ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๒ น.

กระทรวงเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเกษตร”

Gossip News: TWPC พบรมว.เกษตร กัมพูชา ปฏิทินข่าว—๑๔ ม.ค. ๖๒

แอบได้ยินมาว่า บมจ.ไทยวา (TWPC) นำโดย นายโฮ เรน ฮวา บิ๊กบอสพร้อมทีมบริหาร บินตรงกรุงพนมเปญ เข้าพบท่าน H.E. Veng Sakhon รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อปรึกษาหารือถึงการขยายการลงทุนในกัมพูชา

ภาพข่าว: ลำไยแปรรูป ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปในโรงแปรรูป ณ

รมช.เกษตรฯ เปิดงาน ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง โชว์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอ ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ณศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดงานตามรอยตำนานกาแฟ ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน จำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านพร้อมขยาย ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ โครงการ1 หมู่บ้าน 1กิโลเมตร ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ณ การยางแห่งประเทศไทย

กษ. นัด อปท. 77 จังหวัด ชี้ชัดการทำถนนยางฯ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เร่งเดินหน้าก่อสร้าง ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (11 ม.ค.61) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงการทำถนนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พร้อมแจกคู่มือฯ ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

กระทรวงเกษตรฯ เชิญ อปท. 77 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ณ การยางแห่งประเทศไทย ว่า การจัดประชุมหารือการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

ภาพข่าว: รมต.เกษตรเยี่ยมชมจุดรับซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปั้นแผนขับเคลื่อน CESRA ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA) เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

รมช.วิวัฒน์ นำทีมระดมความคิดปั้นแผนขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย(CESRA ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แปลงนำร่อง) ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า

#สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย พืชทางเลือกสร้างรายได้ ของเกษตรกรฉะเชิงเทรา ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา (TOP 4) ได้แก่ ข้าวนาปี มะม่วงน้ำดอกไม้ กุ้งขาวแวนนาไม และปลากะพง โดยพบว่า

กระทรวงเกษตรฯ กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือสมุทรเป็น "เกษตรกรรม"

ภาพข่าว: แนวทางบริหารจัดการเกลือ ทั่วไป—๘ ม.ค. ๖๒

นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนะปลูกพืชตาม Agri-Map จ.สระบุรี #พืชอาหารสัตว์ กล้วยหอม ผักหวานป่า หุ้น—๗ ม.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พบว่า จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่มีความเหมาะสมมาก (S1)

กระทรวงเกษตรฯ เปิดศูนย์บัญชาการณ์พายุปาบึก ระดมกำลังทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหาย ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบัญชาการณ์สถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง พายุโซนร้อนปาบึก

กระทรวงเกษตรฯ เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรประเมินความเสียหาย #ชลประทาน-ประมง-ปศุสัตว์ ทั่วไป—๗ ม.ค. ๖๒

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบัญชาการณ์สถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก เปิดเผยว่า ตามที่พายุโซนร้อน ปาบึก ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันแล้วนั้น

รมว.กษ. ลงพื้นที่จันทบุรี มอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ แก่ชาวสวนยางภาคตะวันออก ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

วันนี้ (4 ม.ค. 62) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี มอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายกฤษฎา บุญราช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกอุตรดิตถ์เป็นต้นแบบความสำเร็จปลูกข้าวโพดหลังนา ผลผลิตต่อไร่ 1,200 กก. ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การันตีโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้จริง พร้อมยกอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นแบบความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

รัฐมนตรีเกษตรฯมอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์การตลาด

โชว์ผลธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ตอบโจทย์หนุนเกษตรกร แปลงวัสดุเหลือใช้สู่ปุ๋ยหมัก-น้ำหมักชีวภาพ หุ้น—๔ ม.ค. ๖๒

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลัก

กฤษฏา สั่งด่วน หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ เร่งเฝ้าระวังติดตามพายุ ปาบึก ทั่วไป—๓ ม.ค. ๖๒

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา กรณีพายุโซนร้อน "ปาบึก" ที่คาดว่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทย ซึ่งจะส่งผลให้วันที่ 3 - 5 ม.ค. 2562 เกิดฝนตกหนักทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้

กษ. ดึง Big Data เชื่อมโยงกว่า 30 หน่วยงานทั่วประเทศ รวมพลังยกระดับภาคเกษตร หุ้น—๓ ม.ค. ๖๒

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เผยสินค้า Top4 มหาสารคาม แนะพืชทางเลือก #มันฯ-กล้วยหอมทอง-พืชผัก ทดแทนนาข้าวพื้นที่ หุ้น—๒ ม.ค. ๖๒

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท.4)

กระทรวงเกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ทั่วไป—๓๑ ธ.ค. ๖๑

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562" ตลอดเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ภาพข่าว: มกอช.ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 62 ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางบัว ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นางสาวจูอะดี

กรมประมง..ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 จัดตั้งจุดบริการประชาชน พร้อมเปิดอควาเรี่ยม 7 แห่ง ให้เข้าชม ฟรี ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม ภายใต้ "โครงการส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562" ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU สปก. ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพันธมิตร 8 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นบนพื ทั่วไป—๒๗ ธ.ค. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559