ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๐๗:๒๔ น.

กองทุนบัวหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนบัวหลวง”

กองทุนบัวหลวง ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หุ้น—๒๗ เม.ย. ๕๘

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ผ่านการรับรองถึงระดับได้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition

กองทุนบัวหลวงเปิดตัว B-MORE Digital Magazine เพื่อโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า ที่ทุกคนอ่านได้ และหาอ่านง่าย หุ้น—๒๓ เม.ย. ๕๘

นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ Product Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเปิดตัว “B-MORE” นิตยสารรายเดือนเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนไทย ในรูปแบบ Digital Magazine

กองทุนบัวหลวงเผยยอดจองซื้อ B-ASIA ทะลุ 1,500 ล้านบาท เหตุผู้ลงทุนเข้าใจถึงโอกาสการลงทุนใน หุ้น—๗ เม.ย. ๕๘

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย ปิดจอง IPO สวยงาม ด้วยยอดจองซื้อกว่า 1,500 ล้านบาท กองทุนบัวหลวงเผย เกิดจากผู้ลงทุนเข้าใจถึงโอกาสของการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เชื่อมั่นต่ออนาคตของเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียว่า

กองทุนบัวหลวง คว้ารางวัล บลจ.ยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ หุ้น—๒๐ มี.ค. ๕๘

กองทุนบัวหลวง คว้ารางวัลสำคัญ “บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ” หรือ “Best Fund House - Domestic Equity 2015” จากมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการมอบรางวัลกลุ่ม Morningstar Fund House

กองทุนบัวหลวง IPO B-ASIA แนะนาทีนี้ต้องกระจายลงทุนหุ้นภูมิภาค เอเชีย หุ้น—๑๘ มี.ค. ๕๘

กองทุนบัวหลวงมอง “เอเชีย” เดินหน้าเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก เกิดชนชั้นกลางที่มีการบริโภคจำนวนมหาศาล และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกำลังเกิดการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว

กองทุนบัวหลวง จัดงานเสวนา โอกาสลงทุนใน เอเชีย ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก พร้อมเปิดตัว หุ้น—๙ มี.ค. ๕๘

กองทุนบัวหลวง ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา “โอกาสลงทุนใน “เอเชีย” ศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” พร้อมเปิดตัว กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.” ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/15 เน้นลงทุนในเงินฝาก หุ้น—๕ มี.ค. ๕๘

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/15 ระหว่างวันที่ IPO 5 - 10 มี.ค. 2558 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/15 (B-Fixterm 9/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.15% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000

กองทุนบัวหลวงเชื่อโอกาสทองของการลงทุนในญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้ว แนะนำลงทุนระยาวกับ หุ้น—๑๗ ก.พ. ๕๘

กองทุนบัวหลวง เชื่อการลงทุนในญี่ปุ่นสดใส จากนโยบายการปฎิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกอาเบะที่พลิกโฉมญี่ปุ่นในรอบสองทศวรรษ และจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้กลับมาดึงดูดนักลงทุนอีกครั้ง

ลูกค้ากองทุนบัวหลวง ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ-ขายกองทุน RMF/LTF ปี 2557 ผ่านบริการ บัวหลวง หุ้น—๑๑ ก.พ. ๕๘

นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฎิบัติการกองทุน กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่าบริษัทได้ทยอยดำเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลจ่ายปันผลอีก 0.35 บาท เผยผลการดำเนินงานปี 2257 จ่าย 4 ครั้ง รวม 2 หุ้น—๖ ก.พ. ๕๘

กองทุนบัวหลวง จ่ายปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลต่อเนื่องอีก 0.35 บาท/หน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นับเป็นครั้งที่ 4 สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนงวดปี 2557 ที่ผ่านมา รวมเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2557 ทุกไตรมาส 2.00 บาท/หน่วยลงทุน

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/15 เน้นลงทุนในเงินฝาก หุ้น—๒๙ ม.ค. ๕๘

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/15 ระหว่างวันที่ IPO 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 2558 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/15 (B-Fixterm 3/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.30% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/15 เน้นลงทุนในเงินฝาก หุ้น—๒๐ ม.ค. ๕๘

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/15 ระหว่างวันที่ IPO 21 – 27 ม.ค. 2558 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 3/15 (B-Fixterm 3/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.30% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/15 เน้นลงทุนในเงินฝาก หุ้น—๑๔ ม.ค. ๕๘

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/15 ระหว่างวันที่ IPO 14 – 20 ม.ค. 2558 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/15 (B-Fixterm 2/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.30% ต่อปี ขนาดโครงการ 8,000

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/15 เน้นลงทุนในเงินฝาก หุ้น—๖ ม.ค. ๕๘

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/15 (B-Fixterm 1/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.30% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว

กองทุนบัวหลวง ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจ ย้ำให้เชื่อมั่นการลงทุนในระยะยาวสอดคล้องกับแนวบริหา หุ้น—๒๙ ธ.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทได้มีโอกาสดูแลบริหารเงินทุนของท่าน โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ มียอดซื้อกองทุนลดภาษีเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งผู้ลงทุนเดิมและผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าใหม่

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พัฒนาบริการล่าสุดด้านทำธุรกรรมกองทุนรวม เพิ่มบัญชีกองทุนของตนเองแบบออนไลน์ หุ้น—๑๕ ธ.ค. ๕๗

นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฎิบัติการกองทุน กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพในฐานะตัวแทนขายกองทุนรวม ได้พัฒนาระบบ “บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง” (Bualuang iBanking) อย่างต่อเนื่อง

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการซื้อ ขาย ตรวจสอบ มูลค่าเงินลงทุนกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ หุ้น—๓ ธ.ค. ๕๗

นายวินัย หิรัญย์ภิญโญภาศ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฎิบัติการกองทุน กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพในฐานะตัวแทนขายกองทุนรวม ได้พัฒนาระบบ “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” (Bualuang mBanking) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินของธนาคารผ่านสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต

กองทุนบัวหลวง คว้ากองทุนหุ้นยอดเยี่ยมระดับ World Class Asia Investment Management Awards หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๗

กองทุนบัวหลวง คว้ารางวัลผลงานบริหารกองทุนหุ้นยอดเยี่ยมระดับ World Class “Asia Investment Management Awards” จาก Institutional Investor ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนทั่วโลกมานานกว่า 45 ปี

กองทุนบัวหลวงร่วมกับโนมูระ แอสเซท แมเนจเมนท์ จัดเสวนา โอกาสทองในรอบห้าทศวรรษ หุ้น—๒๔ พ.ย. ๕๗

งานเสวนา “โอกาสทองในรอบห้าทศวรรษ” ที่กองทุนบัวหลวง ร่วมกับโนมูระ แอสเซท แมเนจเมนท์ สิงคโปร์ จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก Mr. Wataru Ogihara, Chief Investment Officer ด้าน Equity ของ โนมูระ

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย บัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น B-NIPPON เน้นลงทุนใน บริษัทญี่ปุ่น ที่แสวงหา หุ้น—๑๗ พ.ย. ๕๗

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุน “B-NIPPON” ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย. 57 นี้ เน้นลงทุนใน “บริษัทญี่ปุ่น” ที่แสวงหา “รายได้จากทุกมุมโลก” เป็นทางเลือกในการลงทุนที่เน้นเติมเต็มผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น

กองทุนบัวหลวง จ่ายเงินปันผล บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 3/57 หุ้น—๒๒ ต.ค. ๕๗

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง กลไกของภาครัฐจึงเริ่มขับเคลื่อน เริ่มมีการผลักดันนโยบายบริหารประเทศออกมา

บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ เปิดให้บริการรับคำสั่งขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หุ้น—๒๑ ต.ค. ๕๗

นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติม กองทุนบัวหลวง จะเปิดรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ

กองทุนบัวหลวงจ่ายเงินปันผล บัวหลวงปัจจัย 4 ครั้งแรก ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย หุ้น—๑๕ ต.ค. ๕๗

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า หลังจากกองทุนทรัพย์บัวหลวง เปลี่ยนนโยบายการลงทุนและเปลี่ยนชื่อเป็น “บัวหลวงปัจจัย 4” (มีผลตั้งแต่ 14 ธ.ค.

กองทุนบัวหลวง ผนึกกำลังกับ มูลนิธิเพื่อ คนไทย และ เช้นจ์ ฟิวชัน จัดตั้ง กองทุนรวม คนไทยใจดี กองทุน หุ้น—๙ ต.ค. ๕๗

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน เพื่อจัดตั้ง “กองทุนรวม

กองทุนบัวหลวงย้ำลงทุนกองทุน LTF ได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2559 หุ้น—๒๕ ก.ย. ๕๗

กองทุนบัวหลวงย้ำผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุน 3 กองทุนรวด BFIXED- BSIRICG- BSIRIRMF รองรับความต้องการของนักลงทุนที่ไว้วางใจต หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๗

นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า บริษัทได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนรวม 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท

กองทุนบัวหลวง เผยมีผู้ลงทุนใหม่ไว้ใจเข้าร่วมลงทุนจำนวนมาก ทำให้กองทุนของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง เผยกองทุนรวมของบริษัทในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดสิ้นเดือนมิถุนายน มีจำนวนผู้ลงทุนกว่า 4 แสนราย โดย 6 เดือนแรกของปี 2557 แม้นักลงทุนยังมีความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมือง แต่ยังมีผู้ถือหน่วยฯ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี

กองทุนบัวหลวงรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งแรก กองทุน TRIGGER555 ในอัตราประมาณ 5 % หุ้น—๓๑ ก.ค. ๕๗

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลงว) กล่าวว่า “สิบเบี้ยใกล้มือ” สุภาษิตไทยโบราณ คงจะเหมาะนำมาใช้ในเวลานี้ เพราะท่านนักลงทุนหลายๆ ท่านคงกังวลกันว่า

กองทุนบัวหลวงเผย 10 กองทุนครองผลงานระดับ 5 ดาวจาก Morningstar หุ้น—๒๑ ก.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงเผยผลการจัดอันดับกองทุนรวมของบริษัทล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กองทุนของบริษัทได้รับการจัดอันดับที่ระดับสูงสุด “Morningstar Rating Overall 5 ดาว” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดถึง 10 กองทุน จากมอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)

กองทุนบัวหลวง รับ 5 จาก 11 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 Money Banking Awards 2014 หุ้น—๑๐ ก.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงรับ 5 รางวัลเกียรติยศ จากงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 จำนวน 11 รางวัล ของวารสารการเงินธนาคาร ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการบริหารกองทุน ตลอดกว่า 23 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลงานที่พิสูจน์ได้ เมื่อค่ำวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา