ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๗:๓๕ น.

กองทุนบัวหลวง ข่าวประชาสัมพันธ์ “กองทุนบัวหลวง”

กองทุนบัวหลวง ส่ง B-CHINE-EQ มอบโอกาสลงทุน จีนทั้งแผ่นดิน ก่อนใคร หุ้น—๒๑ ก.พ. ๖๑

กองทุนบัวหลวงสบช่องหลายปัจจัยเอื้อลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่งกองทุนใหม่ B-CHINE-EQ นำเสนอทางเลือกนักลงทุนที่ต้องการ"ลงทุนจีนทั้งแผ่นดิน" เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม ศกนี้ นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 7/18 หุ้น—๒๐ ก.พ. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 7/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 21-27 ก.พ. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/18 ระหว่างวันที่ IPO 21-27 ก.พ. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/18 (BP7/18)

กองทุนบัวหลวง จัดงาน Fund Opening Gallery โอกาสลงทุน จีนทั้งแผ่นดิน...ก่อนใคร กับ หุ้น—๑๕ ก.พ. ๖๑

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) กำหนดจัดงาน Fund Opening Gallery โอกาสลงทุน "จีนทั้งแผ่นดิน...ก่อนใคร" กับ B-CHINE-EQ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเรื่อง เศรษฐกิจจีนใหม่ (New Economy) กำลังจะนำพาประเทศจีน

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 6/18 หุ้น—๑๓ ก.พ. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 6/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 13 - 20 ก.พ. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/18 ระหว่างวันที่ IPO 13 - 20 ก.พ. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/18 (BP6/18)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 5/18 หุ้น—๗ ก.พ. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 5/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 7 - 12 ก.พ. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/18 ระหว่างวันที่ IPO 7 - 12 ก.พ. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/18 (BP5/18)

ปิดยอดจอง IPO กองทุน B-SENIOR-X พุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หุ้น—๑ ก.พ. ๖๑

กองทุน B-SENIOR-X ปิดยอดจองซื้อช่วง IPO พุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท นับเป็นกองทุนที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับกอง IPO นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทกว่า 26 ปี ทั้งเติบโตตามกองทุนพี่ "B-SENIOR" ด้วยขนาดกองทุนล่าสุดเกือบ 2.8 หมื่นล้านบาท กองทุน

กองทุนบัวหลวงประกาศปันผล 2 กองทุนรวมกัน 613 ล้านบาท หุ้น—๓๑ ม.ค. ๖๑

กองทุนบัวหลวงยังคงเสมอต้นเสมอปลายในการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยในวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมานี้ ได้ทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล หรือ BKD และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 4/18 หุ้น—๓๐ ม.ค. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 4/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/18 ระหว่างวันที่ IPO 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 4/18

โอกาสรับรายได้ค่าเช่าทำเลศักยภาพกับกองทุน B-WORK เปิดขายครั้งแรก 29 ม.ค. - 2 หุ้น—๒๙ ม.ค. ๖๑

กองทุนบัวหลวงนำร่องออกกองทุน B-WORK เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในย่านธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยจะประเดิมการลงทุนในโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และโครงการทรู ทาวเวอร์ 2 กองทุน B-WORK จะเปิดขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 3/18 หุ้น—๒๔ ม.ค. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 3/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 24-30 ม.ค. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/18 (BP3/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

B-SENIOR-X เปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างกว่า IPO 23 ถึง 31 มกราคมนี้ หุ้น—๒๒ ม.ค. ๖๑

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าออกกองทุนรวมใหม่ B-SENIOR-X เพื่อเปิดโอกาสลงทุนที่ "กว้างกว่า" ในตลาดต่างประเทศ สำหรับคนวัยเกษียณ หรือคนเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 มกราคมนี้ คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 2/18 หุ้น—๑๕ ม.ค. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 2/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 15-23 ม.ค. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/18 (BP2/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 1/18 หุ้น—๔ ม.ค. ๖๑

บัวหลวงธนสารพลัส 1/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 5-12 ม.ค. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/18 ระหว่างวันที่ IPO 5-12 ม.ค. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/18 (BP1/18)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 34/17 หุ้น—๑๒ ธ.ค. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 34/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 13-19 ธันวาคม 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 34/17 ระหว่างวันที่ IPO 13-19 ธ.ค. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 34/17 (BP34/17)

กองทุนบัวหลวง ขอนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง #กองทุนบัวหลวงเตรียมปันผลกองทุนอสังหาฯ หุ้น—๗ ธ.ค. ๖๐

ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ กองทุนบัวหลวงขอส่งความสุขแก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบัวหลวง ด้วยการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมเม็ดเงินปันผลครั้งนี้กว่า 2,900 ล้านบาท คุณพีรพงศ์

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 32/17 หุ้น—๒๘ พ.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 32/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/17 ระหว่างวันที่ IPO 29 พ.ย. – 4 ธ.ค.

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 31/17 หุ้น—๒๑ พ.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 31/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 22-28 พฤศจิกายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 31/17 ระหว่างวันที่ IPO 22-28 พ.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 31/17 (BP31/17)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 30/17 หุ้น—๑๔ พ.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 30/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 15-21 พฤศจิกายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/17 ระหว่างวันที่ IPO 15-21 พ.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/17 (BP30/17)

กองทุนบัวหลวง จับมือ FundRadars หนึ่งในสตาร์ทอัพ Bangkok Bank InnoHub เปิดตัว BF Mobile Application หุ้น—๑๓ พ.ย. ๖๐

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) จับมือพันธมิตรธุรกิจ FundRadars สตาร์ทอัพในโครงการ Bangkok Bank InnoHub เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ ""BF Mobile Application"" ซึ่งจะช่วยนำพากองทุนบัวหลวง เข้าสู่เทคโนโลยี

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 29/17 หุ้น—๘ พ.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 29/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 8-1 4 พฤศจิกายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 29/17 ระหว่างวันที่ IPO 8-14 พ.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 29/17 (BP29/17)

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าปันผลต่อ กอง LTF และกองหุ้น เม็ดเงินกว่า 327 ล้านบาท หุ้น—๑๗ ต.ค. ๖๐

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าปันผลสำหรับกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล หรือBBASICDLTF และกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล หรือ BSIRICG คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

กองทุนบัวหลวงปันผลกำไรแก่ผู้ถือหน่วย 4 กองทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หุ้น—๙ ต.ค. ๖๐

กองทุนบัวหลวงได้มีการปันผลกำไร และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแก่ผู้ถือหน่วย 4 กองทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจ ทั้ง 4 กองทุนประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หรือ BBASIC

เปิดขายวันแรก B-THAICG กองทุนบัวหลวงจับมือ ธ.กรุงเทพ ชวนคนไทยลงทุนกับ หุ้น—๒๕ ก.ย. ๖๐

นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นางสาวพจณี คงคาลัย และนายเควิน ฟู ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

เปิดขายวันแรก B-THAICG กองทุนบัวหลวงจับมือ ธ.กรุงเทพ ชวนคนไทยลงทุนกับ หุ้น—๒๕ ก.ย. ๖๐

เช้าวันนี้ (25 ก.ย. 60) - นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นางสาวพจณี คงคาลัย และนายเควิน ฟู ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

กองทุนบัวหลวง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว #กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หุ้น—๒๑ ก.ย. ๖๐

ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย B-THAICG" เพื่อแนะนำและเสนอโอกาสการลงทุนพร้อมได้ทำดีเพื่อสังคมไทย ด้วยการลงทุนผ่านกองทุน B-THAICG โอกาสนี้ ธนาคาร

กองทุนบัวหลวงลุยต่อเรื่อง ทำดี ผ่านกองทุน B-THAICG หุ้น—๒๐ ก.ย. ๖๐

กองทุนบัวหลวงเดินหน้าส่งเสริมการ "ทำดี" ต่อสังคม และในขณะเดียวกันสนับสนุนการมีบรรษัทภิบาลที่ดีผ่านกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หรือ B-THAICG กองทุน B-THAICG จะเปิดขายหน่วยลงทุนกองทุนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 2 ตุลาคมนี้

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 27/17 หุ้น—๒๐ ก.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 27/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 20-26 กันยายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/17ระหว่างวันที่ IPO 20-26 ก.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/17 (BP27/17)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 26/17 หุ้น—๑๓ ก.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 26/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 13-19 กันยายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/17ระหว่างวันที่ IPO 13-19 ก.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/17 (BP26/17)

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 25/17 หุ้น—๗ ก.ย. ๖๐

บัวหลวงธนสารพลัส 25/17 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 6-12 กันยายน 2560 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 25/17ระหว่างวันที่ IPO 6-12 ก.ย. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 25/17 (BP25/17)

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๖ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 08.30 น. MEA Energy Saving Building จัดสัมมนาให้ความรู้ “เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 09.00 น. กองทุนบัวหลวง จัด