ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๔๘ น.

กระสอบพลาสติกแบบมีปีก ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระสอบพลาสติกแบบมีปีก”

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. สนับสนุน กระสอบพลาสติกแบบมีปีก จำนวน 5,000 ใบ แก่มูลนิธิชัยพัฒนา สร้างประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั่วไป—๒๔ ส.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบกระสอบพลาสติกแบบมีปีก จำนวน 5,000 ใบ จาก นางวราวรรณ ทิพพาวนิช (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายประเสริฐ

กระสอบพลาสติกแบบมีปีก เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ ป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ ทั่วไป—๒๕ ธ.ค. ๕๗

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติดินโคลนถล่มที่มักจะเกิดขึ้นตามเชิงเขา เนื่องจากฝนที่ตกหนัก ทำให้น้ำจากภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินเอาโคลนถล่มลงมา หรือบางครั้งเกิดจากการตัดให้ทำลายป่าเมื่อฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มได้ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ดินถล่มได้มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทำกินของชุมชนในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงความสูญเสียบ้านเรือนและชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการตามแนวพระราชดำริ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาธรณีภิบัติพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) / มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน /สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดทำโครงการนี้ในตั้งแต่ระหว่างปี 2556-2558พร้อมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยและทดสอบการใช้กระสอบมีปีก ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรธรณีและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้ทำการประยุกต์ใช้กระสอบมีปีกร่วมกับหญ้าแฝก วิธีกล และพืชอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มในหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยได้ดำเนินการมาตลอดอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดปี 2557 ได้วางแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดประชุมเ

กระสอบพลาสติกแบบมีปีก เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ ป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ ทั่วไป—๒๒ ธ.ค. ๕๗

ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติดินโคลนถล่มที่มักจะเกิดขึ้นตามเชิงเขา เนื่องจากฝนที่ตกหนัก ทำให้น้ำจากภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินเอาโคลนถล่มลงมา หรือบางครั้งเกิดจากการตัดให้ทำลายป่าเมื่อฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มได้

นวัตกรรม กระสอบพลาสติกแบบมีปีก InnoPlus เพื่อการรับมือกับภัยธรรมชาติ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๗

จากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการ หาวิธีการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าช่วยเหลือราษฎร์