ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๕๗ น.

กระทรวงเ ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเ”

ภาพข่าว: แถลงข่าว Thai Rice Nama ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๒

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai Rice NAMA ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน

เกษตรฯ จับมือ GIZ เปิดตัวโครงการ Thai Rice NAMA หวังผลิตข้าวเบอร์ 5 เปิดตลาดข้าวรักษ์โลก ทั่วไป—๒๔ พ.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือ GIZ เปิดตัวโครงการ Thai Rice NAMA ผลิตข้าวเบอร์ 5 โดยใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดโลกร้อน หวังเปิดตลาดข้าวรักษ์โลก เพิ่มมูลค่าข้าวไทย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่างประเทศเยอรมัน หรือ GIZ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ล้านยูโร (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 600 ล้านบาท) จากรัฐบาลประเทศเยอรมัน รัฐบาลสหราชอาณาจักร รัฐบาลเดนมาร์กและสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ NAMA Facility มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี (2561 - 2566) สำหรับดำเนินงานพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร จำนวน 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งย่อมเป็นการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันยังเพิ่มประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง โครงการมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่เกษตรกรทั้งการทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวที

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน

สศก. ปักหมุด พื้นที่ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง ศึกษาความคุ้มค่าการใช้โดรนในนาข้าว ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อากาศยานไร้คนขับ หรือ

รมช.วิวัฒน์ เปิดมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ว่า

ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า 4.4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 46% เหตุราคาดี ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๒

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ปี 2562 ทั้ง 14 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ) ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๖๒

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๒

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ

เกษตรฯ สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2562 ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๒

กรมวิชาการเกษตร สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 เตรียมพร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายเกษตรกรกว่า 70,000 รายทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ จากประเทศ ภูฏาน จำนวน 6 ท่าน ได้ ทั่วไป—๑๖ พ.ค. ๖๒

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ จากประเทศ ภูฏาน จำนวน ๖ ท่าน ได้ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการศึกษาทดลองพร้อมการขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของราษฏรของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ศูนย์ศีกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเวทีรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๖๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความเห็น 2 วันต่อเนื่อง ถกร่างกฎกระทรวง 13 ฉบับกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ พ.ศ.2562 เตรียมนำความเห็นฝั่งสหกรณ์สรุปเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา พร้อมทยอยประกาศใช้ภายใน 2

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๖๒

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๖๒

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ และมอบตุงชัยเกษตรกรรมยั่งยืนแก่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์

กระทรวงเกษตรฯ แจงข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร เชื่อ ! ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๖๒

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับความห่วงใยและมีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่าจะยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคม รวมถึงจะแนวโน้มภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม นั้น

กระทรวงเกษตรฯ ดันเปิดเส้นทางขนส่งผลไม้ไทย-จีนเพิ่มรองรับการขยายตัวการค้า ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำพิธีสารเปิดเส้นทางการขนส่งผลไม้ทางรถเพิ่ม 2 เส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวส่งออกผลไม้ไทยไปจีนแก้ปัญหาโลจิสติกส์ หวังเพิ่มมูลค่าการค้าผลไม้ไทย-จีน นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๖๒

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ขึ้น

วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร ต.บ้านถิ่น ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ ต่อยอดผลผลิตระดับคุณภาพ ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน แก้วมังกรได้รับความนิยมและมีการปลูกอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภาพข่าว: ซี.พี. เมียนมา ลงนามความร่วมมือ รัฐ-เอกชน โครงการกองทุนหมู่บ้าน ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๒

ฯพณฯ อู ตอง ทุน รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการลงทุน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการกองทุนหมู่บ้าน (Local Village Fund) ระหว่าง นายอ่อง ซาน โอ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปตอ, นายวิรัติ วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมา ซี.พี.

ภาพข่าว: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๒

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย

สถานทูตเกาหลีคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อบินลัดฟ้าหวังสู้ศึกแข่งทำอาหารเกาหลีบนเวทีโลก ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๒

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันการทำอาหารเกาหลีกับกิจกรรม "2019 Hansik Contest - The Secret of Korean Food" กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารเกาหลีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงเกษตร

ภาพข่าว: ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๒

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (ที่เจ็ดจากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ประธานกรรมการบริหาร สวก. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ที่เจ็ดจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

เกษตรกรดีเด่นด้านประมง 5 สาขา เตรียมรับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวั ทั่วไป—๘ พ.ค. ๖๒

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมว.เกษตรฯ พร้อมร่วมเวทีสุดยอดผู้นำ G20 ไทยเตรียมโชว์ผลสำเร็จ #สานพลังประชารัฐ - ตลาดนำการผลิต ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ ณ เมืองนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง ประกอบด้วย สหภาพยุโรป กับ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พิธีซ้อมใหญ่พืชมงคล ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๒

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ร่วมซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

แนะพืชทางเลือกน่าสนใจ กำไรดี ทดแทนนาข้าวไม่เหมาะสมพื้นที่ปทุมธานี ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (สศท.7) จังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมร ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๒

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชูผลฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 1 ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ เพิ่มโคพันธุ์ดีในระบบการผลิต ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินผลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรฯ เร่งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเป้าให้เด็กนักเรียนไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโคนมไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ทั่วไป—๓ พ.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี