ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๕ น.

กระทรวงเกษตร ข่าวประชาสัมพันธ์ “กระทรวงเกษตร”

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวโปรแกรม Agrifuture Insights ร่วมกับองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน ในงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 22-24 สิงหาคมนี้ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกหน้าพัฒนาวงการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมเปิดตัวโปรแกรม Agrifuture Insights งานสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างเจาะลึก นำมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก โดยร่วมมือกับองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (ดีแอลจี)

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 เสริมฐานรากเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

เกษตรจัดใหญ่ "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานให้แข็งแรง พร้อมเปิดโอกาสคนกรุงฯ ชมสินค้าพื้นบ้านเกรดเอ คาดเงินสะพัดในงานไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเปิดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์

ภาพข่าว: รมช.กระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่จังหวัดน่าน ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม "จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง" ที่แปลงเกษตรของนางบัวรอง ปะทิ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปฐมฤกษ์จอบแรก ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม "จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง" ณ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พร้อมทั้งทำการลงจอบแรกในแปลงเกษตรกรของ นางบัวรอง ปะทิ

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานฟิวเดย์ และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร

ภาพข่าว: งานฟิวเดย์ ศพก. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

อ.ยักษ์ ปฐมฤกษ์ จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง ณ แปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ.ท่าวังผา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม "จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง" พร้อมทั้งปฐมฤกษ์ลงจอบแรกในแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านยู้ หมู่ที่ 5ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ก่อนพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน

รมช.วิวัฒน์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการ #ตัดตุงพุ่งฟ้า วนเกษตรพา สู่ความยั่งยืน Kick Off ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวคิด วนเกษตรคู่น่าน เพื่อลูกหลาน สู่มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ณ วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนวนเกษตรในพื้นที่สปก. ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2561 ณ วัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุขจ.น่าน พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

รมช.วิวัฒน์ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ จ.น่าน หารือแนวทางพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ว่า ในปี 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษา ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ นรม.ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มคณะประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนครชัยศรี (ศพก.แหลมบัว)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยม ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 11ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน

อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด งาน "ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก." เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยงานจัดขึ้น

กฟก. อบรมผู้นำองค์กรเวที 2 พิษณุโลก หนุนสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดหลักสูตรอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรหนุนตัวแทนองค์กรเกษตรกรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สร้างพลังร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ โดยเวทีที่ 2

กระทรวงเกษตรฯ สานต่อแนวพระราชดำริ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ว่า โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน

รัฐมนตรีช่วยฯ ลักษณ์ เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่า ปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากที่ในปี 2530

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญฯ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๑

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมือง

กรมการข้าวและ GIZ สรุปผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาข้าวใน 4 ปี อบรมเกษตรกรกว่า 20,000 ราย ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๑

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชียหรือ "เบรีย" พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานระยะต่อไป

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.วิวัฒน์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งพบปะกับเกษตรกร และร่วมเรียนรู้งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าทาม แม่น้ำมูล

แล้งเริ่มคืบ รมว.เกษตรฯ ลงพท.มอบนโยบาย 17 จังหวัดภาคเหนือ สั่งหน่วยงาน ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยโอกาสลงพื้นที่มอบนโยบายการประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ชี้แจงแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน กษ. ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม Web Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมสร้างความเข้าใจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม Web Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561

ก.เกษตรฯ ส่งกฤษฏีกาตีความเกลือเป็นสินค้าเกษตร พร้อมอุ้มวางระบบผลิต- ตลาด-มาตรฐาน หลังชาวนาเกลือทะเล ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเกษตรกรชาวนาเกลือใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาเกลือราคาตก ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับผู้แทนสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเกษตรกรชาวนาเกลือใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของเกษตรกรทำนาเกลือทะเล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.วิวัฒน์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเขื่อนราษีไศล ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งพบปะรับฟังปัญหาจากเกษตรในพื้นที่กุดอีเฒ่า บ้านร่องอโศก ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "เกษตรอินทรีย์..ดี๊ดีต่อคุณ" ณ วิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ยโสธร เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีความเชื่อมั่นต่อเกษตรอินทรีย์

ก.เกษตรฯ เยี่ยมเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

"รมช.วิวัฒน์" หนุนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ชู จ.ยโสธร ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ พร้อมชวนทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละจังหวัดผสานการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เยี่ยมชม ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสวนส่างฝัน (ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรกรรมไร้สารพิษ มีกิจกรรมหลักคือ ทำกสิกรรมปลูกข้าว ทำสวนผสมผสาน

กฤษฎา เนื้อหอมทูต 5 ประเทศรุมจีบขยายความร่วมมือวิชาการ ค้าขายสินค้าเกษตร แถมชี้ช่องขายตลาดยาง ทั่วไป—๑๘ ก.พ. ๖๑

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทยทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล โปแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และปากีสถาน ว่า กระทรวงเกษตรฯ