ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๔:๑๓ น.

กระทรวงเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเกษตร”

รมช.มนัญญา ร่วม Kickoff โครงการนำร่องนำยางพาราฯ บึงกาฬ ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม Kick Off พิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่4 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง สุขภาพ—๒๘ ก.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ว่า กระทรวงเกษตรฯ

กนช.ไฟเขียวสร้างแหล่งน้ำ 3 โครงการ เพิ่มความมั่นคงน้ำอีอีซี-โคราช ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.ธรรมนัส ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบล ในจังหวัดพะเยา ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน และแผนการใช้ที่ดินตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ

รมว.เฉลิมชัย มอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จัดงานเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมั ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ พร้อมจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต “อกม. เข้มแข็ง พร้อมใจสู้ภัยศัตรูพืช” ณ

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ทั่วไป—๒๘ ก.ย. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และมอบฝายชะลอน้ำชั่วคราว บ่อจิ๋วและบัตรดินดิน แก่เกษตรกร ณ

รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01 จังหวัดตรัง ลดความเหลื่อมล้ำ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๓

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และการรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ

NRF ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโรดแมปอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๓

'บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์’ หรือ NRF ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อโรดแมปอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำช่วยเหลือชาวเกษตรกร ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคต หรือ ซิลิคอน วัลเลย์อาหารแห่งอนาคต (Silicon

ปรับปรุงแผนงาน โครงสร้างระบบ และกำหนดกรอบเวลา เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝาย ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๓

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ณ

กระทรวงเกษตรฯ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๓

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจียไต๋ เดินหน้าส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโคว ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๖๓

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านการสนับสนุน “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19” จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “ตรานกยูงพระราชทาน ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๖๓

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ กรมหม่อนไหม (10 ปี กรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23

รมช.มนัญญา นำทีมกรมตรวจบัญชี หนุนยกระดับคุณภาพภาคการเกษตร "มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ในยุค New ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 เรื่อง "มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal" พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค

ผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทย ยืนหนึ่งอาเซียน เดินหน้าแผนปฏิบัติการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๓

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรฯ ขยายผลเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมมือบิ๊กซี พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือก Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๓

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project)

รมช.มนัญญา ชวนเที่ยวงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 18 – 22 กันยายนนี้ ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

Beef Board ทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๖๓

นายสัตว์แพทย์อภัย สุทธิสังฃ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้ได้หารือเพื่อทบทวนข้อเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ

รมช.เกษตรฯเปิดประชุมเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ปฏิทินข่าว—๑๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่าย

รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ทั่วไป—๑๗ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด

รมว.เฉลิมชัย ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ว่า

กระทรวงเกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “ตรานกยูงพระราชทาน ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหม เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ กรมหม่อนไหม (10 ปี กรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23

สศก. ศึกษาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๓

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นหนึ่งในสินค้าข้าวที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เมื่อปี 2549

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้บริโภครับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๓

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “ชาตินิยม กะพงไทย” (Sea bass Fair) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ณ

กระทรวงเกษตรฯ ดึงกูรูพืช-ดินผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๓

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย”โชว์แอฟฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดินครบถ้วน รู้ผลแบบเรียลไทม์

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ

รมช.มนัญญา ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดพังงา ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 4 กันายน 2563 ณ

จ.น่าน บูม 'กาแฟ’ สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๓

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟเฉลี่ย 78,953 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.48 เนื่องจากกระแสความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด

รมช.มนัญญา ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick off) ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick off) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รมช.มนัญญา เร่งติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 ฟังเสียงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข ทั่วไป—๘ ก.ย. ๖๓

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 รับฟังปัญหา ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต