ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗:๑๒ น.

กองทุนบัวหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนบัวหลวง”

กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุน 3 กองทุนรวด BFIXED- BSIRICG- BSIRIRMF รองรับความต้องการของนักลงทุนที่ไว้วางใจต่อเนื่อง หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๗

นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า บริษัทได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนรวม 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท

กองทุนบัวหลวง เผยมีผู้ลงทุนใหม่ไว้ใจเข้าร่วมลงทุนจำนวนมาก ทำให้กองทุนของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง หุ้น—๑๓ ส.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--บลจ.บัวหลวง

กองทุนบัวหลวง เผยกองทุนรวมของบริษัทในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดสิ้นเดือนมิถุนายน มีจำนวนผู้ลงทุนกว่า 4 แสนราย โดย 6 เดือนแรกของปี 2557 แม้นักลงทุนยังมีความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมือง แต่ยังมีผู้ถือหน่วยฯ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 เกือบ 2 หมื่นราย และเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ถึงกว่า 1.6 แสนราย ทำให้ปัจจุบันทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมภายใต้การบริหาร ณ 1 ส.ค. 57 มีมูลค่ารวมกว่า 4.23 แสนล้านบาท และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคล สิ้นเดือน ก.ค. 57 ทำให้ทรัพย์สินรวมที่บริหารอยู่กว่า 5 แสนล้านบาท

“แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสภาวะของตลาดโดยภาพรวมจะเกิดความผันผวนสูง นักลงทุนมีความกังวลและขาดสมาธิจากเรื่องการเมืองจนน่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน แต่นักลงทุนที่เล็งเห็นประโยชน์ของกองทุนตราสารหนี้ นักลงทุนที่เข้าใจหลักการลงทุนระยะยาวในหุ้น โดยมีความเชื่อมั่นในแนวคิดและ theme การบริหารกองทุนของเรา ก็ยังเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านตัวแทนขายต่างๆ นอกจากนี้ พฤติกรรมการลงทุนก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะรู้จักสร้างวินัยการออมและลงทุนให้ตนเองมากขึ้น และยังหันมานิยมลงทุนเป็นรายเดือนอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง เพิ่มขึ้นตามลำดับเป็น 402,462 ราย ณ 30 มิ.ย. 57 และเพิ่มขึ้น 162,682 ราย จากสิ้นปี 2555” นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวงกล่าว

สำหรับมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารล่าสุด ณ วันที่ 1 ส.ค. 57 กองทุนรวมมีมูลค่ารวมกว่า 4

กองทุนบัวหลวงรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งแรก กองทุน TRIGGER555 ในอัตราประมาณ 5 % หุ้น—๓๑ ก.ค. ๕๗

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลงว) กล่าวว่า “สิบเบี้ยใกล้มือ” สุภาษิตไทยโบราณ คงจะเหมาะนำมาใช้ในเวลานี้ เพราะท่านนักลงทุนหลายๆ ท่านคงกังวลกันว่า

กองทุนบัวหลวงเผย 10 กองทุนครองผลงานระดับ 5 ดาวจาก Morningstar หุ้น—๒๑ ก.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงเผยผลการจัดอันดับกองทุนรวมของบริษัทล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน กองทุนของบริษัทได้รับการจัดอันดับที่ระดับสูงสุด “Morningstar Rating Overall 5 ดาว” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดถึง 10 กองทุน จากมอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)

กองทุนบัวหลวง รับ 5 จาก 11 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 Money Banking Awards 2014 หุ้น—๑๐ ก.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงรับ 5 รางวัลเกียรติยศ จากงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 จำนวน 11 รางวัล ของวารสารการเงินธนาคาร ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการบริหารกองทุน ตลอดกว่า 23 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลงานที่พิสูจน์ได้ เมื่อค่ำวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ความสุข ที่สร้างได้ กับ บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพRMF ใหม่ จากกองทุนบัวหลวง หุ้น—๖ พ.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน RMF ใหม่ “บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ” เสนอขาย IPO 8-14 พ.ค. นี้ เน้นการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 และได้รับประโยชน์จากกระแส Megatrends ทั้งการเข้าสู่ AEC การขยายตัวของสังคมเมือง

กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 6 หุ้น—๓๐ เม.ย. ๕๗

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน เป็นครั้งที่6 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย

กองทุนบัวหลวงเพิ่มทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ โดยเชื่อมั่นว่า หุ้นกลุ่ม Health Care เป็น Super Sector หุ้น—๒๓ เม.ย. ๕๗

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) อีก

บัวหลวงตราสารหนี้ เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนไว้วางใจ เติบโตต่อเนื่อง หุ้น—๒๖ มี.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง ขออนุมัติเพิ่มขนาดกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) อีก 10,000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท หลังจากที่กองทุนมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนเข้ามาโดยตลอด

กองทุนบัวหลวงจัดเสวนา เผยเคล็ดลับลงทุน ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง หุ้น—๑๓ มี.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเสวนา “ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง” เพื่อให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมลงทุนปีนี้ รวมทั้งนำเสนอแนวทางบริหารกองทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำ ด้วย Theme

กองทุนบัวหลวงรับรางวัล Morningstar Awards 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ RMF หุ้น—๑๒ มี.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง ขึ้นรับรางวัล Morningstar Fund Awards 2014 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (RMF – Fixed Income) ในงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 จากกองทุนบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนบัวหลวง ส่งเสริมการวางแผนการออมและการลงทุนต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving หุ้น—๑๐ มี.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการออมและการลงทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา “โปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014)” ซึ่งพัฒนาเพิ่มเติมมาจากโปรแกรม “Bualuang Funds: บันทึกรับ-จ่าย”

กองทุนบัวหลวง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเสวนา ตั้งรับ พร้อมรบ! หุ้น—๓ มี.ค. ๕๗

กองทุนบัวหลวง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเสวนา “ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3

5 กองทุนบัวหลวง คว้ารางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 จาก วารสารการเงินการธนาคาร หุ้น—๓ มี.ค. ๕๗

‘กองทุนบัวหลวง’ ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ล่าสุดจากการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม ‘11 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557’ จาก “วารสารการเงินการธนาคาร” รวมสูงถึง 5 กองทุน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 กองทุน อีกทั้ง ‘บลจ.บัวหลวง’

ภาพข่าว: ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในเสวนา ลงทุนอย่างไร หากวิกฤตไทยลากยาว? หุ้น—๑๙ ก.พ. ๕๗

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดการเสวนา “ลงทุนอย่างไร หากวิกฤตไทยลากยาว ?” ร่วมด้วยวิทยากรรับเชิญ วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด มนตรี ศรไพศาล

ลูกค้ากองทุนบัวหลวงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ-ขายคืน RMF-LTF ได้ง่ายๆ ผ่านบัวหลวง หุ้น—๑๒ ก.พ. ๕๗

ธนาคารกรุงเทพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน RMF-LTF ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ-ขายคืน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/14 ระหว่างวันที่ IPO 12-18 ก.พ. หุ้น—๑๒ ก.พ. ๕๗

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/14 (B-Fixterm 6/14) อายุประมาณ 6 เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว

กองทุนบัวหลวง เตือนลงทุนกองทุนลดภาษี ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีของปี หุ้น—๑๙ ธ.ค. ๕๖

กองทุนบัวหลวง เตือนลงทุนกองทุนลดภาษี ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2556 รวมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารกองทุน กับรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องและล่าสุดด้วยรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมสองปีซ้อน”

ภาพข่าว: มิตรภาพในตลาดทุน ไทย ลาว กัมพูชา กองทุนบัวหลวง ให้การต้อนรับ คณะ ก.ล.ต.จากลาว ทั่วไป—๖ ธ.ค. ๕๖

มิตรภาพในตลาดทุน ไทย ลาว กัมพูชากองทุนบัวหลวง ให้การต้อนรับ คณะ ก.ล.ต.จากลาว และกัมพูชาที่มาศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาจัดตั้งกองทุนรวม ตามโครงการของ ก.ล.ต.ไทย กองทุนบัวหลวง โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ Mrs.Vathana

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน BSIRICG 0.15 บาทต่อหน่วย หุ้น—๒๘ พ.ย. ๕๖

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงบรรษัทภิบาล (BSIRICG) จำนวน 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ รวมจ่ายแล้ว 5 ครั้งนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน

กองทุนบัวหลวง รับรางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม SET Awards 2013 ในวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี งาน SET หุ้น—๒๖ พ.ย. ๕๖

กองทุนบัวหลวง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารกองทุน ด้วยการได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม” จากงาน “SET Awards 2013” ซึ่งเป็นวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี “SET Awards” - The Era of Growth

ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หุ้น—๔ พ.ย. ๕๖

นางสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บลจ.บัวหลวง ตัวแทนกองทุนบัวหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”

กองทุนบัวหลวงลดมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ต้องการลงทุนแบบ หุ้น—๑๘ ก.ย. ๕๖

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) แก้ไขมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งต่อไปโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท เพื่อขยายฐานให้รองรับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย และรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่องจากการมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน BTSGIF เป็นครั้งแรก หุ้น—๒๒ ส.ค. ๕๖

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง

กองทุนบัวหลวง จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน FUTUREPF ครั้งที่ 1/2556 หุ้น—๒๑ ส.ค. ๕๖

กองทุนบัวหลวง และบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ครั้งที่ 1/2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3 กองทุนอสังหาฯ TLOGIS - TFUND - หุ้น—๑๙ ส.ค. ๕๖

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กันยายนนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม3 กองทุน คือ

ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุน B-SENIOR เป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมเพื่อบริหารเงินออมให หุ้น—๖ ส.ค. ๕๖

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)" เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ออกแบบมาเพื่อผู้เกษียณหรือ Senior Citizen โดยเฉพาะ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(31 กรกฎาคม 2556) ปฏิทินข่าว—๓๑ ก.ค. ๕๖

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 08.30 น. กองทุนบัวหลวง จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "B-SENIOR ชีวิตดีๆ ยามเกษียณ" ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม 10.30 น. ธนาคารกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(31 กรกฎาคม 2556) ปฏิทินข่าว—๓๐ ก.ค. ๕๖

กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 08.30 น. กองทุนบัวหลวง จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "B-SENIOR ชีวิตดีๆ ยามเกษียณ" ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม 10.30 น. ธนาคารกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว

กองทุนบัวหลวง จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "B-SENIOR ชีวิตดีๆ ยามเกษียณ" หุ้น—๒๖ ก.ค. ๕๖

กองทุนบัวหลวง กำหนดจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "B-SENIOR ชีวิตดีๆ ยามเกษียณ" ให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ข้าราชการและนักลงทุนทั่วไป เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารเงินให้กับกลุ่ม Baby Boomer หรือคนที่ใกล้หรือเกษียณอายุแล้ว