Best Buy สำหรับผู้สนใจจองห้องชุดคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ Aspire และทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นแบรนด์ Pleno ราคาเริ่มต้นเพียง 1.66 ? 2.65 ล้านบาท ใน 13 ทำเลศักยภาพ

ภาพข่าว: กรุงศรี ออโต้ ประกาศความสำเร็จให้บริการสมาชิก กบข. ฉลองยอดปล่อยสินเชื่อรวม หุ้น—๔ ก.ย. ๕๖

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร นำโดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำโดยนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ กบข. ร่วมฉลองความสำเร็จ ?โครงการสินเชื่อรถยนต์

กบข. จัดงานแถลงข่าว "ความร่วมมือในโครงการ "สิทธิพิเศษที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก ทั่วไป—๓ ก.ย. ๕๖

เนื่องด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว "ความร่วมมือในโครงการ "สิทธิพิเศษที่อยู่อาศัย เพื่อสมาชิก กบข." ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ พินาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมีนางสาวโสภาวดี

ภาพข่าว: กบข.ฉลองความสำเร็จ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๕๖

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จับมือ 3 บริษัทประกันชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด จัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองความสำเร็จของโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก กบข.

กบข.จับมือ 3 บริษัทประกันชั้นนำ จัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองความสำเร็จ หุ้น—๓๑ ก.ค. ๕๖

กบข.จับมือ 3 บริษัทประกันชั้นนำของเมืองไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เพื่อฉลองความสำเร็จโครงการ "ประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก กบข." 7 ปีสมาชิกใช้บริการกว่า 8 แสนราย เหตุซื้อประกันในอัตราเบี้ยพิเศษ ช่วยลดรายจ่าย - ลดหย่อนภาษี

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดงานแถลงข่าว "ความสำเร็จโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๕๖

เนื่องด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว "ความสำเร็จโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก กบข." ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ภาพข่าว: ทัวร์รถไฟ สุขใจกับ กบข. ไลฟ์สไตล์—๓ ก.ค. ๕๖

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนายสิทธิพงษ์ พรมลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ทัวร์รถไฟ สุขใจกับ กบข." ท่องเที่ยวโดยรถไฟ 3 ทริปสุดฮิตสำหรับสมาชิก กบข. ได้แก่ ทริป "เพลิมชมไพร ไปเมืองกาญจน์" ราคา